ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
เสียงบรรยายธรรมของหลวงพ่อไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต Dhamma talks by Venerable (Luangpor) Paisal Visalo, Abbot of Watpasukato, Chaiyaphum, Thailand. MP3 files are courtesy of https://www.facebook.com/Zensukato Contact admin: watpasukato19@gmail.com
 
ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.
 
เสียงธรรมชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามแนวปฏิปทาและข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ปาน โสนันโท (พระครูวิหารกิจจานุการ วัดบางนมโค) และหลวงพ่อมหาวีระ ถาวโร (พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง) ให้กว้างขวางในหมู่ชนผู้แสวงหาโมกขธรรม
 
Loading …
show series
 
20 พ.ค. 65 (เย็น) - ฟังเสียงตัวเองบ้างโดย watpasukato
 
20 พ.ค. 65 (เช้า) - เสริมสร้างปัญญาและกรุณา : ในพระพุทธศาสนาจะเน้นธรรมะข้อสำคัญอยู่ 2 ประการ ซึ่งเป็นองค์คุณของพระพุทธเจ้าคือปัญญาและกรุณา ปัญญาของพระพุทธเจ้าทำให้พระองค์เห็นถึงความจริงที่ลึกซึ้งคือธรรมะขั้นสูงนั้นคืออนัตตา ที่ทำให้พระองค์หลุดออกจากความทุกข์ได้ เพราะว่ารู้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้ จะพ้นทุกข์ได้ก็…
 
 
 
19 พ.ค. 65 - จากสงบสู่สว่าง : แต่ก่อน เวลาเดินก็ฉันเดิน เวลาฉันนั่งก็ฉันนั่ง มีตัวฉัน มีแต่ตัวกู เวลามีความคิดก็กูคิด เวลามีความโกรธก็กูโกรธ มีตัวกูตลอดเลย แต่ตอนหลังมีสติก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องของรูป มันเป็นเรื่องของนาม มีสติเห็นกายทำงาน แต่ไม่ใช่เรา อันนี้เรียกว่าเป็นวิปัสสนาแล้ว แต่ตราบใดที่อยู่ในสภาวะที่สงบอยู่ สงบเพราะปล่อย เพราะวาง เพราะรู้ทัน…
 
16 พ.ค. 65 - ปัญหาทางโลก โจทย์ทางธรรม : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าเป็นปัญหาทางโลก มันก็สามารถจะเป็นโจทย์ที่ทำให้เราเกิดปัญญา และมันไม่ใช่แค่ปัญญาทั่วๆไป แต่เป็นปัญญาที่ช่วยทำให้เรามีความทุกข์น้อยลง เพราะฉะนั้น ถ้าเรารู้จักตั้งคำถามให้ถูก เช่น คำถามว่าทำอย่างไรจะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ ก็พบว่า ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น รู้จักปล่อยรู้จักวางบ้าง เพ…
 
15 พ.ค. 65 (เย็น) - รมณีย์ต้องกลับมา : ในปีนี้จึงมีการเชิญชวนให้มาช่วยกันปลูกต้นไม้ในเทศกาลวันวิสาขบูชาโดยเฉพาะวันนี้ซึ่งมีการเวียนเทียน ก็ชวนกันมาเวียนเทียนต้นไม้ นอกเหนือจากดอกไม้ธูปเทียน ดอกไม้ธูปเทียนเป็นอามิสบูชา แต่ถ้าเราเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ไม่ใช่เป็นการระลึกถึงบุญคุณของต้นไม้อย่างเดียว แต่เป็นการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าด้วย เป็นการบูชาด้วยการป…
 
15 พ.ค. 65 (เช้า) - เราทุกคนมีศักยภาพที่พ้นทุกข์ได้ : "แต่ต่อไปเมื่อสติเติบโต ปัญญางอกงามจนรือถอนอวิชชาได้อันนี้ก็จะดับทุกข์ที่ตัวต้นเหตุเลย คืออวิชชาไม่เกิด เพราะตามหลักปฏิจจสมุปบาท มันเริ่มต้นจากอวิชชา อันนี้คือสิ่งที่จะช่วยให้เกิดการรื้อถอนความทุกข์ หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงเพราะปัญญา แต่ว่าถึงแม้ปุถุชนอย่างเรา จะยังทำไม่ได้ขนาดนั้น อย่างน…
 
 
 
 
 
14 พ.ค. 65 - เก็บความสนใจให้แก่กายและใจ : ถ้าเรารู้จักให้ความสนใจกับกายและใจอย่างถูกต้อง มันมีประโยชน์คุ้มค่ามากทีเดียว เพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะปล่อยใจให้ไปจดจ่อใส่ใจกับสิ่งอื่นจนลืมกายและใจ ต้องรู้จักทะนุถนอม หวงแหนความสนใจของเราด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้อะไรดึงดูดความสนใจเราไปหมด เรารู้ว่ามีอะไรต่ออะไรที่เรียกร้องความสนใจของเรา แต่เราไม่หลง จะเรียกร้องก็เ…
 
13 พ.คง 65 - ทำอย่างไรจะไม่อยู่ยาก : เมื่อเจอความเห็นที่แตกต่าง หรือเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจ ถ้าเราครองสติได้ เราก็ครองตนได้ไม่ยาก ถ้าเราครองตนได้ การที่จะมีชีวิตในโลกปัจจุบัน มันก็จะไม่ใช่เรื่องยาก หาไม่แล้วมันก็จะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมากมายตามนั้นทั้งที่ชีวิตก็สะดวกสบาย แต่ว่ามันมีเรื่องร้อนอกร้อนใจมากมาย สมัยนี้เราต้องมีสติให้มากขึ้น รู้เท่าทันจิตใ…
 
 
 
 
 
 
 
 
การปฏิบัตินั้นไม่ยาก ยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ ตั้งใจเสียใหม่ แทนที่จะสนใจแต่คนอื่น สนใจแต่สิ่งอื่น หันมาสนใจร่างกาย จิตใจของตัวเองบ้าง สะสมความรู้ถูก ความเข้าใจถูก ในร่างกายในจิตใจของตัวเองให้มากๆ เราดูของจริง สิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับ ดูไป ไม่ใช่เรื่องยาก ในที่สุดปัญญามันก็จะเกิด มันก็จะรู้เลย ทุกสิ่งมันของชั่วคราว สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้น สิ่งนั้น…
 
อย่างพวกเรามีโอกาสเจอศาสนาพุทธแล้ว ถ้าไม่รู้จักตักตวงผลประโยชน์จากศาสนาพุทธ คือการเรียนรู้สัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ถ่องแท้ เรียกว่าเราประมาท เพราะศาสนาพุทธจะสูญไปเมื่อไร ไม่รู้ ปกติไม่ยั่งยืนเท่าไรหรอก มันเป็นศาสนาที่เข้าใจยาก ศาสนาที่ต้องช่วยตัวเอง คนส่วนใหญ่อ่อนแอไม่ได้คิดจะช่วยตัวเอง คิดจะขอพรขออะไรไป ฉะนั้นอย่าประมาท มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรม…
 
 
 
30 เม.ย. 65 - เยียวยาใจในยามสูญเสีย : “เวลา” เป็นสิ่งมีค่าอย่างยิ่งสำหรับคนสมัยใหม่ เพราะใคร ๆ ก็มองว่าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการแสวงหาเงินทอง ดังมีคำพูดว่าเวลาเป็นเงินเป็นทอง เป็นเพราะมีทัศนคติดังกล่าว เวลาว่างจึงหายไปจากชีวิตของผู้คน เนื่องจากไม่ยอมปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปโดยไม่มีเงินทองงอกเงย ทุกวันนี้ใคร ๆ ก็บ่นว่า ไม่มีเวลา ๆ แม้จะหาเวลาเพิ่มขึ้นได…
 
เรียนรู้ความจริง รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ทั้งหลาย อารมณ์ทั้งหลายที่คนโง่คนเขลาใฝ่หา แสวงหา ฆ่าฟันทำร้ายกันเพื่อแย่งอารมณ์ที่ดี เพื่อจะผลักไสอารมณ์ที่ไม่ดี แล้วตกเป็นทาสของอารมณ์ทั้งหลาย ถ้าเราภาวนาเราก็รู้ ของชั่วคราวเท่านั้นเอง ของชั่วขณะจิตหนึ่งเท่านั้นเอง สั้นนิดเดียว เดี๋ยวก็ไปแล้ว ถ้ารู้อย่างนี้ ความอยากมันจะไม่เกิด ตรงที่เราเห็นค…
 
ก่อนที่จะถึงคำว่า “ธรรมทั้งหลายทั้งปวง สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น” ต้องรู้ว่าเราไม่ยึดเพราะเห็นทุกข์ ไม่เห็นทุกข์ก็ยังยึดอยู่นั่นล่ะ จะเห็นทุกข์ก็ต้องดูกาย มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง คือมีสมาธิที่ดี ตั้งมั่นและเป็นกลาง นี่เรื่องของสมาธิ สติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจ แต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล…
 
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login