show episodes
 
จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามแนวปฏิปทาและข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ปาน โสนันโท วัดบางนมโค และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ให้กว้างขวางในหมู่ชนผู้แสวงหาโมกขธรรม
 
เสียงธรรมชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามแนวปฏิปทาและข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ปาน โสนันโท (พระครูวิหารกิจจานุการ วัดบางนมโค) และหลวงพ่อมหาวีระ ถาวโร (พระราชพรหมยาน วัดท่าซุง) ให้กว้างขวางในหมู่ชนผู้แสวงหาโมกขธรรม
 
ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา : เช่น ประโยชน์การฝึกนั่งสมาธิ, แต่งความดีให้ใจตัวเอง, ประโยชน์ของศีล-ธรรม, การรู้สภาวะจิตใจ, ความหมายของการฟังเทศน์, การเรียนรู้ ความสมนึกตัวเอง, ฟังเรื่องเก่าเพื่อให้เข้าใจความหมาย ฯลฯ
 
[ดูหนัง] อาชญาเกม (2022) ออนไลน์ฟรี HD พากย์ไทย THAI!, อาชญาเกม [The Up Rank]ดูหนังเต็มเรื่อง [HD] พากย์ไท ฟรี_2022, The Up Rank อาชญาเกม (2022) พากย์ไทย, ดูหนังออนไลน์ The Up Rank/คืนยุติ-ธรรม 2022 ไทยหนัง HD, ดู-หนัง อาชญาเกม (2022) เต็มเรื่อง HD พากย์ไทย THAI, [The Up Rank-2022]อาชญาเกม ฟรี เต็มเรื่อง ดูออเรื่องฟรีนไลน์ พากย์ไท ▶ ▶ ดู-หนัง ➨➨ https://hd.flixmax.stream/th/movie/995923/ ▶ ▶ ดู-หนัง ➨➨ https://bit.ly/3wYakPe ประเภท: ดราม่า / อาชญากรรม ผู้ ...
 
Loading …
show series
 
๕ ก.พ. ๖๖ - พระเมตตาพร(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 590208_08_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
 
๕ ก.พ. ๖๖ - เทศน์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยความดี (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙) 590123_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93…
 
๕ ก.พ. ๖๖ - ปกิณกะธรรมอานุภาพของทาน ศีล ภาวนา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 580731_07_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E…
 
๔ ก.พ. ๖๖- เทศน์จิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้ปฏิบัติ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๙) 590918_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E…
 
๔ ก.พ. ๖๖ - ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร %E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
 
๔ ก.พ. ๖๖ - ปกิณกะธรรมปฏิบัติพระกรรมฐานเพื่อการละ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘) 580117_08_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9…
 
๓ ก.พ. ๖๖- ปกิณกะธรรมกำลังใจตั้งมั่นเพื่อมรรคผลจึงจะบรรลุถึงมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) 610713_01_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B…
 
๒๙ ม.ค. ๖๖ - พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 580307_12_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
 
๒๙ ม.ค. ๖๖ - ปกิณกะธรรมการให้ทานและความดีทั้งหมดต้องมีสมาธิตั้งมั่น (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑) 610311_05_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8…
 
๒๘ ม.ค. ๖๖ - เทศน์คนที่มีกำลังใจในบารมี ๑๐ ถึงจะหลุดพ้น (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙) 590327_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E…
 
๒๘ ม.ค. ๖๖ - ปกิณกะธรรมอารมณ์พระโสดาบัน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐) 601230_05_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9…
 
๒๗ ม.ค. ๖๖ - ปกิณกะธรรมการฝึกวิชาเพื่อละความทุกข์ของตัวเอง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๘) 580307_11_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88…
 
๒๒ ม.ค. ๖๖ - พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘) 580117_09_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
 
๒๒ ม.ค. ๖๖ - เทศน์การระงับความชั่วในจิตให้ถึงพร้อม (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๘) 580104_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B…
 
๒๒ ม.ค. ๖๖ - ปกิณกะธรรมบุญจากการตอบแทนคุณพระพุทธศาสนาหาประมาณมิได้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘) 580131_10_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%81…
 
๒๑ ม.ค. ๖๖ - เทศน์รักษาจิตให้เป็นกุศลด้วยการให้ทาน รักษาศีล และภาวนา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 590208_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%…
 
๒๑ ม.ค. ๖๖ - ปกิณกะธรรมการทำบุญด้วยจิตขวนขวาย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘) 580125_03_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0…
 
๒๐ ม.ค. ๖๖ - ปกิณกะธรรมการรักษาปฏิปทาของผู้ปฏิบัติ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘) 580607_07_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8…
 
๑๕ ม.ค. ๖๖ - พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๘) 580124_09_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
 
๑๕ ม.ค. ๖๖ - เทศน์พุทโธอัปปมาโณ ธัมโมอัปปมาโณ สังโฆอัปปมาโณ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 590724_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8…
 
๑๕ ม.ค. ๖๖ - ปกิณกะธรรมสมาธิจริงต้องเห็นความจริง (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘) 580822_06_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A…
 
๑๔ ม.ค. ๖๖ - เทศน์ทำความดีตามครูบาอาจารย์จึงจะเกิดมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙) 590618_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8…
 
๑๔ ม.ค. ๖๖ - ปกิณกะธรรมทรงปัจจุบันอารมณ์ไว้ในอนุสสติ ๑๐ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒) 620112_01_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E…
 
๑๓ ม.ค. ๖๖ - ปกิณกะธรรมจิตคิดชั่วเมื่อเห็นผู้อื่นดีกว่า (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 580321_12_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E…
 
๘ ม.ค. ๖๖ - พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘) 581227_07_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
 
๘ ม.ค. ๖๖ - เทศน์มรรคผลเกิดในปัจจุบันอารมณ์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 590730_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%…
 
๘ ม.ค. ๖๖ - ปกิณกะธรรมความหลงเป็นตัวกั้นมรรคผล(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘) 580328_08_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0…
 
๗ ม.ค. ๖๖ - เทศน์ใคร่ครวญความลังเลสงสัยในการไปพระนิพพาน (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) 590206_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%8D%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%8…
 
๗ ม.ค. ๖๖ - ปกิณกะธรรมทำความดีให้ถึงพร้อมทั้งกำลังใจและความคิด (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙) 590402_11_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B…
 
๖ ม.ค. ๖๖ ปกิณกะธรรมการนึกถึงพระด้วยใจ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๗) 570407_02_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E…
 
๒ ม.ค. ๖๖ - พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒) 620101_10_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
 
๒ ม.ค. ๖๖ - ปกิณกะธรรมการทรงพรหมวิหาร ๔ ด้วยอารมณ์ปล่อย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘) 581227_05_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%…
 
๑ ม.ค. ๖๖ - ปกิณกะธรรมอยู่กับอารมณ์เฉพาะหน้าด้วยการมีพุทธานุสสติเป็นอารมณ์ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑) 610420_01_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%…
 
๑ ม.ค. ๖๖ - ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มด้วยการถวายทานบูชาคุณพระรัตนตรัย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘) 581212_08_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89…
 
๑ ม.ค. ๖๖ - ปกิณกะธรรมสำรวมจิตและอธิษฐานจิตเพื่อมรรคผลในวันปีใหม่ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒) 620101_02_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%98%E…
 
๑ ม.ค. ๖๖- ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร Pray/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.mp3…
 
๓๑ ธ.ค. ๖๕ - เทศน์ทางปฏิบัติสู่โลกุตระ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘) 581227_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0.mp3…
 
๓๑ ธ.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมกำลังใจในการมาให้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 601231_01_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%…
 
๓๐ ธ.ค. ๖๕ - เทศน์น้ำพระทัยของพระพุทธองค์นำไปสู่โมกขธรรม >(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘) 581226_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%9…
 
๓๐ ธ.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมอย่าสนใจในจริยาผู้อื่นในพรหมวิหารสี่ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘) 581226_11_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8…
 
๒๙ ธ.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมเห็นทุกขเวทนาและสิ่งอื่นไม่มีความหมาย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘) 581231_10_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%…
 
๒๕ ธ.ค. ๖๕ - พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑) 611216_07_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
 
๒๕ ธ.ค. ๖๕ - เทศน์การปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยเดินตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐) 601223_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%…
 
๒๕ ธ.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมฝึกสมาธิให้เกิดสติ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙) 590423_12_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%…
 
๒๔ ธ.ค. ๖๕ - เทศน์สร้างกำลังใจในบารมี ๑๐ เพื่อมรรคผล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙) 590326_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B…
 
๒๔ ธ.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมการเกิดมีแต่ภาระการงานมีแต่สรณะพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเท่านั้น (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 590721_04_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%9…
 
๒๓ ธ.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมการทำบุญแบบคนเต็มแล้ว (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖) 560427_04_%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%…
 
๑๘ ธ.ค. ๖๕ - พระเมตตาพร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑) 611210_06_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
 
๑๘ ธ.ค. ๖๕ - เทศน์ยอมรับกฎธรรมดาด้วยกรรมบถ ๑๐ ที่เกิดกระทบ(เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙) 590508_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81…
 
๑๘ ธ.ค. ๖๕ - ปกิณกะธรรมสวดมนต์มหาสมัยสูตร Pray/%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3.mp3…
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน