show episodes
 
จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามแนวปฏิปทาและข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ปาน โสนันโท วัดบางนมโค และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ให้กว้างขวางในหมู่ชนผู้แสวงหาโมกขธรรม
  continue reading
 
Loading …
show series
 
๒๔ ก.ย. ๖๖ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570719_09_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%ADCH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๒๔ ก.ย. ๖๖ - ดีร้ายในใจนั้นไม่แน่นอน (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 590730_07_%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99CH.mp3…
  continue reading
 
๒๓ ก.ย. ๖๖ - รู้จิตจึงฝึกได้ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 590730_06_%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๒๓ ก.ย. ๖๖ - กลัวในทุกข์ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570713_02_%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8CCH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๒๒ ก.ย. ๖๖ - ระลึกถึงหลวงปู่ปาน (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570725_01_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99CH.mp3…
  continue reading
 
๑๗ ก.ย. ๖๖ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570719_09_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%ADCH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๑๗ ก.ย. ๖๖ - เทศน์ไม่ประมาทในชีวิต (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 590723_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95CH.mp3…
  continue reading
 
๑๗ ก.ย. ๖๖ - เทศน์ทุกข์กายแต่ไม่ทุกข์ใจ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 590721_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%8…
  continue reading
 
๑๐ ก.ย. ๖๖ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570720_07_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%ADCH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๑๐ ก.ย. ๖๖ - การทำใจเป็นกลาง (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 590724_06_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๑๐ ก.ย. ๖๖ - จิตสงบแล้ว จึงค่อย ๆ สอนให้เข้าใจความจริง (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 590723_08_%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%86%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E…
  continue reading
 
๙ ก.ย. ๖๖ - ฌานมีกำลัง ระงับความวุ่นวายในจิตได้(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 590724_05_%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87_%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2…
  continue reading
 
๙ ก.ย. ๖๖ - หลวงพ่อให้พรหลังใส่บาตร (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 590724_01_%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3CH.mp3…
  continue reading
 
๙ ก.ย. ๖๖ - เนื้อนาบุญนั้นหายาก (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 590724_07_%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๘ ก.ย. ๖๖ -สนทนาเรื่องวัตถุมงคล (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 590723_07_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๓ ก.ย. ๖๖ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570720_07_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%ADCH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๓ ก.ย. ๖๖ - คิดเรื่องกายให้ถูกทาง (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570720_02_%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87CH.mp3…
  continue reading
 
๓ ก.ย. ๖๖ - เทศน์เข้าพรรษา(มีธรรมเป็นที่พึ่ง) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570712_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2(%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%…
  continue reading
 
๒ ก.ย. ๖๖ - สร้างพรหมวิหาร ๔ ในใจ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 590723_04_%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๒ ก.ย. ๖๖ - เทศน์บุญมีกำลัง (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570719_01_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๑ ก.ย. ๖๖ -สำรวจใจตน (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570704_01_%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%99CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๒๗ ส.ค. ๖๖ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570719_09_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%ADCH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๒๗ ส.ค. ๖๖ - ไปพระนิพพานได้ใจเราต้องรู้อะไร (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570719_07_%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%…
  continue reading
 
๒๗ ส.ค. ๖๖ - ผู้ออกจากเรือนแล้วคิดอย่างไร (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570719_05_%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8…
  continue reading
 
๒๖ ส.ค. ๖๖ - วาจานั้นสำคัญ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570719_04_%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8DCH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๒๖ ส.ค. ๖๖ - ทำบุญสังฆทานให้บารมี ๑๐ เต็ม (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570713_04_%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%91%E0%B9%90%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8…
  continue reading
 
๒๕ ส.ค. ๖๖ - สนทนาแก้อารมณ์ฟุ้ง (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570719_06_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๒๐ ส.ค. ๖๖ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570712_09_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%ADCH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๒๐ ส.ค. ๖๖-การทำให้จิตเกิดสมาธิมีหลายวิธี (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570711_05_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8…
  continue reading
 
๒๐ ส.ค. ๖๖ -ขยายผลของจิตที่เข้าใจความจริง (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570712_08_%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8…
  continue reading
 
๑๙ ส.ค. ๖๖-ผู้ให้ต้องเรียนรู้ในการข่มใจ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570711_04_%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%A…
  continue reading
 
๑๙ ส.ค. ๖๖ -สนทนาเรื่องเมตตา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570712_07_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๑๘ ส.ค. ๖๖-เทศน์ตั้งใจทำดีช่วงเข้าพรรษา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570711_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A…
  continue reading
 
๑๔ ส.ค. ๖๖ - สนทนา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570705_07_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๑๓ ส.ค. ๖๖ - ทบทวนความดีที่ทำอยู่ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570726_08_%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๑๓ ส.ค. ๖๖ - พูดเรื่องทุกข์เธอเบื่อไหม (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570726_07_%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1CH.mp3…
  continue reading
 
๑๒ ส.ค. ๖๖ - ทำความดีร่วมกันมา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570726_04_%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๑๒ ส.ค. ๖๖ -ฝึกแยกกายแยกจิต (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570726_03_%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๑๑ ส.ค. ๖๖- สนทนาเรื่องความโกรธ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570726_02_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๖ ส.ค. ๖๖ - พรของหลวงพ่อ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 590704_09_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%ADCH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๖ ส.ค. ๖๖ - เทศน์อนุสสติ ๑๐ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 590718_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%91%E0%B9%90CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๖ ส.ค. ๖๖ - ดวงตาเห็นธรรมคืออะไร (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙) 590305_10_%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๕ ส.ค. ๖๖ - เทศน์ใจหวั่นไหวในการรักษาศีล (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 590710_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%…
  continue reading
 
๕ ส.ค. ๖๖ - จิตเป็นสุขเมื่อมีพระในใจ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 590719_08_%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88CH.mp3…
  continue reading
 
๔ ส.ค. ๖๖ - กว่าจะมีปัญญานั้นไม่ง่าย (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙) 590402_11_%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2CH.mp3…
  continue reading
 
๒ ส.ค. ๖๖ - เทศน์เข้าพรรษา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 570712_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B2CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๒ ส.ค. ๖๖ - เทศน์คุณของทาน ศีล ภาวนา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๐) 600325_04_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2CH.mp3…
  continue reading
 
๑ ส.ค. ๖๖ -เทศน์วันอาสาฬหบูชา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 590719_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AB%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๑ ส.ค. ๖๖ - คุยกันวันอาสาฬหบูชา (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 590718_11_%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AB%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๓๐ ก.ค. ๖๖ - พรของหลวงพ่อ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 590731_11_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%ADCH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน