Dhamma สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.
 
เสียงบรรยายธรรมของหลวงพ่อไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต Dhamma talks by Venerable (Luangpor) Paisal Visalo, Abbot of Watpasukato, Chaiyaphum, Thailand. MP3 files are courtesy of https://www.facebook.com/Zensukato Contact admin: watpasukato19@gmail.com
 
รายการธรรมะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่เป็นสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับทุกๆท่าน
 
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

1
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป

พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป
 
ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี : เช่น การเจริญปัญญา, การพิจารณากาย, ปัญญาประกอบไปด้วยสมาธิ, แสงสว่างทังหลายสว่างเหนือปัญญาไม่มี, การไคร่ควรพิจารณาเป็นสิ่งสำคัญ, เตสํ วูปสโมสุโข, ธรรมและปฏิบัติสมาธิภาวนา ฯลฯ
 
ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ วัดเจติยาคิรีวิหาร (ภูทอก) อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย : เช่น มรณสติกรรมฐาน, มรณานุสสติ, เถรีประวัติ, วิภาคบทอะระหัง, เทศนาบ้านธรรมเวศ, วิชชาจรณสัมปันโน, วิปัสสนาวิถี ฯลฯ
 
ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา : เช่น ประโยชน์การฝึกนั่งสมาธิ, แต่งความดีให้ใจตัวเอง, ประโยชน์ของศีล-ธรรม, การรู้สภาวะจิตใจ, ความหมายของการฟังเทศน์, การเรียนรู้ ความสมนึกตัวเอง, ฟังเรื่องเก่าเพื่อให้เข้าใจความหมาย ฯลฯ
 
ธรรมะบรรยาย โดยพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี : เช่น เรื่องสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพ, สิ่งที่มีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์ได้, สวรรค์ในหน้าที่การงาน, ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข้, อย่าสร้างนิสัยหาทางออกให้กิเลส, อานาปานสติสำหรับคนทั่วไป ฯลฯ
 
ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร : เช่น อบรมภาวนา, อเสวนา จ พาลานํฯ, สีเลน สุคติง ยันติฯ, สุคโต โลกวิทูฯ, ศีลปารมี, สัจจปารมีฯ, กรรม ฯลฯ
 
ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์ : เช่น จิตคือพุทธะ, เจริญปัญญา, เทศน์ครั้งสุดท้าย, วิธีเจริญจิตภาวนา, หลวงปู่ดูลย์ตอบปัญหาจิตภาวนา ฯลฯ
 
ธรรมะบรรยาย โดยหลวงปู่จันทา ถาวโร วัดป่าเขาน้อย อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร : เช่น ธรรมทำความกล้าหาญ 5 อย่าง, ธรรมปฏิบัติ, ธรรมปฏิบัติขั้นต้น, ธรรมพเนจร (เต็ม), บุพชาติของพระพุทธเจ้า, ปธาน ความเพียร 4 อย่าง, ผีนางตานีและเปรต 1 (หลวงปู่อ่ำ) ฯลฯ
 
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (วิดีโอ)

1
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (วิดีโอ)

พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (วิดีโอ)
 
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔

1
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔

พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔
 
ธรรมะบรรยาย โดยพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) : วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี : เช่น รู้แจ้งโลก, ผู้เป็นใหญ่ในการรักษาจิต, เทศนาในงานทอดกฐิน จ.ร้อยเอ็ด 2522, เปรตเจ้าระเบียบ, อบรมพระนิสิตจุฬา-รามคำแหง 2521, ไกลหลัก, อ่านใจธรรมชาติ (ความอยาก), ดวงตาเห็นธรรม ฯลฯ
 
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔
 
ธรรมเทศนาวัดป่านานาชาติ ปี ๒๕๓๑-๒๕๔๔ (แผ่นที่ ๑-๖)
 
ธรรมเทศนาวัดป่านานาชาติ ปี ๒๕๓๑-๒๕๔๔ (แผ่นที่ ๗-๑๒)
 
Loading …
show series
 
 
15 ก.ย. 65 - อุบายคลายหลงในสมมติ : เห็นอารมณ์ เห็นความคิด เห็นความโกรธ แต่ไม่เป็นผู้โกรธ ไม่เป็นผู้คิด แต่ก็ต้องตระหนักว่ามันยังมีผู้เห็นอยู่ แล้วผู้เห็นคือเราเห็น ในความเข้าใจ ต่อเมื่อไถ่ถอนความยึดมั่นในตัวตนในเรา จนกระทั่งมันมีแต่การเห็น แต่ไม่มีผู้เห็น ตรงนี้แหละที่จะทำให้เข้าใจเรื่องอนัตตา เข้าถึงอนัตตา แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงปรมัตถสัจจะ โดยที…
 
14 ก.ย. 65 - เข้าถึงความจริง ไม่ติดสมมติ : เวลามันมีความโกรธ มันก็ไม่ใช่เราโกรธ แต่เป็นแค่ความโกรธที่เกิดขึ้นกับใจ ถ้าเราเห็นไปว่ามันมีแต่ความโกรธ แต่ไม่มีผู้โกรธ มันมีแต่ความคิด แต่ไม่มีผู้คิด อันนี้เรียกว่าเริ่มไถ่ถอนออกจากความยึดมั่นในตัวตน เริ่มที่จะถอนออกมาจากสมมติสัจจะ เริ่มที่จะเข้าใกล้ปรมัตถสัจจะ การเจริญสติ ก็เป็นวิธีการที่จะทำให้แยกตัวคนห…
 
12 ก.ย. 65 - ไม่เป็นทุกข์เพราะรู้ทุกข์ : อารมณ์ที่เป็นอกุศลก็เหมือนกัน แม้มันจะแย่อย่างไร เช่น ความโกรธ ความเศร้า ความอิจฉา พยาบาท แต่ถ้าเรารู้ทัน มันก็ทำให้เราทุกข์ไม่ได้ เหมือนกับกองไฟ ถ้าหากว่าเราอยู่ห่างจากกองไฟมากเท่าไหร่ ความทุกข์เพราะกองไฟมันก็น้อยลง แต่ที่เราทุกข์เพราะอะไร เพราะว่าเราเผลอปล่อยตัวเข้าไปในกองไฟนั้น ปล่อยให้ไฟมันเผา หรือว่าเวล…
 
11 ก.ย. 65 - การค้นพบตัวเองที่สำคัญ : คนเราถ้าไม่รู้ทันความคิด ไม่รู้ทันอารมณ์ มันก็สามารถสร้างทุกข์ให้กับตัวเองได้ และสิ่งที่ต้องการคือความสงบนี่มันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย การภาวนานี่คนส่วนใหญ่ก็ปรารถนาแต่ความสงบ สงบที่เขาเข้าใจคือไม่คิดอะไร แล้วก็ไปห้ามความคิดหรือไปกดข่มอารมณ์ด้วย มันมีความคิดก็กดมันเอาไว้ มันมีอารมณ์เกิดขึ้นก็กดมันเอาไว้ เพราะคิดว…
 
 
ชาวพุทธเราเอาชนะความอยากด้วยปัญญา พระพุทธเจ้าท่านมองลงไปต่อ ว่าความอยากมันมาจากอะไร หลักของเราชาวพุทธ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จะมองไปว่า ต้นตอ ต้นเหตุของปัญหาคืออะไร แล้วเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุ นี่เป็นวิธีการของชาวพุทธ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาเป็นผล มันก็ต้องมีเหตุ ชาวพุทธเราเวลามีปัญหา เราจะมองไปที่ต้นเหตุของปัญหา อะไรเป็นเหตุ แล้วไปแก้ที่เหตุ สิ่ง…
 
เราจะปล่อยวางจิตได้ ก็ต้องเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์ ถ้าเราไม่ได้เห็นจิตเป็นไตรลักษณ์ มันไม่วางหรอก มันเหมือนที่เราปล่อยวางกาย เราเห็นกายมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มันก็วาง จิตนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเราไม่เห็น ว่ามันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา มันก็ไม่วาง ถ้าเราเห็นแล้วมันถึงจะวาง เพราะฉะนั้นอย่างที่เรามาหัดดูจิตๆ เราก็จะมาเห็น จิ…
 
10 ก.ย. 65 - วางใจอย่างไรเมื่อเจอทุกข์ : ถ้าเรารู้จักหาประโยชน์จากอนิฏฐารมณ์ หรือจากความทุกข์ มันได้กำไร ฉะนั้นท่าทีที่ควรทำเวลาเราเจอทุกข์ มันก็มีแค่ 2 อย่างเท่านั้นแหละนะ อันที่ 1 คือรักษาใจไม่ให้ทุกข์ โดยเฉพาะถ้าเราเป็นคนที่รักตัวเอง เมื่อเจอทุกข์กับทรัพย์สิน กับเงินทอง กับร่างกาย กับงานการ กับความสัมพันธ์ แค่นี้มันก็พอแรงอยู่แล้ว อย่าปล่อยให้ใจ…
 
9 ก.ย. 65 - ทุกข์หลุดเพราะหยุดปรุงแต่ง : อีกวิธีหนึ่งคือการหยุดปรุงแต่ง ไม่ปรุงแต่ง “สักแต่ว่า” อะไรเกิดขึ้นก็สักแต่ว่า รูป รส กลิ่น เสียง เกิดขึ้นมากระทบ ก็สักแต่ว่า รวมทั้งหยุดปรุงแต่งตัวกูขึ้นมา มีความปวด เห็นความปวด แต่ไม่เป็นผู้ปวด อย่างที่หลวงพ่อคำเขียนท่านสอนเป็นประจำ มีความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์ นี่เป็นการหยุดปรุงแต่ง ซึ่งเป็นการปฏิบัติชั้นย…
 
8 ก.ย. 65 - ชีวิตเปลี่ยนเพราะถูกต่อว่า : แต่ก็ธรรมดานะ คนเราก็มักจะชอบอะไรที่มันราบรื่น เวลาอยู่กับผู้คนก็หวังแต่อยู่กับคนที่ถูกใจ พูดจาไพเราะ แต่หารู้ไม่ว่าบรรยากาศแบบนั้น มันอาจจะไม่เอื้อต่อการเจริญงอกงาม อาจจะไม่ช่วยขัดเกลากิเลส หรือลบเหลี่ยมลบมุมของเราได้ เท่ากับการที่ได้อยู่ท่ามกลางผู้คนที่อาจจะพูดไม่ถูกหู อาจจะทำอะไรไม่ถูกใจ ซึ่งบางทีก็อาจจะเ…
 
7 ก.ย. 65 - รับมือกับความเศร้า : ทั้งเมตตากรุณาที่ถูกปลุกและความสุขที่ได้รับจากการเป็นจิตอาสา มันมีอานุภาพมาก อันนี้ก็คงจะเป็นคำอธิบาย ว่าทำไมมะเร็งมันหายไปจากปอดของเธอ แต่ที่แน่ๆ ไม่ว่ามะเร็งจะหายหรือไม่ คือทำแล้วมีความสุข เป็นสุขที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่น สุขที่เกิดจากเมตตากรุณาได้ถูกปลุกขึ้นมา เพราะฉะนั้นเวลาเรามีความเศร้าโศกเสียใจ หรือมีความ…
 
 
รู้จักเบรกบ้าง แล้วชีวิตจะมีความสุข ที่แย่งกันจะเป็นจะตาย สุดท้ายว่างเปล่า นอนหายใจแขม่วๆ นึกถึงทุกอย่าง มีลาภก็เสื่อมลาภ มียศก็เสื่อมยศ เคยได้รับคำสรรเสริญก็ถูกเขาด่าอะไรอย่างนี้ แล้วอะไร มีสุขอยู่ก็มีทุกข์ได้ โลกมันเป็นอย่างนั้น หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ฉะนั้นรู้จักพัก รู้จักเบรก แล้วชีวิตจะก้าวหน้าทั้งทางโลกทางธรรม หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช …
 
6 ก.ย. 65 - ธรรมบำบัดทุกข์ : พิจารณาเห็นเลยว่า ร่างกายนี้ไม่ใช่เรา พอเห็นเช่นนี้ ความยึดมั่นถือมั่นในกายว่าเป็นเราเป็นของเราก็ลดลง ความทุกข์ใจก็หายไป และไม่ใช่แค่นั้น ท่านยังพิจารณาเห็นว่า ความเจ็บ ความปวด ความข้องขัด ก็ไม่ใช่เรา มันก็เป็นสักแต่ว่าเวทนาที่เกิดขึ้น พอเห็นเช่นนี้ก็ไม่มีผู้ปวดผู้เจ็บ จิตใจก็สบาย พอจิตใจสบาย กายก็ดีขึ้น อันนี้เรียกว่าท…
 
5 ก.ย. 65 - ยอมรับได้ ใจคลายทุกข์ : พอยอมรับโรคซึมเศร้าได้ ความทุกข์จากโรคเหล่านี้ก็ลดน้อยลง ก็เหมือนกลับกลายเป็นคนที่มีความสุขได้ ทั้งๆ ที่มีโรคทั้งซึมเศร้า แล้วก็โรคมะเร็งเกิดขึ้นกับตัวเธอ อันนี้ก็เป็นตัวอย่าง ของคนที่เขาสามารถจะรับมือกับความทุกข์ได้ ด้วยใจที่ไม่ทุกข์ ก็เพราะว่าเขายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย มันต้องอาศัยสติ…
 
4 ก.ย. 65 - ถูกต้องดีกว่าถูกใจ : ฉะนั้นเราต้องระวัง ขณะที่เรายึดมั่นในความถูกต้อง ถ้าเรายึดมั่นมากไป พอเจอใครทำอะไรไม่ถูกต้องขึ้นมา ความไม่ถูกต้องจะกลายเป็นความไม่ถูกใจทันทีเลย ทั้งๆ ที่ดูเผินๆ ไม่ถูกต้องกับไม่ถูกใจนี่มันห่างกันนะ มันไกลกันมาก เช่นเดียวกับความถูกต้อง ความถูกใจ บางทีมันก็ไกลกันมาก แต่ในบางครั้งบางคราว ถ้าไม่รู้ทันมัน มันกลายเป็นเรื่…
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login