Artwork

เนื้อหาจัดทำโดย Adam Baranski & Michael Sharp, Adam Baranski, and Michael Sharp เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Adam Baranski & Michael Sharp, Adam Baranski, and Michael Sharp หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
Player FM - แอป Podcast
ออฟไลน์ด้วยแอป Player FM !

Wheeling into Memories: Celebrating Birthdays, Community Festivities, and the Collector's Spirit

1:18:55
 
แบ่งปัน
 

Manage episode 415106867 series 3418338
เนื้อหาจัดทำโดย Adam Baranski & Michael Sharp, Adam Baranski, and Michael Sharp เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Adam Baranski & Michael Sharp, Adam Baranski, and Michael Sharp หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal

Send us a Text Message.

As I celebrated another trip around the sun with a brisk 48-mile ride, it struck me just how intertwined our lives are with the cycle of our wheels—and this episode is all about those connections. We're spinning tales from the abrupt halt of Ride the Rockies 2024 to the cherished memories of Georgia's Spring Tune-Up, all while keeping our spirits high for what's next in the cycling world. Our group, Cycling Men of Leisure, misses the camaraderie of the ride but finds solace in the stories shared, like that of a listener's hometown with a rich milling heritage that resonates beyond the bike trails.
Shifting gears, we take you on a scenic tour through the upcoming Shoreline ride in Michigan, painting a picture of the route confirmations and community festivities that await. You'll feel the anticipation building as we discuss the intricate event logistics, from the transportation of bikes to the thrilling optional rides. Whether it's exploring Traverse City's wine country or Mackinac Island's charm, we ensure every pedal stroke leads to an unforgettable adventure. And don't worry, we've thrown in a discount code for listeners eager to join us, because who doesn't love a good deal?
But wait, there's more! We're not just about bicycles; we're about the bonds formed through shared passions. Pour yourself a glass as we unravel the stories behind my whiskey collection and Michael's vintage cameras, proving that hobbies do more than just fill time—they create lifelong memories and friendships. Whether it's signing whiskey bottles around a campfire or chuckling over an impromptu camera collection, these moments are as integral to our journey as the miles we log. So tune in, enjoy the ride, and maybe you'll be inspired to start a quirky collection of your own.
Discount Code CML24

We will be back

Support the Show.

Embarking on a journey of camaraderie that spans years, Adam and Michael have cultivated a deep friendship rooted in their mutual passion for cycling. Through the twists and turns of life, these two friends have pedaled side by side, weaving a tapestry of shared experiences and good-natured teasing that only solidifies the authenticity of their bond.

Their cycling escapades, filled with laughter and banter, are a testament to the enduring spirit of true friendship. Whether conquering challenging trails or coasting through scenic routes, Adam and Michael's adventures on two wheels are a testament to the joy found in the simple pleasures of life.

If you're on the lookout for a podcast that captures the essence of friendship and the thrill of cycling, look no further. Join them on this audio journey, where they not only share captivating stories but also invite you to be a part of their cycling community. Get ready for a blend of fun tales, insightful discussions, and a genuine celebration of the joy that comes from embracing the open road on two wheels. This podcast is your ticket to an immersive and uplifting cycling-centric experience.

and Remember,
It's a Great Day for a Bike Ride!
https://www.facebook.com/cyclingmenofleisure
https://cyclingmenofleisure.com/
http...

  continue reading

บท

1. Cycling Men of Leisure Podcast Episode (00:00:19)

2. Cycling Events and Local History (00:06:31)

3. Shoreline Ride Updates and Locations (00:20:14)

4. Ride Shoreline Event Logistics Overview (00:25:27)

5. Discount Codes for Shoreline Cycling Event (00:38:47)

6. Whiskey Collection and Appreciation (00:46:53)

7. Camera Collection and Memories (01:00:26)

8. Cycling Men of Leisure Road Adventures (01:08:20)

44 ตอน

Artwork
iconแบ่งปัน
 
Manage episode 415106867 series 3418338
เนื้อหาจัดทำโดย Adam Baranski & Michael Sharp, Adam Baranski, and Michael Sharp เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Adam Baranski & Michael Sharp, Adam Baranski, and Michael Sharp หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal

Send us a Text Message.

As I celebrated another trip around the sun with a brisk 48-mile ride, it struck me just how intertwined our lives are with the cycle of our wheels—and this episode is all about those connections. We're spinning tales from the abrupt halt of Ride the Rockies 2024 to the cherished memories of Georgia's Spring Tune-Up, all while keeping our spirits high for what's next in the cycling world. Our group, Cycling Men of Leisure, misses the camaraderie of the ride but finds solace in the stories shared, like that of a listener's hometown with a rich milling heritage that resonates beyond the bike trails.
Shifting gears, we take you on a scenic tour through the upcoming Shoreline ride in Michigan, painting a picture of the route confirmations and community festivities that await. You'll feel the anticipation building as we discuss the intricate event logistics, from the transportation of bikes to the thrilling optional rides. Whether it's exploring Traverse City's wine country or Mackinac Island's charm, we ensure every pedal stroke leads to an unforgettable adventure. And don't worry, we've thrown in a discount code for listeners eager to join us, because who doesn't love a good deal?
But wait, there's more! We're not just about bicycles; we're about the bonds formed through shared passions. Pour yourself a glass as we unravel the stories behind my whiskey collection and Michael's vintage cameras, proving that hobbies do more than just fill time—they create lifelong memories and friendships. Whether it's signing whiskey bottles around a campfire or chuckling over an impromptu camera collection, these moments are as integral to our journey as the miles we log. So tune in, enjoy the ride, and maybe you'll be inspired to start a quirky collection of your own.
Discount Code CML24

We will be back

Support the Show.

Embarking on a journey of camaraderie that spans years, Adam and Michael have cultivated a deep friendship rooted in their mutual passion for cycling. Through the twists and turns of life, these two friends have pedaled side by side, weaving a tapestry of shared experiences and good-natured teasing that only solidifies the authenticity of their bond.

Their cycling escapades, filled with laughter and banter, are a testament to the enduring spirit of true friendship. Whether conquering challenging trails or coasting through scenic routes, Adam and Michael's adventures on two wheels are a testament to the joy found in the simple pleasures of life.

If you're on the lookout for a podcast that captures the essence of friendship and the thrill of cycling, look no further. Join them on this audio journey, where they not only share captivating stories but also invite you to be a part of their cycling community. Get ready for a blend of fun tales, insightful discussions, and a genuine celebration of the joy that comes from embracing the open road on two wheels. This podcast is your ticket to an immersive and uplifting cycling-centric experience.

and Remember,
It's a Great Day for a Bike Ride!
https://www.facebook.com/cyclingmenofleisure
https://cyclingmenofleisure.com/
http...

  continue reading

บท

1. Cycling Men of Leisure Podcast Episode (00:00:19)

2. Cycling Events and Local History (00:06:31)

3. Shoreline Ride Updates and Locations (00:20:14)

4. Ride Shoreline Event Logistics Overview (00:25:27)

5. Discount Codes for Shoreline Cycling Event (00:38:47)

6. Whiskey Collection and Appreciation (00:46:53)

7. Camera Collection and Memories (01:00:26)

8. Cycling Men of Leisure Road Adventures (01:08:20)

44 ตอน

ทุกตอน

×
 
Loading …

ขอต้อนรับสู่ Player FM!

Player FM กำลังหาเว็บ

 

คู่มืออ้างอิงด่วน