Artwork

เนื้อหาจัดทำโดย Adam Baranski & Michael Sharp, Adam Baranski, and Michael Sharp เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Adam Baranski & Michael Sharp, Adam Baranski, and Michael Sharp หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
Player FM - แอป Podcast
ออฟไลน์ด้วยแอป Player FM !

Pedaling Through History: America's Legacy on the 9/11 Trail and Beyond

1:23:07
 
แบ่งปัน
 

Manage episode 412528368 series 3418338
เนื้อหาจัดทำโดย Adam Baranski & Michael Sharp, Adam Baranski, and Michael Sharp เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Adam Baranski & Michael Sharp, Adam Baranski, and Michael Sharp หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal

Send us a Text Message.

As the wheels of our bikes spin, so do the tales of our cross-country odyssey. Join Adam, myself, and our cycling comrades Ryan Roenigk and Bruce White about the physical endurance it takes to tackle long-distance tours; it's a tribute to the emotional connections and heartfelt stories forged along the way. Think of it as a mosaic, where each pedal stroke paints a stroke of the past and every turn unveils a narrative of our nation's milestones.
Our journey takes us through small towns and big cities, across bridges and into the hearts of communities that have felt the ripples of history. We celebrate the eccentricity of shared adventures, like the couple conquering miles on a tandem bike and the inspiring triumphs of an Eagle Scout with cerebral palsy. Bruce's meticulous planning and Ryan's generous donations come to life as we recount the creation of memorials and the planning of future tours. The 2026 ride beckons with the promise of fireworks in Philadelphia, marking significant American anniversaries and offering a chance for listeners to ride alongside history.
As the sun sets on another episode, we don't just bid farewell; we leave you with an invitation to the open road. Whether it's the touch of tribute at O'Hara's Pub or the anticipation of cycling through historic sites, our tales are a reminder of the beauty in shared journeys and the strength found in remembrance. So rest up, gear up, and if your heart's in it, join us in pedaling through the chapters of America's story, where every mile is a memory, and every ride, a legacy.
DONATION LINK - https://runsignup.com/Race/Donate/VA/Arlington/911NationalMemorialTrailTour

We will be back

Support the Show.

Embarking on a journey of camaraderie that spans years, Adam and Michael have cultivated a deep friendship rooted in their mutual passion for cycling. Through the twists and turns of life, these two friends have pedaled side by side, weaving a tapestry of shared experiences and good-natured teasing that only solidifies the authenticity of their bond.

Their cycling escapades, filled with laughter and banter, are a testament to the enduring spirit of true friendship. Whether conquering challenging trails or coasting through scenic routes, Adam and Michael's adventures on two wheels are a testament to the joy found in the simple pleasures of life.

If you're on the lookout for a podcast that captures the essence of friendship and the thrill of cycling, look no further. Join them on this audio journey, where they not only share captivating stories but also invite you to be a part of their cycling community. Get ready for a blend of fun tales, insightful discussions, and a genuine celebration of the joy that comes from embracing the open road on two wheels. This podcast is your ticket to an immersive and uplifting cycling-centric experience.

and Remember,
It's a Great Day for a Bike Ride!
https://www.facebook.com/cyclingmenofleisure
https://cyclingmenofleisure.com/
http...

  continue reading

บท

1. Cycling Adventure With Cycling Men Of Leisure (00:00:19)

2. Bicycle Tours and Scouting Stories (00:16:02)

3. Memorials and Special Projects on 911Trail (00:27:33)

4. Cycling Tour Across Communities (00:34:35)

5. Remembering 9/11 Through Trail Fundraising (00:40:37)

44 ตอน

Artwork
iconแบ่งปัน
 
Manage episode 412528368 series 3418338
เนื้อหาจัดทำโดย Adam Baranski & Michael Sharp, Adam Baranski, and Michael Sharp เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Adam Baranski & Michael Sharp, Adam Baranski, and Michael Sharp หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal

Send us a Text Message.

As the wheels of our bikes spin, so do the tales of our cross-country odyssey. Join Adam, myself, and our cycling comrades Ryan Roenigk and Bruce White about the physical endurance it takes to tackle long-distance tours; it's a tribute to the emotional connections and heartfelt stories forged along the way. Think of it as a mosaic, where each pedal stroke paints a stroke of the past and every turn unveils a narrative of our nation's milestones.
Our journey takes us through small towns and big cities, across bridges and into the hearts of communities that have felt the ripples of history. We celebrate the eccentricity of shared adventures, like the couple conquering miles on a tandem bike and the inspiring triumphs of an Eagle Scout with cerebral palsy. Bruce's meticulous planning and Ryan's generous donations come to life as we recount the creation of memorials and the planning of future tours. The 2026 ride beckons with the promise of fireworks in Philadelphia, marking significant American anniversaries and offering a chance for listeners to ride alongside history.
As the sun sets on another episode, we don't just bid farewell; we leave you with an invitation to the open road. Whether it's the touch of tribute at O'Hara's Pub or the anticipation of cycling through historic sites, our tales are a reminder of the beauty in shared journeys and the strength found in remembrance. So rest up, gear up, and if your heart's in it, join us in pedaling through the chapters of America's story, where every mile is a memory, and every ride, a legacy.
DONATION LINK - https://runsignup.com/Race/Donate/VA/Arlington/911NationalMemorialTrailTour

We will be back

Support the Show.

Embarking on a journey of camaraderie that spans years, Adam and Michael have cultivated a deep friendship rooted in their mutual passion for cycling. Through the twists and turns of life, these two friends have pedaled side by side, weaving a tapestry of shared experiences and good-natured teasing that only solidifies the authenticity of their bond.

Their cycling escapades, filled with laughter and banter, are a testament to the enduring spirit of true friendship. Whether conquering challenging trails or coasting through scenic routes, Adam and Michael's adventures on two wheels are a testament to the joy found in the simple pleasures of life.

If you're on the lookout for a podcast that captures the essence of friendship and the thrill of cycling, look no further. Join them on this audio journey, where they not only share captivating stories but also invite you to be a part of their cycling community. Get ready for a blend of fun tales, insightful discussions, and a genuine celebration of the joy that comes from embracing the open road on two wheels. This podcast is your ticket to an immersive and uplifting cycling-centric experience.

and Remember,
It's a Great Day for a Bike Ride!
https://www.facebook.com/cyclingmenofleisure
https://cyclingmenofleisure.com/
http...

  continue reading

บท

1. Cycling Adventure With Cycling Men Of Leisure (00:00:19)

2. Bicycle Tours and Scouting Stories (00:16:02)

3. Memorials and Special Projects on 911Trail (00:27:33)

4. Cycling Tour Across Communities (00:34:35)

5. Remembering 9/11 Through Trail Fundraising (00:40:37)

44 ตอน

ทุกตอน

×
 
Loading …

ขอต้อนรับสู่ Player FM!

Player FM กำลังหาเว็บ

 

คู่มืออ้างอิงด่วน