Joke สาธารณะ
[search 0]

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
"เพราะหนังสือไม่ได้มีไว้ในหลบมุมอ่านคนเดียว" พื้นที่สำหรับคนชอบอ่านและชอบแชร์ ที่จะทำให้คุณไม่ต้องไปหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียว ชวนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปด้วยกันกับ นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์
 
Loading …
show series
 
“ครอบครัวเควียร์: พหุอัตลักษณ์ ความสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ครอบครัวเลสเบี้ยนชนชั้นแรงงาน” วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ อาทิตยา อาษา นักวิจัยอิสระและมหาบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สตรีเพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา) ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับรางวัลประเภทวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทระดับดี จากงานประชุมวิชาการระดับชาติ…
 
“รักนวลสงวนสิทธิ์” งานวิชาการด้านประวัติศาสตร์ซึ่งนำเสนอการต่อสู้ของผู้หญิงในกระบวนการความยุติธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิณี บุนนาค ศึกษาจากคดีความและฎีกาเกี่ยวกับผู้หญิงประมาณ 200 คดี ตั้งแต่ช่วงเวลาคือในสมัยรัชกาลที่ 5 ช่วงรอยต่อของการปฏิรูปกฎหมายจารีตกับกฎหมายสมัยใหม่จนถึงปี พ.ศ. 2478 จุดร่วมหนึ่งที่ผู้เขียนค้นพบจากการศึกษาคดีความและฎีกาของผู้หญ…
 
ดลสิทธิ์ บางคมบาง หรือ สิทธิชัย แสงกระจ่าง นักแปลที่มีชื่อเสียงจากการแปลวรรณกรรมคลาสสิกของรัสเซียรวมถึงวรรณกรรมคลาสสิกอ่านยากอีกหลายเล่ม ความโดดเด่นข้ามกาลเวลาของวรรณกรรมคลาสสิกยังคงครองใจนักอ่านจากทั่วโลก ผลงานแปลวรรณกรรมคลาสสิกของเขาได้เปิดโลกการอ่านวรรณกรรม ที่อยู่คู่กับสังคมโลกมานับร้อย ๆ ปีโดย Thai PBS Podcast
 
ภาพรวมของเรื่องสั้น 8 เล่มเข้าสู่รอบ Short List รางวัลซีไรต์ประจำปี 2563 เป็นตัวแทนความหมายของ Heart, Mind, Soul เป็นโลกแห่งความหมาย (The World of Meaning) ผ่านการเคี่ยวกรำการใช้ชีวิตของนักเขียน ทัศนคติ ความรู้สึก กลวิธีการเขียน บริบท โครงสร้างของเนื้อหาอันมีความสอดคล้องและสมดุลสิ่งที่โดดเด่นของเรื่องสั้นที่ผ่านเข้ารอบอีกอย่างคือการทำงานของบรรณาธิก…
 
“โอลก้า” ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่นักเขียนอย่าง แบร์นฮาร์ด ชลิงค์ สร้างตัวละครหญิงคนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของยุคสมัย บริบทของสังคม การเมือง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทัศนคติของคนเยอรมันในช่วงเวลาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ชีวิตของโอลก้า ทำให้นักอ่านได้โลดแล่นไปกับความรู้สึกและการผจญภัยของตัวละครที่ ผู้แปล-เจนจิรา เสรี…
 
“สี่ซนผจญธรรม” “สี่ธาตุผงาดธรรม” และ “ขานไขภาษากับภาษิต” งานเขียนสามเล่มแนวแฟนตาซีของ “จิตประภัสสร” นามปากกาของ ขนิษฐา วชิราพรพฤฒ มีจุดมุ่งหมายคือนำธรรมะและภาษา มาย่อยเพื่อให้เด็กและผู้ปกครอง รวมถึงคนอ่านทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย อ่านสนุกพร้อมสาระระหว่างการผจญภัยของตัวละครในเรื่อง รู้ธรรม รู้ทัน เข้าใจความหมายของภาษิตในภาษาไทย…
 
“2020” นวนิยายขนาดสั้นแนวสมจริงและอ่านสนุก นำเสนอชีวิตของชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นตัวเอกของเรื่องและผู้คนแวดล้อม บริบทของสังคม งานเขียนเล่มล่าสุดของ ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์ ชวนให้ตั้งคำถามกับการเปลี่ยนแปลงหากใครสักคนเดินทางกลับจากอนาคต จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหม "2020" จึงเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อเติมเต็มสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและเราไม่สามารถแก้ไขได้…
 
ศ.ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี หนึ่งในปูชนียบุคคลของชาวล้านนา ที่ได้ฝากผลงานซึ่งมีคุณูปการต่อคนรุ่นถัดมาผ่านการรวบรวม ค้นคว้า ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมล้านนา หนังสือ “วรรณกรรมล้านนา” เป็นผลงานคลาสสิกอีกเล่มหนึ่งของเมืองไทย ทำให้ผู้ศึกษาและผู้สนใจรับรู้สำนวนภาษาและวรรณกรรม วิถีชีวิต วัฒนธรรม การใช้ภาษาในการสื่อสารของคนยุคก่อน ชวนพิศ นภตาศัย และ อ…
 
“ฟลอร์เฟื่องฟ้า” นิยายเล่มล่าสุดของ “เนียรปาตี” ที่จะเล่าจังหวะการเรียนรู้ การเข้าใจชีวิตของตัวละครหญิงของเรื่องคือเฟื่องฟ้า ซึ่งใช้ชีวิตแวดล้อมบริบทสังคม วัฒนธรรม การเมือง ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 “ฟลอร์เฟื่องฟ้า” เล่าถึงสังคมไทยในยุคประมาณปี พ.ศ. 2500 ที่ความบันเทิงของไทยในช่วงนั้นจะสนใจเรื่องของลีลาศและมีวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา เป็นรูปแบบความ…
 
“เปียโน” เสกสรรค์ อาการส Miss LGBT Thailand 2020 นางงามจิตอาสาที่พร้อมทำสิ่งต่าง ๆ ให้กับสังคม เพราะความสวยเพียงอย่างเดียวไม่พอ นางงาม LGBT ซึ่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์และต้องการเป็น Role Model ของ Transgender ให้กับคนรุ่นใหม่ ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตวัยเด็กจนกระทั่งมงลง และความสมมงของเธอได้ฝากข้อคิดไว้ในหลายเรื่อง เปียโน หยิบหนังสือ “มองโรคในแง่ดี” มาเ…
 
"ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์" นักเขียน-นักแปล ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ตำหนัก พูดถึง Factotum งานเขียนของ Charles Bukowski ว่าเป็นหนังสือในดวงใจที่ต้องการจะแปลเป็นภาษาไทยให้ได้ในชีวิตการเป็นนักแปล Factotum ทำให้เขาเปลี่ยนทัศนคติในการเขียนหนังสือช่วยกล่อมเกลาให้คนอ่านอยากมีชีวิตอยู่ต่อไป ผลงานแปลเล่มแรกของภู่มณีคือ On The Road: สู่หนไหน ของ Jack Kerouac นักเขีย…
 
“ร้านเล่า” หนึ่งในร้านหนังสือประจำเมืองเชียงใหม่ และเป็นร้านหนังสือในโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือของมูลนิธิวิชาหนังสือ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ปี 2563 ร้านเล่ามีอายุครบ 20 ปี “จ๋า” กรองทอง สุดประเสริฐ หนึ่งในหุ้นส่วนและเจ้าของร้าน มีเรื่องเล่ามากมายมายภายในร้าน รวมถึงแต่ละวันของเธอที่เติบโตไปพร้อมกับร้านและร้านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอ …
 
ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องวัฒนธรรมการอ่านของชาวเชียงใหม่ผ่านงานหนังสือ “เชียงใหม่บุ๊คแฟร์” ตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงครั้งที่ 5 ในปี 2563 กับความเป็นไปได้ของการก้าวสู่มหานครแห่งการอ่านของเชียงใหม่ ต้องมีองค์ประกอบอย่างไร ทั้งในระดับท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค ส่วนกลางและจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ การส่งเสริมวัฒนธรรมกา…
 
“ความลับของสมอง (INCOGNITO) หนังสือขายดีระดับนานาชาติของนักประสาทวิทยาชื่อดัง เดวิด อีเกิลแมน แปลเป็นภาษาไทยโดย อรดา ลีลานุช หนังสือเล่มนี้มีเรื่องน่าอัศจรรย์ของสมองมากมาย ผู้เขียน ผู้แปล พาผู้อ่านไปค้นพบความลึกลับของสมองของจิตไร้สำนึกเป็นการสำรวจใต้พื้นผิวอันน่าตื่นเต้นของจิตใจและความขัดแย้งทั้งหลายของมัน โดยยกตัวอย่างจากความเสียหายของสมอง การดูเค…
 
“สวัสดีไนจีเรีย” (NIGERIA, here I come) งานเขียนของ ธราพงษ์ รุ่งโรจน์ รวบรวมจากประสบการณ์ในการทำงานเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ในอุตสาหกรรมสำรวจและขุดเจาะน้ำมันที่ประเทศไนจีเรีย ซึ่งก่อนจะรวบรวมเป็นเล่มได้ทยอยเขียนเล่าเรื่องเป็นตอน ๆ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก “นัทแนะ” โดยเริ่มเขียนตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมา แล้วรวบรวมเรื่องราวจำนวน 38 ตอน จัดพิมพ์เป็นหนัง…
 
ฟิล์ม - พิชเญศ ใจทหาร นักเดินทางในชุดสูทสีน้ำเงิน ออกเดินทางด้วยการปั่นจักรยานทั่วประเทศไทย 77 จังหวัดระยะเวลา 345 วัน เริ่มออกเดินทางเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 - 12 สิงหาคม 2562 ประสบการณ์จากการเดินทางได้ถ่ายทอดให้นักเดินทางและผู้ติดตามได้อ่านในเพจและเว็บไซต์ The Way I Bike ฟิล์มได้เล่าถึงหนังสือเล่มสำคัญที่จุดประกายให้อยากออกเดินทางด้วยการปั่นจัก…
 
อานนท์ นานมาแล้ว บุรุษพยาบาล กวี นักเขียน มีผลงานเล่มแรกเป็นงานเขียนประเภทกวีนิพนธ์ชื่อ “แม่งูไม่เคยห่างหายจากหมู่บ้าน” ซึ่งเป็น 1 ใน 18 เล่มที่เข้ารอบ Long List รางวัลซีไรต์ (กวีนิพนธ์) ประจำปี 2562 กวีนิพนธ์ “แม่งูไม่เคยห่างหายจากหมู่บ้าน” แบ่งเป็นสองภาคคือ ภาคแรก ฟ้าตอนนี้ ฟาฏอนี ภาคสอง ปราการปรากฏ บทกวีทั้ง 47 บทสะท้อนโครงสร้างสังคม มือที่มองไม…
 
ขนิษฐา วชิราพรพฤฒ นักเขียนเจ้าของนามปากกา “จิตประภัสสร” ซึ่งสนใจเรื่องพระพุทธศาสนาและมีความใฝ่ฝันกับแรงบันดาลใจอยากมีหนังสือตีพิมพ์เนื่องในวันวิสาขบูชาสักครั้งในชีวิต ความสนใจนำไปสู่การอ่านที่ลึกซึ้งขึ้นและศึกษาพระพุทธศาสนาจริงจังผ่านการเรียนทางไกล ต่อมาเริ่มทำงานเขียนที่นำเอาเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นแก่นในการสร้างสรรค์เรื่อง ต่อมาขนิษฐาได้ส่งผลงาน…
 
นทธี ศศิวิมล นักเขียนหญิงที่มีผลงานเขียนเผยแพร่ประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย การ์ตูน เรื่องผี หนังสือสำหรับเด็ก และงานเขียนปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ผลงานเล่มล่าสุดรวมเรื่องสั้น “ความใฝ่ฝันของผีไร้หน้า (ในส่วนที่แดดส่องไม่ถึง)” สะท้อนภาวะภายในของมนุษย์ที่ปรากฏตัวใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ไม่ว่าจะสั้นหรือยาวนาน เราต่างเกี่ยวข้องกันโดยไม่รู้ตัวในบางช่วงเวลาและ…
 
ชื่อ สัตยชิต ราย อาจไม่เป็นที่คุ้นหูนักสำหรับคนไทยส่วนใหญ่ ในแวดวงภาพยนตร์โลกนั้น ผลงานของผู้กำกับภาพยนตร์ชาวอินเดียท่านนี้ถือว่าอยู่ในทำเนียบผลงานชั้น “บรมครู” ที่ผู้สนใจด้านภาพยนตร์สมควรจะต้องหามาชมและศึกษาภาพยนตร์ของสัตยชิตแตกต่างจากภาพยนตร์อินเดียทั่วไปที่ผู้ชมคุ้นชิน ภาพยนตร์ของเขาไม่ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าและมหากษัตริย์ ไม่ได้นำเสนอภาพพ…
 
"จุดประสงค์หลักในการเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อเล่าเรื่องราวประสบการณ์ในอดีตของคนไทย โดยเฉพาะสามัญชนในการรับรู้เข้าใจ เผชิญหน้าและจัดการกับโรคระบาดในแต่ละสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป จากการรับรู้ว่าโรคระบาดเกิดจากปีศาจตามคัมภีร์เวชศาสตร์โบราณจนต้องไล่ผีด้วยพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา จนมาสู่ช่วงเริ่มต้นสมัยใหม่การรับรู้ว่าโรคเกิดจากความสกปรกของบ้านเมืองและสิ่งแวด…
 
A Great Little Place Called Independent Bookshop แก่นความคิดจากการทำร้านหนังสือ ที่ช่วยแก้อาการมีความฝันแต่ไม่กล้าลงมือทำงานเขียนจากประสบการณ์ทำร้านหนังสือของ “หนุ่ม หนังสือเดินทาง” ที่มุ่งตอบสองคำถามที่มักได้ยินบ่อยคือ หนึ่ง “เดี๋ยวนี้ไม่มีใครอ่านหนังสือกันแล้วนี่?” และ สอง “รู้สึกหมดไฟ ทั้งยังไม่รู้ว่าชีวิตต้องการอะไร มีหนังสือให้กำลังใจบ้างไหม” …
 
ธารา ศรีอนุรักษ์ (ธาร ธรรมโฆษณ์) นักเขียนประเภทเรื่องสั้น วรรณกรรมเยาวชน กวีนิพนธ์ ผลงานรวมเรื่องสั้น “มายาคติ” เป็นรวมเรื่องสั้นเล่มล่าสุดซึ่งรวบรวมเรื่องสั้นที่เคยได้รับรางวัลจากเวทีประกวดต่าง ๆ มาจัดพิมพ์ ผลงานที่เคยตีพิมพ์เป็นเล่มประเภทรวมเรื่องสั้นได้แก่ เซาธเศร้า SOUTH SAD (2550), ผู้อยู่เหนืออาบัติ (2555), หิ่งห้อยในสวนยาง (2557- ด.ช.กวียา ศ…
 
กนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ส่งสาส์นถึงนักเขียน นักแปล นักอ่าน ผู้ฟังทุกคนในห้วงเวลาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยสะท้อนมุมมองว่า “COVID-19 ” เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้มนุษย์ทุกคนได้เห็นการแพร่ระบาด การต่อสู้ ชีวิตผู้คนที่บาดเจ็บ ล้มตาย เมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนักเขียนสะท้อนเรื่องราวผ่านงานเขียนออกมาเช่นไร นักเขียนค…
 
กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ เริ่มต้นการเป็นนักเขียนไม่ต่างจากเพื่อนนักเขียนคนอื่น ๆ คือการอ่าน ทำให้มีคลังคำสะสมไว้ใช้ การเขียนบันทึกหรือการเขียนไดอารี่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้บันทึกเรื่องราวส่วนตัว เรียนรู้การเขียน การเล่าเรื่องตามลำดับขั้นตอน ประสบการณ์จากการทำงานด้านนิเทศศิลป์เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บ่มเพาะการเขียน ทักษะดังกล่าวได้นำมาประยุกต์ใช้ทำงานเขียน…
 
การเขียนหนังสือนับเป็นการงานแห่งความสุข และความรื่นรมย์ของผมไม่ว่าผมจะเขียนนิยาย เรื่องสั้น ความเรียง หรือสารคดี ผมก็มีความสุขทุกครั้ง - ละเวง ปัญจสุนทรโดย Thai PBS Podcast
 
นนท์ บารมี เจ้าของสมญานาม “นางพญารักการอ่าน” มาแบ่งปันเรื่องเล่าประสบการณ์การอ่านหนังสือและการเขียนหนังสือหลายเล่มที่อ่านเป็นดังของขวัญแห่งชีวิตโดย Thai PBS Podcast
 
รวมเรื่องสั้น “24 ชั่วโมง” เผยให้เห็นคุณค่าแห่งชีวิต และสัมพันธภาพของคนในสังคม ที่เป็นไปในแต่ละวัน แต่ละชั่วโมง แต่ละนาที ประกอบด้วยเรื่องสั้นทั้งหมด 14 เรื่องโดย Thai PBS Podcast
 
"ความรักคือคำตอบ" เป็นคำตอบรับของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในทุก ๆ วัน ของการตอบรับกระแสเรียก และการตอบรับที่จะเสด็จมาเยี่ยมอภิบาลลูกๆ ของพระองค์ที่ประเทศไทยคือคำตอบในทุกเหตุการณ์ที่เราเห็นการแสดงออกของพระองค์ในทุกแห่งของประเทศไทยที่พระองค์เสด็จผ่านไป และ "ความรักคือคำตอบ" ของเราทุกคนเช่นกัน – บาทหลวงอนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย…
 
"Tangerine: เปล่า เปลือง เชื่อง ช้ำ" รวม 13 เรื่องสั้นของ "กวีวัธน์" บอกเล่าเรื่องราวความทรงจำผ่านตัวละครที่ถูกหล่อหลอมมาจากทุกสิ่งรอบข้าง ทุกช่วงเวลาที่ตัวละครรู้สึกไปตามช่วงวัย เป็นงานเขียนที่รวมบทบันทึกเหตุการณ์ ความรัก ที่สัมพันธ์ไปกับเพศสถานะและเพศวิถีของตัวละครแต่ละตัวโดย Thai PBS Podcast
 
Don"t give me love: อย่าให้รักฉัน รวมบทกวีสายหม่นที่ "จัด" และ "จริง" ซึ่งผู้เขียนมีความสุขที่ได้เขียนออกมา ผลงานของ กว่าชื่น บางคมบาง เจ้าของนามปากกา midorikwa "ไม่ว่าจะอย่างไรก็หวังว่าคุณจะชอบงานเขียนของฉัน แม้คุณจะไม่รักฉันก็ตาม"โดย Thai PBS Podcast
 
World at The Corner Bookshop ร้านหนังสือ ณ มุมหนึ่งของโลก สิวิกา และณัฐประกอบสันติสุข สองผู้ก่อตั้ง พาไปรู้จักมุมต่าง ๆ ของโลกผ่านการหนังสือและการอ่านโดย Thai PBS Podcast
 
"อย่าด่าอินเดีย" ประสบการณ์ชีวิตดิบเถื่อนหนึ่งปีของ อินทรชัย พาณิชกุล นักเขียนหนุ่มผู้ออกจาก Comfort Zone เพื่อไปเรียนภาษาอังกฤษที่เมืองปูเน่ บันทึกชีวิตซึ่งเปิดเปลือยวัยหนุ่มของเขาในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาโดย Thai PBS Podcast
 
เสียงทิพย์บุ๊คเซ็นเตอร์ ร้านหนังสือประจำเมืองพิษณุโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 จนถึงปัจจุบัน ชุมชนการอ่านที่ทำให้ชาวเมืองในแต่ละรุ่นได้ใกล้ชิดการอ่านทุกช่วงอายุผ่านหนังสือโดย Thai PBS Podcast
 
"พิพิธภัณฑ์เป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมผู้คนในสังคม และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม เราควรชวนกันไปพิพิธภัณฑ์เพื่ออ่านความรู้ผ่านพื้นที่แห่งนี้" - ทม เกตุวงศาโดย Thai PBS Podcast
 
• ณาพิฏฏา (แต้วแล้ว) - ชนม์ชนก (แพนด้า) ชายขาว แรงบันดาลใจจากการอ่านสู่การเป็นนักเล่าเรื่องแห่งบ้านนิทานแม่มุกิ • ชวนอ่านหนังสือสองเล่ม "100เรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก" และ "Call Me By Your Name"โดย Thai PBS Podcast
 
• บรรจง บุรินประโคน จากนักอ่านสู่นักเขียนบรรณาธิการที่อ่านแบบเลาะตะเข็บแห่งกากะเยียสำนักพิมพ์ • หนังสือ "บันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์" พลังของเรื่องเล่าและความสำคัญของการเขียนบันทึกประจำวัน จากหนังสือต้นแบบสู่วิชา "การบันทึกและสรุปความ" • "เด็กหญิงใบไม้กับเด็กชายตาน้ำ" กวีนิพนธ์ ณ ห้วงทรงจำแห่งวันวาร ผ่านตัวละครสมมติ ด.ญ.ใบไม้ และ ด.ช.ตาน้ำ • พื้นที่พ…
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login