Farsi สาธารณะ
[search 0]

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
"เพราะหนังสือไม่ได้มีไว้ในหลบมุมอ่านคนเดียว" พื้นที่สำหรับคนชอบอ่านและชอบแชร์ ที่จะทำให้คุณไม่ต้องไปหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียว ชวนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปด้วยกันกับ นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์
 
Loading …
show series
 
การศึกษาเรื่องสั้นของนักเขียนหญิงไทยตามแนวคิดสตรีนิยม พ.ศ. 2516 - 2543 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2547 ของ กว่าชื่น บางคมบาง รวบรวมผลงานเรื่องสั้นของนักเขียนหญิงไทยไว้สามยุค ได้แก่ พ.ศ.2516 - 2519, พ.ศ.2520 - 2531 และ พ.ศ.2531 - 2543 วิทยานิพนธ์ที่มุ่งศึกษาพัฒนาการของแนวคิดสตรีนิยมในสังคมไทยที่ปรากฏใน…
 
The Ministry of Utmost Happiness นิยายเล่มที่สองของ อรุณธตี รอย (Arundhati Roy) นักเขียนชาวอินเดีย แปลโดย “สดใส” สะท้อนบริบทสังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ผู้คนชาวอินเดีย ครอบคลุมประเด็นการเมืองในครอบครัว การเมืองภายในและภายนอกประเทศ เพศสภาพ เพศวิถี ศาสนา ความขัดแย้ง ผ่านตัวละครหลากหลายชนชั้น วรรณะ เป็นนิยายซึ่งผู้แปลระบุว่ามีความโดดเด่นด้านภ…
 
Greenbook Café and Space เกิดขึ้นมาพร้อมกับแนวคิดการเป็นแหล่งเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ "ดิเรก ชัยชนะ" ผู้ก่อตั้งและหนึ่งในหุ้นส่วนของร้านกล่าวว่า ในที่สุดร้านหนังสือที่ตั้งปณิธานไว้ต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นไปเพื่อรับใช้และเชื่อมโยงกับชุมชน สังคม วัฒนธรรม ผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำร้านหนังสือแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่ของการเรีย…
 
“ครอบครัวเควียร์: พหุอัตลักษณ์ ความสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ครอบครัวเลสเบี้ยนชนชั้นแรงงาน” วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ อาทิตยา อาษา นักวิจัยอิสระและมหาบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สตรีเพศสถานะ และเพศวิถีศึกษา) ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับรางวัลประเภทวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทระดับดี จากงานประชุมวิชาการระดับชาติ…
 
“รักนวลสงวนสิทธิ์” งานวิชาการด้านประวัติศาสตร์ซึ่งนำเสนอการต่อสู้ของผู้หญิงในกระบวนการความยุติธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวิณี บุนนาค ศึกษาจากคดีความและฎีกาเกี่ยวกับผู้หญิงประมาณ 200 คดี ตั้งแต่ช่วงเวลาคือในสมัยรัชกาลที่ 5 ช่วงรอยต่อของการปฏิรูปกฎหมายจารีตกับกฎหมายสมัยใหม่จนถึงปี พ.ศ. 2478 จุดร่วมหนึ่งที่ผู้เขียนค้นพบจากการศึกษาคดีความและฎีกาของผู้หญ…
 
ดลสิทธิ์ บางคมบาง หรือ สิทธิชัย แสงกระจ่าง นักแปลที่มีชื่อเสียงจากการแปลวรรณกรรมคลาสสิกของรัสเซียรวมถึงวรรณกรรมคลาสสิกอ่านยากอีกหลายเล่ม ความโดดเด่นข้ามกาลเวลาของวรรณกรรมคลาสสิกยังคงครองใจนักอ่านจากทั่วโลก ผลงานแปลวรรณกรรมคลาสสิกของเขาได้เปิดโลกการอ่านวรรณกรรม ที่อยู่คู่กับสังคมโลกมานับร้อย ๆ ปีโดย Thai PBS Podcast
 
ภาพรวมของเรื่องสั้น 8 เล่มเข้าสู่รอบ Short List รางวัลซีไรต์ประจำปี 2563 เป็นตัวแทนความหมายของ Heart, Mind, Soul เป็นโลกแห่งความหมาย (The World of Meaning) ผ่านการเคี่ยวกรำการใช้ชีวิตของนักเขียน ทัศนคติ ความรู้สึก กลวิธีการเขียน บริบท โครงสร้างของเนื้อหาอันมีความสอดคล้องและสมดุลสิ่งที่โดดเด่นของเรื่องสั้นที่ผ่านเข้ารอบอีกอย่างคือการทำงานของบรรณาธิก…
 
“โอลก้า” ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่นักเขียนอย่าง แบร์นฮาร์ด ชลิงค์ สร้างตัวละครหญิงคนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของยุคสมัย บริบทของสังคม การเมือง ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทัศนคติของคนเยอรมันในช่วงเวลาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 ชีวิตของโอลก้า ทำให้นักอ่านได้โลดแล่นไปกับความรู้สึกและการผจญภัยของตัวละครที่ ผู้แปล-เจนจิรา เสรี…
 
“สี่ซนผจญธรรม” “สี่ธาตุผงาดธรรม” และ “ขานไขภาษากับภาษิต” งานเขียนสามเล่มแนวแฟนตาซีของ “จิตประภัสสร” นามปากกาของ ขนิษฐา วชิราพรพฤฒ มีจุดมุ่งหมายคือนำธรรมะและภาษา มาย่อยเพื่อให้เด็กและผู้ปกครอง รวมถึงคนอ่านทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย อ่านสนุกพร้อมสาระระหว่างการผจญภัยของตัวละครในเรื่อง รู้ธรรม รู้ทัน เข้าใจความหมายของภาษิตในภาษาไทย…
 
“2020” นวนิยายขนาดสั้นแนวสมจริงและอ่านสนุก นำเสนอชีวิตของชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นตัวเอกของเรื่องและผู้คนแวดล้อม บริบทของสังคม งานเขียนเล่มล่าสุดของ ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์ ชวนให้ตั้งคำถามกับการเปลี่ยนแปลงหากใครสักคนเดินทางกลับจากอนาคต จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหม "2020" จึงเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อเติมเต็มสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและเราไม่สามารถแก้ไขได้…
 
ศ.ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี หนึ่งในปูชนียบุคคลของชาวล้านนา ที่ได้ฝากผลงานซึ่งมีคุณูปการต่อคนรุ่นถัดมาผ่านการรวบรวม ค้นคว้า ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมล้านนา หนังสือ “วรรณกรรมล้านนา” เป็นผลงานคลาสสิกอีกเล่มหนึ่งของเมืองไทย ทำให้ผู้ศึกษาและผู้สนใจรับรู้สำนวนภาษาและวรรณกรรม วิถีชีวิต วัฒนธรรม การใช้ภาษาในการสื่อสารของคนยุคก่อน ชวนพิศ นภตาศัย และ อ…
 
“ฟลอร์เฟื่องฟ้า” นิยายเล่มล่าสุดของ “เนียรปาตี” ที่จะเล่าจังหวะการเรียนรู้ การเข้าใจชีวิตของตัวละครหญิงของเรื่องคือเฟื่องฟ้า ซึ่งใช้ชีวิตแวดล้อมบริบทสังคม วัฒนธรรม การเมือง ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 “ฟลอร์เฟื่องฟ้า” เล่าถึงสังคมไทยในยุคประมาณปี พ.ศ. 2500 ที่ความบันเทิงของไทยในช่วงนั้นจะสนใจเรื่องของลีลาศและมีวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามา เป็นรูปแบบความ…
 
“เปียโน” เสกสรรค์ อาการส Miss LGBT Thailand 2020 นางงามจิตอาสาที่พร้อมทำสิ่งต่าง ๆ ให้กับสังคม เพราะความสวยเพียงอย่างเดียวไม่พอ นางงาม LGBT ซึ่งเป็นนักเทคนิคการแพทย์และต้องการเป็น Role Model ของ Transgender ให้กับคนรุ่นใหม่ ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตวัยเด็กจนกระทั่งมงลง และความสมมงของเธอได้ฝากข้อคิดไว้ในหลายเรื่อง เปียโน หยิบหนังสือ “มองโรคในแง่ดี” มาเ…
 
"ภู่มณี ศิริพรไพบูลย์" นักเขียน-นักแปล ผู้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ตำหนัก พูดถึง Factotum งานเขียนของ Charles Bukowski ว่าเป็นหนังสือในดวงใจที่ต้องการจะแปลเป็นภาษาไทยให้ได้ในชีวิตการเป็นนักแปล Factotum ทำให้เขาเปลี่ยนทัศนคติในการเขียนหนังสือช่วยกล่อมเกลาให้คนอ่านอยากมีชีวิตอยู่ต่อไป ผลงานแปลเล่มแรกของภู่มณีคือ On The Road: สู่หนไหน ของ Jack Kerouac นักเขีย…
 
“ร้านเล่า” หนึ่งในร้านหนังสือประจำเมืองเชียงใหม่ และเป็นร้านหนังสือในโครงการวัฒนธรรมร้านหนังสือของมูลนิธิวิชาหนังสือ และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ปี 2563 ร้านเล่ามีอายุครบ 20 ปี “จ๋า” กรองทอง สุดประเสริฐ หนึ่งในหุ้นส่วนและเจ้าของร้าน มีเรื่องเล่ามากมายมายภายในร้าน รวมถึงแต่ละวันของเธอที่เติบโตไปพร้อมกับร้านและร้านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอ …
 
ทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ แลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องวัฒนธรรมการอ่านของชาวเชียงใหม่ผ่านงานหนังสือ “เชียงใหม่บุ๊คแฟร์” ตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงครั้งที่ 5 ในปี 2563 กับความเป็นไปได้ของการก้าวสู่มหานครแห่งการอ่านของเชียงใหม่ ต้องมีองค์ประกอบอย่างไร ทั้งในระดับท้องถิ่น ส่วนภูมิภาค ส่วนกลางและจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ การส่งเสริมวัฒนธรรมกา…
 
“ความลับของสมอง (INCOGNITO) หนังสือขายดีระดับนานาชาติของนักประสาทวิทยาชื่อดัง เดวิด อีเกิลแมน แปลเป็นภาษาไทยโดย อรดา ลีลานุช หนังสือเล่มนี้มีเรื่องน่าอัศจรรย์ของสมองมากมาย ผู้เขียน ผู้แปล พาผู้อ่านไปค้นพบความลึกลับของสมองของจิตไร้สำนึกเป็นการสำรวจใต้พื้นผิวอันน่าตื่นเต้นของจิตใจและความขัดแย้งทั้งหลายของมัน โดยยกตัวอย่างจากความเสียหายของสมอง การดูเค…
 
“สวัสดีไนจีเรีย” (NIGERIA, here I come) งานเขียนของ ธราพงษ์ รุ่งโรจน์ รวบรวมจากประสบการณ์ในการทำงานเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ในอุตสาหกรรมสำรวจและขุดเจาะน้ำมันที่ประเทศไนจีเรีย ซึ่งก่อนจะรวบรวมเป็นเล่มได้ทยอยเขียนเล่าเรื่องเป็นตอน ๆ ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก “นัทแนะ” โดยเริ่มเขียนตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมา แล้วรวบรวมเรื่องราวจำนวน 38 ตอน จัดพิมพ์เป็นหนัง…
 
ฟิล์ม - พิชเญศ ใจทหาร นักเดินทางในชุดสูทสีน้ำเงิน ออกเดินทางด้วยการปั่นจักรยานทั่วประเทศไทย 77 จังหวัดระยะเวลา 345 วัน เริ่มออกเดินทางเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 - 12 สิงหาคม 2562 ประสบการณ์จากการเดินทางได้ถ่ายทอดให้นักเดินทางและผู้ติดตามได้อ่านในเพจและเว็บไซต์ The Way I Bike ฟิล์มได้เล่าถึงหนังสือเล่มสำคัญที่จุดประกายให้อยากออกเดินทางด้วยการปั่นจัก…
 
อานนท์ นานมาแล้ว บุรุษพยาบาล กวี นักเขียน มีผลงานเล่มแรกเป็นงานเขียนประเภทกวีนิพนธ์ชื่อ “แม่งูไม่เคยห่างหายจากหมู่บ้าน” ซึ่งเป็น 1 ใน 18 เล่มที่เข้ารอบ Long List รางวัลซีไรต์ (กวีนิพนธ์) ประจำปี 2562 กวีนิพนธ์ “แม่งูไม่เคยห่างหายจากหมู่บ้าน” แบ่งเป็นสองภาคคือ ภาคแรก ฟ้าตอนนี้ ฟาฏอนี ภาคสอง ปราการปรากฏ บทกวีทั้ง 47 บทสะท้อนโครงสร้างสังคม มือที่มองไม…
 
ขนิษฐา วชิราพรพฤฒ นักเขียนเจ้าของนามปากกา “จิตประภัสสร” ซึ่งสนใจเรื่องพระพุทธศาสนาและมีความใฝ่ฝันกับแรงบันดาลใจอยากมีหนังสือตีพิมพ์เนื่องในวันวิสาขบูชาสักครั้งในชีวิต ความสนใจนำไปสู่การอ่านที่ลึกซึ้งขึ้นและศึกษาพระพุทธศาสนาจริงจังผ่านการเรียนทางไกล ต่อมาเริ่มทำงานเขียนที่นำเอาเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นแก่นในการสร้างสรรค์เรื่อง ต่อมาขนิษฐาได้ส่งผลงาน…
 
นทธี ศศิวิมล นักเขียนหญิงที่มีผลงานเขียนเผยแพร่ประเภทเรื่องสั้น นวนิยาย การ์ตูน เรื่องผี หนังสือสำหรับเด็ก และงานเขียนปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ผลงานเล่มล่าสุดรวมเรื่องสั้น “ความใฝ่ฝันของผีไร้หน้า (ในส่วนที่แดดส่องไม่ถึง)” สะท้อนภาวะภายในของมนุษย์ที่ปรากฏตัวใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ไม่ว่าจะสั้นหรือยาวนาน เราต่างเกี่ยวข้องกันโดยไม่รู้ตัวในบางช่วงเวลาและ…
 
ชื่อ สัตยชิต ราย อาจไม่เป็นที่คุ้นหูนักสำหรับคนไทยส่วนใหญ่ ในแวดวงภาพยนตร์โลกนั้น ผลงานของผู้กำกับภาพยนตร์ชาวอินเดียท่านนี้ถือว่าอยู่ในทำเนียบผลงานชั้น “บรมครู” ที่ผู้สนใจด้านภาพยนตร์สมควรจะต้องหามาชมและศึกษาภาพยนตร์ของสัตยชิตแตกต่างจากภาพยนตร์อินเดียทั่วไปที่ผู้ชมคุ้นชิน ภาพยนตร์ของเขาไม่ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับเทพเจ้าและมหากษัตริย์ ไม่ได้นำเสนอภาพพ…
 
"จุดประสงค์หลักในการเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อเล่าเรื่องราวประสบการณ์ในอดีตของคนไทย โดยเฉพาะสามัญชนในการรับรู้เข้าใจ เผชิญหน้าและจัดการกับโรคระบาดในแต่ละสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป จากการรับรู้ว่าโรคระบาดเกิดจากปีศาจตามคัมภีร์เวชศาสตร์โบราณจนต้องไล่ผีด้วยพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา จนมาสู่ช่วงเริ่มต้นสมัยใหม่การรับรู้ว่าโรคเกิดจากความสกปรกของบ้านเมืองและสิ่งแวด…
 
A Great Little Place Called Independent Bookshop แก่นความคิดจากการทำร้านหนังสือ ที่ช่วยแก้อาการมีความฝันแต่ไม่กล้าลงมือทำงานเขียนจากประสบการณ์ทำร้านหนังสือของ “หนุ่ม หนังสือเดินทาง” ที่มุ่งตอบสองคำถามที่มักได้ยินบ่อยคือ หนึ่ง “เดี๋ยวนี้ไม่มีใครอ่านหนังสือกันแล้วนี่?” และ สอง “รู้สึกหมดไฟ ทั้งยังไม่รู้ว่าชีวิตต้องการอะไร มีหนังสือให้กำลังใจบ้างไหม” …
 
ธารา ศรีอนุรักษ์ (ธาร ธรรมโฆษณ์) นักเขียนประเภทเรื่องสั้น วรรณกรรมเยาวชน กวีนิพนธ์ ผลงานรวมเรื่องสั้น “มายาคติ” เป็นรวมเรื่องสั้นเล่มล่าสุดซึ่งรวบรวมเรื่องสั้นที่เคยได้รับรางวัลจากเวทีประกวดต่าง ๆ มาจัดพิมพ์ ผลงานที่เคยตีพิมพ์เป็นเล่มประเภทรวมเรื่องสั้นได้แก่ เซาธเศร้า SOUTH SAD (2550), ผู้อยู่เหนืออาบัติ (2555), หิ่งห้อยในสวนยาง (2557- ด.ช.กวียา ศ…
 
กนกวลี พจนปกรณ์ กันไทยราษฎร์ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ส่งสาส์นถึงนักเขียน นักแปล นักอ่าน ผู้ฟังทุกคนในห้วงเวลาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยสะท้อนมุมมองว่า “COVID-19 ” เกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้มนุษย์ทุกคนได้เห็นการแพร่ระบาด การต่อสู้ ชีวิตผู้คนที่บาดเจ็บ ล้มตาย เมื่อมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนักเขียนสะท้อนเรื่องราวผ่านงานเขียนออกมาเช่นไร นักเขียนค…
 
กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ เริ่มต้นการเป็นนักเขียนไม่ต่างจากเพื่อนนักเขียนคนอื่น ๆ คือการอ่าน ทำให้มีคลังคำสะสมไว้ใช้ การเขียนบันทึกหรือการเขียนไดอารี่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้บันทึกเรื่องราวส่วนตัว เรียนรู้การเขียน การเล่าเรื่องตามลำดับขั้นตอน ประสบการณ์จากการทำงานด้านนิเทศศิลป์เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่บ่มเพาะการเขียน ทักษะดังกล่าวได้นำมาประยุกต์ใช้ทำงานเขียน…
 
การเขียนหนังสือนับเป็นการงานแห่งความสุข และความรื่นรมย์ของผมไม่ว่าผมจะเขียนนิยาย เรื่องสั้น ความเรียง หรือสารคดี ผมก็มีความสุขทุกครั้ง - ละเวง ปัญจสุนทรโดย Thai PBS Podcast
 
นนท์ บารมี เจ้าของสมญานาม “นางพญารักการอ่าน” มาแบ่งปันเรื่องเล่าประสบการณ์การอ่านหนังสือและการเขียนหนังสือหลายเล่มที่อ่านเป็นดังของขวัญแห่งชีวิตโดย Thai PBS Podcast
 
รวมเรื่องสั้น “24 ชั่วโมง” เผยให้เห็นคุณค่าแห่งชีวิต และสัมพันธภาพของคนในสังคม ที่เป็นไปในแต่ละวัน แต่ละชั่วโมง แต่ละนาที ประกอบด้วยเรื่องสั้นทั้งหมด 14 เรื่องโดย Thai PBS Podcast
 
"ความรักคือคำตอบ" เป็นคำตอบรับของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในทุก ๆ วัน ของการตอบรับกระแสเรียก และการตอบรับที่จะเสด็จมาเยี่ยมอภิบาลลูกๆ ของพระองค์ที่ประเทศไทยคือคำตอบในทุกเหตุการณ์ที่เราเห็นการแสดงออกของพระองค์ในทุกแห่งของประเทศไทยที่พระองค์เสด็จผ่านไป และ "ความรักคือคำตอบ" ของเราทุกคนเช่นกัน – บาทหลวงอนุชา ไชยเดช ผู้อำนวยการสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย…
 
"Tangerine: เปล่า เปลือง เชื่อง ช้ำ" รวม 13 เรื่องสั้นของ "กวีวัธน์" บอกเล่าเรื่องราวความทรงจำผ่านตัวละครที่ถูกหล่อหลอมมาจากทุกสิ่งรอบข้าง ทุกช่วงเวลาที่ตัวละครรู้สึกไปตามช่วงวัย เป็นงานเขียนที่รวมบทบันทึกเหตุการณ์ ความรัก ที่สัมพันธ์ไปกับเพศสถานะและเพศวิถีของตัวละครแต่ละตัวโดย Thai PBS Podcast
 
Don"t give me love: อย่าให้รักฉัน รวมบทกวีสายหม่นที่ "จัด" และ "จริง" ซึ่งผู้เขียนมีความสุขที่ได้เขียนออกมา ผลงานของ กว่าชื่น บางคมบาง เจ้าของนามปากกา midorikwa "ไม่ว่าจะอย่างไรก็หวังว่าคุณจะชอบงานเขียนของฉัน แม้คุณจะไม่รักฉันก็ตาม"โดย Thai PBS Podcast
 
World at The Corner Bookshop ร้านหนังสือ ณ มุมหนึ่งของโลก สิวิกา และณัฐประกอบสันติสุข สองผู้ก่อตั้ง พาไปรู้จักมุมต่าง ๆ ของโลกผ่านการหนังสือและการอ่านโดย Thai PBS Podcast
 
"อย่าด่าอินเดีย" ประสบการณ์ชีวิตดิบเถื่อนหนึ่งปีของ อินทรชัย พาณิชกุล นักเขียนหนุ่มผู้ออกจาก Comfort Zone เพื่อไปเรียนภาษาอังกฤษที่เมืองปูเน่ บันทึกชีวิตซึ่งเปิดเปลือยวัยหนุ่มของเขาในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมาโดย Thai PBS Podcast
 
เสียงทิพย์บุ๊คเซ็นเตอร์ ร้านหนังสือประจำเมืองพิษณุโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 จนถึงปัจจุบัน ชุมชนการอ่านที่ทำให้ชาวเมืองในแต่ละรุ่นได้ใกล้ชิดการอ่านทุกช่วงอายุผ่านหนังสือโดย Thai PBS Podcast
 
"พิพิธภัณฑ์เป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมผู้คนในสังคม และการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม เราควรชวนกันไปพิพิธภัณฑ์เพื่ออ่านความรู้ผ่านพื้นที่แห่งนี้" - ทม เกตุวงศาโดย Thai PBS Podcast
 
• ณาพิฏฏา (แต้วแล้ว) - ชนม์ชนก (แพนด้า) ชายขาว แรงบันดาลใจจากการอ่านสู่การเป็นนักเล่าเรื่องแห่งบ้านนิทานแม่มุกิ • ชวนอ่านหนังสือสองเล่ม "100เรื่องเล่าของผู้หญิงเปลี่ยนโลก" และ "Call Me By Your Name"โดย Thai PBS Podcast
 
• บรรจง บุรินประโคน จากนักอ่านสู่นักเขียนบรรณาธิการที่อ่านแบบเลาะตะเข็บแห่งกากะเยียสำนักพิมพ์ • หนังสือ "บันทึกลับของแอนน์ แฟร้งค์" พลังของเรื่องเล่าและความสำคัญของการเขียนบันทึกประจำวัน จากหนังสือต้นแบบสู่วิชา "การบันทึกและสรุปความ" • "เด็กหญิงใบไม้กับเด็กชายตาน้ำ" กวีนิพนธ์ ณ ห้วงทรงจำแห่งวันวาร ผ่านตัวละครสมมติ ด.ญ.ใบไม้ และ ด.ช.ตาน้ำ • พื้นที่พ…
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login