เนื้อหาที่ให้บริการโดย Neil Lazarus. เนื้อหาพอดคาสต์ทั้งหมดรวมถึงตอนต่างๆ กราฟิก และคำอธิบายพอดคาสต์ถูกอัปโหลดและให้บริการโดยตรงโดย Neil Lazarus หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดคาสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีคนใช้งานลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal

ใคร ๆ ก็รักเรา!

รีวิวผู้ใช้งาน

"ปลื้มฟังก์ชันแบบออฟไลน์มาก"
"นี่แหละ "ใช่เลย" วิธีจัดการกับการติดตามพอดคาสต์ที่เราติดตาม และยังเป็นวิธีที่ดีในการสำรวจพอดคาสต์ใหม่ ๆ ด้วย"

Neil Lazarus talks Israel

แบ่งปัน
 

Manage series 1242914
เนื้อหาที่ให้บริการโดย Neil Lazarus. เนื้อหาพอดคาสต์ทั้งหมดรวมถึงตอนต่างๆ กราฟิก และคำอธิบายพอดคาสต์ถูกอัปโหลดและให้บริการโดยตรงโดย Neil Lazarus หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดคาสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีคนใช้งานลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
Unlocking the Middle East: Explore, Learn, and Challenge with Neil Lazarus

Welcome to the captivating world of Middle East commentary and key insights with Neil Lazarus, your trusted guide to the heart of the region.
Join us as we journey through the complexities of Israel and the Middle East, uncovering the truth behind the myths, and gaining a deeper understanding of this fascinating part of the world.
About Neil Lazarus
Neil Lazarus is not your typical commentator; he is a seasoned keynote speaker and educator, based in the heart of Jerusalem.
With years of experience and a profound passion for the subject matter, Neil brings an unparalleled perspective to the table. His engaging style and unwavering commitment to truth make his podcasts a must-listen for anyone interested in the Middle East.
What to Expect
Neil Lazarus' podcasts are more than just discussions; they're immersive experiences that will leave you informed, motivated, and ready to challenge preconceived notions. Here's what you can look forward to:
Educational Insights: Dive deep into the rich history, culture, and politics of the Middle East. Neil breaks down complex topics into easily digestible segments, making it accessible to listeners of all backgrounds.
Motivation for Change: Neil Lazarus is passionate about inspiring change and understanding. His podcasts aren't just about knowledge; they're about empowering you to make a difference in your understanding of Israel and the Middle East.
Challenging Assumptions: Neil doesn't shy away from addressing the myths and misconceptions surrounding the Middle East. Prepare to have your beliefs challenged and your horizons broadened.
Live from Jerusalem: Neil Lazarus broadcasts directly from the heart of Jerusalem, providing a unique perspective that you won't find anywhere else. Gain firsthand insights into the region's pulse and dynamics.
Our Podcasts

Explore our range of podcast episodes, each offering a fresh perspective and a wealth of knowledge:
The History Unveiled: Uncover the untold stories and historical events that have shaped the Middle East.
The Myth Busters: Join Neil as he debunks common misconceptions and sets the record straight.
Middle East in Focus: Get the latest updates on current events and developments in the region.
Change Makers: Hear from individuals making a positive impact in the Middle East and discover how you can contribute.
Join the Conversation
Neil Lazarus invites you to be a part of the conversation. Share your thoughts, questions, and insights with us on social media, and you might just have your questions answered on an upcoming episode.
Subscribe Today
Don't miss out on the opportunity to explore, learn, and challenge your perceptions with Neil Lazarus. Subscribe to our podcasts today and embark on a journey of discovery through the Middle East. Whether you're a seasoned expert or new to the topic, there's something here for everyone.
Get ready to unlock the Middle East with Neil Lazarus.
Subscribe now and start your journey today!
  continue reading

187 ตอน

Neil Lazarus talks Israel

160 subscribers

updated

iconแบ่งปัน
 
Manage series 1242914
เนื้อหาที่ให้บริการโดย Neil Lazarus. เนื้อหาพอดคาสต์ทั้งหมดรวมถึงตอนต่างๆ กราฟิก และคำอธิบายพอดคาสต์ถูกอัปโหลดและให้บริการโดยตรงโดย Neil Lazarus หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดคาสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีคนใช้งานลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
Unlocking the Middle East: Explore, Learn, and Challenge with Neil Lazarus

Welcome to the captivating world of Middle East commentary and key insights with Neil Lazarus, your trusted guide to the heart of the region.
Join us as we journey through the complexities of Israel and the Middle East, uncovering the truth behind the myths, and gaining a deeper understanding of this fascinating part of the world.
About Neil Lazarus
Neil Lazarus is not your typical commentator; he is a seasoned keynote speaker and educator, based in the heart of Jerusalem.
With years of experience and a profound passion for the subject matter, Neil brings an unparalleled perspective to the table. His engaging style and unwavering commitment to truth make his podcasts a must-listen for anyone interested in the Middle East.
What to Expect
Neil Lazarus' podcasts are more than just discussions; they're immersive experiences that will leave you informed, motivated, and ready to challenge preconceived notions. Here's what you can look forward to:
Educational Insights: Dive deep into the rich history, culture, and politics of the Middle East. Neil breaks down complex topics into easily digestible segments, making it accessible to listeners of all backgrounds.
Motivation for Change: Neil Lazarus is passionate about inspiring change and understanding. His podcasts aren't just about knowledge; they're about empowering you to make a difference in your understanding of Israel and the Middle East.
Challenging Assumptions: Neil doesn't shy away from addressing the myths and misconceptions surrounding the Middle East. Prepare to have your beliefs challenged and your horizons broadened.
Live from Jerusalem: Neil Lazarus broadcasts directly from the heart of Jerusalem, providing a unique perspective that you won't find anywhere else. Gain firsthand insights into the region's pulse and dynamics.
Our Podcasts

Explore our range of podcast episodes, each offering a fresh perspective and a wealth of knowledge:
The History Unveiled: Uncover the untold stories and historical events that have shaped the Middle East.
The Myth Busters: Join Neil as he debunks common misconceptions and sets the record straight.
Middle East in Focus: Get the latest updates on current events and developments in the region.
Change Makers: Hear from individuals making a positive impact in the Middle East and discover how you can contribute.
Join the Conversation
Neil Lazarus invites you to be a part of the conversation. Share your thoughts, questions, and insights with us on social media, and you might just have your questions answered on an upcoming episode.
Subscribe Today
Don't miss out on the opportunity to explore, learn, and challenge your perceptions with Neil Lazarus. Subscribe to our podcasts today and embark on a journey of discovery through the Middle East. Whether you're a seasoned expert or new to the topic, there's something here for everyone.
Get ready to unlock the Middle East with Neil Lazarus.
Subscribe now and start your journey today!
  continue reading

187 ตอน

ทุกตอน

×
 
Loading …

ขอต้อนรับสู่ Player FM!

Player FM กำลังหาเว็บ

 

Player FM - แอป Podcast
ออฟไลน์ด้วยแอป Player FM !

คู่มืออ้างอิงด่วน