Artwork

เนื้อหาจัดทำโดย EU4Youth เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก EU4Youth หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
Player FM - แอป Podcast
ออฟไลน์ด้วยแอป Player FM !

Labour rights of young people in Armenia and transition to work / ՀՀ-ում երիտասարդների աշխատանքային իրավունքները և անցումը դեպի աշխատաշուկա explicit

แบ่งปัน
 

Manage series 3419194
เนื้อหาจัดทำโดย EU4Youth เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก EU4Youth หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
(Armenian version is below) Young people are innovative, alert and eager to learn in different contexts, both formal and informal, attracted as they are by the newest sources of information through digital communication, social media and the internet. Their development as citizens and professionals deserves the highest priority in state policies and investment. In EaP countries, youth transition from school to work is challenging, owing to economic conditions (low demand, low levels of job creation, low wages, opportunities to emigrate), societal constraints (for women, in particular, the weight of tradition and family obligations), and to information inefficiencies in relation to labour market trends, recruitment channels, entrepreneurship opportunities. One more key issue affecting young people is a violation of the Labor Code and respective legal acts, and insufficient attention of the employers to Fair Labor conditions. Fair Labor generally refers to all approaches and initiatives which strive to promote rights at work, advocate for transparency from companies and encourage decent employment opportunities. Locally and internationally, there are few organisations that define standards of fair labour and protect individual labour rights. Internationally such important organisations are ILO and Fair Labor Association. Երիտասարդները նորարար են, զգոն, ձգտում են սովորել թե՛ ֆորմալ և թե՛ ոչ ֆորմալ կրթության համատեքստում, ինչպես նաև հետաքրքրվում են տեղեկատվության նորագույն աղբյուրներով՝ թվային հաղորդակցությամբ, սոցիալական լրատվամիջոցներով և համացանցով: Նրանց՝ իբրև քաղաքացիների և մասնագետների զարգացումը պետք է դիտարկվի որպես առաջնահերթություն պետական քաղաքականությունում և ներդրումներում: Արևելյան գործընկերության (ԱլԳ) երկրներում երիտասարդների համար աշխատանքի անցնելը կրթությունից հետո դժվար է, ինչը պայմանավորված է տնտեսական գործոններով (ցածր պահանջարկ, աշխատատեղերի պակաս, ցածր աշխատավարձ, արտագաղթի հնարավորություններ), սոցիալական սահմանափակումներով (մասնավորապես ավանդույթների դերը և ընտանեկան պարտականությունները կանանց համար), ինչպես նաև աշխատաշուկայի միտումների, հավաքագրման ուղիների և ձեռներեցության հնարավորությունների մասին տեղեկատվության պակասով: Երիտասարդներին առնչվող առանցքային խնդիրներից է Աշխատանքային օրենսգրքի և համապատասխան իրավական ակտերի խախտումը և գործատուների կողմից Արդար աշխատանքային պայմանների անտեսումը: Արդար աշխատանքային պայմաններն ընդհանուր առմամբ վերաբերում են այն բոլոր մոտեցումներին և նախաձեռնություններին, որոնք ձգտում են բարելավել աշխատանքային իրավունքները, աջակցել ընկերությունների թափանցիկությանը և խրախուսել արժանապատիվ աշխատանքային հնարավորությունները: Քիչ են այն տեղական և միջազգային կազմակերպությունները, որոնք սահմանում են արդար աշխատանքի չափորոշիչները և պաշտպանում են անհատի աշխատանքային իրավունքները: Միջազգային առումով այդպիսի կարևոր կազմակերպություններ են համարվում ԱՄԿ-ն և Արդար աշխատանքի ասոցիացիան:
  continue reading

2 ตอน

Artwork
iconแบ่งปัน
 
Manage series 3419194
เนื้อหาจัดทำโดย EU4Youth เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก EU4Youth หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
(Armenian version is below) Young people are innovative, alert and eager to learn in different contexts, both formal and informal, attracted as they are by the newest sources of information through digital communication, social media and the internet. Their development as citizens and professionals deserves the highest priority in state policies and investment. In EaP countries, youth transition from school to work is challenging, owing to economic conditions (low demand, low levels of job creation, low wages, opportunities to emigrate), societal constraints (for women, in particular, the weight of tradition and family obligations), and to information inefficiencies in relation to labour market trends, recruitment channels, entrepreneurship opportunities. One more key issue affecting young people is a violation of the Labor Code and respective legal acts, and insufficient attention of the employers to Fair Labor conditions. Fair Labor generally refers to all approaches and initiatives which strive to promote rights at work, advocate for transparency from companies and encourage decent employment opportunities. Locally and internationally, there are few organisations that define standards of fair labour and protect individual labour rights. Internationally such important organisations are ILO and Fair Labor Association. Երիտասարդները նորարար են, զգոն, ձգտում են սովորել թե՛ ֆորմալ և թե՛ ոչ ֆորմալ կրթության համատեքստում, ինչպես նաև հետաքրքրվում են տեղեկատվության նորագույն աղբյուրներով՝ թվային հաղորդակցությամբ, սոցիալական լրատվամիջոցներով և համացանցով: Նրանց՝ իբրև քաղաքացիների և մասնագետների զարգացումը պետք է դիտարկվի որպես առաջնահերթություն պետական քաղաքականությունում և ներդրումներում: Արևելյան գործընկերության (ԱլԳ) երկրներում երիտասարդների համար աշխատանքի անցնելը կրթությունից հետո դժվար է, ինչը պայմանավորված է տնտեսական գործոններով (ցածր պահանջարկ, աշխատատեղերի պակաս, ցածր աշխատավարձ, արտագաղթի հնարավորություններ), սոցիալական սահմանափակումներով (մասնավորապես ավանդույթների դերը և ընտանեկան պարտականությունները կանանց համար), ինչպես նաև աշխատաշուկայի միտումների, հավաքագրման ուղիների և ձեռներեցության հնարավորությունների մասին տեղեկատվության պակասով: Երիտասարդներին առնչվող առանցքային խնդիրներից է Աշխատանքային օրենսգրքի և համապատասխան իրավական ակտերի խախտումը և գործատուների կողմից Արդար աշխատանքային պայմանների անտեսումը: Արդար աշխատանքային պայմաններն ընդհանուր առմամբ վերաբերում են այն բոլոր մոտեցումներին և նախաձեռնություններին, որոնք ձգտում են բարելավել աշխատանքային իրավունքները, աջակցել ընկերությունների թափանցիկությանը և խրախուսել արժանապատիվ աշխատանքային հնարավորությունները: Քիչ են այն տեղական և միջազգային կազմակերպությունները, որոնք սահմանում են արդար աշխատանքի չափորոշիչները և պաշտպանում են անհատի աշխատանքային իրավունքները: Միջազգային առումով այդպիսի կարևոր կազմակերպություններ են համարվում ԱՄԿ-ն և Արդար աշխատանքի ասոցիացիան:
  continue reading

2 ตอน

ทุกตอน

×
 
Loading …

ขอต้อนรับสู่ Player FM!

Player FM กำลังหาเว็บ

 

คู่มืออ้างอิงด่วน