Master T สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
MRP ย่อมาจาก Mind Retreat Program แปลว่า โปรแกรมการพาจิตมาอยู่กับปัจจุบันขณะ หรือ การพาจิตกลับบ้าน พอดคาสต์นี้มีแบบการฝึกเจริญสติประจำวัน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำหรับผู้สนใจที่อยากมีสติมากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
Loading …
show series
 
สุขเย็นติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่Website : https://themaster.ioFacebook : https://www.facebook.com/themaster.ioInstagram : https://www.instagram.com/themaster.io/Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRPVideo : https://vimeo.com/user145992092
 
PPไม่ใช่ที่ที่เราจะพึ่งได้ เพราะว่าเป็นการพึ่งข้างนอกติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่Website : https://themaster.ioFacebook : https://www.facebook.com/themaster.ioInstagram : https://www.instagram.com/themaster.io/Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRPVideo : https://vimeo.com/user145992092
 
ค้นหาความสงบ เพื่อที่จะพบความสุขเย็นติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่Website : https://themaster.ioFacebook : https://www.facebook.com/themaster.ioInstagram : https://www.instagram.com/themaster.io/Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRPVideo : https://vimeo.com/user145992092
 
จะได้กำไรจากการพบความสุขเย็นติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่Website : https://themaster.ioFacebook : https://www.facebook.com/themaster.ioInstagram : https://www.instagram.com/themaster.io/Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRPVideo : https://vimeo.com/user145992092
 
เรามาหาความสุขด้วยตนเอง ด้วยการอยู่กับความสงบภายในติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่Website : https://themaster.ioFacebook : https://www.facebook.com/themaster.ioInstagram : https://www.instagram.com/themaster.io/Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRPVideo : https://vimeo.com/user145992092
 
ให้อภัยเถอะติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่Website : https://themaster.ioFacebook : https://www.facebook.com/themaster.ioInstagram : https://www.instagram.com/themaster.io/Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRPVideo : https://vimeo.com/user145992092
 
ธรรมทาน อภัยทาน ภาวนาบุญติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่Website : https://themaster.ioFacebook : https://www.facebook.com/themaster.ioInstagram : https://www.instagram.com/themaster.io/Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRPVideo : https://vimeo.com/user145992092
 
ไม่โลภ ไม่โกรธ และไม่หลงผิด ตั้งแต่ต้นจนจบติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่Website : https://themaster.ioFacebook : https://www.facebook.com/themaster.ioInstagram : https://www.instagram.com/themaster.io/Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRPVideo : https://vimeo.com/user145992092
 
มีความคล้าย แต่ไม่เหมือนกัน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ถ้าเรามี เราต้องการให้หรือแบ่งปัน เรียกว่าการทำทาน ถ้าเราไม่มีหรือปรารถนามีมากขึ้น เรียกว่าการทำบุญ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เราแก้ไขปัญหาชีวิต เราก็แก้ไขที่ปัจจุบัน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ไม่มีใครตายแทนกันได้ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
พลังแห่งสติต้องเข้มแข็ง จึงจะพึ่งตนเองได้ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ดีย่อมดี ให้เรามีศรัทธาในความดีของตนเอง ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ในขณะที่เราเผชิญกับวิกฤต พวกเราอย่าหลุดออกจากความดีเด็ดขาด ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ให้มองเห็นวิกฤตเป็น PP ลบ แต่อย่าให้มองวิกฤตจนเกินจริง ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เปรียบเทียบหนึ่งวันนี้แหละ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ยอมรับกฏแห่งกรรม ลงมือทำความดี ด้วยการเป็นคนดี ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ภูมิต้านไม่มี ก็ไหลไปตามแรงอารมณ์ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ทำเช่นไร ได้รับผลเช่นนั้น ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เปลี่ยนที่จิต ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เราเลือกไม่เป็นเท่านั้นเอง ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
กฏแห่งกรรม เมื่อเรารู้ว่ายุติธรรม เราจะเป็นคนเลือกทางเดินของชีวิตเรา ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
วันทั้งหลายทั้งปวง ไม่สำคัญเท่ากับวันนี้ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ดียังไม่พอนะ ถ้าดีพอเดียวก็ได้เสวยผลเอง ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ของกายนั้น กายจะปรับสมดุลให้เห็นอยู่ตลอดเวลา ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เราวุ่นวายของเราก็หนักพอแล้ว อย่าเอาความวุ่นวายของเราไปเผาใครอีกเลย ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
อย่าให้ซับซ้อนนะ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
แผนการดำเนินชีวิตไม่เคยซับซ้อน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
PPนั้นไม่ใช่ของเรา PPนั้นไม่ใช่เรา PPนั้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรา ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
คำว่าปกติก็คือ ส่วนมากเรารู้สึกหรือเป็นไปแบบนี้ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ชีวิตที่ประเสริฐคือชีวิตที่ห่างไกลจากอารมณ์ของมาร ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
จิตของเราได้เป็นมนุษย์ดีหรือยัง ขึ้นอยู่กับว่าเราได้รู้จักพลังจิตของเราดีพอหรือยัง ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เป็นคุณภาพของจิต ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
สตินี้แหละที่นำพาเราไปสู่นิพพาน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
โลกไม่ช้ำ ธรรมไม่เสื่อม ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ความเข้าใจจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมาชาติ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ใครจะเกิดช่วงไหน ก็ขอให้เป็นการเกิดมา แล้วได้พบกับเรื่องราวดีๆ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
โอกาสการดำรงชีวิตที่ดีที่สุด กายเป็นผู้กำหนดให้เรานะ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ชีวิตที่รุ่งเรือง ก็มีวันดับ ชีวิตที่ราบรื่น ย่อมมีวันขรุขระ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เพราะมารกระซิบเรา ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เป็นการต้อนรับวันใหม่ของทุกคน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
คงไม่ยากเกินไป ถ้าเราใฝ่รู้ตรงนี้ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เจตนานะ ตั้งไว้ให้ดี ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ชุดประเมินผลชุดสุดท้าย ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เราจะพัฒนาบนทักษะที่ชื่อว่า ..... ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เรากำลังใกล้ทางสายกลางไปเรื่อย ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ฝึกคือฝึก ฝึกให้ชำนาญ ฝึกให้คล่องแคล่ว ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ดูอย่างเป็นอุเบกขา ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ที่สุดมันต้องจบ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน