Master T สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
MRP ย่อมาจาก Mind Retreat Program แปลว่า โปรแกรมการพาจิตมาอยู่กับปัจจุบันขณะ หรือ การพาจิตกลับบ้าน พอดคาสต์นี้มีแบบการฝึกเจริญสติประจำวัน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำหรับผู้สนใจที่อยากมีสติมากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
Loading …
show series
 
คำว่าผูกปมนี้ หมายถึง การสะสมอารมณ์ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ไม่มีใครมาแกะปมได้ นอกจากตัวเราเท่านั้น ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ในขณะที่เรามีความตื่นรู้เป็นธรรมชาติมากขึ้น ในขณะที่ทำกงล้อแห่งการตื่นรู้ และในการดำรงชีวิตประจำวัน ในการที่จะตื่นรู้อยู่กับทุกๆกิจกรรม เป็นความคุ้นเคยใหม่ ตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดที่พลิกผันชีวิตเรา ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.…
 
ให้แยกแยะ PP ออกจาก เราผู้ดูให้ได้ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เทคนิคของผู้ที่ปารถนาอยู่ผู้เดียวจริงๆ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ทำอย่างไรเราจึงจะอยู่ผู้เดียวจริงๆ โดยที่ไม่มีเสียงใดๆรบกวน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ในความเป็นจริงนั้นเราก็คุ้นเคยกับการอยู่ผู้เดียวตามลำพังในบางช่วงบางตอนของชีวิตประจำวัน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ปัจจุบันเรายังไม่รู้สึกตัว แล้วอนาคตเราจะรู้สึกตัวได้อย่างไร ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
การถอยกลับไม่ได้หมายถึงถอยกลับไปอยู่กับอดีต ไม่มีใครถอยกลับไปอยู่กับอดีตแล้วแก้ไข้ปัญหาชีวิตได้ ต้องถอยกลับมาที่ ปัจจุบัน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/u…
 
เราเป็นมนุษย์คือจิตวิญญาณผู้หลงผิดมานาน เราขาดการตื่นรู้ การดำรงชีวิตของเราจึงมีความผิดพลาด ไปเป็นมาร ด้วยอารมณ์ของมาร ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user…
 
เรานั้นก็เคยถอนหายใจ ตอนที่เราเหนื่อย แล้วหายเหนื่อย ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เราล้มเหลวตลอดมา เราจึงเต็มไปด้วยอารมณ์ของมาร โลภ โกรธ และหลง ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
บ้างก็ปรารถนาความสำเร็จทางโลก บ้างก็ปรารถนาความสำเร็จทางธรรม บ้างก็ปรารถนาทั้งสองทาง ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เมื่อเบียดเบียนของผู้อื่นมา ก็ต้องชดใช้คืน เป็นธรรมดา ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ขอให้ทำด้วยความเข้าใจ ละก็มุ่งมั่นที่จะทำความชำนาญให้เกิดขึ้นกับสิ่งที่เราตั้งใจที่จะลงมือทำในการเจริญสติ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เราอิ่มแล้ว คือพอแล้ว มีการเสวยความสงบจากความนิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ สิ่งที่ตามมาคือเราจะถอยกลับ พอแล้ว ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เมื่อเราออกกำลังจิตถึงจุดหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าพอ สิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งว่าพอคือ มีพลังแผ่ซ่านไปทั้งสารพางกาย ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo…
 
หยินหยางเป็นเรื่องของพลังจิต สิ่งที่พุ่งขึ้นพุ่งลงเป็นเรื่องของสิ่งอื่น ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เรามาทำความรู้สึกตัวเข้าไปในแนวดิ่ง ก็คือ O8 ประตู B5 B6 และ B7 ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
อะไรก็ได้ที่จะเกิดขึ้น PPอะไรใดๆก็ได้ ที่จะรุนแรงเพียงใด เราก็ยังรับไหว เพราะเราฝึก ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เรา ณ วันนี้ ไม่เหมือนเราเมื่อหลายปีก่อน เรานั้นได้เปลี่ยนไปแล้ว ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ความรู้ความเข้าใจที่เราได้จากผู้อื่นล้วนเป็นสิ่งที่ดี แต่นั้นก็คือความรู้ของผู้อื่น ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เรากำลังบ่มเพาะเมล็ดโพธิ์ เพื่ออนาคตก็คือ ต้นโพธิ์ที่มีเมล็ด แล้วแผ่เมล็ดโพธิ์จากต้นใหญ่ในอนาคตนั้น ให้เป็นต้นโพธิ์อีกมากมาย ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.co…
 
เราแยกไม่ออกว่าทุกข์นั้นเป็นอย่างไร เพราะเราไปเป็นผู้มีอารมณ์ในนั้น ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ยอมรับในสิ่งที่เรานั้นมีประสบการณ์ ทั้งในฝั่งของความสำเร็จ และในฝั่งของสิ่งที่ยังไม่สำเร็จในการเรียนรู้โปรแกรมนี้ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user14599…
 
กว่าที่เราจะมีศรัทธาต่อคำว่าดี เราต้องอาศัยการลงมือทำ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เราอยากให้ชีวิตนี้ดีขึ้น ไปตามเส้นทางของการหลุดออกจากความชั่วหรือบาป ละมาอยู่กับเส้นทางของความดีหรือบุญ เราก็มาทำความเป็นคนดีให้เกิดขึ้น ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : http…
 
เวลาเราพูดถึงศรัทธา ให้เรานึกถึงความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงาม ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ถึงเรื่องราวจะเป็นเรื่องเดิมๆ ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า แล้วกลับไปเข้านอนใหม่ตอนกลางคืน แต่เป็นเรื่องซ้ำๆที่เป็นคนละวัน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145…
 
พลังชีวิตของเรา เริ่มเข้าสู่กระบวนการของการใช้ชีวิตที่เป็นเหตุเป็นผลอยู่เสมอ เราไม่ทำอะไรที่ไร้สาระแบบเดิม เราไม่ปล่อยให้เวลาใน 24 ชม. ที่เป็นสมมติในหนึ่งวันนี้ ผ่านไปแบบไร้ค่า ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https:…
 
ความเพียรและความอดทน ถูกเรียกว่า เป็นผลลัพธ์หรือศิลปะของความเป็นผู้มีสติ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
อยู่ด้วยกันทุกวันเนอะ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของการฝึกฝนของพวกเราที่ได้ฝึกฝนตนเอง ย่อมมีประสบการณ์ที่หลากหลาย และก็เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https:/…
 
อดทนน้อยเพราะฝึกน้อย ฝึกน้อยเพราะมีสติน้อย ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ถ้าการสัมผัสรู้นั้นยังไม่ครบทุกจุด เราต้องอดทนทำต่อให้ครบทุกจุด ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เชื่อว่าทุกคนสัมผัส 2 จุดได้แน่ๆ ก็คือ O8 และ ประตู ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
อาศัยศักยภาพของกายเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เรานั้น ตื่นรู้อยู่กับปัจจุบันได้สำเร็จ ตลอดเวลาที่เราเข้าห้องแล็บ เพื่อมาสร้างภูมิต้านทานให้กับตนเอง ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP …
 
จิตที่มีพลังของการเป็นผู้ดู จะเป็นจิตของผู้ที่มีความอดทนในการดู ในการสัมผัสรู้ ในทุกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่อยู่รอบๆ O8 ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.co…
 
เส้นแบ่งระหว่างการเป็นผู้ลงมือกระทำในการไปสัมผัส กับการเป็นผู้จัดการดัดแปลงพลังงาน แตกต่างกันนิดเดียว ก็คือ การสัมผัส ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user1…
 
ความอดทนที่ถูกต้อง ในแบบฉบับของผู้มีสติ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เมื่อเรามาอยู่กับฝั่งของบุญ ให้เราทำบุญนี้ให้งอกงามไพบูลย์ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
พลังงานลบเรียกว่าตัณหา พลังงานบวกเรียกว่าสติ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
แม้นความจริงจะมีเพียงแค่ช่วงขณะจิต แต่นั้นคือความจริงที่เราพึงเข้าไปสัมผัสรู้ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
จุดไหนที่เราทำไม่ได้ ไปทำจุดที่เราทำได้ จุดใดที่เราทำได้แล้ว ทำให้ละเอียด เจาะลึกลงไป ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
การที่เราฝึกฝนทำซ้ำในเรื่องเดิมๆ พวกเราอย่าเบื่อหน่าย ถ้าเกิดความเบื่อหน่ายแปลว่ากระแสมารปรากฏขึ้นมาทาบทามและเชื้อเชิญเราให้ไปเป็นมาร ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https:/…
 
คำว่า ตื่นรู้ เป็นเครื่องหมายของความเป็นผู้มีสติ โดยมีตัวชี้วัดคือรหัส B และ O ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
จิตวิญญาณใดก็ตาม ที่สัมผัสรู้กการเกิดดับที่รวดเร็วนั้น ก็จะรู้ว่าปัจจุบันนั้นเราสัมผัสได้แล้ว ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
หลงผิด เพราะ เลือกผิด เลือกที่จะมีอารม์โลภ ไม่มากก็น้อย เลือกที่จะมีอารม์โกรธ ไม่มากก็น้อย ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ก่อนที่เราจะมารู้จักกับคำว่าสติและปัจจุบัน เราถูกเสียงกระชิบของมารกระชิบเรา แล้วบัญญัติว่านี่คือความสุข นี่คือความทุกข์ ให้เราเลือกผิด หาความสุขในทางมายา และปรุงแต่งความทุกข์ให้เรา ให้เรานั้นวิ่งหนี ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaste…
 
พอเรานึก เราก็เห็น แต่เราไม่ได้ไป เราอยู่ตรงนี้ แล้วเราก็กลับมาอยู่กับปัจจุบัน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ขอสักครั้งหนึ่งที่เราเห็นความดับชัดๆในสิ่งที่เราสัมผัสรู้ เราก็จะรู้ว่าความปล่อยวางนั้นเป็นอย่างไร ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login