Source สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแอปเลย!
show episodes
 
Artwork

1
Code source

Le Parisien

Unsubscribe
Unsubscribe
รายวัน
 
Des histoires dans l’actualité racontées par les journalistes du Parisien, et par celles et ceux qui les ont vécues directement. Code Source est un podcast présenté par Jules Lavie et Thibault Lambert, avec des reportages d'Ambre Rosala, du lundi au vendredi, à écouter dès 18 heures. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.
  continue reading
 
Artwork

1
Open Source Security Podcast

Josh Bressers & Kurt Seifried

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
A security podcast geared towards those looking to better understand security topics of the day. Hosted by Kurt Seifried and Josh Bressers covering a wide range of topics including IoT, application security, operational security, cloud, devops, and security news of the day. There is a special open source twist to the discussion often giving a unique perspective on any given topic.
  continue reading
 
Artwork

1
Primary Sources

Houston Christian University

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
Primary Sources is a podcast focused on New Testament research for learners who dive into the details and don’t skip the footnotes. Hosted by Dr. Lynn Cohick and Dr. Paul Sloan, professors of New Testament and Christian Theology at Houston Christian University and our seminary, Houston Theological Seminary.
  continue reading
 
Artwork

1
Inside Source

BankPlus

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
The Source is a network for women in business created by BankPlus to provide access to capital, education and networking events. The Source supports women in business at all levels, across varied industries, business sizes and professions. Whether you are starting in business, growing a business, seeking professional development, or have already had success in business, we hope you will go to The Source.
  continue reading
 
Artwork

1
Coffee and Open Source

Isaac Levin

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
Join host Isaac Levin as he has great conversations with folks in the technology and Open Source Community Support this podcast: https://podcasters.spotify.com/pod/show/coffeandopensource/support
  continue reading
 
The FINOS Open Source in Finance Podcast celebrates open source projects and interesting topics at the cross section of financial services and open source. So far, our industry experts have discussed practical applications of and their real-world experiences with a range of open source projects including desktop interoperability, low code platforms, synthetic data, and data modeling. They’ve also discussed best practices for inner source, common myths about open source and why commercial com ...
  continue reading
 
Artwork

1
PressProgress Sources

PressProgress Sources

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
A podcast that digs deeper into important and often unreported issues, by the award-winning non-profit news organization PressProgress. Join the PressProgress team for conversations with experts and newsmakers across the country, including Luke LeBrun, Prairie correspondent Emily Leedham, Ontario correspondent Mitch Thompson, Alberta correspondent Stephen Magusiak and BC correspondent Rumneek Johal. Produced by Eric Wickham, Publisher Romy Garrido.
  continue reading
 
Artwork

1
Back to Source

Dragonfly

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
Back to Source highlights the stories of successful leaders in corporate security, and shares their insights about the business of corporate intelligence - and how it is evolving.
  continue reading
 
Artwork

1
Source2Screen

Source2Screen

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
A podcast that discusses the variations between source material and its adaption on the big screen. From Marvel comics to Japanese manga, we cover it all.
  continue reading
 
As the world is becoming increasingly complex, at Foresight Bureau we attempt to find ways to make better predictions in areas such as finance, technology, business, geopolitics, and more. Our approach involves aggregating predictions from multiple sources so that we can all gain strategic foresight that will lead to superior decision making.
  continue reading
 
Artwork

1
SourceAloud

sourcealoud

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
Readings of current public documents of interest for the convenience of people who want to hear them read aloud. Audio Documents of source materials.
  continue reading
 
Artwork

1
devtools.fm: Developer Tools, Open Source, Software Development

Andrew Lisowski, Justin Bennett

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
A podcast about developer tools and the people who make them. Join us as we embark on a journey to explore modern developer tooling and interview the people who make it possible. We love talking to the creators front-end frameworks (React, Solid, Svelte, Vue, Angular, etc), JavaScript and TypeScript runtimes (Node, Deno, Bun), Languages (Unison, Elixor, Rust, Zig), web tech (WASM, Web Containers, WebGPU, WebGL), database providers (Turso, Planetscale, Supabase, EdgeDB), and platforms (SST, A ...
  continue reading
 
Artwork

1
The Comic Source Podcast

Jace Milam

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์+
 
The Comic Source is the title of a group of podcasts focusing on comic books. It includes The Comic Source Podcast, The Top Cow Chronology Project, Creator Interviews, Convention Coverage and so much more. Grab your headphones and join us today!
  continue reading
 
Artwork

1
TSBA: Your Education Source Podcast

Tennessee School Boards Association

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Welcome to TSBA: Your Education Source - a podcast produced by the Tennessee School Boards Association. Tune in to hear discussions and interviews about legislation, legal topics, policies, and other happenings that affect public education in Tennessee.
  continue reading
 
At Grand Forks Best Source Studio we are here to provide the community with local information, events, human interests, hot topics, and more! We want to provide local business’s with an affordable alternative for promoting your business, or specialty.
  continue reading
 
Artwork

1
Sources Say Podcast

Kentucky Sports Radio

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์+
 
KSR’s Jack Pilgrim is joined by Shawn Smith of Go Big Blue Country to break down all things Kentucky basketball and the latest in recruiting. In their weekly show, the duo will discuss the latest with the team, talk to high-level prospects, update listeners on the recruitments of UK's top targets, and analyze their respective games.
  continue reading
 
Artwork
 
Source Pages: A Reading Collective (SPaRC) is a Stranded Panda network podcast where Hayley Hobbs and Brian V. Klein (BVK) dive into the source material (novels and comics) for all of the geeky movies and television shows we love. Also will cover comics for primer episodes on upcoming MCU/ Star Wars/ ++ movies and Disney+ shows and also novels and comics that are continuations of our favorite shows and movies!!
  continue reading
 
Artwork

1
The Business of Open Source

Emily Omier

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
Whether you're a founder of an open source startup, an open source maintainer or just an open source enthusiast, join host Emily Omier as she talks to the people who work at the intersection of open source and business, from startup founders to leaders of open source giants and all the people who help open source startups grow.
  continue reading
 
Artwork

1
TSBA: Your Education Source

Tennessee School Boards Association

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Welcome to TSBA, Your Education Source – a podcast produced by the Tennessee School Boards Association. Tune in to hear discussions and interviews about legislation, legal topics, policies, and other happenings that affect public education in Tennessee. If you have any feedback or suggestions on content, email podcast@tsba.net.
  continue reading
 
Artwork

1
Source Material

Matty, Nathan & Emma

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
We or our guests tell formative and funny stories from childhood, then we turn it into a genre RPG, each of us taking on a role. We re-tell the story in the new genre, exploring what changes about the story, and what is at the core of it and stays the same.
  continue reading
 
Artwork

1
The SourceTv

The Source Tv

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
It’s all about God! A platform for “Bringing in the Harvest” Luke 10:2 We are destroying every myth made up by humans concerning who God is! You can follow us on Instagram @thesourcetv9
  continue reading
 
Artwork

1
Whitehall Sources

Calum Macdonald

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
Top advisers to our significant political leaders analyse the successes and failures of today's politics, sharing their experiences of working in Whitehall. Kirsty Buchanan worked with Theresa May as PM, and Liz Truss when she was Secretary of State. Frankie Leach advised Jeremy Corbyn when he was Labour Leader. Journalist and broadcaster Calum Macdonald manages their in-tray of talking points, U-turns and crises. From parties in Westminster to the tactics of SpAds, this is your exclusive in ...
  continue reading
 
Artwork

1
The Source

David Martin Davies

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์+
 
The Source is a daily, one-hour call-in talk program that gives listeners in San Antonio the opportunity to call and connect with our in-studio guests and city-wide audience.The Source seeks to give life, context and breadth to the events and issues affecting San Antonio by bringing newsmakers and experts to the public, and highlighting the people being affected by the news of the day.The show is hosted by veteran journalist David Martin Davies.Tune in to The Source for insightful discussion ...
  continue reading
 
Artwork

1
The Heat Source

Hot Sauce Reviews by Mike & Matt

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
Mike & Matt are willing to take the heat (and potential pain) for you through their podcast The Heat Source. They will taste, review, and learn about the world of hot sauce one bottle at a time, from small-batch to commercial brands. If you like it spicy, tune in to discover new flavors and brands, learn some fun facts, and generally dive into the ever growing community of hot sauce and pepper fandom. Let's Heat Up!
  continue reading
 
Artwork

1
Everything is a Primary Source

Eric Paul

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
History through Pop Culture The term primary source unlocks memories from social studies class, going over things like old newspapers, letters, and diary entries. But a primary source is simply any item that comes from a time period, making movies, tv shows, books, music, toys, games, people, places…EVERYTHING documents of the past. Join me and my guests as we break down these pop culture artifacts to see what history can be forged from them. Find out more at everything-history.com
  continue reading
 
Artwork
 
Welcome to the Source Code Podcast, where we delve into the fascinating complexity of human existence through the lenses of Gene Keys, Human Design, Universal Law, and Shamanism. Humans are intricate beings with unique physiological, psychological, spiritual, and energetic connections. Join me on a journey of self-discovery and spiritual expansion as we distill ancient wisdom and timeless practices into practical, actionable steps for modern living and prosperity. Tune in to unlock your true ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
This week we have Robbie Russell, the creator of Oh My ZSH, and CEO of Planet Argon. We talk about the history of Oh My ZSH, the history of Planet Argon, and the future of terminal environments. https://ohmyz.sh/ https://github.com/robbyrussell https://x.com/robbyrussell https://robbyonrails.com/ https://www.planetargon.com/ Episode sponsored By Cl…
  continue reading
 
Live from Milwaukee, the site of the Republican National Convention, Kaitlan and a panel including Dana Bash, Audie Cornish, Van Jones, Jonah Goldberg and Scott Jennings break down President Biden's Oval Office address and how the GOP is preparing for their convention this week. Plus, calls for the Secret Service to address security failures and NY…
  continue reading
 
In this episode of the podcast, Grizz sits down with Andrew Aitken - Chief Open Source Officer, Hedera. We talk about open source in finance, past, present, and future and how Web3 factors in. Colin Eberhardt: ⁠⁠⁠https://www.linkedin.com/in/colin-eberhardt-1464b4a/ Scott Logic: https://www.scottlogic.com/ Save 20% off OSFF with this code: OSFFNY24S…
  continue reading
 
Josh and Kurt talk about a pretty big bug found in CocoPods ownership. We also touch on a paper that discusses the technical debt that open source should have. We discuss what the long term sustainability of open source. There aren't any good solutions for open source today, but talking about these problems is important, we have to start to underst…
  continue reading
 
Jace is joined by actor, writer and self-described nerd boy, Todd Stashwick to talk about his Kickstarter Campaign for Progcore Fantasy: The Dark Age of Theer. This is an EPIC crowdfunding effort filled to overflowing with multiple layers of fantasy greatness designed to immerse its community in the joy of storytelling. Starting with a foundation o…
  continue reading
 
Icky and the Wizard of Weird have saved the best for last in their fourth, and final installment of “James Bond July.” This week the duo takes a look at the newest James Bond actor, Daniel Craig, in one of the most critically revered entries of all the 007 films with 2012’s Skyfall. Show is recorded at Grand Forks Best Source. For studio informatio…
  continue reading
 
Shawn “swyx” Wang is back to talk with us about the state of DevRel according to ZIRP (the Zero Interest Rate Phenomenon), the data that backs up the rise and fall of job openings, whether or not DevRel is dead or dying, speculation of the near-term arrival of AGI, AI Engineering as the last job standing, the innovation from Cognition with Devin as…
  continue reading
 
Le 25 août 1944, Paris est libéré après quatre années d’occupation allemande. Code source vous propose une série en quatre épisodes pour vous faire revivre cette période historique, à travers le parcours d’un homme qui a eu un rôle décisif lors de la libération de la ville, le colonel Henri Rol-Tanguy. Au lendemain de la libération de Paris, le dés…
  continue reading
 
Join me as we dive into the transformative journey of the Pearl Sequence within the Gene Keys system. This sequence, a pivotal part of the Golden Path, offers profound insights into unlocking true prosperity and fulfillment in life. In this episode, we explore how the Pearl Sequence operates uniquely within the broader framework of the Gene Keys, g…
  continue reading
 
I avsnitt 208 av Source gästas vi av Swedish Opens tournament director - Magnus Norman!I avsnittet pratar vi givetvis om Rafael Nadal och hur tävlingen lyckades lösa en av tidernas främsta tennisspelare. Vi pratar också om startfältet i övrigt, wildcardet som inte blev av och om svensk tennis talangutveckling.Mycket nöje!…
  continue reading
 
Join us exploring the seedy, sandy, alien, and crime filled city of "Esker Lake" with three low level members of the Roth Crime family that rules the city. Dame Maggie, a desperate baker turned spice peddler. Monte, a dangerous Roth skimming off the top to get ahead and Alonzo, AKA Big Al. Nephew of the local boss and spice addict.…
  continue reading
 
Text us a question or comment and you might get it read on a future episode! This week we tried a few of our favorite brands with Halogi & Down 2 Ferment. Norse Mythology and Funny Innuendos, that's what we like. We talk sauce, new peppers, competitive bloody mary brunches and delicious viruses. Halogi Website - HERE IG - HERE Down2Ferment Website …
  continue reading
 
Ari Zilka is CEO of mydecisive.ai, the general-purpose observability engine built on OpenTelemetry. Ari was previously the CTO of Hortonworks which built products on top of open source Apache Hadoop and merged with Cloudera in 2019. In this episode, we dig into the similar patterns Ari sees between Hortonworks / Hadoop and mydecisive.ai / OpenTelem…
  continue reading
 
This week on The Business of Open Source, I spoke with Joe Duffy, co-founder and CEO of Pulumi. We kicked off the conversation by talking about why Pulumi is open source in the first place — a mix of Joe’s long-standing interest in open source and a feeling like a developer tool like Pulumi just has to be open source in order to be taken seriously.…
  continue reading
 
Continuing on the Deadpool & Wolverine primer train (Choo Choo!), Hayley and BVK tackle the first 5 issues in the 2018 X-Men RED run. It has Cassandra Nova, who looks to be a "Big Bad" in D&W, and she does some really terrible stuff in these comics. But there is Gabby Kinney in them as well, and Honey Badger don't care!! Comics Read: X-Men: RED (20…
  continue reading
 
[Re-Air] In today’s episode, I’m speaking with Keys Fillauer, 2021 President-Elect and Board Chairman of the Oak Ridge Board of Education, as he discusses the top attributes needed to be an effective board chairman. The chairman carries a heavy responsibility, and certain skills and actions are required in order for the chairman to conduct his/her …
  continue reading
 
This is a special bonus episode of the Everything is a Primary Source Podcast, the show where popular culture is looked at to learn about history. Eric Paul. We’re celebrating Independence Day with a pair of interviews with some young historians that were recorded last year at Exeter New Hampshire’s Independence Day festivities at the American Inde…
  continue reading
 
In a forlorn Fourth of July week, in the pit of an unpresidential, anti-presidential campaign year, 2024, we welcome back John Kaag, who writes history with a philosophical flair, never more colorful than in his new account of American Bloods: The Untamed Dynasty that Shaped a Nation. It’s a family saga in three centuries of frontier settlers and f…
  continue reading
 
Elizabeth Randall’s career journey has taken her from the Mississippi Delta to New York City and back, leading her to found Randall Commercial Group in Oxford. #InsideSource invited Elizabeth to discuss her early inspiration for entrepreneurship, embracing a non-linear path to success, and how she finds fulfillment in serving her community.…
  continue reading
 
After several years dealing with global crises as Head of Global Intelligence at a Fortune 500 company, “I was burnt out,” says Ryan Long. In this episode of Back to Source, he discusses the unique pressures on corporate intelligence teams, and how intelligence professionals can build mental and emotional resilience. He also explores the impact of …
  continue reading
 
Elle se décris comme une femme passionnée, énergique et drôle. Maman de 2 garçons, elle a plongé dans l’univers de la périnatalité depuis la naissance de son plus vieux en 2016. Elle est doula car elle est profondément convaincue que les femmes sont puissantes et qu’elles ont tout en elles pour mettre au monde leur enfant et le placenta qui vient a…
  continue reading
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน