Thai PBS Podcast สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
"เพราะหนังสือไม่ได้มีไว้ในหลบมุมอ่านคนเดียว" พื้นที่สำหรับคนชอบอ่านและชอบแชร์ ที่จะทำให้คุณไม่ต้องไปหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียว ชวนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปด้วยกันกับ นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์
 
ทันสื่อ รายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคม อันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อ นำมาเรียนรู้ร่วมกัน
 
ห้องเรียนฟ้ากว้าง รายการที่เปิดมุมมองการศึกษาทั้งในแง่ของระบบการศึกษา,การศึกษาทางเลือก นำเสนอพื้นที่การเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อนำเสนอแนวทางการศึกษาที่สามารถทำได้และเรียนรู้ได้จริง
 
ฟังเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ชาติไทยและเพื่อนบ้าน ที่มาที่ไปของบางสิ่งที่อยากรู้ บางอย่างที่ต้องหาคำตอบกับ ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาตร์หน่วยวิชาอารยธรรมไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ข่าวสารการเกษตร เรื่องราวของวิถีเกษตรกรไทย นวัตกรรมและข้อมูลผลผลิตด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรไทยมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
รายการ "ผจญภัย" ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 12.30 - 13.00 น. ดำเนินรายการโดย สุรีย์พร วงศ์สถิตพร เป็นรายการที่นำเรื่องภัยต่าง ๆ มาเป็นกรณีศึกษา ให้รู้ที่มาที่ไปของภัยและการป้องกันภัยอย่างถูกวิธี โดยผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานด้านความมั่นคง และ วิทยากรที่มีความรู้เรื่องภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะ
 
Loading …
show series
 
รายงานรหัสผ่านยอดฮิต 2020 ที่มีคนใช้มากที่สุด สหราชอาณาจักรเปิดตัว National Cyber Force เพื่อรับมือกับภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ ทิศทางการดำเนินนโยบายของว่าที่ผู้นำสหรัฐฯ คนใหม่ ต่อเกาหลีเหนือ มีแนวโน้มที่จะพอเห็นทางผ่อนคลายความตึงเครียดลงได้บ้างหรือไม่โดย Thai PBS Podcast
 
เรือสินค้าลำหนึ่ง แล่นออกจากท่าเรือในทวีปยุโรป รอนแรมฝ่าคลื่นลมนำพาผู้โดยสารหนีตายไปยังทวีปอเมริกาด้วยความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นในดินแดนโลกใหม่ แต่แล้วก็ต้องล้มตายกันกว่าครึ่งเพราะขาดแคลนอาหารและโรคภัยไข้เจ็บ จนกระทั่ง...... “ห้องสมุดหลังไมค์”ชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์อเมริกากับความจริงเบื้องหลังการตั้งรกรากของประเทศที่ได้ชื่อว่ามหาอำนาจของโลกยุคป…
 
ปี 2020 มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดไม่สามารถเลือกคำแห่งปีเพียงคำเดียวได้ เพราะปีนี้ทั่วโลกมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมาย บริติช แอร์เวย์ ขายอุปกรณ์เครื่องใช้บนเครื่องเพื่อหารายได้เพิ่มโดย Thai PBS Podcast
 
เรือสินค้าลำหนึ่ง แล่นออกจากท่าเรือในทวีปยุโรป รอนแรมฝ่าคลื่นลมนำพาผู้โดยสารหนีตายไปยังทวีปอเมริกาด้วยความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นในดินแดนโลกใหม่ แต่แล้วก็ต้องล้มตายกันกว่าครึ่งเพราะขาดแคลนอาหารและโรคภัยไข้เจ็บ จนกระทั่ง...... “ห้องสมุดหลังไมค์”ชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์อเมริกากับความจริงเบื้องหลังการตั้งรกรากของประเทศที่ได้ชื่อว่ามหาอำนาจของโลกยุคป…
 
วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดราคาวัคซีนโควิด-19 เพราะอะไรบางตัวถึงราคาแพง ขณะที่บางตัวมีราคาที่ถูกกว่า ในขณะที่สหรัฐฯและยุโรปประกาศว่าจะได้วัคซีนภายในปีนี้ แล้วทั่วโลกจะได้วัคซีนเมื่อไหร่โดย Thai PBS Podcast
 
เรือสินค้าลำหนึ่ง แล่นออกจากท่าเรือในทวีปยุโรป รอนแรมฝ่าคลื่นลมนำพาผู้โดยสารหนีตายไปยังทวีปอเมริกาด้วยความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นในดินแดนโลกใหม่ แต่แล้วก็ต้องล้มตายกันกว่าครึ่งเพราะขาดแคลนอาหารและโรคภัยไข้เจ็บ จนกระทั่ง...... “ห้องสมุดหลังไมค์”ชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์อเมริกากับความจริงเบื้องหลังการตั้งรกรากของประเทศที่ได้ชื่อว่ามหาอำนาจของโลกยุคป…
 
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับลูกศิษย์ คือสิ่งที่จะช่วยนำทางและให้ความหมายที่สำคัญกับการเรียนรู้ หลักคิดนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้ว ผ่านห้องเรียนของครูปฐมวัย จากเครือข่ายก่อการครูโดย Thai PBS Podcast
 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงรับธรรมเนียมปฏิบัติการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประเภทต่าง ๆ ตามแบบต่างประเทศแล้ว ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างเช่นกัน ถือเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติที่สืบทอดมาแต่รัชกาลก่อน…
 
“Avery Pie” นามปากกาของ ณิชารีย์ ชุมนุมนาวิน นักเขียนนิยายวาย ที่ชื่นชอบและรักการอ่านนิยาย เริ่มต้นการเขียนจากการเขียนใส่สมุดไว้อ่านเองแล้วแจกจ่ายให้เพื่อน ๆ อ่าน ต่อมาเมื่อบอยแบนด์เกาหลีเข้ามามีอิทธิพลต่อกลุ่มแฟนเพลงในไทย เธอจึงเริ่มเขียนแฟนฟิกการ์ตูน แฟนฟิกเกาหลี ทั้งแบบมี image และแบบไม่มี image นิยายวายในช่วงแรก เธอเขียนในแนว Feel good ได้รับคว…
 
หลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งแน่นอนแล้วว่า โจ ไบเดน ได้เป็นผู้นำคนใหม่ของสหรัฐฯ มาติดตามการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเขา ว่าจะเป็นอย่างไร / และฟังบางส่วนของการเสวนา มองการเมืองสหรัฐฯ สู่อาเซียน / โควิด-19 ระลอกใหม่ เอเชียรุนแรงน้อยกว่าโลกตะวันตกโดย Thai PBS Podcast
 
ประสบการณ์การดูแลลูกที่มีความต้องการพิเศษ ของ สกุลศรี บุญโชติอนันต์ (แม่กุล) ที่เชื่อมั่นว่าลูกซึ่งเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษ สามารถฝึกฝน พัฒนาและสามารถเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีของสังคมได้ เธอเป็นที่ปรึกษาให้กับพ่อแม่ สำหรับเด็กกลุ่มนี้มากว่า 10 ปีอีกด้วยโดย Thai PBS Podcast
 
แม้รัสเซียจะอ้างว่าพัฒนาวัคซีนโควิด-19 สำเร็จเป็นแห่งแรกของโลก แต่ทำไมปูตินกลับไม่ยอมฉีดวัคซีนตัวนี้ สหรัฐฯ เตรียมฉีดวัคซีนให้ชาวอเมริกันวันแรก 11 ธ.ค.นี้โดย Thai PBS Podcast
 
เรือสินค้าลำหนึ่ง แล่นออกจากท่าเรือในทวีปยุโรป รอนแรมฝ่าคลื่นลมนำพาผู้โดยสารหนีตายไปยังทวีปอเมริกาด้วยความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นในดินแดนโลกใหม่ แต่แล้วก็ต้องล้มตายกันกว่าครึ่งเพราะขาดแคลนอาหารและโรคภัยไข้เจ็บ จนกระทั่ง...... “ห้องสมุดหลังไมค์”ชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์อเมริกากับความจริงเบื้องหลังการตั้งรกรากของประเทศที่ได้ชื่อว่ามหาอำนาจของโลกยุคป…
 
แม้ทรัมป์จะไม่ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ แต่ก็ยอมให้มีการถ่ายโอนอำนาจอย่างเป็นทางการ ไบเดน เตรียมจัดตั้งครม. ชุดใหม่ คัดสรรคนเก่งร่วมทีม สร้างทีมงานที่หลากหลายทางเพศ เชื้อชาติและสีผิวโดย Thai PBS Podcast
 
เรือสินค้าลำหนึ่ง แล่นออกจากท่าเรือในทวีปยุโรป รอนแรมฝ่าคลื่นลมนำพาผู้โดยสารหนีตายไปยังทวีปอเมริกาด้วยความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นในดินแดนโลกใหม่ แต่แล้วก็ต้องล้มตายกันกว่าครึ่งเพราะขาดแคลนอาหารและโรคภัยไข้เจ็บ จนกระทั่ง...... “ห้องสมุดหลังไมค์”ชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์อเมริกากับความจริงเบื้องหลังการตั้งรกรากของประเทศที่ได้ชื่อว่ามหาอำนาจของโลกยุคป…
 
AMAZON เปิดตัว Meaw Talk ช่วยอ่านใจน้องแมวจากเสียงร้อง จีนค้นพบดอกไม้พรางตัวเอง ป้องกันการถูกเด็ด พบวิธีตรวจเลือดหาโอกาสเกิด อัลไซเมอร์ในมนุษย์ สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐฯ เข้าสู่การระบาดระลอก 2โดย Thai PBS Podcast
 
เรือสินค้าลำหนึ่ง แล่นออกจากท่าเรือในทวีปยุโรป รอนแรมฝ่าคลื่นลมนำพาผู้โดยสารหนีตายไปยังทวีปอเมริกาด้วยความหวังที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นในดินแดนโลกใหม่ แต่แล้วก็ต้องล้มตายกันกว่าครึ่งเพราะขาดแคลนอาหารและโรคภัยไข้เจ็บ จนกระทั่ง...... “ห้องสมุดหลังไมค์”ชวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์อเมริกากับความจริงเบื้องหลังการตั้งรกรากของประเทศที่ได้ชื่อว่ามหาอำนาจของโลกยุคป…
 
ฮาร์เลย์ฯ ปรับตัวรับยอดขายรถจักรยานยนต์ตกต่ำ ประกอบกับกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้พัฒนาจักรยานไฟฟ้า รูปแบบเรียบหรู คาดจะวางจำหน่ายปีหน้า การระบาดของโควิด-19 ทำให้อัตราการฆ่าตัวตายในประเทศญี่ปุ่นสูงที่สุดในรอบ 5 ปี แนวโน้มการใช้ตรายางประทับแทนการเซ็นชื่อในญี่ปุ่นกำลังจะเปลี่ยนไปโดย Thai PBS Podcast
 
ฟังต่อเนื่องกับเรื่องราวการของโดโรธี เด็กหญิงจากแคนซัส ที่คราวนี้เธอได้ไปผจญภัยในดินแดนแห่งเอฟกับออซมาแห่งออซ ได้เจอะเจอกับเพื่อนเก่าอย่างหุ่นไล่กา ชายตัดไม้ดีบุก สิงโตขี้ขลาด แถมยังได้เจอเพื่อนใหม่อย่างแม่ไก่ตัวแสบ และมนุษย์จักรกลติ๊กต็อก การผจญภัยครั้งนี้จะพาโดโรธีไปพบกับอะไร ติดตามได้ใน “โดโรธีกับออซมาแห่งออซ” ผลงานชุดออซ เล่มที่สาม ของแอล.แฟรงก…
 
ทำความรู้จัก จิล ไบเดน ว่าที่สตรีหมายเลข 1 และดัฟ เอมฮอฟฟ์ ว่าที่บุรุษหมายเลข 2 รวมถึงเส้นทางชีวิตรักที่ทั้งคู่พบกับคู่ชีวิตที่กำลังจะทำหน้าที่บริหารสหรัฐฯโดย Thai PBS Podcast
 
ฟังต่อเนื่องกับเรื่องราวการของโดโรธี เด็กหญิงจากแคนซัส ที่คราวนี้เธอได้ไปผจญภัยในดินแดนแห่งเอฟกับออซมาแห่งออซ ได้เจอะเจอกับเพื่อนเก่าอย่างหุ่นไล่กา ชายตัดไม้ดีบุก สิงโตขี้ขลาด แถมยังได้เจอเพื่อนใหม่อย่างแม่ไก่ตัวแสบ และมนุษย์จักรกลติ๊กต็อก การผจญภัยครั้งนี้จะพาโดโรธีไปพบกับอะไร ติดตามได้ใน “โดโรธีกับออซมาแห่งออซ” ผลงานชุดออซ เล่มที่สาม ของแอล.แฟรงก…
 
เป็นที่ทราบกันดีว่า การศึกษาของประเทศฟินแลนด์ได้รับการยอมรับว่าดีเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ ฟินแลนด์เองก็มีการปฏิรูปการศึกษาเมื่อไม่น่ามานี้เอง ซึ่งมีการนำมาปฏิบัติใช้อย่างจริงจังเมื่อปี 2016 โดยหลักสูตรใหม่ จะปลูกฝังให้นักเรียนของเขามีสมรรถณะที่ 7 ด้าน จะมีอะไรบ้างต้องติดตามในรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง…
 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงเข้าพระทัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวตะวันตกอย่างลึกซึ้ง เมื่อได้ทรงทราบว่าพระมหากษัตริย์ของชาวยุโรปมีประเพณีการประดับเครื่องหมายแสดงพระเกียรติยศที่ฉลองพระองค์ พระองค์จึงทรงมีพระราชดําริที่จะทรงสร้างเครื่องหมายแบบตะวันตกจากรูปแบบของสิ่งที่เป็นมงคลดั้งเดิมของไทย เช่น พลอย 9 ชนิด หรือนพรัตน์ และจากแบบอย…
 
สำนักพิมพ์ Library House สำนักพิมพ์ขนาดเล็ก ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2015 จัดพิมพ์/แปลงานวรรณกรรมคลาสสิกและวรรณกรรมร่วมสมัยจากภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทย โดยมี รังสิมา ตันสกุล เป็นผู้ก่อตั้ง เจ้าของ และบรรณาธิการบริหาร รังสิมา ตันสกุล มีความรักและสนใจวรรณกรรมมาโดยตลอด หลังสำเร็จการศึกษาด้านวรรณกรรมในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เคยทำงานในสายงานหลากหลาย ต่อมา…
 
10 ชาติอาเซียน กับ 5 ประเทศเอเชียแปซิฟิก (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย) ลงนามความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค RCEP เปิดเสรีการค้าขายและการลงทุน / ประเด็นสหพันธ์รัฐเมียนมาโดย Thai PBS Podcast
 
น้องทัวร์ ปารีนา มีความรัก ค้นพบตัวเองว่า "ดนตรี" จึงขออนุญาตคุณแม่ ลาออกจากโรงเรียนเพื่อเรียนต่อที่ศูนย์การเรียนแสงแห่งความหวัง เพื่อมุ่งสู่การเรียนรู้ด้านดนตรีอย่างเต็มที่ ปัจจุบันเธอมีความสามารถเล่น Viola ต่อยอดสู่การสร้างอาชีพของตนเองได้โดย Thai PBS Podcast
 
ความคืบหน้าวัคซีนต้านโควิด-19 (ต่อ) จีนระงับใช้กฎห้ามพาสุนัขเดินเล่นในที่สาธารณะ แคนาดาคิดค้นเครื่องช่วยให้สร่างจากอาการเมาโดย Thai PBS Podcast
 
ฟังต่อเนื่องกับเรื่องราวการของโดโรธี เด็กหญิงจากแคนซัส ที่คราวนี้เธอได้ไปผจญภัยในดินแดนแห่งเอฟกับออซมาแห่งออซ ได้เจอะเจอกับเพื่อนเก่าอย่างหุ่นไล่กา ชายตัดไม้ดีบุก สิงโตขี้ขลาด แถมยังได้เจอเพื่อนใหม่อย่างแม่ไก่ตัวแสบ และมนุษย์จักรกลติ๊กต็อก การผจญภัยครั้งนี้จะพาโดโรธีไปพบกับอะไร ติดตามได้ใน “โดโรธีกับออซมาแห่งออซ” ผลงานชุดออซ เล่มที่สาม ของแอล.แฟรงก…
 
จีนชิงพื้นที่เอเปค หลังลงนาม RCEP กับ 14 ชาติ ความคืบหน้าวัคซีนต้านโควิด-19 ที่ผู้พัฒนาเริ่มเปิดเผยผลการทดสอบวัคซีนในขั้นสุดท้ายโดย Thai PBS Podcast
 
ฟังต่อเนื่องกับเรื่องราวการของโดโรธี เด็กหญิงจากแคนซัส ที่คราวนี้เธอได้ไปผจญภัยในดินแดนแห่งเอฟกับออซมาแห่งออซ ได้เจอะเจอกับเพื่อนเก่าอย่างหุ่นไล่กา ชายตัดไม้ดีบุก สิงโตขี้ขลาด แถมยังได้เจอเพื่อนใหม่อย่างแม่ไก่ตัวแสบ และมนุษย์จักรกลติ๊กต็อก การผจญภัยครั้งนี้จะพาโดโรธีไปพบกับอะไร ติดตามได้ใน “โดโรธีกับออซมาแห่งออซ” ผลงานชุดออซ เล่มที่สาม ของแอล.แฟรงก…
 
สหรัฐฯ บางรัฐเปิดโหวตรับกฏหมาย กัญชาเพื่อสันทนาการ นิวซีแลนด์ ลงประชามติ การุณยฆาต ผู้นำคนใหม่ของสหรัฐฯ จะทำให้การดำเนินนโยบายของสหรัฐฯ อีก 4 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไรโดย Thai PBS Podcast
 
ฟังต่อเนื่องกับเรื่องราวการของโดโรธี เด็กหญิงจากแคนซัส ที่คราวนี้เธอได้ไปผจญภัยในดินแดนแห่งเอฟกับออซมาแห่งออซ ได้เจอะเจอกับเพื่อนเก่าอย่างหุ่นไล่กา ชายตัดไม้ดีบุก สิงโตขี้ขลาด แถมยังได้เจอเพื่อนใหม่อย่างแม่ไก่ตัวแสบ และมนุษย์จักรกลติ๊กต็อก การผจญภัยครั้งนี้จะพาโดโรธีไปพบกับอะไร ติดตามได้ใน “โดโรธีกับออซมาแห่งออซ” ผลงานชุดออซ เล่มที่สาม ของแอล.แฟรงก…
 
ทีมสร้าง 007 อาจเลือกนักแสดงหญิงหรือชายผิวดำมารับบทสายลับคนต่อไป เพื่อสะท้อนถึงความเท่าเทียมทางเพศและเชื้อชาติ รวมถึงเปิดโผดาราชายผิวขาวที่ถูกเก็งว่าจะได้เป็นเจมส์ บอนด์คนต่อไปโดย Thai PBS Podcast
 
ฟังต่อเนื่องกับเรื่องราวการของโดโรธี เด็กหญิงจากแคนซัส ที่คราวนี้เธอได้ไปผจญภัยในดินแดนแห่งเอฟกับออซมาแห่งออซ ได้เจอะเจอกับเพื่อนเก่าอย่างหุ่นไล่กา ชายตัดไม้ดีบุก สิงโตขี้ขลาด แถมยังได้เจอเพื่อนใหม่อย่างแม่ไก่ตัวแสบ และมนุษย์จักรกลติ๊กต็อก การผจญภัยครั้งนี้จะพาโดโรธีไปพบกับอะไร ติดตามได้ใน “โดโรธีกับออซมาแห่งออซ” ผลงานชุดออซ เล่มที่สาม ของแอล.แฟรงก…
 
ทางเลือกของทรัมป์หลังหมดวาระ กลับมาชิงเก้าอี้ปธน.อีกรอบ จะทำธุรกิจของตัวเองหรือทำรายการทีวี ทำเนียบขาวจะมีสัตว์เลี้ยงอีกครั้ง เป็นสุนัข 2 ตัวของไบเดน ย้อนดูสัตว์เลี้ยงในอดีตของผู้นำสหรัฐฯโดย Thai PBS Podcast
 
ฟังต่อเนื่องกับเรื่องราวการของโดโรธี เด็กหญิงจากแคนซัส ที่คราวนี้เธอได้ไปผจญภัยในดินแดนแห่งเอฟกับออซมาแห่งออซ ได้เจอะเจอกับเพื่อนเก่าอย่างหุ่นไล่กา ชายตัดไม้ดีบุก สิงโตขี้ขลาด แถมยังได้เจอเพื่อนใหม่อย่างแม่ไก่ตัวแสบ และมนุษย์จักรกลติ๊กต็อก การผจญภัยครั้งนี้จะพาโดโรธีไปพบกับอะไร ติดตามได้ใน “โดโรธีกับออซมาแห่งออซ” ผลงานชุดออซ เล่มที่สาม ของแอล.แฟรงก…
 
ครูสอนภาษาไทย ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี อ.กันตัง จ.ตรัง ในทำนองเพลงที่กำลังได้รับความนิยม มาประกอบเนื้อหาการเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจง่าย และสร้างการมีส่วนร่วมในห้องเรียนโดย Thai PBS Podcast
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นเครื่องหมายที่รัฐหรือประเทศที่เป็นราชอาณาจักรหรือสาธารณรัฐ ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อแสดงเกียรติยศและบำเหน็จความชอบจากการทำคุณประโยชน์แก่รัฐ มีต้นกำเนิดครั้งแรกในทวีปยุโรป โดยย้อนรากฐานไปจนถึงยุคกรีกโรมัน สมัยนั้นใครที่ได้รับเครื่อง จะถือว่าเป็นบุคคลที่มีเกียรติในสังคมนั้น ๆ สำหรับประเทศไทยได้รับธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้ผ่านการติดต…
 
“Terror” หรือ “สะพรึง” บทละครภาษาเยอรมัน เขียนโดย แฟร์ดินันท์ ฟอน ชีรัค นักกฎหมายและนักเขียนชาวเยอรมัน แปลเป็นภาษาไทยโดย ศศิภา พฤกษฎาจันทร์ พาผู้อ่านไปสำรวจตรวจสอบธรรมชาติของนิติปรัชญากับนิติศาสตร์ และเปิดโอกาสให้คนอ่านเลือกทางออกของปัญหาเอง ใช้ภาษาในการเขียนไม่ยาก ไม่ซับซ้อน มีประเด็นลึกซึ้ง “สะพรึง” จะช่วยให้คนอ่านเปิดโลกทัศน์มากขึ้นในด้านความรู้…
 
เมื่อความสนใจในกิจกรรมเดียวกัน ผลักดันให้เด็กนักเรียนในระบบการศึกษากระแสหลักและเด็กโฮมสคูลเกิดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร โดยกลุ่มเครือข่ายบ้านเรียน เกิดเป็นมิตรภาพระหว่างการเรียนรู้โดย Thai PBS Podcast
 
จับตาการเปลี่ยนถ่ายอำนาจประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้กับ โจ ไบเดน ก่อนสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง คืบหน้าพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด19 และปัญหาในการแจกจ่ายโดย Thai PBS Podcast
 
ฟังต่อเนื่องกับเรื่องราวการของโดโรธี เด็กหญิงจากแคนซัส ที่คราวนี้เธอได้ไปผจญภัยในดินแดนแห่งเอฟกับออซมาแห่งออซ ได้เจอะเจอกับเพื่อนเก่าอย่างหุ่นไล่กา ชายตัดไม้ดีบุก สิงโตขี้ขลาด แถมยังได้เจอเพื่อนใหม่อย่างแม่ไก่ตัวแสบ และมนุษย์จักรกลติ๊กต็อก การผจญภัยครั้งนี้จะพาโดโรธีไปพบกับอะไร ติดตามได้ใน “โดโรธีกับออซมาแห่งออซ” ผลงานชุดออซ เล่มที่สาม ของแอล.แฟรงก…
 
ภาพรวมการจับจ่ายซื้อของ และการเตรียมตัวของผู้ประกอบการในวันคนโสด 11.11 สถานการณ์โควิดในสหรัฐฯ และคณะทำงานไบเดนเพื่อการเปลี่ยนผ่านโดย Thai PBS Podcast
 
ฟังต่อเนื่องกับเรื่องราวการของโดโรธี เด็กหญิงจากแคนซัส ที่คราวนี้เธอได้ไปผจญภัยในดินแดนแห่งเอฟกับออซมาแห่งออซ ได้เจอะเจอกับเพื่อนเก่าอย่างหุ่นไล่กา ชายตัดไม้ดีบุก สิงโตขี้ขลาด แถมยังได้เจอเพื่อนใหม่อย่างแม่ไก่ตัวแสบ และมนุษย์จักรกลติ๊กต็อก การผจญภัยครั้งนี้จะพาโดโรธีไปพบกับอะไร ติดตามได้ใน “โดโรธีกับออซมาแห่งออซ” ผลงานชุดออซ เล่มที่สาม ของแอล.แฟรงก…
 
เพลง baby shark โค่นสถิติ YouTube เรียบร้อย หมอโดนหลอกขายตะเกียงวิเศษที่อินเดีย วิธีการควบคุมอารมณ์เมื่อคู่สนทนาทำหัวร้อน ควันหลงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ กับการทำโพลสำรวจความนิยมในปีนี้โดย Thai PBS Podcast
 
“ห้องสมุดหลังไมค์” ชวนครอบครัวและเด็กๆ เพลิดเพลินกับเทพนิยายอเมริกันเรื่องดัง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนังสือดีในรอบศตวรรษของห้องสมุดประชาชนแห่งนิวยอร์ก และเป็นหนังสือ ”เทพนิยายสมัยใหม่” ที่จะพาคุณท่องไปในโลกแห่งจินตนาการอันแสนสนุกเพื่อตามหา”พ่อมดมหัศจรรย์แห่งออซ” ด้วยกันโดย Thai PBS Podcast
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login