Biohacking สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแอปเลย!
show episodes
 
Artwork

1
Die Biohacking-Praxis

The Red Bulletin

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
Jeden Dienstag neu: Der Podcast, der dich gesünder besser länger leben lässt. Verbessere deine Fitness, deine Performance, deine Lebensqualität. Mit den einfachsten Tricks und den spannendsten Hacks. Zu Ernährung, Supplements, Training, Lifestyle. Deine Hosts: Profi-Biohacker Andreas Breitfeld und Hobby-Biohacker Stefan Wagner.
  continue reading
 
Artwork

1
BiohackingTalks

BiohackingTalks

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Twee biohacking experts nemen je wekelijks mee in een kort gesprek over het allernieuwste en beste in de wereld van biohacking. Eduard de Wilde, anti-aging specialist, is 101 jaar en wordt nog om z'n ID gevraagd bij de supermarkt. Samen met Govert Viergever, Olympiër en geboren met een paplepel creatine in z'n gespierde knuistje. Een bite-size BiohackingTalk over welke hacks wij nu relevant vinden, hoe we ze doen en waarom. Een kleine greep uit de onderwerpen: verbetering van slaap, training ...
  continue reading
 
Artwork

1
Biohacking News by Zestology

Tony Wrighton

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์+
 
Host Tony Wrighton covers the biggest biohacking stories and talks to your favorite characters from the world of biohacking and health. Also check out our biohacking reviews... With Dave Asprey, Joe Wicks, Esther Perel, Paul Saladino, Sarah Knight, Ben Greenfield, Gabor Maté and many more.
  continue reading
 
Artwork

1
Biohacking with Brittany

Brittany Ford

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์+
 
Embark on a transformative journey to elevate your well-being with Biohacking with Brittany. Join host Brittany Ford, Registered Holistic Nutritionist and optimal health enthusiast, as she delves into the world of biohacking, tailored specifically for women, unlocking the secrets to optimizing health and balance. From nurturing mind, body, and soul to exploring natural remedies and cutting-edge technologies, this empowering podcast is your ultimate guide to a holistic and thriving life. Tune ...
  continue reading
 
Artwork

1
The Melanie Avalon Biohacking Podcast

Melanie Avalon

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
Join best-selling author and actress Melanie Avalon as she interviews today's leading health and wellness experts, going beyond the fads to bring you all the biohacking tips, tricks, and techniques to effortlessly upgrade your body, brain, and life. Because why not live awesome? You got this! Theme Music by Narek Mirzaei, Artwork by Barbara McGregor
  continue reading
 
The host of this podcast is Iryna Kremin, the founder of the B2B beauty business network, INNOCOS, professional connector turned biohacker. She believes that all people can have access to a latest beauty, health & wellness know-how, regardless of our circumstances, backgrounds, orientations or demographics. In this educational podcast she invites top beauty, health, longevity and wellbeing experts and entrepreneurs to talk about optimising your health, beauty and wellbeing with the help of t ...
  continue reading
 
Welcome to Biohacking Beauty – your anti-aging skincare podcast. This podcast focuses on how to reduce the age of your skin (and body) by giving you tips and tricks for aging gracefully (say goodbye to fine lines and wrinkles!). We dive into topics like mature skin care, anti-aging skincare, anti-aging serums, retinol benefits, boosting skin elasticity, vitamin C for skin, wrinkle prevention and so much more. We also share lifestyle shifts and other biohacks you can use to not only reduce th ...
  continue reading
 
Artwork

1
The Biohacking Secrets Show

Biohacking Secrets / Anthony DiClementi

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
Biohacker and bestselling author Anthony DiClementi deconstructs the most effective, uncommon biohacking strategies to rapidly upgrade physical and mental performance. He sits down with world-class experts from a wide variety of disciplines to tease out the latest research, products, routines, habits, and resources for hacking the human body and optimizing quality of life. Each episode reveals incredible new methods for improving body composition, energy production, cognitive function, athle ...
  continue reading
 
Artwork

1
BIOHACKING i nie tylko

Michał Undra

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
W podcascie poruszam tematy biohackingu, takie jak sen, rytm dobowy, redukcja stresu, medytacja, odżywianie, saunowanie, morsowanie, ale także jak wprowadzać biohacking na konkretnych przykładach dla lepszego samopoczucia i produktywności.
  continue reading
 
Artwork
 
Your Infinite Health Podcast empowers you to be the CEO of your healthcare. Pills are not always the answer to pain and aging. This show discusses exciting advancements in regenerative medicine and optimizing your health. We'll examine anti-aging bio-hacks such as stem cells, exosomes, and other regenerative medicinal options that have been peer-reviewed. Hosts Dr. Trip Goolsby and LeNae Goolsby own and operate an Integrative Medical Center and collectively have over 60 years of experience. ...
  continue reading
 
Discover the transformative power of biohacking and holistic wellness on the "M.D.IVA: Biohacking Your Feminine Potential" podcast. Join M.D.IVA, a physician, chemist, and psychologist, as she unravels the latest insights and strategies for optimizing health, performance, and well-being. With a multidisciplinary approach to biohacking, M.D.IVA offers a feminine twist for unlocking your full potential and achieving holistic vitality.
  continue reading
 
Der Bizepskuchen-Podcast ist dein mobiles Lexikon für vegane Fitness & Biohacking. Matze und Kathrin teilen ihre Erfahrung aus 5 Jahren Fitness und vegane Ernährung. Wir geben dir unsere besten Tipps, um durch kleine aber effektive Veränderungen deine Lebensqualität & dein Wohlbefinden maximal zu steigern.
  continue reading
 
Artwork

1
La Biohacking School

Yannick

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Bienvenue à la Biohacking School, le tout premier podcast francophone dédié au Biohacking. Ici, nous parlons nutrition, bien-être et... biohacking bien entendu, l'art d'utiliser la science et la biologie pour (re)prendre le contrôle de votre santé, améliorer vos performances mentales et physiques et faire passer votre vie au niveau supérieur. Ma mission est simple mais pas des moindres : vous aider à devenir des superhéros de votre vie car vous êtes nés pour performer comme tel tout simpleme ...
  continue reading
 
Artwork

1
Botanical Biohacking

Dr. Andrew Miles & Dr. Xuelan Qiu

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Discover the tradition and science of plant-based medicine to help you live stronger, smarter, and maximize your genetic potential. www.BotanicalBiohacking.com
  continue reading
 
Bienvenue sur le podcast Nayl Dewitte. Inscrit toi à ma newsletter et recoit du contenu exclusif http://yt.nayl-dewitte.com/ Ma Chaine youtube : https://goo.gl/Wj2icz Mon Site Web : https://www.nayl-dewitte.com Mon Podcast : https://goo.gl/3G7qEj Le podcast des scanneurs et des grinders. Podcast traitant de : - biohacking, de nootropique (nootropic) et smartdrugs (tel que le modafinil (provigil), l'adrafinil, le noopept, la choline, picamilon, 5 htp, etc..) - de life hacking - de transhumani ...
  continue reading
 
Transcend Your Limits is where I share life advice, personal growth tips, biohacking techniques and various other things. My mission is to help the world raise in vibration/frequency and promote peace, love, interconnectedness and unity. To get free stuff go to TranscendYourLimits.com/Join OR, watch my free video on how to raise your vibrations on my other site, here: https://astralhq.com/superhumanfreetraining/ ❤️ If you enjoyed listening to this, please leave a good review wherever you're ...
  continue reading
 
Artwork

1
This is Biohacking

This is Biohacking Productions

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
This is a podcast to ignite curiosity and change the way you think about your body and health. Alexa and Anna Beth hack the limits of human potential to match the quality and length of your life. Discovering habits to achieve your optimal wellness and transforming mind, body, and spirit - This is Biohacking.
  continue reading
 
Artwork

1
The Elite HRV Podcast: Heart Rate Variability, Biohacking Health & Performance, Quantified Self

Jason Moore: Systems Designer, Tinkerer, Health and Performance Consultant

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Uncommon methods for maximizing health and performance with an emphasis on real-world implementation of Heart Rate Variability and other biomarkers. From biohacking to quantified self, world class doctors, coaches and athletes cover the latest research (from the lab and field), and the methods and "tricks" that get the best results. Right out of the gate you can expect the President of the American Functional Medicine Association, leading HRV researchers, elite and Olympic-level sport scient ...
  continue reading
 
Artwork
 
Hey friends, welcome to the Sustain Your Success Podcast. I know you’ve built an amazing business from the ground up on your terms. You’ve got the clients, the money and the platform you’ve always dreamed up. You don’t settle for less and your rebel heart wants it all: Love, money and career. The only bit of insider information you’re missing is how do you sustain this level of success and still get to truly surrender and enjoy life to the fullest, because deep down, you know, you can’t do t ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
'Optimize Your Sleep' Wearable Program gets incredible results | Some finding deep sleep doubles, HRV increases sharply, and Sleep Score goes from 60s to 80s. Also, it's Biohacking Conference Season. We discuss the big names and what's in store at... Hack Your Health by KetoCon - Learn cutting edge health hacks from world class speakers, May 31 – J…
  continue reading
 
In this episode with Andrea Lepcio, a Yoga Medicine Certified Therapeutic Specialist and ACE-certified personal trainer, we delve into the transformative power of incorporating small fitness habits into daily life for profound wellness benefits. We also discuss the nuances of mobility, flexibility, and the essential role of exercise in nurturing ph…
  continue reading
 
Unlock the secrets of neuropeptides and their revolutionary role in anti-aging skincare in this bonus episode the Biohacking Beauty podcast with Amitay Eshel, CEO of Young Goose Skincare. Prepare to have your mind expanded as we delve into how these potent molecules are game-changers for anyone chasing the fountain of youth. In an enlightening conv…
  continue reading
 
GET TRANSCRIPT AND FULL SHOWNOTES: melanieavalon.com/bluelightglasses IF Biohackers: Intermittent Fasting + Real Foods + Life: Join Melanie's Facebook group for a weekly episode giveaway, and to discuss and learn about all things biohacking! All conversations welcome! Follow Melanie on Instagram to see the latest moments, products, and #allthething…
  continue reading
 
Dr. Anna Marie Frank is a doctor of Traditional Naturopathy and Ph.D. in Natural Medicine, is the founder of Happy Whole You wellness centers and creator of a unique brain nutraceutical line. Overcoming personal struggles with depression and learning difficulties, she is committed to advancing brain health. Anna Marie is the author of “Stop Bullyin…
  continue reading
 
Stefans unerschrockenes Faible für Barfußschuhe ist berüchtigt. Ist es auch berechtigt? Andreas und Stefan sprechen darüber, wieso wir mehr für unsere Füße tun sollten – und wie wir mehr tun. Ohne dass das soziale Ansehen leidet. Der wissenschaftsbasierte All in One-Green Drink mit 99 Highend-Ingredients inkl. den Mikronährstoff-Klassikern für Immu…
  continue reading
 
In this episode of the Beauty by Hugs podcast, host Iryna welcomes Brent Ridge, the co-founder of Beekman 1802, a unique skincare brand renowned for its commitment to skin health and kindness. Brent, a former VP of Healthy Living at Martha Stewart Omnimedia and a physician shares the journey of starting Beekman 1802 with his partner Josh Kilmer-Pur…
  continue reading
 
Ja je hoort het goed. Eduard is naar Singapore geweest voor een groot congress over veroudering, waar wereldschokkende feiten worden gepresenteerd. Ook de nieuwste inzichten over leefstijl en supplementen die ouderdom tegen kunnen gaan zullen aan bod komen. En Govert en Eduard delen natuurlijk hun eigen kennis, tips en trucs over deze delicate kwes…
  continue reading
 
Are you curious to try ancestral diets and organ meats but skeptical about it? Unlock the secrets to optimal health and beauty with Chef James Barry, creator of Pluck, as we explore the transformative power of organ meats in everyday cuisine. James brings his wealth of culinary knowledge to the table, blending tradition with innovation in a seasoni…
  continue reading
 
In this episode, I offer a raw and honest look at the complexities and joys of my second trimester as a first time mom. I dive deep into my 20-week ultrasound experience and the big decisions I made for a healthy home birth. I also share my journey with prenatal tests, my biohacker vs. naturalist approach, and my mental struggle with body image and…
  continue reading
 
Kaatsu Blood Flow Restriction Training is described as "safe, gradual, and gentle engorgement of blood vessels when using at rest or during exercise." But is it worth it? This is a Biohacking Reviews episode, where we review; products, supplements, health tech, practices... whatever is new and whatever we've been trying. Join 30k+ weekly biohackers…
  continue reading
 
Vitalia City, also known as 'Longevity City,' is an experimental community designed to push the boundaries of human health and longevity. This is the Honduran tourist island that started as a pop-up longevity city, and then some of the founders stayed and made it permanent. And on this show, we're going inside... Home to 200 forward-thinking scient…
  continue reading
 
In this episode, we dive deep into the world of calories with Hari Mix, a seasoned scientist with a PhD from Stanford, and founder of Calorify. We explore how calories work in our bodies, the myth of calories in versus calories out, and the true impact of exercise on our metabolism. Hari shares insightful science-backed methods for accurate calorie…
  continue reading
 
GET TRANSCRIPT AND FULL SHOWNOTES: melanieavalon.com/ultimatenutrition IF Biohackers: Intermittent Fasting + Real Foods + Life: Join Melanie's Facebook group for a weekly episode giveaway, and to discuss and learn about all things biohacking! All conversations welcome! Follow Melanie on Instagram to see the latest moments, products, and #allthethin…
  continue reading
 
Cloe Bohbot is the Co-Founder & Marketing Director of Oxynergy2, a center for Longevity and Wellness, offering a highly effective personalized protocol to improve performance in the brain and body. She is a mental health advocate as well as mental health coach. Cloe is also a member of the International Hyperbarics Association with safety certifica…
  continue reading
 
In this episode of the Biohacking Beauty podcast with Dara and David Woodward, we discuss the complex dance of inflammation in our bodies, as seen through the eyes of physical therapists and skincare professionals. We also uncover the beauty of resilience and the pursuit of optimal performance, diving into how these principles are interwoven in ath…
  continue reading
 
In this episode, we explore the transformative world of natural supplements with Dr. Robert Beltran, MD, PharmD, FACS, founder of Recomnd. Renowned for merging ancient wisdom with modern science, Dr. Beltran recounts his journey from personal health challenges to developing groundbreaking supplements that enhance cognition, emotional well-being, an…
  continue reading
 
Epigenetik? Was steckt hinter dem Trend-Begriff in der Biohacking-Szene? Andreas und Stefan haben Irina Juen vom Health Performance Institute Innsbruck eingeladen, um über die vielen Zusammenhänge von Genetik, Lifestyle, Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu sprechen. Die plastikfreie Activewear-Alternative für den umweltbewussten Abenteurer und Bio…
  continue reading
 
Neuronic provides clinical consultation and neurofeedback. They offer a 1070nm transcranial photobiomodulation device with 4 quadrant control ... But what does that actually do, and is it worth it? This is a Biohacking Reviews episode, where we review; products, supplements, health tech, practices... whatever is new and whatever we've been trying. …
  continue reading
 
Revolutionizing Mental Wellness: Discover Why Many Top Biohackers Swear by Neurofeedback. Neurofeedback is a non-pharmaceutical approach to improving brain health, mood, and cognitive disorders. By measuring, and assessing, real-time brain activity using an electroencephalogram (EEG), neurofeedback research can help people rewire their brains and i…
  continue reading
 
Mahwish Syed, an award-winning interior designer and cancer survivor, talks about how to create healing sanctuaries in our homes. She explains the importance of aligning our living spaces with our biological rhythms and ancient architectural wisdom to boost health and vitality. We discuss the benefits of natural lighting, and the risks of modern te…
  continue reading
 
GET TRANSCRIPT AND FULL SHOWNOTES: melanieavalon.com/spiritual IF Biohackers: Intermittent Fasting + Real Foods + Life: Join Melanie's Facebook group for a weekly episode giveaway, and to discuss and learn about all things biohacking! All conversations welcome! Follow Melanie on Instagram to see the latest moments, products, and #allthethings! @mel…
  continue reading
 
Dr. Mani Kukreja is an esteemed figure in the medical field, known for her deep commitment to advancing age management and regenerative therapies. Amidst a rapidly evolving landscape, Dr. Kukreja remains at the forefront of emerging technologies and treatments aimed at reversing the effects of aging and enhancing bodily regeneration. In this episod…
  continue reading
 
Are you curious to know if there’s a solution to the challenge of optimizing health and wellness, particularly through the enhancement of cellular regeneration, healing, and anti-aging processes? In this episode of the Biohacking Beauty podcast, join us in an awe-inspiring journey through the realm of regenerative medicine with our guest expert, Dr…
  continue reading
 
In this episode, we explore the fascinating intersection of neurofeedback, Chinese medicine, and holistic health with Dr. Paula Koberda, a renowned expert in neurofeedback and brain health. We unpack the essentials of robustness in health, the benefits of neurofeedback for optimizing brain function, and practical steps for navigating life's various…
  continue reading
 
Leben, Lust, Leistung: Andreas und Stefan haben gemeinsam Sex. Als Thema. Von der erstaunlichen Bedeutung der Morgenlatte über die Gefahren von Pornos und die Ejakulations-Formel bis zur segensreichen Wirkung der Aminosäure Arginin. Der wissenschaftsbasierte All in One-Green Drink mit 99 Highend-Ingredients inkl. den Mikronährstoff-Klassikern für I…
  continue reading
 
Nicotine gets a bad rap thanks to its association with smoking. So is microdosing nicotine a good idea and is it something biohackers should be doing? Here's what to know about microdosing the stimulant. This is a Biohacking Reviews episode, where we review; products, supplements, health tech, practices... whatever is new and whatever we've been tr…
  continue reading
 
Wake Up Biohackers: Could Your Coffee Contain Paint Stripper? It's a chemical so toxic, the EPA has banned its use in paint strippers. So why is methylene chloride still used in the production of decaf coffee? Today's guests: @MissBiohacker Laura Rüffer and Alex Higham, Exhale Coffee Founder. Also today... US Man, 61, Says He Has Body Of A 38-Year-…
  continue reading
 
This special episode is dedicated to all of the mothers out there, the current mothers, the mothers-to-be, and women trying to get pregnant. Forrest Smith is the CEO and co-founder of Kineon Labs. Kineon Labs (code: BIOHACKINGBRITTANY) specializes in developing advanced red light therapy devices for home use, focusing on enhancing health and wellne…
  continue reading
 
GET TRANSCRIPT AND FULL SHOWNOTES: melanieavalon.com/look IF Biohackers: Intermittent Fasting + Real Foods + Life: Join Melanie's Facebook group for a weekly episode giveaway, and to discuss and learn about all things biohacking! All conversations welcome! Follow Melanie on Instagram to see the latest moments, products, and #allthethings! @melaniea…
  continue reading
 
Lichttherapie, het is al zo oud als de weg naar Rome. Maar Eduard en Govert duiken er diep in. Want Govert’s HRV is zojuist 20 punten gestegen en het enige dat echt veranderd is, is de manier van licht gebruiken. Dit soort anekdotes moeten onderzocht worden. Blauw licht, rood licht, lichtbakken, wake up lights, het komt allemaal aan bod in deze bom…
  continue reading
 
Udo Erasmus was born during World War II on a contested farm in Poland, a consequence of the territorial pacts between Hitler and Stalin. His father, originally a Latvian farmer, was relocated and given a Polish farm, where the original Polish owner was forced to work as a farmhand. Despite the potential for discord, the two men, navigating the ext…
  continue reading
 
Are you intrigued by the latest advancements in the realms of longevity, rejuvenation, and health optimization? This episode of the Biohacking Beauty podcast with Amitay Eshel, CEO of Young Goose and Dr. Neil Paulvin, promises to be a thrilling journey into the pioneering world of age-defying medical treatments and innovative approaches to wellness…
  continue reading
 
„Ohne gesunde Mitochondrien ist alles nichts“, sagt Andreas in dieser Folge. Und er hat recht. Was die Nachfahren von Bakterien, die (mehr oder weniger) munter in unseren Zellen rumtanzen, genau für uns tun und was wir für sie tun können? Jetzt reinhören! Andreas Breitfeld und Max Gotzler werden dieses Jahr beim Krallerhof-Event "Regeneration & Lon…
  continue reading
 
The world's only ice baths that can plummet to an ice-generating 0°c, using patented ice cycles that you can app control. But are they worth it? This is a Biohacking Reviews episode, where we review; products, supplements, health tech, practices... whatever is new and whatever we've been trying. I'm joined by the Sweaty AF Podcast hosts Joey and Lu…
  continue reading
 
In this episode of the Beauty Biohacks Podcast, our host Iryna Kremin is joined by Isabel Ramos, the co-founder and chief scientific officer of Ayuna, to discuss Cryptosome technology, a new method of delivering active ingredients to the delicate under-eye area. Isabel delves into the science behind the technology and shares the results of studies …
  continue reading
 
In this episode of the Beauty Biohacks Podcast, our host Iryna Kremin is joined by Justin Roethlingshoefer, the Founder of Own It, to discuss his upcoming book, "The Power of Ownership." They delve into personalization in health and wellness, highlighting the importance of understanding individual needs, breaking societal norms, and addressing comm…
  continue reading
 
Two of our faves, Eddie Abbew and Joe Wicks (who's been one of my guests on this show) haven fallen out.. Eddie Abbew tells Joe to WTFU! We're talking about that this week on Biohacking News. Also... Biohacking Singles. Good idea? Peter Attia hating on Biohackers lol Lenny Kravitz workout in shades and leather pants (not exclusively a biohacking st…
  continue reading
 
De meest gehate en gevolgde man in biohackingland. Bryan Johnson. In een wereld waar het allemaal om de likes en de views gaat, is deze man de nieuwe heerser. Veel biohackers van het eerste uur zoals Dave Asprey voelen zich waarschijnlijk een beetje gepasseerd. Maar wij analyseren gewoon heel rationeel wat het is dat deze man doet. En we nemen je m…
  continue reading
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน