Artwork

เนื้อหาจัดทำโดย Soul Food Ministries เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Soul Food Ministries หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
Player FM - แอป Podcast
ออฟไลน์ด้วยแอป Player FM !

Ep.51 คุณมีสำนึกแห่ง Gratitude บ้างหรือไม่?

9:25
 
แบ่งปัน
 

Manage episode 419295527 series 3264869
เนื้อหาจัดทำโดย Soul Food Ministries เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Soul Food Ministries หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่4(51) คุณมีสำนึกแห่ง Gratitude บ้างหรือไม่? “เพราะการปรนนิบัติในงานรับใช้นี้ ไม่เพียงเป็นการจัดหาให้กับธรรมิกชนที่ขัดสนเท่านั้น แต่ยังทำให้มีการขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมากมายเหลือล้นด้วย!” ~2 โครินธ์ 9:12 THSV11 “For this service you perform not only meets the needs of God's people, but also produces an outpouring of gratitude to God.” ~2 Corinthians 9:12 GNT เราควรเป็นคนที่มีสำนึกในบุญคุณทั้ง 1.ของพระเจ้า และ 2.ของคนอื่น อยู่ตลอดเวลา เหมือนคำกล่าวที่ว่า ”จงมีทัศนคติแห่งการสำนึกในบุญคุณอยู่เสมอ!“ (Always have an attitude of gratitude.) —STERLING K. BROWN ผมชอบทัศนคติของ WILL ARNETTที่ว่า “ ฉันมีความสุขเพราะว่าฉันรู้สึกขอบคุณ ฉันเลือกที่จะสำนึกในบุญคุณ เพราะความสำนึกเช่นนั้นทำให้ฉันมีความสุข! (I am happy because I’m grateful. I choose to be grateful. That gratitude allows me to be happy.) มีเรื่องราวในพระคัมภีร์ กล่าวถึง เรื่อง การสำนึกในบุญคุณ(gratitude)อยู่มากมาย แต่เรื่องหนึ่งที่จะนำมาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้ “ตามทางไปกรุงเยรูซาเล็ม 1.พระเยซูเสด็จเลียบระหว่างแคว้นสะมาเรียและแคว้นกาลิลี และ ขณะที่พระองค์กำลังเสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง 2.คนโรคเรื้อนสิบคนมาพบพระองค์ พวกเขายืนอยู่แต่ไกล และส่งเสียงร้องว่า “เยซูนายเจ้าข้า โปรดเมตตาเราเถิด” 3.พระเยซูทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสกับเขาว่า “จงไปสำแดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิด” 4.เมื่อพวกเขากำลังเดินไปก็หายสะอาด 5. คนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวเองหายโรคแล้ว จึง 1).กลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดัง และ 2).กราบลงที่พระบาทของพระเยซู 3).ขอบพระคุณพระองค์ คนนั้นเป็นชาวสะมาเรีย 6.พระเยซูจึงตรัสว่า “มีสิบคนหายสะอาดไม่ใช่หรือ? แต่เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหน? ไม่มีใครกลับมาสรรเสริญพระเจ้านอกจากคนต่างชาติคนนี้หรือ?” 7.แล้วพระเยซูตรัสกับคนนั้นว่า “จงลุกขึ้นและไปเถิด ความเชื่อของท่านทำให้ตัวท่านหายปกติแล้ว”” ~ลูกา 17:11-19 THSV11 ในท่ามกลางคนโรคเรื้อน10คนที่หายโรค ปรากฏว่า มีอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นชาวสะมาเรียที่ปกติคนยิวดูถูกดูหมิ่น ที่รู้สึก“Grateful” คือ “สำนึกในบุญคุณ“ที่พระเยซูทรงรักษาเขา ความรู้สึก Grateful เช่นนี้ จะมีผสมผสาน ทั้งรู้สึกขอบคุณ ปลื้มปีติ ชื่นชมยินดี และซาบซึ้ง ในความเมตตากรุณาที่ได้รับมา(feeling or showing an appreciation of kindness; thankful.) เราเรียก “ความรู้สึกขอบคุณ”,“ความรู้สึกซาบซึ้งใจ,” “ความรู้สึกสำนึกในบุญคุณ”, หรือ “ความกตัญญู“นี้ว่า ”Gratitude“ ซึ่งถ้าผู้ใดมี ความรู้สึกเช่นนี้ เขาก็พร้อมที่ 1).จะแสดงความรู้สึกนั้นออกมาเป็นคำพูด 2).จะตอบสนองพระคุณต่อความเมตตาที่ได้รับมานั้นกลับคืนมาด้วยการกระทำ อย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพ (the quality of being thankful; readiness to show appreciation for and to return kindness.) ดังนั้น เราจะรู้ว่าเราเป็นคนที่มีใจกตัญญู(Gratitude ) ในนาทีที่เรารู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆในชีวิตที่เราได้รับมา ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม อาทิ เช่นสำหรับ 1.คนบางคนที่เรามองข้ามพวกเขาไป(ทั้งๆที่เขาทำดีต่อเรา) 2.สถานที่ ที่เราอยู่อาศัย รวมทั้งโบสถ์ที่เราไปนมัสการพระเจ้า 3.อาหารที่เรามีรับประทาน และน้ำสะอาดที่เราดื่ม 4.เสื้อผ้าที่เรามีนุ่งห่ม 5.เงินทองที่เราพอมีใช้ 6.มิตรสหาย และ 7.ครอบครัว และพี่น้องที่เรามีทั้ง 1).ในบ้าน 2).ในคริสตจักร ย้ำอีกครั้งว่า 1.คนที่มี Gratitude (ใจสำนึกในบุญคุณ หรือ ในพระคุณ) อย่างแท้จริง จะรีบฉวยโอกาสสะท้อนความรู้สึกถึงความโชคดี ที่ตัวเองมีเมื่อบางสิ่งที่ดีเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กหรือใหญ่อย่างจริงใจ และ 2.คนที่มีทัศนคติ Gratitude เช่นนี้ จะสามารถรับมือได้กับทุกขภาวะต่างๆได้ดี ไม่ว่า จะเป็นความผิดหวัง ความเจ็บปวด ความเสียใจ หรือ ความล้มเหลวใดๆ เหมือนคำกล่าวที่ว่า “เมื่อเราจดจ่ออยู่ที่ใจสำนึกในพระคุณของเรา กระแสแห่งความผิดหวังจะไหลออกไป และ กระแสแห่งความรัก จะทะลักเข้ามาแทนที่” (When we focus on our gratitude, the tide of disappointment goes out and the tide of love rushes in.) -KRISTIN ARMSTRONG พี่น้องที่รัก นับจากวันนี้ เป็นต้นไป ขอให้เราเป็นที่รู้ซึ้ง 1).ในพระคุณของพระเจ้า และ 2).ในบุญคุณของคน ขอให้ทุกสิ่งที่เราจะพูด จะเขียน จะโพสต์ หรือจะทำจากนี้ไป ล้วนออกมาจากใจที่ขอบพระคุณอยู่เสมอ เหมือนอย่างที่ LAURYN HILL กล่าวไว้ว่า “ ทุกๆสิ่งที่เราทำ ควรจะเป็นมาจากใจที่ขอบพระคุณ สำหรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อเราเสมอมา“ (Everything we do should be a result of our gratitude for what God has done for us.) อย่าให้เราเป็นเหมือนคนที่หายจากโรคเรื้อน 9คนนั้น ที่ไร้ซึ่งความกตัญญู หรือ Gratitude สำหรับสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเขา แต่จงเป็นเหมือนคนหายโรคคนนั้น ที่เขากลับมาสรรเสริญพระเจ้า ด้วยความขอบพระคุณจากสุดขั้วหัวใจ …จะดีไหมครับ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ 21พฤษภาคม 2024 #YoutubeCJCONNECT #thongchaibsc #คริสตจักรแห่งความรัก #churchoflove #ShareTheLoveForward #ChurchOfJoy #คริสตจักรแห่งความสุข #NimitmaiChristianChurch #คริสตจักรนิมิตใหม่ #ฮักกัยประเทศไทย #อัลฟ่า #หนึ่งล้านความดี --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/soulfood-podcast/message
  continue reading

514 ตอน

Artwork
iconแบ่งปัน
 
Manage episode 419295527 series 3264869
เนื้อหาจัดทำโดย Soul Food Ministries เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Soul Food Ministries หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่4(51) คุณมีสำนึกแห่ง Gratitude บ้างหรือไม่? “เพราะการปรนนิบัติในงานรับใช้นี้ ไม่เพียงเป็นการจัดหาให้กับธรรมิกชนที่ขัดสนเท่านั้น แต่ยังทำให้มีการขอบพระคุณพระเจ้าอย่างมากมายเหลือล้นด้วย!” ~2 โครินธ์ 9:12 THSV11 “For this service you perform not only meets the needs of God's people, but also produces an outpouring of gratitude to God.” ~2 Corinthians 9:12 GNT เราควรเป็นคนที่มีสำนึกในบุญคุณทั้ง 1.ของพระเจ้า และ 2.ของคนอื่น อยู่ตลอดเวลา เหมือนคำกล่าวที่ว่า ”จงมีทัศนคติแห่งการสำนึกในบุญคุณอยู่เสมอ!“ (Always have an attitude of gratitude.) —STERLING K. BROWN ผมชอบทัศนคติของ WILL ARNETTที่ว่า “ ฉันมีความสุขเพราะว่าฉันรู้สึกขอบคุณ ฉันเลือกที่จะสำนึกในบุญคุณ เพราะความสำนึกเช่นนั้นทำให้ฉันมีความสุข! (I am happy because I’m grateful. I choose to be grateful. That gratitude allows me to be happy.) มีเรื่องราวในพระคัมภีร์ กล่าวถึง เรื่อง การสำนึกในบุญคุณ(gratitude)อยู่มากมาย แต่เรื่องหนึ่งที่จะนำมาเล่าสู่กันฟัง ดังนี้ “ตามทางไปกรุงเยรูซาเล็ม 1.พระเยซูเสด็จเลียบระหว่างแคว้นสะมาเรียและแคว้นกาลิลี และ ขณะที่พระองค์กำลังเสด็จเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง 2.คนโรคเรื้อนสิบคนมาพบพระองค์ พวกเขายืนอยู่แต่ไกล และส่งเสียงร้องว่า “เยซูนายเจ้าข้า โปรดเมตตาเราเถิด” 3.พระเยซูทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสกับเขาว่า “จงไปสำแดงตัวแก่พวกปุโรหิตเถิด” 4.เมื่อพวกเขากำลังเดินไปก็หายสะอาด 5. คนหนึ่งในพวกนั้นเมื่อเห็นว่าตัวเองหายโรคแล้ว จึง 1).กลับมาสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดัง และ 2).กราบลงที่พระบาทของพระเยซู 3).ขอบพระคุณพระองค์ คนนั้นเป็นชาวสะมาเรีย 6.พระเยซูจึงตรัสว่า “มีสิบคนหายสะอาดไม่ใช่หรือ? แต่เก้าคนนั้นอยู่ที่ไหน? ไม่มีใครกลับมาสรรเสริญพระเจ้านอกจากคนต่างชาติคนนี้หรือ?” 7.แล้วพระเยซูตรัสกับคนนั้นว่า “จงลุกขึ้นและไปเถิด ความเชื่อของท่านทำให้ตัวท่านหายปกติแล้ว”” ~ลูกา 17:11-19 THSV11 ในท่ามกลางคนโรคเรื้อน10คนที่หายโรค ปรากฏว่า มีอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นชาวสะมาเรียที่ปกติคนยิวดูถูกดูหมิ่น ที่รู้สึก“Grateful” คือ “สำนึกในบุญคุณ“ที่พระเยซูทรงรักษาเขา ความรู้สึก Grateful เช่นนี้ จะมีผสมผสาน ทั้งรู้สึกขอบคุณ ปลื้มปีติ ชื่นชมยินดี และซาบซึ้ง ในความเมตตากรุณาที่ได้รับมา(feeling or showing an appreciation of kindness; thankful.) เราเรียก “ความรู้สึกขอบคุณ”,“ความรู้สึกซาบซึ้งใจ,” “ความรู้สึกสำนึกในบุญคุณ”, หรือ “ความกตัญญู“นี้ว่า ”Gratitude“ ซึ่งถ้าผู้ใดมี ความรู้สึกเช่นนี้ เขาก็พร้อมที่ 1).จะแสดงความรู้สึกนั้นออกมาเป็นคำพูด 2).จะตอบสนองพระคุณต่อความเมตตาที่ได้รับมานั้นกลับคืนมาด้วยการกระทำ อย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพ (the quality of being thankful; readiness to show appreciation for and to return kindness.) ดังนั้น เราจะรู้ว่าเราเป็นคนที่มีใจกตัญญู(Gratitude ) ในนาทีที่เรารู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆในชีวิตที่เราได้รับมา ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม อาทิ เช่นสำหรับ 1.คนบางคนที่เรามองข้ามพวกเขาไป(ทั้งๆที่เขาทำดีต่อเรา) 2.สถานที่ ที่เราอยู่อาศัย รวมทั้งโบสถ์ที่เราไปนมัสการพระเจ้า 3.อาหารที่เรามีรับประทาน และน้ำสะอาดที่เราดื่ม 4.เสื้อผ้าที่เรามีนุ่งห่ม 5.เงินทองที่เราพอมีใช้ 6.มิตรสหาย และ 7.ครอบครัว และพี่น้องที่เรามีทั้ง 1).ในบ้าน 2).ในคริสตจักร ย้ำอีกครั้งว่า 1.คนที่มี Gratitude (ใจสำนึกในบุญคุณ หรือ ในพระคุณ) อย่างแท้จริง จะรีบฉวยโอกาสสะท้อนความรู้สึกถึงความโชคดี ที่ตัวเองมีเมื่อบางสิ่งที่ดีเกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กหรือใหญ่อย่างจริงใจ และ 2.คนที่มีทัศนคติ Gratitude เช่นนี้ จะสามารถรับมือได้กับทุกขภาวะต่างๆได้ดี ไม่ว่า จะเป็นความผิดหวัง ความเจ็บปวด ความเสียใจ หรือ ความล้มเหลวใดๆ เหมือนคำกล่าวที่ว่า “เมื่อเราจดจ่ออยู่ที่ใจสำนึกในพระคุณของเรา กระแสแห่งความผิดหวังจะไหลออกไป และ กระแสแห่งความรัก จะทะลักเข้ามาแทนที่” (When we focus on our gratitude, the tide of disappointment goes out and the tide of love rushes in.) -KRISTIN ARMSTRONG พี่น้องที่รัก นับจากวันนี้ เป็นต้นไป ขอให้เราเป็นที่รู้ซึ้ง 1).ในพระคุณของพระเจ้า และ 2).ในบุญคุณของคน ขอให้ทุกสิ่งที่เราจะพูด จะเขียน จะโพสต์ หรือจะทำจากนี้ไป ล้วนออกมาจากใจที่ขอบพระคุณอยู่เสมอ เหมือนอย่างที่ LAURYN HILL กล่าวไว้ว่า “ ทุกๆสิ่งที่เราทำ ควรจะเป็นมาจากใจที่ขอบพระคุณ สำหรับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อเราเสมอมา“ (Everything we do should be a result of our gratitude for what God has done for us.) อย่าให้เราเป็นเหมือนคนที่หายจากโรคเรื้อน 9คนนั้น ที่ไร้ซึ่งความกตัญญู หรือ Gratitude สำหรับสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเขา แต่จงเป็นเหมือนคนหายโรคคนนั้น ที่เขากลับมาสรรเสริญพระเจ้า ด้วยความขอบพระคุณจากสุดขั้วหัวใจ …จะดีไหมครับ? ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ 21พฤษภาคม 2024 #YoutubeCJCONNECT #thongchaibsc #คริสตจักรแห่งความรัก #churchoflove #ShareTheLoveForward #ChurchOfJoy #คริสตจักรแห่งความสุข #NimitmaiChristianChurch #คริสตจักรนิมิตใหม่ #ฮักกัยประเทศไทย #อัลฟ่า #หนึ่งล้านความดี --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/soulfood-podcast/message
  continue reading

514 ตอน

ทุกตอน

×
 
Loading …

ขอต้อนรับสู่ Player FM!

Player FM กำลังหาเว็บ

 

คู่มืออ้างอิงด่วน