Artwork

เนื้อหาจัดทำโดย IFH Industries, Inc. and Alex Ferrari เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก IFH Industries, Inc. and Alex Ferrari หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
Player FM - แอป Podcast
ออฟไลน์ด้วยแอป Player FM !

NLS 443: NASA Rocket Scientist REVEALS TRUTH About UAP/UFO & Their Ancient Connection to US! with Shehnaz Soni

57:25
 
แบ่งปัน
 

Manage episode 418934830 series 3422083
เนื้อหาจัดทำโดย IFH Industries, Inc. and Alex Ferrari เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก IFH Industries, Inc. and Alex Ferrari หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
In the vast tapestry of human existence, we sometimes encounter moments that expand our consciousness and challenge our perceptions. Today’s episode is one such journey, where we welcome back the enlightened and insightful Shehnaz Soni. Her profound understanding of both the scientific and the metaphysical realms offers us a unique perspective on the mysteries that lie beyond our everyday experience.Shehnaz Soni, a NASA rocket scientist working on the Artemis mission, brings a wealth of knowledge to our discussion about UAPs (Unidentified Aerial Phenomena) and the implications of these phenomena for our understanding of the universe. Her background is not only rooted in rigorous scientific inquiry but also in a deep appreciation for the spiritual dimensions of existence. This combination allows her to navigate complex topics with an ease that makes the extraordinary feel accessible.In our conversation, Shehnaz discusses how the rapid advancements in technology, particularly in the field of virtual reality, are making it increasingly difficult to control the dissemination of information. “Now we're living in a world where VR, everybody's a newsman or newswoman. To me, it has opened the door for the truth to come out faster,” she explains. This democratization of information is contributing to our collective awakening, making it harder to suppress knowledge about intelligent, sentient beings.Shehnaz’s insights into the realm of UAPs and their connection to our consciousness are particularly fascinating. She notes that our awareness and readiness to embrace these phenomena are growing as we evolve spiritually. According to Shehnaz, many of her colleagues at NASA, despite their scientific rigor, harbor a deep-seated belief in the existence of extraterrestrial life, largely influenced by their love for science fiction. This cultural context within NASA fosters an environment where the possibility of UAPs is not just accepted but eagerly explored.SPIRITUAL TAKEAWAYS
  1. Consciousness Evolution: Our collective consciousness is evolving rapidly, allowing us to perceive and integrate higher-dimensional realities and phenomena such as UAPs. This shift in awareness is making us more receptive to the presence of sentient beings from other realms.
  2. Integration of Science and Spirituality: The intersection of scientific inquiry and spiritual understanding is crucial for comprehending the true nature of our universe. As Shehnaz exemplifies, a balanced approach that respects both empirical evidence and intuitive knowledge can lead to profound insights.
  3. The Power of Perception: Our reality is heavily influenced by our perceptions. As we expand our understanding and open our minds to new possibilities, we can shift our collective reality towards greater harmony and enlightenment.
One particularly striking point Shehnaz made is about the nature of reality and perception. She posits that what we see as "unidentified" is often intentionally made so by those who control the narrative. This idea challenges us to question the very fabric of what we consider reality and to seek deeper truths beyond the surface.In our discussion, Shehnaz also delves into the historical and spiritual implications of extraterrestrial encounters. She suggests that such beings have been interacting with humanity for eons, often guiding and influencing our evolution. This interaction is not just a matter of curiosity but has profound implications for our spiritual growth and understanding of our place in the cosmos.As we navigate these revelations, it becomes clear that our journey is not just about exploring outer space but also about understanding our inner space. The interconnectedness of all things, from the quantum level to the cosmic, underscores the importance of aligning our scientific pursuits with our spiritual aspirations.In conclusion, our conversation with Shehnaz Soni reminds us that the universe is vast and full of mysteries waiting to be unraveled. By embracing both scientific and spiritual perspectives, we can expand our understanding and appreciation of the cosmos and our role within it.
Please enjoy my conversation with Shehnaz Soni.
Become a supporter of this podcast: https://www.spreaker.com/podcast/next-level-soul-podcast-with-alex-ferrari--4858435/support.
  continue reading

569 ตอน

Artwork
iconแบ่งปัน
 
Manage episode 418934830 series 3422083
เนื้อหาจัดทำโดย IFH Industries, Inc. and Alex Ferrari เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก IFH Industries, Inc. and Alex Ferrari หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
In the vast tapestry of human existence, we sometimes encounter moments that expand our consciousness and challenge our perceptions. Today’s episode is one such journey, where we welcome back the enlightened and insightful Shehnaz Soni. Her profound understanding of both the scientific and the metaphysical realms offers us a unique perspective on the mysteries that lie beyond our everyday experience.Shehnaz Soni, a NASA rocket scientist working on the Artemis mission, brings a wealth of knowledge to our discussion about UAPs (Unidentified Aerial Phenomena) and the implications of these phenomena for our understanding of the universe. Her background is not only rooted in rigorous scientific inquiry but also in a deep appreciation for the spiritual dimensions of existence. This combination allows her to navigate complex topics with an ease that makes the extraordinary feel accessible.In our conversation, Shehnaz discusses how the rapid advancements in technology, particularly in the field of virtual reality, are making it increasingly difficult to control the dissemination of information. “Now we're living in a world where VR, everybody's a newsman or newswoman. To me, it has opened the door for the truth to come out faster,” she explains. This democratization of information is contributing to our collective awakening, making it harder to suppress knowledge about intelligent, sentient beings.Shehnaz’s insights into the realm of UAPs and their connection to our consciousness are particularly fascinating. She notes that our awareness and readiness to embrace these phenomena are growing as we evolve spiritually. According to Shehnaz, many of her colleagues at NASA, despite their scientific rigor, harbor a deep-seated belief in the existence of extraterrestrial life, largely influenced by their love for science fiction. This cultural context within NASA fosters an environment where the possibility of UAPs is not just accepted but eagerly explored.SPIRITUAL TAKEAWAYS
  1. Consciousness Evolution: Our collective consciousness is evolving rapidly, allowing us to perceive and integrate higher-dimensional realities and phenomena such as UAPs. This shift in awareness is making us more receptive to the presence of sentient beings from other realms.
  2. Integration of Science and Spirituality: The intersection of scientific inquiry and spiritual understanding is crucial for comprehending the true nature of our universe. As Shehnaz exemplifies, a balanced approach that respects both empirical evidence and intuitive knowledge can lead to profound insights.
  3. The Power of Perception: Our reality is heavily influenced by our perceptions. As we expand our understanding and open our minds to new possibilities, we can shift our collective reality towards greater harmony and enlightenment.
One particularly striking point Shehnaz made is about the nature of reality and perception. She posits that what we see as "unidentified" is often intentionally made so by those who control the narrative. This idea challenges us to question the very fabric of what we consider reality and to seek deeper truths beyond the surface.In our discussion, Shehnaz also delves into the historical and spiritual implications of extraterrestrial encounters. She suggests that such beings have been interacting with humanity for eons, often guiding and influencing our evolution. This interaction is not just a matter of curiosity but has profound implications for our spiritual growth and understanding of our place in the cosmos.As we navigate these revelations, it becomes clear that our journey is not just about exploring outer space but also about understanding our inner space. The interconnectedness of all things, from the quantum level to the cosmic, underscores the importance of aligning our scientific pursuits with our spiritual aspirations.In conclusion, our conversation with Shehnaz Soni reminds us that the universe is vast and full of mysteries waiting to be unraveled. By embracing both scientific and spiritual perspectives, we can expand our understanding and appreciation of the cosmos and our role within it.
Please enjoy my conversation with Shehnaz Soni.
Become a supporter of this podcast: https://www.spreaker.com/podcast/next-level-soul-podcast-with-alex-ferrari--4858435/support.
  continue reading

569 ตอน

ทุกตอน

×
 
Loading …

ขอต้อนรับสู่ Player FM!

Player FM กำลังหาเว็บ

 

คู่มืออ้างอิงด่วน