EP. 80 민쌤과 함께_엄마의꿈

7:14
 
แบ่งปัน
 

Manage episode 345314919 series 2996221
โดย Intermediate Korean และถูกค้นพบโดย Player FM และชุมชนของเรา -- ลิขสิทธิ์นี้เป็นของผู้เผยแพร่ ไม่ใช่ Player FM โดยมีการสตรีมเสียงโดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ผู้เผยแพร่ กดปุ่มติดตามเพื่อติดตามการอัพเดทใน Player FM หรือวาง URL ฟีดนี้ไปยังแอพพอดคาสท์อื่น

유튜브 https://youtu.be/-OErkVjfRAU

대본 https://mcdn.podbean.com/mf/web/tcmret/ep80_formom.pdf

학습 교재 샘플 (Learning material sample)

쌤들의 수다 https://www.buymeacoffee.com/Int.Korean/e/91362

민쌤과 함께 https://www.buymeacoffee.com/Int.Korean/e/91363

배워 봅시다 https://www.buymeacoffee.com/Int.Korean/e/91358

⏰⏰ 시즌 3 알림 링크 ⏰⏰

https://forms.gle/c2rkwab523hGS4Mg8

"쌤들에게 커피를" https://www.buymeacoffee.com/Int.Korean

여러분, 안녕하세요? 사뿐사뿐 민쌤입니다. 가을 분위기가 조금씩 짙어져 가고 있는 10월 마지막 주에 청취자 여러분을 찾아뵙습니다. 여러분 모두 건강하시지요?

오늘로 저희 Intermediate Korean 팟캐스트는 80번째 에피소드를 내보냅니다. 시즌 2를 시작한 지 벌써 10개월이 되었다는 얘기지요. 한 해를 돌아보니 저희 방송과 관련해서 많은 일들이 있었더라고요. 영상 편집을 도와주시던 한 선생님이 사정이 생겨서 시즌 1을 끝으로 그만두셨고요. 오랫동안 편집할 사람을 구했지만 자원봉사자를 찾을 수 없었어요. 그래서 과연 시즌 2를 내보낼 수 있을지 암담했지요. 결국 청취자 여러분과의 약속을 지키기 위해 곰손인 제가 유튜브 보면서 편집을 배웠고, 태어나서 처음으로 영상 편집을 시도했어요. 그래서 아마 부족한 점이 많았을 거예요. 그래도 너그럽게 이해해 주셔서 감사합니다. 그리고 지난 여름에는 저희 방송이 10만회 다운로드를 기록하면서 여러분과 함께 기쁨을 나누었지요? 그때 청취자 중 한 분이 커피 선물을 보내 주셔서 눈물 나게 감격스러웠던 일도 아주 생생합니다. 또 얼마 전에는 컴퓨터가 고장나는 바람에 에피소드 녹음해 두었던 것들이 다 날아갔지 뭐예요? 할 수 없이 다시 녹음을 해야 했지요.

이런 우여곡절 끝에 오늘 우리는 시즌 2의 마지막 에피소드를 내보내고 있습니다. 전 세계에서 저희 방송을 사랑해 주시는 청취자 여러분, 올해도 저희와 함께 해 주시고 꾸준히 방송을 들어 주셔서 감사합니다. 이번 시즌을 진행하면서 받은 여러 격려의 메시지 중에 특별히 기억에 남는 글이 있어서 소개드리려 합니다. 썸원(Someone)이라는 분이 커피 선물을 보내면서 남기신 글이에요. “최근에 Intermediate Korean 팟캐스트를 찾아서 행복해요. 얼마나 많이 생각하고 만들어 주셨는지, 정말 유용하고 재미있어서 놀랐어요. 저는 오랜만에 한국어를 공부하고 있는데 아직 초급 수준이에요. 많은 노력을 기울여 주셔서 정말 고맙습니다!” 썸원님, 감사합니다. 저희의 수고를 알아주셔서 가슴 뭉클했어요. 그리고 이런 댓글을 남겨 주실 정도면 썸원님의 실력은 중급 이상이에요. 계속 파이팅하세요!

청취자 여러분, 여러분의 응원 덕분에 저희 팟캐스트가 여기까지 올 수 있었던 거 아시지요? 다시 한번 감사드리고요. 여러분이 남겨 주신 댓글 중에 지속적으로 요청해 주신 내용이 하나 있어요. 저희 방송이 한국어로만 진행되고 대본도 한국어로만 되어 있지요? 그래서 그런지 몇몇 분들이 영어 대본을 부탁하셨어요. 그래서 시즌 2를 마무리하면서 ‘학습 교재 샘플’을 준비해 봤어요. 한국어와 영어 대본을 같이 만들고 짧은 연습 문제도 넣었어요. 쌤들의 수다와 배워 봅시다, 민쌤과 함께, 이렇게 세 개의 샘플을 다르게 만들었거든요. 벌써 확인해 본 분들도 있지요? 에피소드 79회와 이번 에피소드에 샘플 링크를 올려 두었으니 참고하세요. 그리고 혹시 학습 교재에 대해 제안할 것이 있으면 저희에게 알려 주세요. 더 좋은 방송으로 여러분과 함께 할 수 있도록 노력하겠습니다.

사실 시즌 1을 만들 때 개인적인 소망이 하나 있었어요. 저희 아이들이 나중에 결혼해서 자녀를 낳으면 그 아이들에게 이 팟캐스트를 선물로 남겨 줄 생각이었지요. 손자 손녀들이 할머니가 진행한 한국어 팟캐스트를 들으면서 한국어와 한국 문화에 익숙해지고 또 할머니에 대해서도 좀더 알게 되면 좋겠다는 바람이 있었거든요.

그런데 이번 시즌 2를 진행하면서는 돌아가신 엄마 생각이 많이 났어요. 엄마는 배움에 대한 열망이 아주 컸어요. 하지만 가난하다는 이유로, 여자라는 이유로 마음껏 교육을 받을 수 없었지요. 그래서 자녀들만큼은 충분히 배울 수 있도록 지원하겠다며 평생 자녀 교육을 위해 헌신하셨어요. 배우고 싶은 사람은 누구나 배울 수 있는 세상을 꿈꾸셨던 엄마. 하늘에 계신 사랑하는 엄마에게 이번 시즌 2를 바치고 싶습니다.

자, 이제 여러분과 작별 인사를 할 시간이네요. 음, 시즌 3는 언제 시작하냐고요? 글쎄요, 지금으로서는 뭐라 말씀드릴 수가 없네요. 사실은 지금까지 함께 진행을 맡았던 유쌤과 권쌤이 개인적인 사정으로 그만두셨어요. 그래서 함께 일할 선생님을 구해야 하는 상황이거든요. 열심히 찾아 볼게요. 혹시 새로운 시즌이 준비되면 알림을 받기 원하시나요? 아래에 링크를 눌러서 연락처 남겨 주시면 제일 먼저 연락드릴게요. 그럼 청취자 여러분, 다시 만나뵐 때까지 건강하고 행복하세요! 감사합니다! 안녕히 계세요!

81 ตอน