New City Church สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแอปเลย!
show episodes
 
Artwork

1
The New City Church Podcast - Telugu

New City Church

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์+
 
Welcome to the New City Church Podcast with Ps. Benjamin Komanapalli. Join us each week as we seek to deepen our understanding in the Word of God, explore Biblical truths, grow in radical faith, and lead a victorious life in Christ. Follow us on Instagram @newcityhyd to receive all the latest updates!
  continue reading
 
Artwork

1
New City Church - Nashville

New City Church

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
New City Church is a small, non-denominational church in Nashville, TN, practicing the way of Jesus together for the flourishing of our city. Here you can find our latest messages. For more info on who we are, what we do, and how to support what God is doing here, check out newcitynash.com
  continue reading
 
Artwork

1
The New City Church Podcast

New City Church

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์+
 
Welcome to the New City Church Podcast with Ps. Benjamin Komanapalli Jr. Join us each week as we seek to deepen our understanding in the Word of God, explore Biblical truths, grow in radical faith and lead a victorious life in Christ. Website: https://www.newcity.in
  continue reading
 
Artwork

1
New City Church - Edgerton

New City Church

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
New City Church, with locations in Shawnee and Edgerton, Kansas hopes to inspire spiritual and social change on our corner as well as other places in the world. Jesus didn't die for our sins so we could sit in church for an hour on Sunday. Bringing both truth and grace, we hope to inspire you to trust in and live like Jesus. www.newcitychurch.com
  continue reading
 
Artwork

1
New City Church - KCK

New City Church - KCK

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
New City Church hopes to inspire spiritual and social change on our corner as well as other places in the world. Jesus didn't die for our sins so we could sit in church for an hour on Sunday. Bringing both truth and grace, we hope to inspire you to trust in and live like Jesus. www.newcitychurch.com
  continue reading
 
Artwork

1
New City Church - Shawnee

New City Church - Shawnee

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
New City Church hopes to inspire spiritual and social change on our corner as well as other places in the world. Jesus didn't die for our sins so we could sit in church for an hour on Sunday. Bringing both truth and grace, we hope to inspire you to trust in and live like Jesus. www.newcitychurch.com
  continue reading
 
Artwork

1
New City Church DTL

Podcast of New City Church in Downtown Lawrenceville, GA

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
New City Church is in the Depot District of historic Downtown Lawrenceville, GA. We live as the family of God, together demonstrating and proclaiming the gospel of grace to one another and our city. This podcast is mainly the messages from our Sunday morning worship gathering.
  continue reading
 
Artwork

1
New City Church Denver

New City Church Denver

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
New City Church exists for God’s glory and the good of people. We believe the Gospel is best communicated and believed in a local community of committed believers on God’s mission. We believe that All of Christ, is for All of Life, for All of Denver. The mission of New City is to glorify God by making disciples through the Gospel of Jesus Christ. We believe that God’s mission and the mission of His Church are inseparably linked. If God’s mission is to be glorified through the redemption and ...
  continue reading
 
Artwork

1
New Gen Sermon Podcast | New Gen City Church

New Gen City Church

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
New Gen City Church is an independent Christian church located in the West of Melbourne, Australia, that partners relationally to a global ministry team called New Covenant Ministries International (NCMI). Our vision is "to know Christ and to make him known". We are passionate about our city and sharing God's love both here and in the nations.
  continue reading
 
Artwork

1
Church of the City New York

Jon Tyson

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
Welcome to the Church of the City Podcast. Church of the City New York is a church community passionate about making disciples who "practice the way of Jesus together for the renewal of the city." We believe in the authority and power of the scriptures to shape our communal life and practice, as we seek to teach God's word with clarity and conviction. Most of the teaching in our community is done by Pastor Jon Tyson and our teaching team. We have both morning and evening services and meet in ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Have you ever felt like God has let you down? Like you've prayed and prayed and prayed and it seems like God doesn't hear you? Or maybe worse, He has heard you, but it feels like He's neglecting you. Psalm 13 is a beautiful Psalm of lament, that talks about all this. If you are walking through a painful season or alongside someone who is, this is f…
  continue reading
 
Learning how to be a single parent can be difficult to navigate. This week, Bev Fisher joins Suzanne to share her story of raising 4 kids as a single parent. Find & Follow is a podcast where New City Community Directors Lindsay Knuckles and Suzanne Martin help you engage your faith outside of Sunday. Join as Lindsay and Suzanne invite a guest to di…
  continue reading
 
దేవునికి లోబడే శక్తి పాస్టర్ బెన్ కొమానపల్లి జూనియర్ ట్యూన్ చేయండి. గురించి - దేవునికి లోబడే శక్తి గురించి ప్రసంగించారు అతను అబ్రహము యొక్క విశ్వాసం & విధేయత గురించి మాట్లాడారు మరియు అతన్ని విశ్వాసం యొక్క తండ్రి అని ఎందుకు పిలుస్తారు. మరియు మేము ఆ వారసత్వం మరియు వంశంలో భాగం. విశ్వాసం వినుట వలన వస్తుంది కానీ విధేయత ద్వారా అభివృద్ధి చెందుతుందని వారు మ…
  continue reading
 
Power to obey God Tune in as Ps. Ben Komanapalli Jr. talks about - The power to obey God. He talks about the Faith & Obedience of Abraham, and why he is called the Father of Faith. And we are part of that heritage and lineage. He reminds us that Faith comes by hearing but developed through Obedience. You are deceiving yourself if you are not obeyin…
  continue reading
 
Romans 14:1–12: As we continue through Paul’s letter to the Roman church, we explore his instructions on living in unity. Associate Care Pastor Bob Ashley preaching at New City Matthews. Visit newcity.usโดย New City Church
  continue reading
 
Romans 14:1–12: As we continue through Paul’s letter to the Roman church, we examine how he instructs us to handle preferences in light of our unity and our desires. Bob Schindler with CEDE Sports preaching at New City SouthPark. Visit newcity.usโดย New City Church
  continue reading
 
Continuing our parentings series, this week Jen Rehrig sits down with Suzanne to share her family's story of adoption. Find & Follow is a podcast where New City Community Directors Lindsay Knuckles and Suzanne Martin help you engage your faith outside of Sunday. Join as Lindsay and Suzanne invite a guest to dig deeper, taking the conversation aroun…
  continue reading
 
Do you know your God? Listen as Ps. Arpitha Komanapalli talks on the topic - Do you know your God? She talks about the Goodness of God and reminds us that our God is not just good, but is obsessed with doing good for His children. He is working all things for our good. We learn through the life of Moses, how God has good and unique plans for each o…
  continue reading
 
నీ దేవుడు నీకు తెలుసా? ‘నీ దేవుడు నీకు తెలుసా?’ అనే అంశంపై పాస్టర్ అర్పిత కొమానపల్లి గారు మాట్లాడుతూండగా వినండి. వారు దేవుని మంచితనాన్ని గూర్చి మాట్లాడారు. దేవుడు మంచివాడు మాత్రమే కాక మంచితనంతో నిండిపోయి ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని వారు మనకు గుర్తుచేస్తున్నారు. ఆయన మన మంచి కోసమే అన్ని కార్యాలు చేస్తున్నాడు. మోషే జీవితం ద్వారా మనలో ప్రతి ఒక్కరి పట్ల దేవుడ…
  continue reading
 
Romans 13:11–14: We continue our series in Romans with Paul’s word to the church to wake up and shine in the darkness. Serve Pastor Travis Janousek preaching at New City Matthews. Visit newcity.usโดย New City Church
  continue reading
 
Romans 13:11–14: We continue our series in Romans with Paul’s warning to the church to recognize the times in which we live and to avoid the dangers of them. Bob Schindler with CEDE Sports preaching at New City SouthPark. Visit newcity.usโดย New City Church
  continue reading
 
What do we do with the outro section of letters like Colossians, where a lot of names are listed, and we know very little about the people listed? Who was Tychicus? Who was Nympha? This section can feel like watching the end credits of a movie, but this text offers some beautiful insight into how the gospel played out in the early church, and how i…
  continue reading
 
For the first episode of our podcast series on parenting, Robbi Fischer joins Suzanne to talk about how to help your kids learn to love the Bible. Find & Follow is a podcast where New City Community Directors Lindsay Knuckles and Suzanne Martin help you engage your faith outside of Sunday. Join as Lindsay and Suzanne invite a guest to dig deeper, t…
  continue reading
 
Keys To The Spirit Led Life Listen closely as Ps. Ben Komanapalli Jr talks on - The Keys To The Spirit Led Life. He talks about acknowledging the Spirit in all our ways and trusting the Lord with all our heart. Just as King David depended on the will of God for every decision, begin to lean on God. Be spiritually minded and live in the perfect will…
  continue reading
 
ఆత్మ చేత నడిపింపబడుటకు ముఖ్యాంశములు పాస్టర్ బెన్ కొమనాపల్లి జూనియర్ గారు ఆత్మ చేత నడిపింపబడుట అను అంశమును గూర్చి మాట్లాడారు శ్రద్ధగా వినండి, మన అన్ని మార్గాలలో ఆత్మ నడిపింపును అంగీకరించడం మరియు మన పూర్ణ హృదయంతో ప్రభువును విశ్వసించడం గురించి ఆయన మాట్లాడారు. దావీదు రాజు ప్రతి నిర్ణయానికి దేవుని చిత్తంపై ఆధారపడినట్లే, దేవునిపై ఆధారపడటం ప్రారంభించండి. …
  continue reading
 
This Sunday morning, Pastor Jon Tyson continued our “Come and See” sermon series with a teaching out of John 11 on Jesus’ declaration, “I am the Resurrection and the Life.” As Christians, we can stand firm on this central claim of the Christian faith, knowing that we no longer have to fear judgment because judgment already happened on the cross. We…
  continue reading
 
Romans 13:8–10: Paul reminds us in the book of Romans that Christians cannot live in seclusion from this world, neither can they live in sync with it, as our identity is only found in Jesus Christ. Nic Schrieber preaching at New City Matthews. Visit newcity.usโดย New City Church
  continue reading
 
Romans 13:8–10: Paul reminds us in the book of Romans that Christians cannot live in seclusion from this world, neither can they live in sync with it, as our identity is only found in Jesus Christ. Chris Payne preaching at New City SouthPark. Visit newcity.usโดย New City Church
  continue reading
 
Colossians 4:6 talks about speech that is gracious and seasoned with salt and always knowing how to respond to each person. Our words have power, and the words we hear from others make an impact on our lives. In this message, we talk about the way God speaks to us and the beauty of having a God who hears us.…
  continue reading
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน