Personal สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแอปเลย!
show episodes
 
Artwork

1
Ordinary Person

Nut Khuannaen

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์+
 
เรื่องราวสนุก เศร้า เสียใจ สับสน มีความสุข ของชายคนหนึ่ง ที่อยากเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟัง บันทึกเป็นน้ำเสียง(สั่นบ้าง นิ่งบ้าง สนุกบ้าง) หวังว่าน่าจะเข้าใจกันนะ ชีวิตจริงๆมันไม่ง่าย แต่ก็ไม่ได้ยากไปเสียทีเดียวนะเนี่ย มาลองดูสักยก
  continue reading
 
Artwork

1
plearn

Auditorium

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
พอดแคสต์ที่จะชวนคุณมาเรียนรู้แบบเพลิน ๆ ทั้งเรื่องการพัฒนาตัวเอง ทักษะการสื่อสาร มุมมองแง่คิด mindset ธุรกิจ และเรื่องอื่น ๆ ที่จะช่วยให้คุณเป็นคนที่ 'เก่ง' ขึ้น
  continue reading
 
Artwork

1
Soul Food Podcasts

Soul Food Ministries

Unsubscribe
Unsubscribe
รายวัน
 
Podcasts สำหรับ Christian และผู้สนใจ ที่รวบรวม รายการหลายรูปแบบเข้าไว้ด้วยกัน โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ดังนี้ 1 เฝ้าเดี่ยวประจำวัน :- พระธรรมนำชีวิต กับวุฒิ วงศ์สรรเสริญ สด.. แต่เช้า กับ อ.ธงชัย ประดับชนานุรัตน์ ที่อัพเดท ทุกวัน 5:00 น. 2 รายการ Be Still.. รายการที่ อ.ไลฟ์ วาระมีชูธนาจะชวนคุณมาอธิฐานกับพระเจ้าก่อนที่คุณจะเข้านอน 3 รายการชวิตคริสเตียน :- อาจารย์ครับ…ครือว่า.. กับ บอย โกสิยพงษ์ ที่จะคอยโทรศัพท์ถามอาจารย์ต่างๆ ในคำถามที่ เกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน, ข้อพระคำภีร์ที่เข้าใจยาก, ความสำพันธ์ก ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่4(21) สัมพันธภาพแบบ “กันและกัน“(One Another)! ”จงยอมเชื่อฟังกันและกัน เนื่องด้วยความยำเกรงพระคริสต์“ ~เอเฟซัส 5:21 THSV11 ”Submit to one another out of reverence for Christ.“ ~Ephesians 5:21 NIV วลีว่า “กันและกัน”ปรากฎอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่ ราว100ครั้ง ทั้งในความหมายบวกและความหมายลบ พระคัมภีร์ได้ให้ความสำคัญในเรื่องสัมพันธภาพร…
  continue reading
 
พระธรรมนำชีวิตตอน อย่าให้เสื่อมเสีย Ep.935 เราสัญญาอะไรกับใครขอให้เรารักษาสัญญาด้วย โมเสสผู้เป็นตัวแทนของพระเจ้ายิ่งต้องรักษาคำพูดทุกคำที่พูดออกมา พวกเราก็เช่นกัน วันนี้เราเป็นตัวแทนของพระเยซูขอให้เราใช้ชีวิตโดยระมัดระวังแบบสุดๆที่จะไม่ทำให้พระเยซูเสื่อมเสียพระเกียรติ”โมเสสจึงสั่งเอเลอาซาร์ปุโรหิตและโยชูวาบุตรนูน ทั้งบรรดาหัวหน้าสกุลของเผ่าต่างๆ ขอ…
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่4(20) คุณเป็นคนเป็นพิษ(a Toxic Person)อยู่หรือไม่? ”พี่น้องเอ๋ย อย่ากล่าวร้ายกันและกัน คนที่กล่าวร้ายพี่น้องหรือตัดสินพี่น้องของตน ก็กล่าวร้ายธรรมบัญญัติและตัดสินธรรมบัญญัติ ถ้าท่านตัดสินธรรมบัญญัติ ท่านก็ไม่ใช่ผู้ประพฤติตามธรรมบัญญัติ แต่เป็นผู้ตัดสิน“ ~ยากอบ 4:11 THSV11”Brothers and sisters, don’t say evil things about eac…
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่4(19) อย่าเครียดจนกระวนกระวายเกินควร! ”มีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวาย สามารถต่ออายุของตนให้ยืนนานอีกนิดหนึ่งได้?“ ~ลูกา 12:25 THSV11 ”Who of you by worrying can add a single hour to your life?“ ~Luke 12:25 NIV คำว่า “เครียด” มีหลายความหมาย เช่น ความเครียด (Stress) หมายถึง “ภาวะของอารมณ์ ความรู้สึก ที่ถูกบีบคั้น หรือกดดัน จ…
  continue reading
 
พระธรรมนำชีวิตตอน สุดใจ Ep.933 สิ่งที่โมเสสพูดกับคนเผ่ารูเบนและเผ่ากาด เพราะพวกเขามาขอที่ดินที่เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นการบั่นทอนกำลังใจคนที่เหลือที่ต้องเดินทางต่อไป ต้องไปยึดครองแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาจะให้ โมเสสได้เล่าเหตุการณ์ในอดึตที่พวกเขาอาจจะลืมไปว่าบรรพบุรุษของพวกเขาก็ทำเช่นนี้ ในวันที่พระเจ้าส่งพวกเขาเข้าไปสอดแนมในดินแดนนั้น บรรพบุรุ…
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่4(18) เครียด!”ความทุกข์ยากและความตรอมตรมได้มาสู่ข้าพระองค์ แต่พระบัญญัติของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์“ ~สดุดี 119:143 THSV11 ”Stress and strain have caught up with me, but your commandments are my joy!“ ~Psalms 119:143 CEB “เครียด” หมายความถึง “อาการที่สมองไม่ได้ผ่อนคลาย เพราะคร่ำเคร่งอยู่กับงานจนเกินไป” เช่น หน้า…
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่4(17) จงมุ่งทำดีอย่างมีคุณค่า! ”คำกล่าวนี้สัตย์จริง ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านเน้นเรื่องเหล่านี้ เพื่อพวกที่เชื่อในพระเจ้าแล้วจะได้มุ่งทำการดี การกระทำเหล่านี้ดีและเป็นประโยชน์กับทุกคน“ ~ทิตัส 3:8 THSV11 ”This is a trustworthy saying. And I want you to stress these things, so that those who have trusted in God may be careful to …
  continue reading
 
พระธรรมนำชีวิตตอน ดีชัวร์ Ep.931 มนุษย์อย่างเรามีความผิดพลาดมากมาย แต่พระเจ้าไม่เคยผิดพลาด พระเจ้ามีกำหนดการและเวลาของพระองค์เสมอ สิ่งที่เราต้องทำคือการยอมรับกำหนดการนั้น ยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าในทุกเรื่อง แล้วชีวิตของเราดีชัวว์ๆ”อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอน พร้อมกับการขอบพระค…
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่4(16) คนพันธุ์ใหม่ ควรทำอย่างนี้ ! ”ท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่แล้ว ไม่ใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เสื่อมสลาย คือ จากพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและดำรงอยู่“ ~1 เปโตร 1:23 THSV11 ”Do this because you have been given new birth— not from the type of seed that decays but from seed that doesn’t. This s…
  continue reading
 
หากเราไม่เห็นด้วยกับความเชื่อของฝั่งที่เห็นต่าง เราควรจะโพสต์แสดงจุดยืนเพื่อยืนยันความเชื่อของเราไหมครับ? แต่ส่วนใหญ่โพสต์ทีไรแตกแยกทุกที คริสเตียนเราควรทำอย่างไรดีครับ?--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/soulfood-podcast/message
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่4(15) คุณเป็น Seed หรือ คุณ เป็น Weeds? ”บรรดาทาสของเจ้าบ้านจึงมาแจ้งแก่นายว่า ‘นายเจ้าข้า ท่านได้หว่านพืชดีไว้ในนาของท่านไม่ใช่หรือ? แต่มีข้าวละมานมาจากไหน?’“ ~มัทธิว 13:27 THSV11 ”The man's servants came to him and said, ‘Sir, it was good seed you sowed in your field; where did the weeds come from?’“ ~Matthew 13:27 GNT เห็…
  continue reading
 
พระธรรมนำชีวิต ตอน มีอะไรไว้เป็นอนุสรณ์หรือยัง Ep.930 ความอัศจรรย์ของพระเจ้าเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเสมอ ขอเราอย่าเคยชินกับเรื่องนั้นๆ จนเราไม่ตื่นเต้นไม่ยินดีที่จะขอบพระคุณพระเจ้ากับทุกการงาน ทุกความช่วยเหลือและทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำต่อเราอย่างอัศจรรย์”จากนั้นเหล่าแม่ทัพนายกองซึ่งบัญชาการพลรบต่างๆ มาพบโมเสส และเรียนว่า “พวกข้าพเจ้าได้ตรวจนับคนที…
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่4(14) วันเบาๆ เรื่องครอบครัว! ”ถ้าครอบครัวใดแตกแยกกัน ครอบครัวนั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้!“ ~มาระโก 3:25 THSV11 ”If a family divides itself into groups which fight each other, that family will fall apart.“ ~Mark 3:25 GNT “ครอบครัว” หมายถึง “สถาบันพื้นฐานของสังคม ที่ประกอบด้วย สามีภรรยาและหมายความรวมถึงลูกด้วย” แล้วบทบาทหน้าที่ของเร…
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่4(13) รักกันย่อมดีกว่าเกลียดกัน จริงไหม? ”กินผักเป็นอาหารในที่ที่มีความรัก ก็ดีกว่ากินเนื้อวัวอ้วนโดยมีความเกลียดชังอยู่ด้วย“ ~สุภาษิต 15:17 THSV11 ”Better to eat vegetables with people you love than to eat the finest meat where there is hate.“ ~Proverbs 15:17 GNT ในบ้าน ในโบสถ์ ในบริษัท หรือ ในที่อื่นๆ ที่เราอยู่ ควรจะมีควา…
  continue reading
 
พระธรรมนำชีวิตตอน พระเจ้าไม่ลืม Ep.929 ในการจัดสรรปันส่วนสิ่งต่างๆที่ได้รับมาให้กับทุก เราอาจจะขาดตกบกพร่อง อาจจะพลาดลืมใครบางคนไป แต่พระเจ้าไม่ลืม พระองค์ทรงซื่อสัตย์และยุติธรรม พระเจ้าประทานให้ทุกคนด้วยความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ พระองค์ประทานให้คนนั้นตามจำนวนที่เขาพึงจะได้รับ”พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า “ให้เจ้าและเอเลอาซาร์ปุโรหิตกับบรรดาหัวหน้…
  continue reading
 
สวัสดีวันสงกรานต์ครับ ผมหวังว่าทุกคนน่าจะสบายดีกันนะ วันนี้จะมาอวยพรวันสงกรานต์ครับแล้วก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวเองสักหน่อย มาพูดถึงความสำคัญของครอบครัว ครอบครัวที่อยู่ด้านหลังเราตลอด จะพูดถึงเรื่อง ของคนคนหนึ่งที่อยู่ในชีวิตผม แล้วมาในวันนี้เขาได้จากไปอย่างไม่มีวันกลับ
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่4(12) อะไรคือสิ่งที่พระเจ้าเกลียด? ”พระยาห์เวห์ทรงเกลียดชังใจตลบตะแลง แต่พอพระทัยคนที่ดำเนินชีวิตอย่างไร้ตำหนิ“ ~สุภาษิต 11:20 THSV11 ”The Lord hates evil-minded people, but loves those who do right.“ ~Proverbs 11:20 GNT แม้พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักแต่พระเจ้าก็เกลียดชังความบาป! ความรักชื่นชมกับการประพฤติชอบ แต่ความรักไม่…
  continue reading
 
พระธรรมนำชีวิตตอน อย่าปล่อยผ่าน Ep.928 มีบางเรื่องที่เราต้องทำทันที ต้องรีบจัดการให้เรียบร้อยก่อน ไม่อย่างนั้นเราไม่สามารถจะไปต่อได้ ยิ่งเป็นเรื่องของความบาป ความสกปรก เรายิ่งต้องรีบจัดการให้เรียบร้อยถึงจะไปต่อได้”พวกเจ้าทุกคนที่ฆ่าคนหรือแตะต้องซากศพ จงออกไปอยู่นอกค่ายพักเป็นเวลาเจ็ดวัน แล้วจงชำระตัวเองและเชลยของเจ้าในวันที่สามและวันที่เจ็ด จงชำระเ…
  continue reading
 
พระธรรมนำชีวิตตอน สงครามสุดท้าย Ep.927 ชีวิตของเราทุกคนอยู่ในการต่อสู้ตลอดเวลา การต่อสู้ที่ยากที่สุดคือการต่อสู้กับความอยากของตัวเอง ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะชนะสงครามที่เกิดขึ้นภายในใจของเราทุกครั้ง ที่เราจะเลือกทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอ เพราะวันนี้เราได้เลือกที่จะอยู่ในพระเยซูแล้ว ได้ร่วมอยู่ในชัยชนะนั้นแล้ว พวกเราจึงเป็นผู้ชนะได้ในทุกสงคราม ”องค…
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่4(11) จะเกลียดชังกันไปถึงไหน? ”ความเกลียดชังเร้าให้เกิดการวิวาท แต่ความรักให้อภัยการละเมิดทุกอย่าง“ ~สุภาษิต 10:12 THSV11 ”Hate stirs up conflict, but love covers all offenses.“ ~Proverbs 10:12 CEB คำว่า “เกฺลียด” หมายความ “ชัง, รังเกียจมาก, ไม่ชอบจนรู้สึกไม่อยากพบอยากเห็นเป็นต้น, ” บางทีใช้คู่กับคำ ชัง เป็น เกลียดชัง คำอธิษ…
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่4(10) มีภรรยาหลายคน O.K? ”ฉะนั้นท่านซึ่งเป็นผู้สอนคนอื่นจะไม่สอนตัวเองหรือ? ขณะที่ท่านเทศนาว่าไม่ควรลักทรัพย์ ตัวท่านเองลักหรือเปล่า?“ ~โรม 2:21 THSV11 ”you then who teach others, do you not teach yourself? While you preach against stealing, do you steal?“ ~Romans 2:21 ESV ศาสตราจารย์หญิงท่านหนึ่ง ได้รับเชิญให้ไปบรรยาย และหั…
  continue reading
 
พระธรรมนำชีวิตตอน ตามเวลาที่กำหนด Ep.925 เมื่อพระเจ้าบอกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้กับโมเสสแล้ว พระเจ้าตรัสให้โมเสสย้ำเตือนถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อคนของพระองค์”องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่า “จงแจ้งประชากรอิสราเอลว่า ‘จงใส่ใจที่จะนำเครื่องบูชามาถวายเราตามเวลาที่กำหนด เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นหอมที่เราพอใจ’“กันดารวิถี 28:1-2 TNCV พระ…
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่4(9) คนขยันจะไม่มีวันอดตาย! ”คนเกียจคร้านจะไม่ได้ปิ้งอาหาร แต่คนขยันจะได้ทรัพย์สมบัติล้ำค่า“ ~สุภาษิต 12:27 THSV11 ”If you are lazy, you will never get what you are after, but if you work hard, you will get a fortune.“ ~Proverbs 12:27 GNT หนุ่มบ้านนอกคนหนึ่งมาสมัครงานที่โรงเรียน เจ้าหน้าที่เรียกมากรอกข้อความในใบสมัครชายหนุ่ม…
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่4(8) คุณได้กำไรเช่นนี้หรือไม่? ”เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้า การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และ การตายก็ได้กำไร“ ~ฟีลิปปี 1:21 THSV11 ”If I live, it will be for Christ, and if I die, I will gain even more.“ ~Philippians 1:21 CEV พี่น้องที่รัก เดิมคุณมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร? หรือ เพื่อใคร? ~เพื่อความฝันและอุดมการณ์ของตัวคุณเอง? ~ เพื่…
  continue reading
 
พระธรรมนำชีวิตตอน หมดวาระ Ep.924 ในเวลาของพระเจ้า เมื่อผู้นำคนนึงหมดวาระลง พระเจ้าทรงเตรียมคนของพระองค์ไว้เสมอ ในการเปลี่ยนผ่านพระเจ้าทรงเป็นผู้กำหนดคน วันเวลาไว้ทั้งหมดแล้ว ทั้งผู้นำเก่า ผู้นำใหม่ ทีมผู้ร่วมงาน และผู้ตามไม่ต้องกังวล เพียงแต่เราต้องพาตัวเองเข้ามาอยู่ในข้อตกลง พาตัวเองเข้ามาอยู่ในกำหนดการทุกอย่างของพระเจ้า”โมเสสกราบทูลองค์พระผู้เป็น…
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่4(7) วิถีรอดพ้นจากวงจรแห่งหนี้สิน! ”อย่าเป็นหนี้อะไรใครเลย นอกจากความรักซึ่งมีต่อกัน เพราะว่าผู้ที่รักคนอื่น ก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้ว“ ~โรม 13:8 THSV11 ”Owe no one anything, except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law.“ ~Romans 13:8 ESV Joseph B. Wirthlin กล่าวว่า “จงจำไว้ว่า ห…
  continue reading
 
พระธรรมำชีวิตตอน อย่าเอาอารมณ์มานำหน้า Ep.923 เราทุกคนจะมีช่วงเวลาที่เอาอารมณ์มานำเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เรารักสุดๆ จนหลงมีเหตุผลอะไรมาก็ฉุดไม่อยู่ หรือจะเป็นเวลาที่เราโกรธจนหูดับ มีเหตุผลดีแค่ไหนหรือจะอะไรมาก็ไม่สามารถฟัง หรือทัดทานสิ่งทึ่พลุ่งออกไปใส่ผู้คนรอบตัว”พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงขึ้นไปบนภูเขาอาบาริมนี้ แล้วมองดูแผ่นดินซึ่งเรามอบให…
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่4(6) คู่สมรสจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขยั่งยืนได้อย่างไร? ”เจ้าจงชื่นชมยินดีในชีวิตกับภรรยาซึ่งเจ้ารักตลอดชีวิตอนิจจัง ที่ได้ประทานให้แก่เจ้าภายใต้ดวงอาทิตย์ตลอดวันเวลาอนิจจังของเจ้า เพราะว่านั่นเป็นรางวัลสำหรับชีวิต และสำหรับการตรากตรำของเจ้า ซึ่งเจ้าได้ตรากตรำภายใต้ดวงอาทิตย์“ ~ปัญญาจารย์ 9:9 THSV11”Enjoy life with your wi…
  continue reading
 
พระธรรมนำชีวิตตอน ก็มันจะไม่ไหวแล้ว Ep.922 ผมอยู่บ้านที่บางคล้าแล้วครับ วันนี้เรากลับมาที่พระธรรมกันดารวิถีกันต่อหลังจากหายไปตั้งแต่ Ep.914 จนถึงวันนี้ เรากำลังอยู่กับพระลักษณะของพระเจ้าในความยุติธรรมของพระองค์ ลูกสาวของเศโลเฟหัดมาขอส่วนแบ่งมนมรดกที่ดิน เพราะพ่อเขาเสียชีวิตแล้วแต่ไม่มีลูกชาย เขาจึงมาขอจากโมเสสและชุมนุมชนอิสราเอล โมเสสจึงนำเรื่องนี้…
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่4(5) เกรงว่าจะลืม! “จงระวังให้ดีเกรงว่าท่านจะนึกในใจว่า ‘กำลังและเรี่ยวแรงของข้านำทรัพย์ มีค่านี้มาให้ข้า’“ ~เฉลยธรรมบัญญัติ 8:17 THSV11 ”When you become successful, don't say, “I'm rich, and I've earned it all myself.”“ ~Deuteronomy 8:17 CEV Brian Tracy กล่าวได้อย่างติดหูผู้ฟังว่า “จงให้โดยไม่จำ และจงรับโดยไม่ลืม!” (Always …
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่4(4) รักเพื่อนบ้าน ทำไมยากหนักหนา?”เพราะว่าธรรมบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุป(รวม)ได้เป็นคำเดียว คือว่า จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง“ ~กาลาเทีย 5:14 Nicolas Chamfort กล่าวไว้น่าคิดว่า “คุณต้องรักเพื่อนบ้านของคุณเหมือนรักตัวคุณเองนั่นคือ อย่างน้อยที่สุดก็ควรยุติธรรมโดยการรักตัวคุณเองให้เหมือนคุณรักเพื่อนบ้านของคุณ!” 1.พระเจ้า บัญชา…
  continue reading
 
พระธรรมนำชีวิตตอน รู้ป่าวเราลูกใคร? Ep.921 ขอบพระคุณพระเจ้าที่เช้าวันนี้ ผมได้มีโอกาสไปแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับน้องๆอนุชนกว่า 500 คนที่ขอนแก่น เมื่อแบ่งปันเสร็จแล้วผมจึงกลับมาทำพระธรรมนำชีวิต สิ่งที่ผมแบ่งปันวันนี้เป็นส่วนหนึ่งจากที่ผมแบ่งปันในเช้านี้กับน้องๆอนุชน ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเมตตาเราให้เราปราศจากความกลัวทุกอย่าง เพราะว่าเรารู้ว่า เรา…
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่4(3) อย่าถือว่าตัวเองฉลาด!”จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อย่าใฝ่สูง แต่ยอมสมาคมกับคนต่ำต้อย อย่าถือว่าตัวฉลาด“~โรม 12:16 THSV11”Be friendly with everyone. Don't be proud and feel that you know more than others. Make friends with ordinary people.“ ~Romans 12:16 CEV คุณตอบสมการต่อไปนี้ได้หรือไม่ว่า และหมายถึงอะไร?1+1=13+4=15+7=16+1…
  continue reading
 
วันนี้เอาเรื่อง 20/80 มาเล่าให้ฟังครับ เป็นเรื่องราวของการใช้กฎนี้ ในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อนๆมีกิจกรรมอะไรในชีวิตที่ใช้เวลา 20% ของเวลาทั้งหมด แต่ส่งผลกระทบต่อเรา 80% ไหมครับ?
  continue reading
 
พระธรรมนำชีวิตตอน ยังไม่พร้อม Ep.920 ช่วงนี้ขอข้ามพระธรรมกันดารวิถีไปก่อน สิ่งที่ผมนำมาแบ่งปันเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมที่จะแบ่งปันในค่ายอนุชน”พระวจนะของพระยาห์เวห์มาถึงข้าพเจ้าว่า “เราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าขึ้นในครรภ์ และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์ เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้ เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะแก่บรรดาประชาชาติ”เยเรมีย์ …
  continue reading
 
เรื่องราวของการเริ่มต้นนิสัยเล็กๆในแต่ละวันของผม เพราะบางครั้งแล้วการที่เราเริ่มต้นอะไรที่มันค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ใหญ่มากๆ มันใช้พลังงานสูง เลยอยากจะเอาเรื่องราวนี้มาแชร์การเปลี่ยนแปลงตัวเองในฉบับแบบเล็กๆ ที่อาจจะไม่ต้องใช้พลังงานมากแต่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแบบยิ่งใหญ่ในชีวิตของตัวเราเอง…
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่4(2) เรื่อง S H O C K! ”เพราะมนุษย์ไม่รู้วาระของตน ปลาติดอยู่ในอวนที่เลวร้ายฉันใด และนกถูกดักติดอยู่ในบ่วงแร้วฉันใด บรรดามนุษย์ก็ถูกวาระอันเลวร้ายนั้น ดักจับโดยฉับพลันเหมือนกันฉันนั้น“ ~ปัญญาจารย์ 9:12 THSV11 “ช็อก”(SHOCK ) หรือ ที่คนมักเขียนกันมายาวนานว่า “ช็อค” หมายความถึง 1.น. สภาวะที่ร่างกายเสียเลือดจนความดันเลือดต่ำมาก …
  continue reading
 
พระธรรมนำชีวิตตอน พัฒนาความเป็นเลิศในพระเยซู Ep.919 เช้าวันนี้ผมขับรถเดินทางไปจังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นวิทยากรในค่ายอนุชนที่จัดขึ้นโดย ศ.จ.นิพนธ์ เหลืองเงิน โดยใช้หัวข้อว่า ”ถวายตัว” เมื่อคิดถึงคำนี้ทำให้ผมคิดถึง”ดังนั้น พี่น้องทั้งหลาย โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาอั…
  continue reading
 
แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้”มัทธิว 6:33 THSV11 แล้ววิธีแสวงหานี่ทำอย่างไรครับ อาจารย์?--- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/soulfood-podcast/message
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่4(1) จงระวังเรื่องชวนช็อค! ”ในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้น โยบไม่ได้ทำบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้า“ ~โยบ 1:22 THSV11 ”Through all this Job did not sin nor did he blame God.“ ~Job 1:22 AMP “ช็อค”(shock) หมายความถึง “การกระทบกระแทกอย่างกะทันหัน, อาการสะเทือน, อาการสะเทือนทางใจอย่างกะทันหัน, อาการตื่นตะลึง, ความสะดุ้งตกใจ, อาการสั่นกระตุก, อ…
  continue reading
 
พระธรรมนำชีวิตตอน วันอีสเตอร์กับนักวิทยาศาสตร์ Ep.918 ขออภัยที่วันนี้มาพบกันในยามค่ำคืน เนื่องจากวันนี้มีภารกิจนมัสการพิเศษในวันอีสเตอร์แต่เช้า และผมเองเป็นผู้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าที่คริสตจักร คำแบ่งปันของผมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ผมใช้แบ่งปันที่คริสตจักรเขาหินซ้อน เป็นเรื่องของสาวกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโธมัส เขาเป็นคนหนึ่งที่เกือบจะตกขบวนเพ…
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่3(365) คนไม่กลัวมะเร็ง! ”พระเยซูตรัสว่า “เราเป็นชีวิตและการเป็นขึ้นจากตาย คนที่วางใจในเราจะมีชีวิตอีกแม้ว่าเขาจะตายไป!““ ~ยอห์น 11:25 THSV11 ”Jesus said to her, “I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live,“ ~John 11:25 ESV คนที่มีศรัทธาในพระเยซูคริสต์ 1.ไม่ชอบมะเร็ง 2.ไม่ชอบก…
  continue reading
 
พระธรรมนำชีวิตตอน เป้าหมายของวันศุกร์ประเสริฐ Ep.917 คำแบ่งปันของผมวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ผมได้รับจากคำเทศนาของคุณพ่อผม อ.วิชัย วงศ์สรรเสริญ ในการนมัสการพิเศษวันศุกร์ประเสริฐ ที่คริสตจักรเขาหินซ้อนแบ๊บติสต์”เพราะเหตุนี้ พระคริสต์จึงทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่ เพื่อให้คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกมาได้รับมรดกนิรันดร์ตามพระสัญญา เพราะความตายท…
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่3(364) 3วันสำคัญ ในชีวิตที่คุณต้องเผชิญ!” เมื่อพวกเขาทำทุกอย่างสำเร็จตามที่เขียนไว้เกี่ยวกับพระองค์แล้ว จึงเอาพระศพลงมาจากต้นไม้และวางไว้ในอุโมงค์ แต่พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตาย พระองค์ทรงสำแดงพระองค์อยู่หลายวันกับคนจากแคว้นกาลิลี ที่มากรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับพระองค์ และบัดนี้คนเหล่านั้นคือสักขีพยานของพระองค์ต่อคนทั้งหล…
  continue reading
 
พระธรรมนำชีวิต ตอน วันศุกร์ประเสริฐ Ep.916”ปีลาตจึงให้เอาพระเยซูไปโบยตี และพวกทหารก็เอาหนามสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรของพระองค์ และให้พระองค์สวมเสื้อสีม่วง แล้วพวกเขาก็มาหาพระองค์ทูลว่า “ข้าแต่กษัตริย์ของพวกยิว ขอทรงพระเจริญ” แล้วพวกเขาก็ตบพระพักตร์พระองค์“ยอห์น 19:1-3 ”ปีลาตก็ออกไปอีกและกล่าวกับพวกเขาว่า “นี่แน่ะ เราพาคนนี้ออกมามอบให้พวกท่าน เพื่อให้…
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่3(363) ไร้กางเขน ย่อมไร้มงกุฏ! (No Cross,No Crown) ”พระองค์ทรงถ่อมตัวลง ทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งมรณาบนกางเขน เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุด และ ประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์“ ~ฟีลิปปี 2:8-9 THSV11 ”he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore,…
  continue reading
 
พระธรรมนำชีวิต ตอน ถึงเวลาแล้ว Ep.915 อยากเริ่มต้นด้วยความจริงที่พวกเราผู้เชื่อทุกคนต้องเชื่อและยอมรับคือพระเยซูเป็นพระเจ้า 100% และเป็นมนุษย์ 100% ด้วย จากความจริงนี้ ผมนั่งลงคิดและระลึกถึงพระเยซู ในฐานะของพระเจ้าคงจะเป็นวันที่ใกล้จะสิ้นสุดภาระกิจของพระองค์ แต่ในฐานะของมนุษย์วันนี้น่าจะเป็นวันที่อึดอัดที่สุดในชีวิต นั่นก็เพราะความเป็นพระเจ้าที่ล่ว…
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่3(362) มีอะไรดีๆ แบ่งปันให้ครูบ้าง? ”ส่วนคนที่รับการสอนพระวจนะ จงแบ่งสิ่งดีทุกอย่างให้แก่คนที่สอนตนเถิด“ ~กาลาเทีย 6:6 THSV11 ”The one who is taught the word [of God] is to share all good things with his teacher [contributing to his spiritual and material support].“ ~Galatians 6:6 AMP แม้ว่าในพระคัมภีร์จะมีคำแนะนำอย่างชัดเจน…
  continue reading
 
พระธรรมนำชีวิตตอน ไม่ต้องเกรงใจ Ep.914 พระเจ้าของเราทรงสัตย์ซื่อ ไม่เคยผิดคำพูด นี่คือสิ่งที่ผู้เชื่ออย่างพวกเราและมนุษย์ทุกคนต้องยำเกรงพระองค์ เพระถ้าพระเจ้ากำหนดต้องตกลงไว้แล้ว แม้ว่าเราจะไม่สนใจในต้องตกลง หากหมดเวลาแล้วข้อตกลงนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นเพราะพระเจ้าตรัสไว้แล้ว”ทั้งหมดนี้คือสำมะโนประชากรซึ่งโมเสสและปุโรหิตเอเลอาซาร์จัดทำขึ้นในที่ราบโมอั…
  continue reading
 
คอลัมน์ “สดแต่เช้า”ปีที่3(361) ความรักประจักษ์ชัดบนไม้กางเขน! ”แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา“ ~โรม 5:8 THSV11 ”But God clearly shows and proves His own love for us, by the fact that while we were still sinners, Christ died for us.“ ~Romans 5:8 AMP Franklin Graham กล่าวว่า “พร…
  continue reading
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน