IOS สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
Loading …
show series
 
โดย thetopics
 
โดย thetopics
 
โดย thetopics
 
โดย thetopics
 
โดย thetopics
 
โดย thetopics
 
Left ซ้าย Rights สิทธิ Presented by Amnesty International Thailand (แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย) คุยกับ ผศ.ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล อาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเรื่องของคนรุ่นใหม่ปะทะกับคนรุ่นเก่าหรือคนยุคสงครามเย็นที่กลัวการเปลี่ยนแปลง คนยุค In-between คืออะไร สังคมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนรุ่นเก่าครองเมือง และกดทับคนรุ่นใหม่ต…
 
โดย thetopics
 
โดย thetopics
 
โดย thetopics
 
โดย thetopics
 
โดย thetopics
 
โดย thetopics
 
โดย thetopics
 
โดย thetopics
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login