Alternative Health สาธารณะ
[search 0]
พ็อดคาสท์ Alternative Health ดีที่สุดที่เราพบ
พ็อดคาสท์ Alternative Health ดีที่สุดที่เราพบ
เพลิดเพลินกับพอดแคสต์ที่พูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารและคำแนะนำเกี่ยวกับอภิปรัชญาสมุนไพรการแพทย์ทางเลือกโยคะการสะกดจิตการทำสมาธิและอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงระดับใหม่ของการรู้แจ้ง
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
In the Gutsy Health podcast, Tristin and Juanique Roney cover the topics involved in alternative health, holistic health, nutrition, diets, and medicine. They have transformed their own lives and their patient's lives by researching the best health practices and translating them into an applicable lifestyle. Their goal is to share their knowledge and help empower individuals in taking their health back into their own hands and living a better, healthier life.
 
Go Your Own Way! The raison d’être of this channel is to optimize a man’s future. A man’s psychological, physical, emotional and financial health are his true sources of his wealth so they must be safeguarded & optimized. Formerly known as Holistic Health News, much of the early 250 episodes deal with physical and emotional health topics otherwise not covered by mainstream news. We run the gamut by delving into medical coverups by Big Business interests, promoting holistic/alternative health ...
 
South Loop Health’s state-of-the art facility is equipped with the latest technology used to apply the most advanced techniques to provide top level alternative health care services that do not rely on medication or surgery. We can provide you and your family with the health, wellness and care to help with numerous conditions. The best chiropractic services in the city can be had with Dr. Luke Stringer at Advanced Health South Loop!
 
Have the subjects of health and nutrition become too complicated? It used to be so easy, right? We just ate what was on the trees. So what changed? Make nutrition simple again by biting it off, piece by piece. Learn how all of this relates to mainstream medicine and alternative health alike and experience improved health and a better quality of life!
 
The Real Health Revolution Show brings you an abundance of alternative health information on herbal remedies, energy healing, natural nutrition and weight loss, using the secret law of attraction to improve your life, and a variety of other topics for those who want to use natural means to Rise Up and Take Back Your Health!
 
Join Dr. Connie Danner as she interviews the top holistic health doctors and experts from all over the country. These episodes come jam-packed with info and resources for you to not only GET well but STAY well. If you are looking for alternative options, wanting to educate yourself more, or you need a doctor you can trust when you travel, then subscribe to Feel Great Nation so you never miss an episode! Dr. Connie Danner began her professional path with a degree in psychology and biology fro ...
 
"Health Matters" with Paul Rosen is a resource for anyone who wants to live a better, healthier lifestyle through nutrition. Nutrition and alternative health expert Paul Rosen customizes individual solutions for patients suffering from fatigue, digestive issues, body aches, migraines, arthritis, bursitis, osteoporosis, heart disease, food sensitivities, and countless other issues. Learn how to make yourself better through nutrition, and how to properly read food labels and avoid environmenta ...
 
This is THE Health Show for Coaches and Consultants who want to win big, make more money, and and achieve Peak-Health. Get the latest, cutting-edge info, tips, and hacks in areas such as anti-aging, peak-health, stress-reduction and health approaches to empower you to become your best as a coach or consultant. JV is also the host of the Conscious Millionaire Podcast, ranked by Inc Mag as one of the Top 13 Business Podcasts for 2017. He’s an author, thought leader, coach, speaker, and columni ...
 
Dr. E’s ‘Highway to Health Show’, is hosted by Dr. E, known as The Stem Cell Guy. The Highway to Health Show focuses on bringing Dr. E’s vast knowledge and his ever-growing rolodex of knowledgeable colleagues and prominent experts to simplify topics like alternative health science, cutting edge nutrition, fitness, and family health—all in a simple, accessible manner. Dr. E is a Physician by training but truly a communicator by choice. He finds joy in sharing and educating his patients to tru ...
 
Advances in Women’s Health addresses advances, breakthroughs and treatments for conditions related to women’s health, as well as preventive measures physicians can advise their patients to pursue. Topics will include breast health as it relates to cancer, ethnicity, fertility and pregnancy; osteoporosis; female athletes’ health and emotional issues; pregnancy and all facets related to it; aging; nutrition and health; eating disorders; alternative medicine; and sex education.
 
Welcome to Emerge: The Health Podcast for Busy, High Performing Women. Each week we feature interviews, information and inspiration that will motivate you to transform from overwhelmed, overworked and overweight to vibrant, energetic and on fire. Dr. Alex Swenson-Ridley is the Selfless Syndrome expert--women’s health coach and alternative medicine practitioner specializing in health for busy and driven women. Join her weekly as she shares the tools, perspective and knowledge you need to lose ...
 
Michael Alden is the Founder and CEO of Blue Vase Marketing, a premier Direct Response Marketing firm, recognized for three consecutive years by the Inc. 5000 list of America's fastest growing private companies. Alden is also a three-time Wall Street Journal and USA Today bestselling author of Ask More Get More, 5% More, and Blueprint to Business. These books offer pragmatic and simple self-help guides teaching readers how to get more out of life and reach new levels of success. In this raw ...
 
Fed up with those skin rashes that just won't go away? Join clinical nutritionist, skin rash expert, and eczema warrior Jennifer Fugo to explore alternative ways to look at your frustrating skin conditions. Together, we'll dive deep to empower and inspire you to see your symptoms from a totally different perspective. Each episode tackles a wide range of chronic skin rash issues including (but not limited to) eczema, psoriasis, rosacea, vitiligo, and seborrheic dermatitis. We pull back the cu ...
 
The Thinking Health podcast features some of the brightest minds in health and wellness. It is hard to have a health podcast without talking about diet and this podcast will be no different. Diet, a word we use today to mean the food we eat, comes from the Greek word diaita. To the Greek's, diaitia was more than the food you ate. It was everything you subjected your physical, physiological, mental, and spiritual self to. The Thinking Health podcast will think about health, wellness, and diet ...
 
In HUM Talks, Sarah Knight talks to different Alternative Health Therapists about their work in the amazing field of personal health and healing. Alternative healthcare is a very large, and ever-growing, field, but here you can learn a bit more about just a few of the options available to you if you are on your own journey towards optimum health. If you like these interviews, let us know, as we expand even further into the field and conduct more! Questions and comments can be made through th ...
 
This podcast dives deep into the root causes behind issues that start in the gut like bloating, gas, and constipation. Each week, Dr. Ann-Marie Barter and guests will give you the knowledge you need to heal your gut and reset your health! Dr. Ann-Marie Barter is a Functional Medicine and Chiropractic Doctor at Alternative Family Medicine & Chiropractic. She is the clinic founder of Alternative Family Medicine & Chiropractic that has two offices one in Longmont and Denver. They treat an array ...
 
From yoga to alternative thinking and healthy living, to entrepreneurship, inspiration, interviews, and some behind the scenes look at my life, and current happenings, this podcast is going to offer a really nice balance of yin and yang, luna and sol, mindset and soul set.
 
Getting you out of your head and back into your heart. Heidi is the creator of LoveWideOpen.com and Love Wide Open on all major social media channels, and a Heart Space Coach, Author, Blogger, and Alternative Healthcare Practitioner at HeidiDellaire.com. Her book, Roots and Tendrils, is a poetic journey through the highs of love and the lows of heartbreak ultimately leading to self-love. If you are interested in coaching work with Heidi or finding out more about her book, you can contact her ...
 
Wake Up Healthy is a health podcast dedicated to natural solutions for aging and disease. Topics discussed during this wellness podcast include alternative medicine, nutrition, supplements, anti-aging medicine, hormones, and other holistic approaches to a healthy body. Dr. Ray Hinish is a doctor of pharmacy specializing in nutritional medicine and a personal trainer.
 
The Dr. Bob Martin Show is the largest weekend syndicated health talk show on radio today. The program includes callers’ questions and comments, breaking health news, and special features such as The Health Alternative and Outrage and Mystery of the Week. Listeners will learn about nutrition, diet, exercise, vitamins, herbal supplements, homeopathy, healthy lifestyle, mind-body medicine, and many other healing techniques.
 
This show is all about options for health and wellness, from conventional to alternative and everything in-between. Interviews from my radio show on 97.5 CIOE-FM community radio (www.communityradio.ca) with local and international guests as well as additional content. Personal stories of struggle and success, background information, education and inspiration for personal health and wellness. Delivered in an uplifting and sometimes fun way. My motto and that for my show is: "If you are stuck ...
 
Insightful conversations with health experts. Discover how broad the topic of health really is. Learn how it affects us in all part of our lives at work and home. Join us every fortnight as Rosie Piercy (chiropractor and clinic director) discusses health from a variety of perspectives; alternative therapists, medics, charity workers and entrepreneurs.
 
Want to live more fully? Join Marco Lam, the Founder and Director of the Mandala Clinic of Integrative Medicine, as we discuss everything from traditional healing modalities to the latest in modern medicine. We define immortality as being on top of your world, mentally, physically, and spiritually. This is not just surviving, but thriving with an embodied consciousness. This is an audio tonic for the mind, giving people the knowledge to strengthen themselves in the modern world in the face o ...
 
The black mental health podcast is dedicated to understanding and unraveling the mental issues in the African American community. It showcases real life stories to bridge the gap between people who feel alone in their struggles. With the stigma of therapy being a "white people thing' coupled with the cost of therapy, black people are left to deal with mental health issues on their own The black mental health podcast is here not as a replacement to therapy but as an alternative. therapy is ne ...
 
Imagine if you could wake up every day feeling full of energy –you just can’t wait to take on your day! What would it mean to you to sleep deeply every night and wake up refreshed, have boundless energy to get through your day, recover quickly from occasional ailments, and heal any chronic illnesses? If you already feel healthy and want to optimize your life, this is for you. And if you’re struggling with any kind of health issue, this is even more important, especially if you are frustrated ...
 
T
Therapy Chat

1
Therapy Chat

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
Laura Reagan, LCSW-C, Psychotherapist, Burnout Prevention Consultant and Certified Daring Way™ Facilitator interviews guests to discuss holistic and alternative approaches used in psychotherapy, counseling, coaching and healing sessions. Be a fly on the wall as therapists discuss the practice of psychotherapy and how they implement self care into their own lives to prevent therapist burnout. Conversations about mindfulness, self compassion, The Daring Way™, EMDR, art therapy, Sensorimotor Ps ...
 
On the Spectrum of Health Podcast, Dr. Christine Schaffner shares a spectrum of health and wellness information ranging from chronic illness, biological medicine, bioenergetics and more. Dr. Schaffner sits at a unique vantage point in that she sees patients struggling with chronic illness from all over the world in her practice. Dr. Schaffner is passionate about sharing cutting edge information and research from the experts in her community as she sits on the front line of the alternative me ...
 
Loading …
show series
 
Episode Notes Betty J. Kovacs, PhD earned her doctorate from the University of California, Irvine, in Comparative Literature and Theory of Symbolic/Mythic Language. She taught Literature, Writing, and Symbolic/Mythic Language for twenty-five years. She served many years as Chair and Program Chair on the Board of Directors of the Jung Society of Cla…
 
In this episode, I talk about external causes of disease. Thank you so much for taking the time to listen to this podcast episode and stay tuned for tomorrow's! Our website: https://acupunctureismylife.com/ Follow our social media for more information on acupuncture: Instagram: https://www.instagram.com/acupunctureismylife/ Facebook: https://www.fa…
 
In this episode, I give more signs of mental illness that you may not be aware of. Thank you so much for taking the time to listen to this podcast episode and stay tuned for tomorrow's! Our website: https://acupunctureismylife.com/ Follow our social media for more information on acupuncture: Instagram: https://www.instagram.com/acupunctureismylife/…
 
Julia Arndt is a Peak Performance coach who draws on her experience in various roles working for Google for 7 years. She brings mindfulness and an understanding of how stress affects the body to help professionals in high-pressure environments to rethink their lifestyles and bring long-lasting transformations. Our conversation dives heavily into th…
 
With over 100 varying conditions, Autoimmune Diseases have reached epidemic levels. Many are related to your food and gut biome (which makes up almost 80% of your immune system). It’s easy to see that in today’s world, “modern medicine” is focused on symptom relief. For many patients, their doctor-patient conversations focus on how to live with or …
 
Mindset is an important, albeit overlooked, piece of the skin health puzzle. How you feel about your skin condition can have a huge impact on your skin health journey! My guest today is my colleague, Michelle Nilan, CNS. Michelle is a clinical nutritionist, yoga teacher, and ACSM-certified personal trainer. She is the associate clinical nutritionis…
 
In this episode, I talk about the emotions as a cause of disease. Thank you so much for taking the time to listen to this podcast episode and stay tuned for tomorrow's! Our website: https://acupunctureismylife.com/ Follow our social media for more information on acupuncture: Instagram: https://www.instagram.com/acupunctureismylife/ Facebook: https:…
 
In this episode, I talk about different signs of mental illness. Thank you so much for taking the time to listen to this podcast episode and stay tuned for tomorrow's! Our website: https://acupunctureismylife.com/ Follow our social media for more information on acupuncture: Instagram: https://www.instagram.com/acupunctureismylife/ Facebook: https:/…
 
If you would like to support Naturopathic Earth (www.naturopathicearth.com), the easiest is via our crowd-funding account via PayPal (www.paypal.me/agregoryluna) The Awakened Man… The post #484/#113: Why You Must Begin Oil Pulling Today! appeared first on Naturopathic Earth.โดย A. Gregory
 
In this episode, I discuss the various causes of disease. Thank you so much for taking the time to listen to this podcast episode and stay tuned for tomorrow's! Our website: https://acupunctureismylife.com/ Follow our social media for more information on acupuncture: Instagram: https://www.instagram.com/acupunctureismylife/ Facebook: https://www.fa…
 
Do you think critically about your health, or just follow the crowd? Today I unpack the most important question you can ask yourself as a woman in today’s world when it comes to your health...BUT WHY? If you aren’t asking why your health is the way it is, you’re likely missing a huge key in being able to help. Are you looking for the next step on y…
 
In this episode, I talk about headaches. Thank you so much for taking the time to listen to this podcast episode and stay tuned for tomorrow's! Our website: https://acupunctureismylife.com/ Follow our social media for more information on acupuncture: Instagram: https://www.instagram.com/acupunctureismylife/ Facebook: https://www.facebook.com/acupun…
 
Show Summary: “Every cell in your body has fat, your nerves, and brain. Your brain is 60% fat; that's why fat is crucial for everything.” Cholesterol is the backbone you need to make all of your sex hormones. Every cell in your body has a phospholipid membrane that is made up of fat. That's why fats are so healthy and essential. But many started to…
 
In this episode, I talk about the internal causes of disease in acupuncture. Thank you so much for taking the time to listen to this podcast episode and stay tuned for tomorrow's! Our website: https://acupunctureismylife.com/ Follow our social media for more information on acupuncture: Instagram: https://www.instagram.com/acupunctureismylife/ Faceb…
 
In this episode, I list symptoms of ovarian cancer. Thank you so much for taking the time to listen to this podcast episode and stay tuned for tomorrow's! Our website: https://acupunctureismylife.com/ Follow our social media for more information on acupuncture: Instagram: https://www.instagram.com/acupunctureismylife/ Facebook: https://www.facebook…
 
If you would like to support Naturopathic Earth (www.naturopathicearth.com), the easiest is via our crowd-funding account via PayPal (www.paypal.me/agregoryluna) The Awakened Man… The post #483: Basic MGTOW/Red Pill Terms You Must Know, Part 1 appeared first on Naturopathic Earth.โดย A. Gregory
 
Are you ready to rebuild healthy skin? Join me on Tuesday, September 21 at 7:30pm ET / 4:30pm PT for a free webinar on the FIVE biggest mistakes people make when trying to fix their chronic skin rashes. Get access by registering at www.RebuildHealthySkin.com to join me live (or to get the replay)!โดย Jennifer Fugo, MS, CNS, Skin Rash Expert
 
For such a "Woke" administration the latest mandatory tyranny seems to be a little narrow in touchy-feely choices. You either are vaxxed or you're not. So binary of Joe Biden as we slide closer and closer to the art of the movie Matrix seemingly becoming a reality. We'll talk the latest mandates, updates on the latest treatments for and studies abo…
 
Dr. Jeff Barke and Dr. Mark McDonald retrace the steps that let them to becoming activists and to the Informed Dissent podcast and why the threat of losing our freedoms became so apparent in their chosen careers. The journey has been the accidental adventure neither doctors were looking for but are happy to charge forward.... for healthcare, for yo…
 
In this episode, I list more symptoms of viral infections. Thank you so much for taking the time to listen to this podcast episode and stay tuned for tomorrow's! Our website: https://acupunctureismylife.com/ Follow our social media for more information on acupuncture: Instagram: https://www.instagram.com/acupunctureismylife/ Facebook: https://www.f…
 
In this episode, I list signs that you may have had a heart attack without knowing. Thank you so much for taking the time to listen to this podcast episode and stay tuned for tomorrow's! Our website: https://acupunctureismylife.com/ Follow our social media for more information on acupuncture: Instagram: https://www.instagram.com/acupunctureismylife…
 
We’ve always enjoyed having Sally M. Pacholok, RN on the show. This educator/energetic activist nurse is the author of Could It Be B12?: An Epidemic of Misdiagnoses. I will ask her to explain the connection studies have shown that B12 has with covid-19. Also, we’ll discuss her newest book, Could It Be B12? Pediatric Edition: What Every Parent Needs…
 
We talk a lot about food sensitivities on this podcast because it affects so many problems in the gut! Sensitivities to gluten or dairy can cause joint aches, headaches, skin reactions and leave your immune system in a wreck. In this episode with Alexis Appleberry, we dive deep into why you should take a food sensitivity test, how to heal your immu…
 
In this episode, I give more symptoms of viral infections. Thank you so much for taking the time to listen to this podcast episode and stay tuned for tomorrow's! Our website: https://acupunctureismylife.com/ Follow our social media for more information on acupuncture: Instagram: https://www.instagram.com/acupunctureismylife/ Facebook: https://www.f…
 
In this episode, I give symptoms of viral infections. Thank you so much for taking the time to listen to this podcast episode and stay tuned for tomorrow's! Our website: https://acupunctureismylife.com/ Follow our social media for more information on acupuncture: Instagram: https://www.instagram.com/acupunctureismylife/ Facebook: https://www.facebo…
 
If you would like to support Naturopathic Earth (www.naturopathicearth.com), the easiest is via our crowd-funding account via PayPal (www.paypal.me/agregoryluna) The Awakened… The post #482: Watch Out For Her “Baby Rabies!” appeared first on Naturopathic Earth.โดย A. Gregory
 
In this episode, I talk about the functions of the 6 extraordinary yang organs. Thank you so much for taking the time to listen to this podcast episode and stay tuned for tomorrow's! Our website: https://acupunctureismylife.com/ Follow our social media for more information on acupuncture: Instagram: https://www.instagram.com/acupunctureismylife/ Fa…
 
Welcome back to Therapy Chat! This week host Laura Reagan, LCSW-C interviews returning guest Dr. Pat Ogden. You may recall back in 2018 Dr. Ogden was on Therapy Chat for the first time, talking about Sensorimotor Psychotherapy, the method she founded (link below). This time, Dr. Ogden discusses her newest book, The Pocket Guide to Sensorimotor Psyc…
 
Today I’m joined by the brilliant Dr. Omolara Uwemedimo, a board-certified pediatrician who found herself burnt out to the point of being hospitalized and recognizing a need for change. This experience led her to form Uwemedimo Melanin & Medicine where she now works as an empowerment coach and career transition strategist to provide Black women phy…
 
In this episode, I talk about the negative effects of not getting enough of this electrolyte. Thank you so much for taking the time to listen to this podcast episode and stay tuned for tomorrow's! Our website: https://acupunctureismylife.com/ Follow our social media for more information on acupuncture: Instagram: https://www.instagram.com/acupunctu…
 
Our bodies have a natural, built-in ability to heal themselves. Every cell in the human body works tirelessly to keep us at a natural healthy balance. And these cells have the ability to heal or replace themselves, all to keep our bodies functioning at optimal levels. To create good health, from the inside out, we must remove the things that hinder…
 
We're constantly being told to consume less sodium…but what we're not told is that the quality of the sodium we're consuming makes a huge difference. It can even play a role in how well we absorb water! My guest today is Kaely McDevitt, a Registered Dietitian specializing in women's health. She owns a virtual private practice where she and her team…
 
In this episode, I talk about the functions of the pericardium and san jiao in acupuncture. Thank you so much for taking the time to listen to this podcast episode and stay tuned for tomorrow's! Our website: https://acupunctureismylife.com/ Follow our social media for more information on acupuncture: Instagram: https://www.instagram.com/acupuncture…
 
Dr. Jeff Barke and Dr. Mark McDonald warn that our school system is about to collapse because of the pressure being put on by the vigilantly justice and culture surrounding the government treatment of their announced medical crisis. Learn more about this warning by listening now and sharing with those who need/want to know what to do!…
 
The Vertebral Subluxation Complex describes the way in which the vertebral joints move or shift out of alignment and put pressure and stress on the nervous system which inhibits the body's ability to function properly. Chiropractors can correct this.โดย Advanced Health South Loop
 
Choice Point is a feature-length documentary film, which probes the issues of transformational change and how when one person transforms his or her own life that person can contribute in a positive way to the shaping of the world. Featuring major visionaries and inspirational figures of our times, including Sir Richard Branson, Archbishop Desmond T…
 
In this episode, I talk about the negative effects of not eating enough protein. Thank you so much for taking the time to listen to this podcast episode and stay tuned for tomorrow's! Our website: https://acupunctureismylife.com/ Follow our social media for more information on acupuncture: Instagram: https://www.instagram.com/acupunctureismylife/ F…
 
If you would like to support Naturopathic Earth (www.naturopathicearth.com), the easiest is via our crowd-funding account via PayPal (www.paypal.me/agregoryluna) The Awakened Man… The post #481/#112: Dry Saunas Drastically Reduce Cardio Diseases/Dementia By Up To 67%! appeared first on Naturopathic Earth.…
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login