Pedagogik สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
Loading …
show series
 
David& Bo avslutar sin serie om Tidöavtalets skolreformer. I detta avsnitt slår vi de två sista reformer kring trygghet och studiero ihop och pratar om tryggare skolmiljöer, ökade insatser till särskilt våldsamma elever och om plikt att anmäla brott. Dessutom utvärderar vi reformförslaget i relation till målen som vi avhandlade i första Tidöavtalav…
 
David& Bo fortsätter sin serie om Tidöavtalets skolreformer, i detta avsnitt om avtalets avsnitt om ordningsregler, konsekvenstrappor och evidensbaserade metoder mot mobbning.โดย David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén
 
David& Bo fortsätter sin serie om Tidöavtalets skolreformer. I detta avsnitt tar vi tag i först reformen gällande trygghet och studiero: Stärk rektors ansvar och befogenheter.โดย David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén
 
David& Bo fortsätter sin serie om Tidöavtalets skolreformer, i detta avsnitt om Tidöavtalets rubrik Läsning och läsförståelse v litterära texter sk få en större plats i skolan. Samt lite om litteraturkanon.โดย David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén
 
David& Bo fortsätter sin serie om Tidöavtalets skolreformer, i detta avsnitt om att regeringen vill ha fler spetsklasser trots att försöket med spetsklasser fortfarande pågår och inte är utvärderat än.โดย David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén
 
David& Bo fortsätter sin serie om Tidöavtalets skolreformer, i detta avsnitt om rubriken Utökad studietid och lövskogar samt obligatorisk läxhjälp för de elever som behöver det.โดย David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén
 
David& Bo fortsätter sin serie om Tidöavtalets skolreformer, i detta avsnitt om reformer av inklusionstanken.โดย David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén
 
I det trettiosjätte avsnittet träffar jag Anja Thorsten och Marcus Samuelsson. Två tidigare lärare som idag ägnar sig åt forskning vid Linköpings universitet. Temat för dagens avsnitt är Ledarskap.โดย Pedagogik & Ledarskap
 
I det trettiofemte avsnittet träffar jag Lena Bergström Häggberg. Lena är i grunden mellanstadielärare men har arbetat som rektor i 20 år. “Rektorsuppdraget idag är otroligt stort och komplext. Det finns ett tryck från alla håll, där allt i samhället hamnar på skolans bord. Det spelar ingen roll om det handlar om medelålders män som drunknar, då är…
 
Bo Intervjuar Therese Waldenborg om hennes masteruppsats i kriminologi. Hon har tittat på polisanmälan av våld mot personal på gruppboenden.โดย David Edfelt & Bo Hejlskov Elvén
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน