show episodes
 
ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.
 
รูปแบบการปฏิบัติธรรมทางวิทยุ (Guided Meditation) ฟังไปด้วย, นั่งสมาธิไปด้วย เพื่อทำจิตที่ประภัสสรให้ผ่องใส ด้วยการเจริญสมถวิปัสสนา นำธรรมะเข้าสู่จิตใจให้ชุ่มเย็นอ่อนเหมาะควรแก่การงาน. New Episode ทุกวันอังคาร เวลา 05:00, Podcast นี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการธรรมะรับอรุณ ออกอากาศทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) มีคำถาม/ข้อเสนอแนะ หรือสมัครติดตามฟังทั้ง 7 รายการ ที่ donhaisok.fm
 
เว็บไซต์ทีวีธรรมะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎแห่งกรรม การระลึกชาติ นรก-สวรรค์ สอนนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมตามหลักวิชชาธรรมกาย
 
ซีดีหยุดที่ใจ จบที่ใจ - หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย
 
Loading …
show series
 
เวลาเราภาวนาแล้วเกิดข้อสงสัยขึ้นมา ไม่ต้องไปคิดมาก แขวนข้อสงสัยไว้ แล้วภาวนาของเราไปเรื่อยๆ มันจะรู้สักวันหนึ่ง จะนานเท่าไหร่ก็ช่างมัน เราภาวนาของเราไป ถึงจุดหนึ่งมันก็เข้าใจขึ้นมา ตรงที่จิตมันทรงสมาธิขึ้นมา ปัญญามันจะเกิด ฉะนั้นการภาวนา ไม่ใช่การมานั่งถามครูบาอาจารย์ตลอดเวลา แต่ปฏิบัติไป ถ้าจิตมันมีสติ จิตมันมีสมาธิ แล้วปัญญามันเกิด มันตอบปัญหาได้…
 
มีเรื่องมาเล่ากับหลวงพี่สนิทวงศ์ รับชมทาง Zoom072.com Meeting ID: 892 8398 9294ทุกวันเวลา 16.00-17.00 น. รีรัน 21.00-22.00 น.รับชมรายการ มีเรื่องมาเล่ากับหลวงพี่สนิทวงศ์ ทุก Ep ได้ที่ลิงก์ด้านล่างhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLL7QHYWYVkc_JD8zMKElyvDnwVIdBjSYLโดย www.dmc.tv
 
???????????????????????????????????????? ??????? ???????????????? ??????????????? ??????????? ????? ????? ??? ???????????? ????????? ???????????????????????????โดย www.dmc.tv
 
เราหัดภาวนาไปเรื่อยๆ ถ้าเราเข้าใจธรรมดาของโลกเป็นอย่างนี้ เจริญแล้วเสื่อมในทุกด้าน สุขได้ก็ทุกข์ได้ ดีได้ก็ชั่วได้ มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ มีนินทา มีสรรเสริญ มีสุข มีทุกข์ นี้คือธรรมะประจำโลก คือธรรมดาของโลกเป็นอย่างนี้ ถ้าใจยอมรับว่าโลกต้องเป็นอย่างนี้ ตัณหามันจะไม่เกิด แล้วยิ่งถ้าเราภาวนาได้ประณีตลึกซึ้ง เรารู้ว่ารูปนามกายใจของเรานี้ไม่เที่ยง…
 
มีเรื่องมาเล่ากับหลวงพี่สนิทวงศ์ รับชมทาง Zoom072.com Meeting ID: 892 8398 9294ทุกวันเวลา 16.00-17.00 น. รีรัน 21.00-22.00 น.รับชมรายการ มีเรื่องมาเล่ากับหลวงพี่สนิทวงศ์ ทุก Ep ได้ที่ลิงก์ด้านล่างhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLL7QHYWYVkc_JD8zMKElyvDnwVIdBjSYLโดย www.dmc.tv
 
สันติภาพโลก สร้างได้ด้วยสิ่งนี้ World Peace Through Inner Peace Day#วันสันติภาพสากลโดย www.dmc.tv
 
ธรรมะของพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยเหตุกับผล ทำเหตุอย่างนี้ มีผลอย่างนี้ ทำเหตุดี มีผลดี ทำเหตุชั่วก็มีผลชั่ว ผลชั่วก็เป็นผลของความทุกข์ เวลาเราจะแก้ปัญหาหรือแก้ทุกข์ เราเลยไม่ได้ไปแก้ที่ตัวปัญหาหรือตัวทุกข์ แก้ต้องแก้ที่ต้นเหตุ สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุ ถ้าเหตุดับ สิ่งนั้นถึงจะดับ ไปแก้ตัวผลไม่ได้ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม 5 กันยายน 2564…
 
รายการธรรมะเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและศีล ธรรมโลก มากมายไปด้วยสาระ และธรรมะบันเทิง มีเพลงธรรมะ มีภาพ มีพูด โดย พระสุกิจ ฐิตกิจฺโจ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาโดย www.dmc.tv
 
ในโลกไม่มีบ้านที่แท้จริง ถ้าเราภาวนาเราจะเห็น บ้านที่แท้จริงของเราคือพระนิพพาน ถ้านอกนั้นยังเป็นที่ที่ไม่แน่นอน ไม่ยั่งยืน ต้องหมุนเวียนอยู่ ใจที่มันไม่หลงโลกมันเตือนตัวเอง บ้านนี้ก็ชั่วคราว คนที่เราอยู่ด้วยรอบๆ ตัวเราก็อยู่กันชั่วคราว จะรักหรือจะเกลียดก็อยู่ชั่วคราว อะไรๆ ในโลกเห็นมันเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลย ทั้งวัตถุสิ่งของทั้งผู้คน สุดท้ายกระทั…
 
“..ฐานะที่มีได้เป็นได้ นั่นคือ จิตของเราทุกคนสามารถหลุดพ้นได้ ด้วยการปฏิบัติด้วยการทำ.” เริ่มจากตั้งสติ ไม่เผลอเพลินไปตามสิ่งต่าง ๆ ที่รับรู้ ทั้งพอใจหรือไม่พอใจ ลึกลงไป ๆ ตามขั้นตอนของสมาธิ จนจิตเป็นอารมณ์อันเดียว ใคร่ครวญ “อยากตรงไหน ทุกข์อยู่ตรงนั้น” ย้อนลึกเข้ามา ๆ จากสิ่งภายนอกผ่านเข้ามา สู่กายผ่านเข้ามา สู่ข้อปฏิบัติที่เป็นกุศลธรรม คือ ศีล สม…
 
มีเรื่องมาเล่ากับหลวงพี่สนิทวงศ์ รับชมทาง Zoom072.com Meeting ID: 892 8398 9294ทุกวันเวลา 16.00-17.00 น. รีรัน 21.00-22.00 น.รับชมรายการ มีเรื่องมาเล่ากับหลวงพี่สนิทวงศ์ ทุก Ep ได้ที่ลิงก์ด้านล่างhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLL7QHYWYVkc_JD8zMKElyvDnwVIdBjSYLโดย www.dmc.tv
 
การปฏิบัติธรรมคือการลงทุนให้กับชีวิตตัวเอง อยู่กับโลกเราก็ลงทุนทำมาหากิน ทำธุรกิจ หวังว่าจะมีอยู่มีกิน จะมีความสุข แต่ความสุขในโลกมันไม่ยั่งยืน อย่างพวกเราหาทรัพย์สมบัติหาอะไรไว้มากมาย ในเวลาไม่กี่สิบปีมันก็ต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไป เหมือนเราหลับเราฝันอยู่ เมื่อตื่นขึ้นมาทุกอย่างในความฝันมันก็หายไปหมด ธรรมะนี้ให้ประโยชน์ ให้ความสุขกับเรามากที่สุด เ…
 
มีเรื่องมาเล่ากับหลวงพี่สนิทวงศ์ รับชมทาง Zoom072.com Meeting ID: 892 8398 9294ทุกวันเวลา 16.00-17.00 น. รีรัน 21.00-22.00 น.รับชมรายการ มีเรื่องมาเล่ากับหลวงพี่สนิทวงศ์ ทุก Ep ได้ที่ลิงก์ด้านล่างhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLL7QHYWYVkc_JD8zMKElyvDnwVIdBjSYLโดย www.dmc.tv
 
มหาเปรียญผู้พากเพียร สู่การเผยแผ่สันติภาพในแดนเสรีภาพ : ผู้ออกแบบชีวิตโดย www.dmc.tv
 
???????????????????????????????????????? ??????? ???????????????? ??????????????? ??????????? ????? ????? ??? ?????????? ???????? ???????????????????????????โดย www.dmc.tv
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
ไฟล์เสียงล่าสุด หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย ปุจฉาวิสัชชนาธรรม
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login