show episodes
 
เป็น Podcast ที่แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ และข้อคิดดี ๆ จากหนังสือที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวัน โดยศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
Loading …
show series
 
EP 1044 Book Review คำบันดาลใจ ตอนที่ 2 มา Review ต่อเป็นตอนที่ 2 ซึ่งเป็นตอนจบของหนังสือเล่มนี้ โดยได้เลือกเอาข้อคิดดี ๆ ที่ได้จากการอ่านเล่มนี้มาฝากครับโดย nopadolstory
 
OKR EP 19 4 สัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าเริ่มใช้ OKR แบบผิดทาง จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้มีโอกาสพบเห็นการใช้ OKR ในหลายองค์กร ได้สังเกตเห็นว่าหากเริ่มเห็นสัญญาณ 4 ประการเหล่านี้ เริ่มแปลว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดในการนำเอา OKR ไปใช้ในองค์กรแล้ว สัญญาณเหล่านี้มีอะไรบ้าง ลองฟังกันครับโดย nopadolstory
 
EP 1043 Book Review คำบันดาลใจ ตอนที่ 1 หนังสือที่เขียนโดยคุณท้อฟฟี่ แบรดชอว์ เป็นการรวบรวมเอาคำพูดของคนดัง ๆ นำมาขยายความ ได้ข้อคิดดี ๆ หลายอย่าง เลยนำมา Review ไว้เป็นตอนที่ 1 ครับโดย nopadolstory
 
EP 1042 สัมภาษณ์ ศ.ดร. ดุสิต นิยะโต จาก Nanyang Technological University Episode นี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ศ.ดร. ดุสิต นิยะโต อาจารย์จาก School of Computer Science and Engineering จาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ เกี่ยวกับเรื่องการเป็นอาจารย์และการทำงานวิจัยที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญ และสามารถสร้างผลงานที่มี Impact จำนวนมากมาย ลองฟัง…
 
EP 1041 (MB 19) เล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ลำเอียง ตอนที่ 4 ยังคงต่อกับหนังสือเล่มนี้ ที่กล่าวถึงความลำเอียงในการลงทุนในตลาดหุ้น ลองฟังกันได้ครับโดย nopadolstory
 
EP 1040 (WE 63) Self - Made Success ตอนที่ 8 มา Review หนังสือเล่มนี้เป็นตอนสุดท้าย ตอนนี้จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการวันหยุดเช่นกัน ลองฟังกันได้ครับโดย nopadolstory
 
EP 1039 สัมภาษณ์อาจารย์ณัฐวุฒิ เผ่าทวีเรื่อง The Why Of Life ได้มีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์ณัฐวุฒิ เผ่าทวี เรื่องหนังสือ The Why of Life ที่อาจารย์ได้เขียน และแถมท้ายเรื่องการสร้างความสุขในช่วง COVID-19 ลองติดตามฟังกันได้ครับโดย nopadolstory
 
EP 1038 Book Review Stop Living On Auto Pilot ตอนที่ 4 มาเป็นตอนจบของหนังสือเล่มนี้ ที่ให้เราตั้งคำถามกับการใช้ชีวิตของเราว่าเราปล่อยให้เป็น Mode อัตโนมัติอยู่หรือไม่ มาฟังกันครับโดย nopadolstory
 
OKR EP 18 การให้รางวัลเพื่อจูงใจให้ทำ OKR คำถามที่มักจะพบบ่อยสำหรับคนที่ใช้ OKR คือจะทำอย่างไรให้คนอยากทำ OKR จะสามารถให้รางวัลจูงใจได้อย่างไร ลองฟัง Episode นี้ดูครับ เผื่อจะได้ Idea อะไรใหม่ ๆ ไปปรับใช้ในองค์กรได้ครับโดย nopadolstory
 
EP 1037 Book Review Stop Living On Auto Pilot ตอนที่ 3 มาต่อเป็นตอนที่ 3 กับหนังสือที่ช่วยให้เราออกจากการใช้ชีวิตแบบอัตโนมัติ ลองฟังกันครับโดย nopadolstory
 
EP 1036 Book Review Stop Living On Auto Pilot ตอนที่ 2 มาต่อเป็นตอนที่ 2 กับหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกจาก Mode Autopilot ในการดำเนินชีวิตของตัวเอง มีคำถามหลายคำถามที่กระตุ้นให้เราได้คิด ลองฟัง Review กันได้ครับโดย nopadolstory
 
EP 1035 Book Review Stop Living On Auto Pilot ตอนที่ 1 หนังสือที่เขียนโดย Antonio Neves ช่วยให้เราได้กลับมาตั้งคำถามในการดำเนินชีวิตของตัวเอง ผมนำมา Review ไว้เป็นตอนแรก ในบทที่ 1-4 ครับโดย nopadolstory
 
EP 1034 (MB 18) เล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ลำเอียง ตอนที่ 3 ยังอยู่กับหนังสือเล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ลำเอียง เป็นตอนที่ 3 ที่จะเอาความลำเอียงลำดับที่ 21-30 มาเล่าให้ฟังนะครับ ลองเข้าไปฟังกันได้ครับโดย nopadolstory
 
EP 1033 (WE 62) Self - Made Success ตอนที่ 7 รายการผู้ประกอบการวันหยุดตอนนี้ยังเป็นหนังสือ Self-Made Success เช่นเดิมครับ ตอนนี้จะเป็นตอนเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด ลองฟังกันได้ครับโดย nopadolstory
 
EP 1032 Book Review The Why Of Life เป็นหนังสืออีกเล่มที่เป็นผลงานของอาจารย์ณัฐวุฒิ เผ่าทวี ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมและเศรษฐศาสตร์ความสุข จาก Warwick Business School จาก UK ลองฟัง Review กันนะครับโดย nopadolstory
 
EP 1031 ข้อคิดจากพี่ตุ้ม หนุ่มเมืองจันท์ ตอนที่ 2 มาต่อเป็นตอนที่ 2 ครับ สำหรับข้อคิดจากพี่ตุ้ม หนุ่มเมืองจันท์ ซึ่งมาจากการ์ดที่มาจากหนังสือเรื่องธรรมดาสามัญประจำบ้าน ลองฟังกันเผื่อเป็นประโยชน์นะครับโดย nopadolstory
 
OKR EP 17 การใช้ OKR กับการพัฒนาตนเอง นอกจากที่เราจะสามารถนำเอา OKR ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรแล้ว เรายังสามารถนำเอาหลักการ OKR มาพัฒนาตนเองได้ด้วย ทำได้อย่างไร ลองฟัง Episode นี้กันครับโดย nopadolstory
 
EP 1030 ข้อคิดจากพี่ตุ้ม หนุ่มเมืองจันท์ ตอนที่ 1 มาฟังข้อคิดดี ๆ จากพี่ตุ้ม หนุ่มเมืองจันท์ ที่ผมนำมาจาก Card ที่ได้รับจากการซื้อหนังสือเรื่องธรรมดาสามัญประจำบ้าน ตอนนี้เป็นตอนที่ 1 ครับโดย nopadolstory
 
EP 1029 Book Review เรื่องธรรมดาสามัญประจำบ้าน ตอนที่ 2 มาต่อเป็นตอนที่ 2 กับหนังสือเล่มนี้ ซึ่งมีข้อคิดดี ๆ หลาย ๆ ข้อ ลองฟัง Review กันได้ครับโดย nopadolstory
 
EP 1028 Book Review เรื่องธรรมดาสามัญประจำบ้าน ตอนที่ 1 เป็นหนังสืออีกเล่มของพี่ตุ้ม หนุ่มเมืองจันท์ ที่มีข้อคิดดี ๆ หลาย ๆ ข้อ ผมนำมา Review ไว้เป็นตอนแรกครับโดย nopadolstory
 
EP 1027 (MB 17) เล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ลำเอียง ตอนที่ 2 ยังอยู่กับหนังสือเล่มนี้เป็นตอนที่ 2 เป็นหนังสือที่ผมเขียนขึ้นเกี่ยวกับความลำเอียงในการตัดสินใจในการลงทุน ตอนนี้จะเป็นความลำเอียงลำดับที่ 11-20 ครับโดย nopadolstory
 
EP 1026 (WE 61) Self - Made Success ตอนที่ 6 ตอนนี้จะเป็นเรื่องกลยุทธ์ที่นำไปสู่ความสำเร็จทางด้านความคิด ซึ่งหลาย ๆ ข้อน่าจะนำมาใช้ได้สำหรับผู้ประกอบการวันหยุดครับโดย nopadolstory
 
EP 1025 9 สิ่งที่ไม่ควรทำหากไม่ต้องการมาเสียดายตอนอายุเยอะ มาฟัง 9 สิ่งที่เราไม่ควรทำ ไม่เช่นนั้นพอตอนเราแก่ตัวลงไป เราอาจจะมานั่งเสียดาย ลองฟังกันเผื่อได้ประโยชน์นะครับโดย nopadolstory
 
EP 1024 Book Review The Power Of Ignorance เป็นหนังสืออีกเล่มของ Dave Trott ที่เขียนเรื่องเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ไว้ได้อย่างน่าสนใจ Theme ของหนังสือเล่มนี้คือ ถ้าเรายอมรับว่าเราไม่รู้ จะทำให้เราสามารถคิดอะไรใหม่ ๆ ได้อีกมาก ลองฟัง Review กันได้ครับโดย nopadolstory
 
OKR EP 16 เรียนรู้ OKR ได้จากที่ไหนบ้าง ที่ทำงานอยากให้ทำ OKR แต่ไม่รู้เรื่องเลยว่าคืออะไร จะเรียนรู้เรื่องนี้ได้จากที่ไหนได้บ้าง ลองฟัง Episode นี้กันครับ ผมเล่าให้ฟังถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับ OKR เผื่อเป็นประโยชน์นะครับโดย nopadolstory
 
EP 1023 European Super League จะเกิดขึ้นได้จริงหรือ มารู้จัก European Super League กันว่าคืออะไร และทำไมจึงมีทีมใหญ่ในยุโรปหลายทีมสนใจ และจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ สำหรับคนที่ติดตามกีฬาฟุตบอลครับโดย nopadolstory
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login