show episodes
 
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (วิดีโอ)

1
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (วิดีโอ)

พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป (วิดีโอ)
 
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔

1
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔

พระอาจารย์ชยสาโร Ajahn Jayasaro (ชยสาโร ภิกขุ ชยสาโรภิกขุ Bhikku)

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔
 
ธรรมเทศนาพระอาจารย์ชยสาโร ปี ๒๕๕๔
 
ธรรมเทศนาวัดป่านานาชาติ ปี ๒๕๓๑-๒๕๔๔ (แผ่นที่ ๑-๖)
 
ธรรมเทศนาวัดป่านานาชาติ ปี ๒๕๓๑-๒๕๔๔ (แผ่นที่ ๗-๑๒)
 
Loading …
show series
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ • วิธีนั่งทำงานให้ได้ต่อเนื่อง • ชีวิตที่เป็นอมตะ • ลังเลใจเมื่อต้องเลือก • ทำไมรู้สึกกังวลใจแล้วง่วงนอน • การพลัดพรากจากคนรัก • แก้อาการกลัวผีให้หายขาด • ความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธศาสนา • ถามถึงงานศพของโยมแม่ • สติปัญญามนุษย์ในการฝึกตน • เมื่อเพื่อนชอบเอาต…
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป วันไหว้ครู ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
 
พระธรรมเทศนา โดย พระธรรมพัชรญาณมุนี พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ครบ ๑๐๐ วัน หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ว.ป.ร.๑, ภ.ป.ร.๓, ร.จ.ท.๙ ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ จัดโดย กลุ่มพรรษาภาวนา • การระลึกในบุญกุศล • ผู้รู้กับสิ่งที่รับรู้ • เวทนาขณะนั่งภาวนา • จากฟุ้งซ่านสู่ความว่าง • การภาวนาในอิริยาบถนั่ง • นั่งสมาธิท่ามกลางเสียงอึกทึก • ปล่อยวางความรู้สึกผิดพลาด • การเจริญสติด้วยวิธีเพ่งกสิณ • การเจริญสติปัฏฐาน • บัญญัติกับ…
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ • อดีต ปัจจุบัน อนาคต • โสดาบันยังอยากมีลูกอยู่ไหม • ความคิดว่าชายดีกว่าหญิง • อยากหยุดความคิด • ทะเลาะกับครอบครัว • ตักเตือนใครอย่างไรดี • คิดเห็นอย่างไรกับการดูดวง • ทำให้พ่อแม่เสียใจบาปไหม • ถูกกดดันเรื่องการเรียนจนเครียด…
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
 
พระธรรมเทศนา โดย พระธรรมพัชรญาณมุนี พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ว.ป.ร.๑, ภ.ป.ร.๓, ร.จ.ท.๙ ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ • พุทธประวัติมาจากไหน • การประสูติของพระพุทธเจ้า • ทรงดำเนินได้ ๗ ก้าวหลังประสูติจริงไหม • การเสด็จดับขันธปรินิพพาน • ศึกษาพุทธประวัติเพื่ออะไร • สามารถนำข้อคิดมาปรับใช้อย่างไร • หลักการวิทยาศาสตร์กับการตีความพุทธประวัติ…
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ • นิยามของความดีและความชั่ว • ความดี-ชั่วในแต่ละศาสนา • หลักการตัดสินมาตรฐานความดี • การตัดสินว่าเป็น ‘คนดี-คนชั่ว’ • ปัจจัยพัฒนาตนให้เป็นคนที่ดีขึ้น • ปลูกฝังความเป็นกัลยาณมิตร • การอยู่ในสังคมที่มีแต่คนไม่ดี • เอกลัก…
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ • โอกาสการถามคำถาม • พระโดนสัตว์ทำร้าย • พระกับเรื่องอัศจรรย์ • เป้าหมายของความพยายาม • ครอบครัวคิดเห็นไม่ตรงกัน • ความฟุ้งซ่านและหมวดกิเลส • โซเชียลมีเดียกับคนรุ่นใหม่ • คุณค่าชีวิตวัดจากอะไร…
 
พระธรรมเทศนา อบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 
นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ลานพระพุทธรัตนมหาปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 
โอวาทธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระโอวาทวันสงกรานต์ ณ ภาวนาราม วัฒนา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕
 
นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระโอวาทวันสงกรานต์ ณ ภาวนาราม วัฒนา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ ภาวนาราม วัฒนา กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ • โอวาท 'เรื่องธรรมดา' • บุญจากการนั่งสมาธิ • ความคาดหวังในการปฏิบัติ • ความหมายของอุเบกขา • การภาวนาในช่วงเจ็บป่วย • วาระจิตสุดท้าย • ความหมายของสังขาร • จัดการความโกรธ • จัดการความคิดฟุ้งซ่าน • ‘อิทธิบาท ๔’ • บุญจากการฟังธรรม • วัตถุมงคลกับความเชื่อ • เกิดมา…
 
นำสมาธิภาวนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ ภาวนาราม วัฒนา กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕
 
พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 
พระธรรมเทศนาวันมาฆบูชา โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร วาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ • บริจาคผมให้ผู้ป่วยมะเร็ง • การทำงานร่วมกับคนหมู่มาก • จดบันทึกไม่ทันทำอย่างไรดี • ทำอย่างไรให้หลับได้เร็วๆ • พระใช้โทรศัพท์-คอมพิวเตอร์ผิดไหม • อยากก้าวข้าม Comfort Zone • เทคนิควิธีฝึกภาษาให้เก่งขึ้น • การปรับตัวก…
 
ไขปัญหาธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ในวาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ • วิธีขจัดความง่วง • ความเห็นต่อการทำแท้ง • ชีวิตหลังความตาย • กาลเทศะและมารยาท • การเล่นหุ้นเป็นบาปไหม
 
พระธรรมเทศนา โดย พระธรรมพัชรญาณมุนี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี พระชันษาครบ ๑๐๐ ปี ณ วังประมวญ กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
 
โอวาทธรรม โดย พระอาจารย์ชยสาโร ในวาระอบรมนักเรียนและครูปัญญาประทีป งานกตัญญุตา ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
 
พระธรรมเทศนา ในวาระศิษยานุศิษย์น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ครบรอบ ๖๔ ปี พระอาจารย์ชยสาโร ณ วัดป่าเย็นบุญ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
 
วาระปีใหม่ชีวิตใหม่ กิจกรรมโดย สวนโมกข์กรุงเทพ (ออนไลน์) ณ บ้านบุญ ปากช่อง นครราชสีมา วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ที่มา : หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ https://youtu.be/Q_2QsCgEY6g
 
วาระปฏิบัติธรรมค่าย 'Boost Camp' ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนปัญญาประทีป ปากช่อง นครราชสีมา
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน