EPISODE 6 | 看相亲节目学中文

23:41
 
แบ่งปัน
 

Manage episode 298588031 series 2961852
โดย Joanne และถูกค้นพบโดย Player FM และชุมชนของเรา -- ลิขสิทธิ์นี้เป็นของผู้เผยแพร่ ไม่ใช่ Player FM โดยมีการสตรีมเสียงโดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ผู้เผยแพร่ กดปุ่มติดตามเพื่อติดตามการอัพเดทใน Player FM หรือวาง URL ฟีดนี้ไปยังแอพพอดคาสท์อื่น

完整中文Transcript 点击这里 >> 完整Transcript
中英语词汇 excel 格式的点击这里获取下载 >> 词汇表Vocabulary
>> Or click here :
https://convo-chinese-joanne.medium.com/episode-6-%E7%9C%8B%E7%9B%B8%E4%BA%B2%E8%8A%82%E7%9B%AE%E5%AD%A6%E4%B8%AD%E6%96%87-1b70f03afda9
-----------------------------------------------------
这个星期我请到了一个来自法国的好朋友, 他学习中文已经有七八年了! 这期节目里, 他分享了许多学中文生词, 听力, 语法的经验. 特别是我们提到了一个在中国非常流行的相亲节目, 叫做 <非诚勿扰>! 他还给大家推荐了金庸的武侠小说, 以及科幻小说 <三体>. 链接在下面哦~
This week I have a good friend from France who has been learning Chinese for 7 or 8 years! In this episode, he shared a lot of experience in learning Chinese vocabulary, listening, and grammar. In particular, we mentioned a very popular dating reality show in China, called ! He also recommended Jin Yong's martial arts novels, and the science fiction novel "Three Bodies". The links are below!
倚天屠龙记: The Heaven Sword and Dragon Saber
天龙八部: Demi-Gods and Semi-Devils
笑傲江湖: The Smiling, Proud Wanderer
三体: The Three Body Problem
------
心路历程 Experience/Journey Xīnlù lìchéng
建议 Advice jiànyì
留学 Study Abroad liúxué
法国 France fàguó
加拿大 Canada jiānádà
日本 Japan rìběn
电视剧 TV series diànshìjù
被动 Passive bèidòng
嘈杂 Noisy cáozá
环境 environment huánjìng
报中文课 Enroll in Chinese lessons bào zhōngwén kè
有意思 Interesting yǒuyìsi
挑战 Challenging tiǎozhàn
博大精深 Broad and profound bódàjīngshēn
陌生 unfamiliar mòshēng
艺术 Art yìshù
运动 sports yùndòng
俱乐部 Clubs jùlèbù
听写 dictation tīngxiě
听力 Listening tīnglì
节奏 Rhythm jiézòu
停顿 pauses tíngdùn
字幕 Subtitles zìmù
定义 Definition dìngyì
笔记本 Notebook bǐjìběn
相亲 blind date xiāngqīn
单身 singles dānshēn
评价 Evaluate píngjià
留灯 Leave the lights on liú dēng
灭灯 Switch off the lights miè dēng
诚心诚意 Sincere and genuine chéngxīn chéngyì
打扰 Disturb dǎrǎo
电视真人秀 TV reality show diànshì zhēnrén xiù
男嘉宾 Male guests nán jiābīn
女嘉宾 Female guests nǚ jiābīn
搞笑 Funny gǎoxiào
键盘 Keyboard jiànpán
打字 Typing dǎzì
记忆力 Memory jìyìlì
笔记本 Notebooks bǐjìběn
西班牙语 Spanish xībānyá yǔ
词汇量 Vocabulary cíhuì liàng
词典 Dictionaries cídiǎn
智能手机 Smartphone zhìnéng shǒujī
声调 Tone of voice shēngdiào
自然而然 Naturally zìrán'érrán
翘舌音 Warble qiào shé yīn
规则 Rules guīzé
饕餮 sumptuous (banquet) tāotiè
联诵 Joint recitation / liaison lián sòng
规则 rule guīzé
我把这个给忘了 I forgot this one wǒ bǎ zhège gěi wàngle
资源 Resources zīyuán
金庸 Jin Yong jīnyōng
武侠小说 Martial Arts Novels wǔxiá xiǎoshuō
科幻小说 Science Fiction kēhuàn xiǎoshuō
停顿 Pause tíngdùn
流畅 Fluid liúchàng
雨果奖 Hugo Award yǔ guǒ jiǎng


Powered by Firstory Hosting

25 ตอน