EPISODE 21 | 插播一则征婚广告 Here we have an Ad looking for love

16:14
 
แบ่งปัน
 

Manage episode 302292843 series 2961852
โดย Joanne และถูกค้นพบโดย Player FM และชุมชนของเรา -- ลิขสิทธิ์นี้เป็นของผู้เผยแพร่ ไม่ใช่ Player FM โดยมีการสตรีมเสียงโดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ผู้เผยแพร่ กดปุ่มติดตามเพื่อติดตามการอัพเดทใน Player FM หรือวาง URL ฟีดนี้ไปยังแอพพอดคาสท์อื่น

完整中英语Transcript 点击这里 >> 完整Transcript
完整中英语Vocablary点击这里 >> 完整Vocabulary
>> Or click here:
https://convo-chinese-joanne.medium.com/episode-21-%E6%8F%92%E6%92%AD%E4%B8%80%E5%88%99%E5%BE%81%E5%A9%9A%E5%B9%BF%E5%91%8A-e19e89668fc2
-----------------------------------------------------
继续和好朋友Sissi聊我们在交友软件上遇到的男生,以及帮Sissi插播一条征婚广告:三观正,身材好的男生欢迎来联系Sissi呀~(开玩笑的!)
This week we continue the same topic about dating apps and the guys we met on dating apps with Sissi. And we also inserted an advertisement looking for love for Sissi - Guys who have a good value system and in good shape, please contact me and I will connect you with Sissi (joking!!)
--
真人见面 Meet the real person | Zhēnrén jiànmiàn
受不了 can't stand | shòu bùliǎo
愉快 Pleasant | yúkuài
幽默 humorous | yōumò
浪费时间 waste of time | làngfèi shíjiān
种种原因 All kinds of reasons | zhǒngzhǒng yuányīn
政策 Policy | zhèngcè
赶紧 hurry to do something | gǎnjǐn
见面 Meet | jiànmiàn
给自己定的 Set for yourself | jǐ zìjǐ dìng de
学起来 Learn it, pick it up | xué qǐlái
当回事 take it seriously | dāng huí shì
严肃 Seriously | yánsù
出差 business trip | chūchāi
异地恋 long distance relationship | yìdì liàn
外向 extrovert | wàixiàng
内向 introvert | nèixiàng
习惯于 Accustomed to | xíguàn yú
偶然现象 coincidence | ǒurán xiànxiàng
赶巧 coincidence | gǎnqiǎo
故意 deliberately | gùyì
调情 flirtation | tiáoqíng
相互了解 Mutual understanding | xiānghù liǎojiě
持续了 lasted | chíxùle
笔友 pen pal | bǐyǒu
战线 battle line | zhànxiàn
速战速决 quick and easy | sù zhàn sùjué
讲效率 talk about efficiency | jiǎng xiàolǜ
线上聊天 online chat | xiàn shàng liáotiān
线下见面 meet offline | xiàn xià jiànmiàn
习惯 Habits | xíguàn
表达 Expression | biǎodá
有时候是会这样子 Sometimes it's like this | yǒu shíhòu shì huì zhèyàng zi
脑补 make up | nǎo bǔ
长相 appearance | zhǎngxiàng
征婚 recruitment for marriage | zhēnghūn
广告 advertisement | guǎnggào
三观 three views (value system) | sān guān
世界观 world view | shìjièguān
人生观 view on life | rénshēng guān
价值观 Values | jiàzhíguān
看待 look at , view , have an opinion | kàndài
契合 fit | qìhé
身材 body shape | shēncái
生活习惯 lifestyle habits | shēnghuó xíguàn
有助于 Helpful | yǒu zhù yú
相处 get along | xiāngchǔ
腹肌 abs | fù jī
马甲线 waistline | mǎjiǎ xiàn
无所谓 indifferent | wúsuǒwèi
广泛 extensive | guǎngfàn
审美 aesthetic | shěnměi
有痕迹 signs, marks | yǒu hénjī
锻炼 Exercise | duànliàn
有意识的 Conscious | yǒuyìshí de
我看得出来 I can see it | wǒ kàn dé chūlái
爱惜自己 Love yourself | àixī zìjǐ
折射 reflect | zhéshè
自律 Self-discipline | zìlǜ
相处过程 The process of getting along | xiāngchǔ guòchéng
三观不正 Bad value systems | sān guān bù zhèng
评价 Evaluation | píngjià
冒犯 offend | màofàn
急于求成 eagerness to achieve something | jíyú qiú chéng
眼缘 feel good at the first sight | yǎn yuán
陌生人的关系 stranger relationship | mòshēng rén de guānxì
发起邀约 Initiating an invitation | fāqǐ yāoyuē
预见 Anticipate | yùjiàn
夸张 exaggerate | kuāzhāng
没什么事儿干 nothing to do | méishénme shì er gàn
三观不合 value system do not match | sān guān bùhé
拉黑 block | lā hēi
删除 Delete | shānchú
挺爽的 feels pretty good | tǐng shuǎng de
女权 Women's rights | nǚquán
性别平等 gender equality | xìngbié píngděng
相夫教子 marriage and child-rearing | xiàng fū jiàozǐ
聊得来 get along with each other | liáo dé lái
筛选 screening | shāixuǎn
大浪淘沙 Big wave pours the sand (filter process is long) | dàlàngtáoshā
耗精力 energy consuming | hào jīnglì
对话框 conversation box | duìhuà kuāng
维持 maintain | wéichí
策略 strategy | cèlüè
备胎 spare tire, backup | bèi tāi
骗局 cheat | piànjú
契合 Fitting | qìhé
兜售 peddling, sell | dōushòu
数字货币 Digital Currency | shùzì huòbì
小心 Beware | xiǎoxīn
诈骗 Scams | zhàpiàn
加密货币 Cryptocurrency | jiāmì huòbì
有一个度 There is a degree | yǒu yīgè dù
征婚条件 Requirements for boyfriends | zhēnghūn tiáojiàn


Powered by Firstory Hosting

25 ตอน