EPISODE 13 | 小时候超级讨厌的体育课 We hated PE (physical education) classes!

8:21
 
แบ่งปัน
 

Manage episode 298588024 series 2961852
โดย Joanne และถูกค้นพบโดย Player FM และชุมชนของเรา -- ลิขสิทธิ์นี้เป็นของผู้เผยแพร่ ไม่ใช่ Player FM โดยมีการสตรีมเสียงโดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ผู้เผยแพร่ กดปุ่มติดตามเพื่อติดตามการอัพเดทใน Player FM หรือวาง URL ฟีดนี้ไปยังแอพพอดคาสท์อื่น

完整中文Transcript 点击这里 >> 完整Transcript
中英语词汇 excel 格式的点击这里获取下载 >> 词汇表Vocabulary
>> Or click here:
https://convo-chinese-joanne.medium.com/episode-13-%E5%B0%8F%E6%97%B6%E5%80%99-3fe9c6bc0a5c
-----------------------------------------------------
没有想到吧,我们小时候最讨厌的课程之一,竟然是体育课! 因为体育课总是做一些很无聊的运动,比如立定跳远啊,丢实心球啊什么的。长大了以后,反而慢慢喜欢上了运动,是不是很讽刺呢?但是今天呢,中国也刮起了全民健身的风潮。老年人们每天走路做瑜伽,小朋友开始学马术滑雪。我们今天就来聊一聊,我们每天生活中的运动!
Have you imagined that one of the most annoying lessons Gwin and me had as kids, was physcial education (PE) class! Because the physical education class always do some very boring sports, such as long jump or throwing the solid ball ah and so on. When we grew up, we grew to love sports, isn't it ironic? But today, China is also seeing the growing trend of fitness. Older people are walking and doing yoga every day, while young kids are learning equestrian skiing. Let's talk today, we live every day in the sport!
----------------------------------------------------
体育课 Physical Education Class | Tǐyù kè
恐怖 Horror | kǒngbù
回忆 Memories | huíyì
享受 Enjoy | xiǎngshòu
向往 yearning | xiàngwǎng
全民 All | quánmín
健身 Fitness | jiànshēn
风潮 The Wave | fēngcháo
郊区 Suburbs | jiāoqū
游泳 Swimming | yóuyǒng
课程压力 Class pressure | kèchéng yālì
可有可无 optional | kě yǒu kě wú
压力 pressure | yālì
体育考试 Physical Education Exam | tǐyù kǎoshì
无趣 uninteresting | wúqù
立定跳远 Standing Long Jump | lìdìng tiàoyuǎn
实心球 solid ball | shíxīn qiú
无从下手 no way to get started | wúcóng xiàshǒu
天赋 Talented | tiānfù
身体素质 Physicality | shēntǐ sùzhì
挂钩 Hooking | guàgōu
不及格 Failure | bù jígé
铅球 Shot Put | qiānqiú
手臂力量 Arm Strength | shǒubì lìliàng
羽毛球 Badminton | yǔmáoqiú
网球 Tennis | wǎngqiú
乒乓球 Table Tennis | pīngpāng qiú
网球 Tennis | wǎngqiú
游泳 Swimming | yóuyǒng
跳远 Long Jump | tiàoyuǎn
体能 Physical Fitness | tǐnéng
讽刺 Sarcasm | fèngcì
抗拒 Resistance | kàngjù
身体素质 Physical fitness | shēntǐ sùzhì
钢琴 Piano | gāngqín
乐趣 Fun | lèqù
逼着 by force | bīzhe
凭乐趣 by fun | píng lèqù
举国之力 by the power of the nation | jǔguó zhī lì
培养 cultivate | péiyǎng
金牌 gold medal | jīnpái
马拉松 marathon | mǎlāsōng
健身馆 fitness gym | jiànshēn guǎn
越野跑步 cross country running | yuèyě pǎobù
瑜伽 Yoga | yújiā
骑马 Horseback Riding | qímǎ
马术 Equestrian | mǎshù
冰球 Ice Hockey | bīngqiú
培训班 Training Classes | péixùn bān
滑雪 Skiing | huáxuě
溜冰 Ice Skating | liūbīng
好成绩 Good grades | hǎo chéngjī
千纸鹤 Thousand Paper Cranes / origami | qiān zhǐ hè


Powered by Firstory Hosting

25 ตอน