Artwork

เนื้อหาจัดทำโดย Adam Baranski & Michael Sharp, Adam Baranski, and Michael Sharp เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Adam Baranski & Michael Sharp, Adam Baranski, and Michael Sharp หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
Player FM - แอป Podcast
ออฟไลน์ด้วยแอป Player FM !

From New York Streets to the middle of Iowa: A Rollerblading Adventure

54:27
 
แบ่งปัน
 

Manage episode 367682907 series 3418338
เนื้อหาจัดทำโดย Adam Baranski & Michael Sharp, Adam Baranski, and Michael Sharp เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Adam Baranski & Michael Sharp, Adam Baranski, and Michael Sharp หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal

Send us a Text Message.

Are you ready to hit the road and get your heart pumping with rollerblading enthusiasts, Caleb and Sonic? Prepare to be captivated as we strap on our skates and explore the thrilling world of inline skating and rollerblading. From the exhilarating rush of RAGBRAI and BRAG to the unique challenges of skating in winter, we tackle it all. The duo share their experiences, passion and the thrill of speeding down a hill in Georgia - beware, their infectious enthusiasm might just have you reaching for your own pair of skates!
Skating through different environments is no easy feat. As we follow Caleb and Sonic through bustling streets of New York City to the terrain of Iowa, we uncover the unique training routines and the strategies they employ to conquer their craft. Further, we dive into the art of packing for such extreme events. Whether it's a minimalist approach or sporting a new jersey every day, the duo shares useful packing hacks and how they navigate the logistics of possibly doing laundry mid-event - an aspect we rarely consider!
Just when you think you've heard it all, we shift gears to discuss the upcoming feature film, 'Shift', a documentary that paints a vivid picture of the people and towns that make these events possible. As we wrap up, Caleb and Sonic leave us with a golden nugget of wisdom – every day is a good day for a skate or ride, but preparation and maintenance are key. So whether you’re a seasoned skater or a curious newbie, tune in and let Caleb and Sonic inspire you with their adventurous spirits and undeniable love for the road.

We will be back

Support the Show.

Embarking on a journey of camaraderie that spans years, Adam and Michael have cultivated a deep friendship rooted in their mutual passion for cycling. Through the twists and turns of life, these two friends have pedaled side by side, weaving a tapestry of shared experiences and good-natured teasing that only solidifies the authenticity of their bond.

Their cycling escapades, filled with laughter and banter, are a testament to the enduring spirit of true friendship. Whether conquering challenging trails or coasting through scenic routes, Adam and Michael's adventures on two wheels are a testament to the joy found in the simple pleasures of life.

If you're on the lookout for a podcast that captures the essence of friendship and the thrill of cycling, look no further. Join them on this audio journey, where they not only share captivating stories but also invite you to be a part of their cycling community. Get ready for a blend of fun tales, insightful discussions, and a genuine celebration of the joy that comes from embracing the open road on two wheels. This podcast is your ticket to an immersive and uplifting cycling-centric experience.

and Remember,
It's a Great Day for a Bike Ride!
https://www.facebook.com/cyclingmenofleisure
https://cyclingmenofleisure.com/
http...

  continue reading

บท

1. Cycling Men's Road Adventures (00:00:19)

2. Skate Maintenance and RAGBRAI Experiences (00:13:19)

3. Skating and Cycling in Winter (00:23:31)

4. Preparing for RAGBRAI (00:29:30)

5. Nutrition for Cyclists and Skaters (00:34:40)

6. RAGBRAI and Unique Adventures (00:40:33)

7. Day for Ride and Skate (00:51:25)

44 ตอน

Artwork
iconแบ่งปัน
 
Manage episode 367682907 series 3418338
เนื้อหาจัดทำโดย Adam Baranski & Michael Sharp, Adam Baranski, and Michael Sharp เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Adam Baranski & Michael Sharp, Adam Baranski, and Michael Sharp หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal

Send us a Text Message.

Are you ready to hit the road and get your heart pumping with rollerblading enthusiasts, Caleb and Sonic? Prepare to be captivated as we strap on our skates and explore the thrilling world of inline skating and rollerblading. From the exhilarating rush of RAGBRAI and BRAG to the unique challenges of skating in winter, we tackle it all. The duo share their experiences, passion and the thrill of speeding down a hill in Georgia - beware, their infectious enthusiasm might just have you reaching for your own pair of skates!
Skating through different environments is no easy feat. As we follow Caleb and Sonic through bustling streets of New York City to the terrain of Iowa, we uncover the unique training routines and the strategies they employ to conquer their craft. Further, we dive into the art of packing for such extreme events. Whether it's a minimalist approach or sporting a new jersey every day, the duo shares useful packing hacks and how they navigate the logistics of possibly doing laundry mid-event - an aspect we rarely consider!
Just when you think you've heard it all, we shift gears to discuss the upcoming feature film, 'Shift', a documentary that paints a vivid picture of the people and towns that make these events possible. As we wrap up, Caleb and Sonic leave us with a golden nugget of wisdom – every day is a good day for a skate or ride, but preparation and maintenance are key. So whether you’re a seasoned skater or a curious newbie, tune in and let Caleb and Sonic inspire you with their adventurous spirits and undeniable love for the road.

We will be back

Support the Show.

Embarking on a journey of camaraderie that spans years, Adam and Michael have cultivated a deep friendship rooted in their mutual passion for cycling. Through the twists and turns of life, these two friends have pedaled side by side, weaving a tapestry of shared experiences and good-natured teasing that only solidifies the authenticity of their bond.

Their cycling escapades, filled with laughter and banter, are a testament to the enduring spirit of true friendship. Whether conquering challenging trails or coasting through scenic routes, Adam and Michael's adventures on two wheels are a testament to the joy found in the simple pleasures of life.

If you're on the lookout for a podcast that captures the essence of friendship and the thrill of cycling, look no further. Join them on this audio journey, where they not only share captivating stories but also invite you to be a part of their cycling community. Get ready for a blend of fun tales, insightful discussions, and a genuine celebration of the joy that comes from embracing the open road on two wheels. This podcast is your ticket to an immersive and uplifting cycling-centric experience.

and Remember,
It's a Great Day for a Bike Ride!
https://www.facebook.com/cyclingmenofleisure
https://cyclingmenofleisure.com/
http...

  continue reading

บท

1. Cycling Men's Road Adventures (00:00:19)

2. Skate Maintenance and RAGBRAI Experiences (00:13:19)

3. Skating and Cycling in Winter (00:23:31)

4. Preparing for RAGBRAI (00:29:30)

5. Nutrition for Cyclists and Skaters (00:34:40)

6. RAGBRAI and Unique Adventures (00:40:33)

7. Day for Ride and Skate (00:51:25)

44 ตอน

ทุกตอน

×
 
Loading …

ขอต้อนรับสู่ Player FM!

Player FM กำลังหาเว็บ

 

คู่มืออ้างอิงด่วน