โดย Intermediate Korean และถูกค้นพบโดย Player FM และชุมชนของเรา -- ลิขสิทธิ์นี้เป็นของผู้เผยแพร่ ไม่ใช่ Player FM โดยมีการสตรีมเสียงโดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ผู้เผยแพร่ กดปุ่มติดตามเพื่อติดตามการอัพเดทใน Player FM หรือวาง URL ฟีดนี้ไปยังแอพพอดคาสท์อื่น

ใคร ๆ ก็รักเรา!

รีวิวผู้ใช้งาน

"ปลื้มฟังก์ชันแบบออฟไลน์มาก"
"นี่แหละ "ใช่เลย" วิธีจัดการกับการติดตามพอดคาสต์ที่เราติดตาม และยังเป็นวิธีที่ดีในการสำรวจพอดคาสต์ใหม่ ๆ ด้วย"

EP. 60 이거 아세요?_외갓집 체험

8:21
 
แบ่งปัน
 

Manage episode 331021953 series 2996221
โดย Intermediate Korean และถูกค้นพบโดย Player FM และชุมชนของเรา -- ลิขสิทธิ์นี้เป็นของผู้เผยแพร่ ไม่ใช่ Player FM โดยมีการสตรีมเสียงโดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ผู้เผยแพร่ กดปุ่มติดตามเพื่อติดตามการอัพเดทใน Player FM หรือวาง URL ฟีดนี้ไปยังแอพพอดคาสท์อื่น

유튜브 https://youtu.be/E5JAAnwehcA

대본 https://mcdn.podbean.com/mf/web/jk9ykb/ep60_experience.pdf

민쌤: 여러분, 안녕하세요? 사뿐사뿐 민쌤입니다.

권쌤: 안녕하세요? 반짝반짝 권쌤입니다.

민쌤: 권 선생님, 오늘 기분이 참 좋아 보이세요. 무슨 좋은 일 있으신가요?

권쌤: 네! 민 선생님께서 알아보셨네요. 이번 여름에 한국에 가려고 비행기 티켓을 샀어요.

민쌤: 와! 여름에 한국을 방문하시는군요.

권쌤: 네, 아이들 방학을 맞아 한국의 가족과 친지들을 만나러 가려고요.

민쌤: 정말 설레실 거 같아요.

권쌤: 맞아요. 그동안 코로나 때문에 한국에 쉽게 가지 못해서 그런지 마음은 벌써 한국에 가 있는 거 같아요.

민쌤: 권 선생님도 그렇지만 아이들도 정말 좋아하겠어요.

권쌤: 그럼요. 아이들은 할머니, 할아버지 만날 생각에 정말 들떠 있어요.

민쌤: 한국에 가면 맛있는 한국 음식도 많이 먹고 새로운 문화 체험도 할 수 있으니 온 가족이 손꼽아 기다릴 거 같아요.

권쌤: 여름 방학을 알차게 보내기 위해서 아이들과 여러 계획을 세우고 있는데, 이번에는 특별히 외갓집 체험을 기대하고 있답니다.

민쌤: 외갓집 체험요?

권쌤: 네, 외갓집은 외할머니와 외할아버지가 계신 집이잖아요?

민쌤: 맞아요. 그런데 체험을 한다고요?

권쌤: 외갓집 체험은 진짜 외갓집에 간다는 뜻이 아니고요. 저희가 어릴 때 시골에 있는 외갓집에서 방학을 보낸 것처럼 농촌을 체험해 보는 프로그램이에요.

민쌤: 와, 그런 프로그램이 있군요. 저도 어렸을 때 방학이 되면 시골에 있는 외갓집에 가서 즐겁게 놀곤 했는데 정말 좋은 아이디어네요.

권쌤: 요즘은 도시에서 생활하는 아이들이 많잖아요? 그리고 외갓집도 시골이 아닌 경우가 많고요.

민쌤: 그렇죠. 저희 아이들만 해도 도시에서 자라고 외갓집도 도시에 있어서 시골에 가 본 일이 거의 없어요.

권쌤: 민 선생님은 어릴 때 외갓집에 가면 주로 뭐 하셨어요?

민쌤: 음, 할머니 집 앞에 있는 개울에서 수영을 하기도 하고 맛있는 음식도 먹고요. 또 할머니가 밭에서 일을 하시면 따라가서 돕기도 했어요.

권쌤: 이렇게 시골에서 할 수 있는 다양한 활동들을 외갓집 체험을 통해 할 수 있어요.

민쌤: 그렇군요. 그럼 외갓집 체험에는 구체적으로 어떤 프로그램들이 있나요?

권쌤: 하루만에 다녀오는 당일 체험과 잠을 자면서 진행하는 숙박 체험이 있어요.

민쌤: 여름 방학에는 어떤 체험들이 있을까요?

권쌤: 민 선생님이 하셨던 것처럼 수영도 하고요. 개울에서 물고기 잡기, 옥수수 따기, 직접 수확한 야채들로 맛있는 음식 만들기 등이 있어요. 밤에는 마당에서 모닥불을 피워 고구마를 구워 먹기도 하지요!

민쌤: 와, 듣기만 해도 옛날 생각이 나면서 벌써 신이 나는데요.

권쌤: 저희는 예전에 외갓집 체험을 다녀온 적이 있는데 아이들도 좋아했지만 저도 너무 즐거웠어요. 그래서 한국을 방문할 때 꼭 다시 가기로 했어요.

민쌤: 권 선생님 얘기를 들으니 저도 여름에 가 보고 싶네요.

권쌤: 외갓집 체험은 계절별로 프로그램이 다양해서 꼭 여름이 아니어도 좋아요.

민쌤: 아, 그런가요? 다른 계절에는 어떤 체험들이 있나요?

권쌤: 봄에는 화전을 만들기도 하고요. 봄나물을 캐서 떡을 만들기도 해요.

민쌤: 예쁜 꽃으로 화전을 부쳐 먹으면 정말 고소하고 맛있죠.

권쌤: 또 가을에는 도토리나 예쁜 낙엽을 주워 작품을 만들기도 하고 초겨울에는 김장을 하기도 해요.

민쌤: 와! 김장을 하면 맛있는 김치를 그 자리에서 바로 맛볼 수 있겠네요.

권쌤: 물론이지요. 그리고 외갓집 체험은 지역별로 골라 가는 재미도 있어요.

민쌤: 지역별로 어떤 활동들이 있을까요?

권쌤: 딸기가 유명한 지역에는 딸기를 수확해 딸기 케이크를 만들기도 하고요. 허브 농원이 있는 곳에서는 허브 비누나 향초 만들기 등의 체험을 할 수 있어요.

민쌤: 정말 독특하고 다양하네요.

권쌤: 제가 여기서 말씀드린 체험들은 정말 일부에 불과해요. 아주 신나는 체험들이 많이 있답니다.

민쌤: 그럼 이런 체험들을 해 보려면 어디서, 어떻게 찾아야 하나요?

권쌤: 인터넷에서 외갓집 체험, 농촌 체험, 농촌 여행 등으로 검색하시면 돼요.

민쌤: 인터넷에 그런 프로그램들이 나와 있다는 말씀이시죠?

권쌤: 네. 단체별로, 지역별로 다양한 프로그램들이 많이 있으니 골라서 가면 돼요.

민쌤: 그럼 인터넷에는 실제로 다녀오신 분들이 써 놓은 후기도 있겠네요?

권쌤: 그럼요. 체험하신 분들의 후기를 읽어 보고 프로그램을 고르는 것도 좋은 방법이에요.

민쌤: 그런데 혹시 농촌에서 살아 본 적이 없는 분들은 어색할 수도 있지 않을까요?

권쌤: 조금 새롭게 느껴질 수는 있겠지요. 그런데 농촌을 알리기 위한 체험들이라 친절하게 안내해 주니까 걱정하지 않으셔도 돼요.

민쌤: 어릴 때 부모님과 외갓집에 갔던 기억이 나서 저도 정말 가 보고 싶네요.

권쌤: 농촌 체험 프로그램은 어르신들도 좋아하시기 때문에, 아이들뿐만 아니라 할머니, 할아버지를 모시고 가도 정말 좋아요.

민쌤: 듣고 보니 그럴 거 같아요. 아이들도 어른들도 모두 함께 즐길 수 있는 체험일 거 같네요.

권쌤: 민 선생님과 외갓집 체험 이야기를 나누다 보니 저도 하루 빨리 가고 싶네요.

민쌤: 권 선생님은 정말 즐거운 여름을 보낼 수 있으시겠어요.

권쌤: 여러분들에게 재미난 후기 들려 드릴 수 있도록 알찬 시간 보내고 올게요.

민쌤: 네. 권 선생님, 건강히 잘 다녀와서 얘기 나눠 주세요.

권쌤: 알겠습니다.

민쌤: 청취자 여러분, 오늘 우리는 외갓집 체험에 대해서 얘기 나눠 봤어요. 어떠셨어요?

권쌤: 여러분이 한국을 방문할 기회가 있으면 꼭 경험해 보시기를 추천드려요.

민쌤: 정말 특별한 체험이 될 거 같지요?

권쌤: 그리고 외갓집 체험과 관련된 사진을 몇 장 올려 두었으니 대본 링크를 눌러 확인해 보시고요.

민쌤: 그럼 저희는 다음에 또 다른 재미난 이야기를 갖고 찾아오겠습니다. 안녕히 계세요.

권쌤: 안녕히 계세요!

이메일 4intermediatekorean@gmail.com

  continue reading

81 ตอน

แบ่งปัน
 
Manage episode 331021953 series 2996221
โดย Intermediate Korean และถูกค้นพบโดย Player FM และชุมชนของเรา -- ลิขสิทธิ์นี้เป็นของผู้เผยแพร่ ไม่ใช่ Player FM โดยมีการสตรีมเสียงโดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ผู้เผยแพร่ กดปุ่มติดตามเพื่อติดตามการอัพเดทใน Player FM หรือวาง URL ฟีดนี้ไปยังแอพพอดคาสท์อื่น

유튜브 https://youtu.be/E5JAAnwehcA

대본 https://mcdn.podbean.com/mf/web/jk9ykb/ep60_experience.pdf

민쌤: 여러분, 안녕하세요? 사뿐사뿐 민쌤입니다.

권쌤: 안녕하세요? 반짝반짝 권쌤입니다.

민쌤: 권 선생님, 오늘 기분이 참 좋아 보이세요. 무슨 좋은 일 있으신가요?

권쌤: 네! 민 선생님께서 알아보셨네요. 이번 여름에 한국에 가려고 비행기 티켓을 샀어요.

민쌤: 와! 여름에 한국을 방문하시는군요.

권쌤: 네, 아이들 방학을 맞아 한국의 가족과 친지들을 만나러 가려고요.

민쌤: 정말 설레실 거 같아요.

권쌤: 맞아요. 그동안 코로나 때문에 한국에 쉽게 가지 못해서 그런지 마음은 벌써 한국에 가 있는 거 같아요.

민쌤: 권 선생님도 그렇지만 아이들도 정말 좋아하겠어요.

권쌤: 그럼요. 아이들은 할머니, 할아버지 만날 생각에 정말 들떠 있어요.

민쌤: 한국에 가면 맛있는 한국 음식도 많이 먹고 새로운 문화 체험도 할 수 있으니 온 가족이 손꼽아 기다릴 거 같아요.

권쌤: 여름 방학을 알차게 보내기 위해서 아이들과 여러 계획을 세우고 있는데, 이번에는 특별히 외갓집 체험을 기대하고 있답니다.

민쌤: 외갓집 체험요?

권쌤: 네, 외갓집은 외할머니와 외할아버지가 계신 집이잖아요?

민쌤: 맞아요. 그런데 체험을 한다고요?

권쌤: 외갓집 체험은 진짜 외갓집에 간다는 뜻이 아니고요. 저희가 어릴 때 시골에 있는 외갓집에서 방학을 보낸 것처럼 농촌을 체험해 보는 프로그램이에요.

민쌤: 와, 그런 프로그램이 있군요. 저도 어렸을 때 방학이 되면 시골에 있는 외갓집에 가서 즐겁게 놀곤 했는데 정말 좋은 아이디어네요.

권쌤: 요즘은 도시에서 생활하는 아이들이 많잖아요? 그리고 외갓집도 시골이 아닌 경우가 많고요.

민쌤: 그렇죠. 저희 아이들만 해도 도시에서 자라고 외갓집도 도시에 있어서 시골에 가 본 일이 거의 없어요.

권쌤: 민 선생님은 어릴 때 외갓집에 가면 주로 뭐 하셨어요?

민쌤: 음, 할머니 집 앞에 있는 개울에서 수영을 하기도 하고 맛있는 음식도 먹고요. 또 할머니가 밭에서 일을 하시면 따라가서 돕기도 했어요.

권쌤: 이렇게 시골에서 할 수 있는 다양한 활동들을 외갓집 체험을 통해 할 수 있어요.

민쌤: 그렇군요. 그럼 외갓집 체험에는 구체적으로 어떤 프로그램들이 있나요?

권쌤: 하루만에 다녀오는 당일 체험과 잠을 자면서 진행하는 숙박 체험이 있어요.

민쌤: 여름 방학에는 어떤 체험들이 있을까요?

권쌤: 민 선생님이 하셨던 것처럼 수영도 하고요. 개울에서 물고기 잡기, 옥수수 따기, 직접 수확한 야채들로 맛있는 음식 만들기 등이 있어요. 밤에는 마당에서 모닥불을 피워 고구마를 구워 먹기도 하지요!

민쌤: 와, 듣기만 해도 옛날 생각이 나면서 벌써 신이 나는데요.

권쌤: 저희는 예전에 외갓집 체험을 다녀온 적이 있는데 아이들도 좋아했지만 저도 너무 즐거웠어요. 그래서 한국을 방문할 때 꼭 다시 가기로 했어요.

민쌤: 권 선생님 얘기를 들으니 저도 여름에 가 보고 싶네요.

권쌤: 외갓집 체험은 계절별로 프로그램이 다양해서 꼭 여름이 아니어도 좋아요.

민쌤: 아, 그런가요? 다른 계절에는 어떤 체험들이 있나요?

권쌤: 봄에는 화전을 만들기도 하고요. 봄나물을 캐서 떡을 만들기도 해요.

민쌤: 예쁜 꽃으로 화전을 부쳐 먹으면 정말 고소하고 맛있죠.

권쌤: 또 가을에는 도토리나 예쁜 낙엽을 주워 작품을 만들기도 하고 초겨울에는 김장을 하기도 해요.

민쌤: 와! 김장을 하면 맛있는 김치를 그 자리에서 바로 맛볼 수 있겠네요.

권쌤: 물론이지요. 그리고 외갓집 체험은 지역별로 골라 가는 재미도 있어요.

민쌤: 지역별로 어떤 활동들이 있을까요?

권쌤: 딸기가 유명한 지역에는 딸기를 수확해 딸기 케이크를 만들기도 하고요. 허브 농원이 있는 곳에서는 허브 비누나 향초 만들기 등의 체험을 할 수 있어요.

민쌤: 정말 독특하고 다양하네요.

권쌤: 제가 여기서 말씀드린 체험들은 정말 일부에 불과해요. 아주 신나는 체험들이 많이 있답니다.

민쌤: 그럼 이런 체험들을 해 보려면 어디서, 어떻게 찾아야 하나요?

권쌤: 인터넷에서 외갓집 체험, 농촌 체험, 농촌 여행 등으로 검색하시면 돼요.

민쌤: 인터넷에 그런 프로그램들이 나와 있다는 말씀이시죠?

권쌤: 네. 단체별로, 지역별로 다양한 프로그램들이 많이 있으니 골라서 가면 돼요.

민쌤: 그럼 인터넷에는 실제로 다녀오신 분들이 써 놓은 후기도 있겠네요?

권쌤: 그럼요. 체험하신 분들의 후기를 읽어 보고 프로그램을 고르는 것도 좋은 방법이에요.

민쌤: 그런데 혹시 농촌에서 살아 본 적이 없는 분들은 어색할 수도 있지 않을까요?

권쌤: 조금 새롭게 느껴질 수는 있겠지요. 그런데 농촌을 알리기 위한 체험들이라 친절하게 안내해 주니까 걱정하지 않으셔도 돼요.

민쌤: 어릴 때 부모님과 외갓집에 갔던 기억이 나서 저도 정말 가 보고 싶네요.

권쌤: 농촌 체험 프로그램은 어르신들도 좋아하시기 때문에, 아이들뿐만 아니라 할머니, 할아버지를 모시고 가도 정말 좋아요.

민쌤: 듣고 보니 그럴 거 같아요. 아이들도 어른들도 모두 함께 즐길 수 있는 체험일 거 같네요.

권쌤: 민 선생님과 외갓집 체험 이야기를 나누다 보니 저도 하루 빨리 가고 싶네요.

민쌤: 권 선생님은 정말 즐거운 여름을 보낼 수 있으시겠어요.

권쌤: 여러분들에게 재미난 후기 들려 드릴 수 있도록 알찬 시간 보내고 올게요.

민쌤: 네. 권 선생님, 건강히 잘 다녀와서 얘기 나눠 주세요.

권쌤: 알겠습니다.

민쌤: 청취자 여러분, 오늘 우리는 외갓집 체험에 대해서 얘기 나눠 봤어요. 어떠셨어요?

권쌤: 여러분이 한국을 방문할 기회가 있으면 꼭 경험해 보시기를 추천드려요.

민쌤: 정말 특별한 체험이 될 거 같지요?

권쌤: 그리고 외갓집 체험과 관련된 사진을 몇 장 올려 두었으니 대본 링크를 눌러 확인해 보시고요.

민쌤: 그럼 저희는 다음에 또 다른 재미난 이야기를 갖고 찾아오겠습니다. 안녕히 계세요.

권쌤: 안녕히 계세요!

이메일 4intermediatekorean@gmail.com

  continue reading

81 ตอน

ทุกตอน

×
 
Loading …

ขอต้อนรับสู่ Player FM!

Player FM กำลังหาเว็บ

 

Player FM - แอป Podcast
ออฟไลน์ด้วยแอป Player FM !

คู่มืออ้างอิงด่วน