Artwork

เนื้อหาจัดทำโดย Randal DeHart and Randal DeHart | Construction Accountant |PMP | QPA เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Randal DeHart and Randal DeHart | Construction Accountant |PMP | QPA หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
Player FM - แอป Podcast
ออฟไลน์ด้วยแอป Player FM !

576: How To Build Up And Stand Out By Delighting Your Construction Clients

12:13
 
แบ่งปัน
 

Manage episode 418713805 series 1082451
เนื้อหาจัดทำโดย Randal DeHart and Randal DeHart | Construction Accountant |PMP | QPA เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Randal DeHart and Randal DeHart | Construction Accountant |PMP | QPA หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
This Podcast Is Episode 576, And It's About How To Build Up And Stand Out By Delighting Your Construction Clients

Most businesses understand that customer satisfaction is crucial to their success. Happy clients are likelier to remain loyal, refer others, and leave positive reviews. This trend has only been amplified by social media and online review sites, where negative feedback can spread quickly and damage a company's reputation.

In an increasingly competitive marketplace, more than an effective customer service system is needed: you must provide customers with a positive and memorable end-to-end experience at every touchpoint. Creating powerful experiences that exceed consumer expectations can have massive implications for any business — from increasing brand loyalty and trustworthiness among current clients to being highly attractive to potential customers.

It starts with understanding the difference between traditional customer service expectations and modern customer experience strategies. Keep reading as we explore the nuances of each approach and discuss how construction businesses like yours can strive towards offering excellent experiences in their markets.

Defining customer service and customer experience

When we talk about customer service and experience, it's not just about providing a product or a service. It's about the way you make your customers feel. Customer service is all about delivering the product or service in a way that exceeds expectations and meets the customer's needs.

But the customer experience is entirely different. It's a holistic approach that considers how your customers are impacted from the minute they interact with your brand to long after they purchase or hire you. It's about creating an emotional connection with your clients and leaving a lasting impression.

So, whether you're a small construction business owner, understanding the power of customer service and customer experience can take your brand to the next level.

The importance of customer service in the business

Have you ever walked into a store and received terrible customer service? Maybe the employee didn't acknowledge your presence or seemed annoyed when you asked a question. It's a frustrating experience and can leave a bad taste in your mouth about that business.

That's why having good customer service is essential in any industry. It's not just about making a sale; it's about creating a positive experience for the customer. When customers feel valued and heard, they are more likely to return to that business and even recommend it to others.

In a world with countless consumer options, standing out with exceptional customer service can make all the difference. Improving customer service is crucial for any business looking to stay competitive in today's market.

Strategies for improving customer service

Invest in employee training to equip staff with the necessary skills and knowledge to handle customer inquiries and complaints professionally and empathically.

Collect customer feedback to identify areas of improvement for products, services, and overall customer experience.

Implement technology solutions such as chatbots or knowledge bases to assist customers and streamline the resolution process immediately.

The importance of the customer experience

The significance of customer experience transcends the essential act of selling products or services; it's about crafting stories and memories that customers carry with them long after a transaction. A superior customer experience fosters an emotional attachment to the brand, transforming casual customers into passionate advocates and vocal supporters.

Where choices are plentiful and attention spans are short, construction businesses that focus on delivering memorable customer experiences will not only distinguish themselves from competitors but will enjoy enhanced customer loyalty, increased satisfaction, and, ultimately, improved business outcomes.

What should you look at within your customer experience?

 • How quickly do you respond to customer website inquiries?
 • Do you have a target time, and how do you measure this?
 • How quickly do you get the quote to the prospect or set an appointment date?
 • How do you measure that you meet an acceptable time frame? When do you follow up? How do you do this? Who is responsible for this?
 • How do you make clients feel special the first time they use your services? During the sale process, how do you make the customer feel like they are your most important client? What do you know about them?
 • Has everyone in your business been appropriately briefed about a new client, and has anything in particular been discussed with the client?
 • How do you appreciate the customer after the sale and ensure they have no post-purchase regrets? What system do you have to ensure that customers feel they are unique in the future, not just a forgotten number?
 • How do you thank your customers when they refer to a family member or friend?
 • Lastly, do all your business employees know your customer experience process and why it's essential to follow it every time?

We have asked hundreds of homeowners, commercial property owners, landlords, commercial space tenants, and even a few car buyers, computer buyers, ship buyers, and consumers about their overall buying experiences, and one common thread appears over and over: They got what they wanted and were happy repeat customers and clients who referred their friends and family, or they didn't get what they wanted and made the contractors' lives hell.

Our Script Book has a list of continually honed, polished, updated, and replaced questions, from which we pick and choose the ones to use depending on the situation.

Develop Your Script Book—Record the questions and answers that you find. This will encourage people to open up because when they feel valued, your exceptional service and their appreciation will be far more rewarding than the money you earn.

Start by practicing at social gatherings - they are more casual, business meetings are more focused, network events are somewhere in the middle, and focus group events are intense and tightly focused.

The Two Most Powerful Questions:

 1. What are your most important criteria in making a purchase decision?
 2. What is the one thing you remembered about your purchase?

Final thoughts

Customer service and customer experience are crucial aspects of any business. Without them, companies will struggle to meet their customers' needs and fail to create a positive and enduring impression that ensures long-term loyalty.

All businesses should prioritize investing time and resources to provide quality customer service and improve the overall customer experience. Ready to elevate your customer service and create unforgettable experiences? Get started now and reach out if we can help you in any way.

PS

We offer free resources to help you save time and money that you can download and print now.

About The Author:

Sharie DeHart, QPA, co-founded Business Consulting And Accounting in Lynnwood, Washington. She is the leading expert in managing outsourced construction bookkeeping and accounting services companies and cash management accounting for small construction companies across the USA. She encourages Contractors and Construction Company Owners to stay current on their tax obligations. She offers insights on managing the remaining cash flow to operate and grow their construction company sales and profits so they can put more money in the bank. Call 1-800-361-1770 or sharie@fasteasyaccounting.com

  continue reading

581 ตอน

Artwork
iconแบ่งปัน
 
Manage episode 418713805 series 1082451
เนื้อหาจัดทำโดย Randal DeHart and Randal DeHart | Construction Accountant |PMP | QPA เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดหาให้โดยตรงจาก Randal DeHart and Randal DeHart | Construction Accountant |PMP | QPA หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์ของพวกเขา หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
This Podcast Is Episode 576, And It's About How To Build Up And Stand Out By Delighting Your Construction Clients

Most businesses understand that customer satisfaction is crucial to their success. Happy clients are likelier to remain loyal, refer others, and leave positive reviews. This trend has only been amplified by social media and online review sites, where negative feedback can spread quickly and damage a company's reputation.

In an increasingly competitive marketplace, more than an effective customer service system is needed: you must provide customers with a positive and memorable end-to-end experience at every touchpoint. Creating powerful experiences that exceed consumer expectations can have massive implications for any business — from increasing brand loyalty and trustworthiness among current clients to being highly attractive to potential customers.

It starts with understanding the difference between traditional customer service expectations and modern customer experience strategies. Keep reading as we explore the nuances of each approach and discuss how construction businesses like yours can strive towards offering excellent experiences in their markets.

Defining customer service and customer experience

When we talk about customer service and experience, it's not just about providing a product or a service. It's about the way you make your customers feel. Customer service is all about delivering the product or service in a way that exceeds expectations and meets the customer's needs.

But the customer experience is entirely different. It's a holistic approach that considers how your customers are impacted from the minute they interact with your brand to long after they purchase or hire you. It's about creating an emotional connection with your clients and leaving a lasting impression.

So, whether you're a small construction business owner, understanding the power of customer service and customer experience can take your brand to the next level.

The importance of customer service in the business

Have you ever walked into a store and received terrible customer service? Maybe the employee didn't acknowledge your presence or seemed annoyed when you asked a question. It's a frustrating experience and can leave a bad taste in your mouth about that business.

That's why having good customer service is essential in any industry. It's not just about making a sale; it's about creating a positive experience for the customer. When customers feel valued and heard, they are more likely to return to that business and even recommend it to others.

In a world with countless consumer options, standing out with exceptional customer service can make all the difference. Improving customer service is crucial for any business looking to stay competitive in today's market.

Strategies for improving customer service

Invest in employee training to equip staff with the necessary skills and knowledge to handle customer inquiries and complaints professionally and empathically.

Collect customer feedback to identify areas of improvement for products, services, and overall customer experience.

Implement technology solutions such as chatbots or knowledge bases to assist customers and streamline the resolution process immediately.

The importance of the customer experience

The significance of customer experience transcends the essential act of selling products or services; it's about crafting stories and memories that customers carry with them long after a transaction. A superior customer experience fosters an emotional attachment to the brand, transforming casual customers into passionate advocates and vocal supporters.

Where choices are plentiful and attention spans are short, construction businesses that focus on delivering memorable customer experiences will not only distinguish themselves from competitors but will enjoy enhanced customer loyalty, increased satisfaction, and, ultimately, improved business outcomes.

What should you look at within your customer experience?

 • How quickly do you respond to customer website inquiries?
 • Do you have a target time, and how do you measure this?
 • How quickly do you get the quote to the prospect or set an appointment date?
 • How do you measure that you meet an acceptable time frame? When do you follow up? How do you do this? Who is responsible for this?
 • How do you make clients feel special the first time they use your services? During the sale process, how do you make the customer feel like they are your most important client? What do you know about them?
 • Has everyone in your business been appropriately briefed about a new client, and has anything in particular been discussed with the client?
 • How do you appreciate the customer after the sale and ensure they have no post-purchase regrets? What system do you have to ensure that customers feel they are unique in the future, not just a forgotten number?
 • How do you thank your customers when they refer to a family member or friend?
 • Lastly, do all your business employees know your customer experience process and why it's essential to follow it every time?

We have asked hundreds of homeowners, commercial property owners, landlords, commercial space tenants, and even a few car buyers, computer buyers, ship buyers, and consumers about their overall buying experiences, and one common thread appears over and over: They got what they wanted and were happy repeat customers and clients who referred their friends and family, or they didn't get what they wanted and made the contractors' lives hell.

Our Script Book has a list of continually honed, polished, updated, and replaced questions, from which we pick and choose the ones to use depending on the situation.

Develop Your Script Book—Record the questions and answers that you find. This will encourage people to open up because when they feel valued, your exceptional service and their appreciation will be far more rewarding than the money you earn.

Start by practicing at social gatherings - they are more casual, business meetings are more focused, network events are somewhere in the middle, and focus group events are intense and tightly focused.

The Two Most Powerful Questions:

 1. What are your most important criteria in making a purchase decision?
 2. What is the one thing you remembered about your purchase?

Final thoughts

Customer service and customer experience are crucial aspects of any business. Without them, companies will struggle to meet their customers' needs and fail to create a positive and enduring impression that ensures long-term loyalty.

All businesses should prioritize investing time and resources to provide quality customer service and improve the overall customer experience. Ready to elevate your customer service and create unforgettable experiences? Get started now and reach out if we can help you in any way.

PS

We offer free resources to help you save time and money that you can download and print now.

About The Author:

Sharie DeHart, QPA, co-founded Business Consulting And Accounting in Lynnwood, Washington. She is the leading expert in managing outsourced construction bookkeeping and accounting services companies and cash management accounting for small construction companies across the USA. She encourages Contractors and Construction Company Owners to stay current on their tax obligations. She offers insights on managing the remaining cash flow to operate and grow their construction company sales and profits so they can put more money in the bank. Call 1-800-361-1770 or sharie@fasteasyaccounting.com

  continue reading

581 ตอน

ทุกตอน

×
 
Loading …

ขอต้อนรับสู่ Player FM!

Player FM กำลังหาเว็บ

 

คู่มืออ้างอิงด่วน