Artwork

เนื้อหาจัดทำโดย Steven Winter Associates เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดเตรียมโดย Steven Winter Associates หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์โดยตรง หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal
Player FM - แอป Podcast
ออฟไลน์ด้วยแอป Player FM !

Universal Design and Accessibility in Mexico City with Luis Quintana

33:30
 
แบ่งปัน
 

Manage episode 261737488 series 2407405
เนื้อหาจัดทำโดย Steven Winter Associates เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดเตรียมโดย Steven Winter Associates หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์โดยตรง หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal

April was Fair Housing Month – a time to recognize the importance of equal access to housing. As we celebrate the milestones we have made, we are committed to furthering equal access for every person – regardless of race, gender, nationality, socio-economic status, disability, etc. On this month’s Buildings + Beyond episode, we interview Luis Quintana to hear more about Universal Design and accessibility in Mexico City. We discuss who Universal Design is meant to help, and how Universal Design principles can allow equal access to buildings and products for everyone.

Episode Guest: Luis Quintana, Founder, Todo Accesible

Image of Luis Quintana

In 2011, Luis Quintana founded Todo Accesible – a company that strives to eliminate the architectural and cultural barriers that exclude people with disabilities from fully integrating with the rest of society. Todo Accessible has worked with clients from a variety of sectors such as entertainment, culture, business, tourism, and more, to help them achieve the “A” distinction – meaning their space is accessible for everyone. This collaboration has resulted in the inclusion of people with disabilities throughout the Mexican Republic. Luis is an Ashoka fellow, as well as a member of Éntrale, an organization that integrates people with disabilities with different companies. Todo Accessible also has a corporate alliance with Cushman & Wakefield, allowing them to make a wide variety of companies and businesses accessible.

Episode Information & Resources

*Scroll down for episode transcript!

Upcoming Events and Conferences

Passive House 2020

A North American Passive House Network Event

PH2020 is going virtual! At this conference, you can learn from a diverse international array of leading Passive House professionals: the scientists, the architects & engineers, the certifiers & component manufacturers, and the building owners and developers. Click here to learn more and to register!

Don’t miss sessions from Dylan Martello, Lauren Hildebrand, and others from SWA at this year’s conference! Visit SWA’s events page for more session details.


We Want to Hear From You!

Send your feedback and questions to podcast@swinter.com


About Buildings and Beyond

Buildings and Beyond is a production of Steven Winter Associates. We provide energy, green building, and accessibility consulting services to improve the built environment. For more information, visit www.swinter.com.

Hosts

Robb Aldrich | Kelly Westby

Production Team

Heather Breslin | Alex Mirabile | Dylan Martello | Jayd Alvarez

Episode Transcript - English

Kelly (00:05):

Welcome to buildings and beyond.

Robb (00:08):

The podcast that explores how we can create a more sustainable built environment.

Kelly (00:12):

By focusing on efficiency, accessibility and health.

Robb (00:17):

I’m Robb Aldrich.

Kelly (00:18):

And I’m Kelly Westby

Kelly (00:23):

On the podcast with me today I have Luis Quintana. He has a master’s in universal accessibility and design for all. In 2011 he founded Todo Accesible, which strives to eliminate the architectural and cultural barriers that exclude people with disabilities so that they can integrate with the rest of society. We’ve certainly discussed accessibility and universal design a lot on this podcast before, but Luis brings a new perspective on the issues from Mexico and our conversation goes beyond the technical, physical, architectural boundaries and really steps into that cultural aspect. Luis really sees accessibility holistically and we cover a range of topics from website design to sensitivity training. I hope you all enjoy our conversation. Thank you so much for joining us on the podcast today.

Luis (01:15):

It’s my pleasure, Kelly. Thank you for inviting me and having me.

Kelly (01:19):

No problem. And I gave folks a little bit of an intro in the background kind of at first, but we obviously had a long introduction conversation a couple of weeks ago. And there’s a lot of work that you cover so we have some ground to cover today. But maybe just to get our audience back into thinking about accessible design and universal design, can you just give and of course your perspective from, from Mexico there. Can you give us a little bit of a definition for you of what accessibility is, what universal design is and kind of maybe where they overlap and where they differ?

Luis (01:58):

Sure. Well, for me, what accessibility means is when not only a place but also things that we use are completely comfortable and usable by everyone. Not only people that live with a disability. And by this I mean going into any place on that there are no steps. The doors are wide bathrooms, but also the heights of the shelves or the height of the lights and different things that we use day by day have to be comfortable for everyone. When I mean everyone, like I said before, I also mean kids or maybe someone that doesn’t have an arm so he can use his hands or maybe also people that have limited movement because they broke a leg.,so they’re using crutches or they’re using some other device to get by. All of these people are also benefited with the accessibility. And when we speak about universal design is when we’re going to design something since the beginning that has to be thought for everyone. So when you make it, you already sure that everyone is going to be able to use it that way in the future. You don’t have to bring someone in to make the place or the product accessible for everyone.

Kelly (03:43):

Right, It’s set up for success longterm. Great.

Luis (03:46):

But when you think about it since the beginning, it’s much, much easier.

Kelly (03:53):

Right. Great. And I heard you a little bit kind of refer to both, you know, someone who’s living with a disability that might be permanent or maybe something that is temporary as well. There’s lots of different types of ways that individuals might be interacting in a temporary way or permanent way with their environment.

Luis (04:13):

That’s right. But also this benefits people that come from a different country. Like for example, if you’re visiting Mexico city and all of the signaling in my office is in letters and in Spanish letters probably you won’t understand everything that it says. Are you going to have to be asking people where’s the bathroom or where is the bath hall? But if that’s signaling instead of being using words, we use draw wings or icons – that can be understood by everyone.

Kelly (04:51):

Yeah, that’s an excellent point. And we talked a little bit about this, that your your website, you had to explain a lot to me since a lot of it is in Spanish obviously jumping kind of into your your website actually since you brought it up. And we, we see in the U.S., Some more requirements now are around website design for accessible website design. And I know you have some experience or, or Todo Accesible has some experience with that. Can you describe a little bit what accessible website design might look like or what, what that’s intended to do?

Luis (05:32):

Sure. One thing that we must keep in mind is that when we’re making something accessible, a place, a website or whatever it is, we don’t need to market all over the place. No, you don’t have to have the blue ramps. You don’t have to change the design that you already have there. So when doing a website, it’s not that I’m going to change the pictures or I’m going to change the way your website works. We might do different contrasts with colors in order to make the colors look more different from one another. Like instead of using dark gray and light gray, we might use white with dark gray, but it doesn’t change that much just so people can understand the image. And what we do is on the part that we users don’t see with all the programming is in order to make it accessible so you can move through the website without using your mouse pad. So you can do it with your key pad or with voice. That way, not only a person with a visual disability can use it, but anyone. So maybe someone that has Parkinson’s that can’t use a mouse to travel around the website, it must be much easier for them to use just the key pad. So it’s not only something that we’re making for someone that cannot see, but again, for everyone and the page, the design of the page is exactly the same as the one you have right now. That is something we don’t change.

Kelly (07:35):

Great. Just allows everyone to use it in the way that is in the way that they’re able to. And you know, Peter Stratton who you know, obviously from Steven Winter, talked a little bit about kind of folks cracking down on accessible website design as, as it relates to, like you said, kind of a website might be the access point to a different location or to a building. It’s how you might make reservations for for a spot for dinner. It might be through a website. And how can and, and so there are regulations around how those websites need to be accessible. Does the same thing happen in Mexico?

Luis (08:20):

Well now Web accessibility is something required by law. But the problem that I see here in Mexico city with that is on one hand there is no one that is in charge of executing per se that law, you know, that is checking which website complies or which one doesn’t. And in the other hand is the owner of the website. They think that because you’re going to make it accessible, it’s going be expensive and you’re gonna waste a lot of money on it. And that is something that is not true. Accessibility doesn’t cost more, especially here in Mexico city because everything, every dime you invest in accessibility, you can deduct it a hundred percent off tax. So it’s not even a, it’s not even something you have to consider as an expense, but as an investment and like I said, by, by making that page accessible, everyone is going to be able to use it, not just some people know.

Kelly (09:35):

Right. You have a bigger audience, a wider audience for whatever you’re trying to show. That’s right. That’s great. You mentioned it’s more about the, you know, just because something is the law doesn’t mean it’s being enforced, which I definitely see a lot and I talk about a lot, you know, the bare minimum requirement isn’t necessarily whatever the law says. It’s, it’s however that law actually gets enforced on kind of a day to day basis.

Luis (10:05):

That’s right. And that’s why also we measure the usability that accessibility has. Like for example, here in Mexico City, the law tells you that you can put up a ramp with a slope of 10% degree incline, I am a wheelchair user and there is no way I’m going to go up that ramp and if I’m going down, I’m going to need some teeth protection because I must leave my teeth half the Ramp down because they’re too steep. So that is something that is going to cost you money. It is cleared by the law, but it’s not something usable for everyone. Right? But what if instead of making that ramp with a 10% degree in Claymation, we give it a 6% or we give it a four it’s going to be much, much comfortable for everyone to use it because now not only me is going to be able to use it, but maybe you are walking on the street, you’re going to much rather go through up a ramp than through stairs. Or if you’re a mother and you’re going out with your kid on a stroller, that is going to be much, much easier for you to use. Then with the other degree of inclination.

Kelly (11:26):

Yeah, there’s this difference between kind of the bare minimum code requirement and what actually is accessible for for individuals and they’re not necessarily the same thing. So kind of just a cautionary tale in some ways of just because you’re designing to all the requirements of the code doesn’t mean you’re necessarily providing access to your space.

Luis (11:51):

That’s right.

Kelly (11:54):

And you have actually Worked on a standard to push designers to think about going above and beyond. There is a standard kind of like LEED with various levels of performance. Can you talk a little bit more about that?

Luis (12:04):

Yeah. When were going to make an assessment? The first thing we make sure of is that you comply with what the law States here in Mexico city and for that we have something called the disctiva “A” that is just the plaque that stands out and says this place is accessible. But when you go beyond the Mexican standard, we have two other degrees. We have one that is the gold level. That is when you are a little bit further than what the law States, maybe you will have accessible playgrounds. So you’re a restaurant that you’re accessible. If you have an accessible playground for my boy, you’re going to get another point. So now you’re not on the basic level, you can achieve the gold one, but then if you hire someone with a disability to work in a restaurant, you get another point so you can achieve the highest one. That way. What we look for is that you are not only accessible to receive people with a disability, but that you’re also hiring one. I, like I said before, we have different benefits in Mexico and there’s another one for the companies that hire people with a disability.

Kelly (13:37):

Oh wow. That’s great. And I there’s a lot of parallel because we had an episode with the commissioner for the mayor’s office for people with disabilities in New York city and he was talking a lot about a workforce integration program for people with disabilities. So definitely was on the top of his mind as far as access and, you know, access to spaces, access to websites, access to jobs. So really thinking about accessibility in a, in a holistic way.

Luis (14:11):

Yeah. And that’s how we must think because if I want to take you out for lunch while I need money, how am I going to earn money if I cant get a job? So it’s wonderful that there is a restaurant where we can go have lunch but I don’t have a job. So with this kind of thinking, we’re making sure that we are back in the society, every part of the society. Now I can go work, we can go out, I can go to a movie theater, I can travel, I can go to a museum, we can go to the same places.

Kelly (14:53):

Yeah, that’s a great point. And speaking of that actually it reminds me of, you had mentioned to me in the past about a I think you were talking about an app where you could see how to get to spaces that were maybe finding the accessible bathroom in a large park or something like that. Can you talk a little bit about that? Sorry if I’m misremembering.

Luis (15:17):

No, no, that’s correct. We have a website here in Mexico that is called Lugares Accesibles that it’s basically translated accessible places. And then we used to put up here places where that had some sort of accessible standard, maybe the entrance, maybe the bathroom and accessible for who? maybe it’s not accessible for someone in a wheelchair, but it is accessible for someone that cant see. And we started integrating all these things into the website and we launched an app at the end of last year. So now you can download the app, you can register there and you can help us putting up places. But also analyzing and suggesting places that have different sorts of accessible, that way people that need accessibility can know what kind of accessible that place has. So we’re going to go to a restaurant, we can look up there for the restaurant or it is here and it has an accessible bathroom. There is no stairs and they have valet parking or they have a big parking space. So now I know we can go there and no problem.

Kelly (16:47):

That’s awesome. So that’s like crowdsourced information. It’s like, I don’t know if they have this app there too, but Waze, basically you can add information as a, as a person using the software to say there’s a police car up, up ahead. But this would be using this, this app to say you know, to tell basically this community of people that have bought into it, this bathroom is accessible. I found that, for people using a wheelchair at this stadium or this restaurant or something like that. So that it’s basically gets, gets better the more people that plug into it.

Luis (17:27):

That’s right. And that way more people know of places that we can go and visit. The first places that you’re going to see are the ones that we’ve assessed the ones that have their Disctinive “A”. And then there might be lots of other places that we haven’t assessed, but other with a different kind of disability have recommended because they’ve visited the place. So we put it up and you can also suggest or comment, you know, I went to this place, like it happened one time. There was a restaurant in a very nice own here in Mexico city that I like going there for my meetings and to eat. And they had a very nice ramp on the entrance. So I made a reservation there and I went to a meeting and when I got there, there was no more ramp. They decided to make the terrace bigger. So they use that space. But now I can’t go in. So through the app we can also come and this place has no longer accessible because they took out the ramp. So now we know that it is not accessible so we can take it out of the app as well. Or talk to the client and tell them, you know, you’re missing a big population by getting rid of the ramp. If you don’t have space for our ramp, there are other alternatives you can use. So people that can’t walk can go in the restaurant like they did before.

Kelly (19:14):

Yeah. And that’s interesting. I hadn’t thought about people going the opposite direction to make it less accessible. We typically think about people making things more accessible over time. But once you, once the building has that, you know, that rating, that standard that you talked about, you have to maintain it by making sure that you keep your space accessible.

Luis (19:35):

That’s right. We evaluate you each year. The Disctinctive “a” is only valid for a year. So if you want to renew it, we go and visit again. Because we also found out that there were places that were accessible and they had this huge bathroom for us, but because they didn’t hire anyone with a disability, then they would use that bathroom for storage. So what’s the use? No, that is not a storage room. That is a bathroom. So use it as it is. So that’s why we have to continue year by year talking to our clients and saying, okay, would you like to renew it? We go and we make it just a quick visit and that’s it.

Kelly (20:21):

Right. One of our accessibility consultants was talking about the other day when you look at accessibility, you can’t just look at the architectural plans. You have to also look at the furniture layouts because sometimes in, in especially hotel spaces, they would have all this space where you can maneuver within a wheelchair as intended, but then they wouldn’t, they would put in some sort of toilet paper or some sort of thing afterwards that was a piece of furniture that would then block the ability of of someone to actually use the space effectively. So it’s important to think about it holistically, not just from the architectural design itself.

Luis (21:02):

Well that is something very important that you just mentioned. All the furniture has to also be accessible. Talking about hotels, we’ve also seen that sometimes the beds are way too high so I can jump in the bed because it’s way too high and when I’m getting off all the good thing is I’m going down and I can manage jumping back in my chair, but going up in the bed, it’s sometimes it’s difficult or with the closet we only open it up and the only place you can hang your clothes is on the high part. So there’s nothing below that I can hand my clothes in or another thing tables, there are some tables that have the legs in the middle that don’t allow a guy with a wheelchair to put his legs underneath the table because the leg of the table hits the chair. So I’ve sometimes had to ask in the restaurant for the waiter to lend me the tray, I put the tray in my legs and that’s where I eat because I can’t get in and use the table. Or utensils. I’ve found that here in some restaurants, I don’t know if it’s politics where they think that very nice forks and spoons are necessary, but they’re also heavy and for me that I can’t use my hands when I put one of the those spoons between my fingers and I put soup on it. It’s very hard for me to be able to bring this soup up to my mouth without dropping it because it’s really heavy and those are things people have no idea because they don’t need it. Right. That’s one of the important things of using and accessibility consultants that know all these things. Because if you don’t need it, you don’t notice it. But until someone that does tells you, then you realize and it’s not more expensive to buy a table, that instead of having a leg in the middle, has legs on the side or instead of buying one spoon, you buy another one that’s not as heavy.

Kelly (23:30):

Right. Maybe it’s cheaper to buy the lighter spoon even.

Luis (23:32):

Maybe. That’s right.

Kelly (23:37):

Yeah, those are absolutely good points. And you kind of bring me to another one of your the things you mentioned that I think is really interesting that I think is really related to all of this, right? So a lot of bias I would say plays in when you’re not exposed to something or you don’t understand something. And you’ve talked a little bit with me about sensitivity training. Can you tell tell our audience a little bit more about what does sensitivity training mean? And how do you go about teaching people how to kind of work more effectively with others?

Luis (24:17):

Sure, we found out that there were some times that talking about a restaurant, the restaurant is completely accessible. But I went there with one of my friends and he’s blind and he has a guide dog. And when we go in, they tell him, your dog cant go. Well by telling a blind person that his dog cant go into a place with him, It’s like telling me I have to leave my wheelchair on the entrance. It’s completely ridiculous because it is not a dog. It is an animal that gives support to them. Right? So we found out that it is very important to teach the people what it really is. So that’s why we do this workshops and are implemented by people that live with each type of disability. So they tell you how you can support a blind person. Do you grab his arm? Does he grab you? Or if he’s deaf, well, not because he’s deaf means she’s not gonna understand you. Maybe he reads lips or maybe you can point him to different things. So we show you how to interact with someone that can’t hear and how when he answers you, you’re going to be able to understand what he’s saying or what happens if a person comes in with a wheelchair. I’ve had some different experiences that they want to help me. So I let them guide me and they’re pushing me and then suddenly they see someone and they want to say hi or something and they let go of the chair and there I go. No, then that’s something you cannot do because if you have no control in your arms while you’re going to hit someone or you’re going to fall, or I don’t know what can happen now.

Luis (26:26):

So that is what we show them. When you’re helping someone with a disability, your focus is on the person with a disability. Or another thing in the restaurants here, you know, they, they want to give you beautiful plates. So they may be, they put a toothpick on your meat to hold it closed, but when you’re eating it, you don’t realize that there’s a toothpick in there that was holding your meat so you can hurt yourself. So we also tell them what it is that you put on, do not put on a plate or how do you tell a blind person what he has in front of him using the clock hands, like your coffees at 12 o’clock. Your fork is that your 10, you have your syrup at two o’clock. So they can imagine what the table looks like and know where anything is and can move freely without thinking they’re going to drop something or break something. So we show them all these things in these workshops. So now the next time they see someone with a disability, not only attending the restaurant but maybe on the streets or on a different place, they feel confident walking up and say, hi, can I help you or what it is I can do for you?

Kelly (28:00):

Yeah, absolutely. Because I think some of it is just that fear of saying the wrong thing or doing the wrong thing or not really knowing how to interact with people that you you know, maybe you have just don’t have experience and you sort of get nervous. So you and I noticed a lot of your stories have a little bit of a little bit of a sense of humor in them. And I think that is a good way of bringing down people’s guard a little bit and getting them kind of listening to what you’re talking about. The heart of what you’re talking about.

Luis (28:34):

That is correct. I’ve noticed that people don’t do that because they want to, they do it because they don’t really know how to help you, but when you show them, you can even see a big smile on their face that now they know how to help someone with a disability. When I’m going to jump out of the car, I can do it by myself. So the guy that helps me is the one that puts me in a chair. But sometimes to make it faster, we look for help. And I’ve noticed that some people, when they see that he’s bringing out the wheelchair and we’re starting to see how it is that he’s going to make a help me get in my chair. Sometimes they even cross the street. So that’s the guy I call, Hey you please come over. And they’ll give me a hand. And they come. Sometimes they don’t even talk to me. They talk to my assistant. No, they look at me like, Oh, he can talk. Okay. But once they help me and once they see it’s not so, and it’s not so difficult, we get along perfect with them.

Kelly (29:47):

That’s great. Even in your daily interactions, you take it upon yourself to make sure to help people be their best self. Really.

Luis (29:57):

What an excellent way to say it Kelly.

Kelly (30:01):

Well I, we covered a lot of different topics here and I’m curious, what do you want people to kind of take away from this conversation? What’s most important to you that people take away from this conversation?

Luis (30:16):

Disability is not a disease and disability is not contagious. So you can walk up to someone and be completely fresh. Like you’re with everyone else. And if you’re going to build something or if you’re gonna invest in something, be sure to make it accessible. It’s not going to cost you more money. It’s going to be much more well taken by everyone. And the amount of people you’re going to be able to receive is going to be much, much wider because a person with a disability spends almost 80% more than the rest of the population. Why? Because I never go out by myself. So if I’m going to go eat in the restaurant, I’m going to go with my assistant, the guy that helps me. If I’m going to travel, if I’m going to go visit you in the States, will I pay for two plane tickets? Two hotel rooms? So it’s a population that you can consider and when you’re making this kind of place as with universal design, it looks wonderful and it’s usable by everyone. So just to leave you with the question instead of saying why involve? Is why NOT involve people with a disability because it’s full of benefits from war, any point you want to see it.

Kelly (31:45):

Those are great points. And our our final question that we like to ask people is when we have you back on the podcast in five years what do you think we’ll be talking about then?

Luis (31:59):

I would love to say that we would be talking of how universal design changed the way people live, not only the way people think how now everyone and everything is included for everyone.

Kelly (32:22):

All right. That’s a tall order for the world for the next five years, but I like it. Thank you so much for coming on the podcast and talking with me today.

Luis (32:32):

No, on the contrary, Kelly, thank you so much for inviting me and having me over. I really enjoyed it hugely. Thank you thank you.

Kelly (32:45):

Thank you so much for listening to buildings and beyond today. To learn more about universal and accessible design, check out our show notes at swinter.com/podcasts S W I N T E r.com/podcasts buildings and beyond is brought to you by Steven winter associates. We believe the world is not as sustainable, healthy, safe, equitable or inclusive as it needs to be and we continually strive to develop and implement innovative solutions to improve the built environment. Our production team includes Dylan Martello, Alex Mirabile, Heather Breslin, and my cohost Robb Aldrich and me, Kelly Westby. Thank you so much for listening and we’ll see you next time.

Episode Transcript - Spanish

Kelly (00:05):

Bienvenido a edificios y más allá.

Robb (00:08):

El podcast que explora cómo podemos crear un entorno construido más sostenible.

Kelly (00:12):

Centrándose en la eficiencia, la accesibilidad y la salud.

Robb (00:17):

Soy Robb Aldrich.

Kelly (00:18):

Y yo soy Kelly Westby

Kelly (00:23):

En el podcast conmigo hoy tengo a Luis Quintana. Tiene un máster en accesibilidad universal y diseño para todos. En 2011 fundó Todo Accesible, que se esfuerza por eliminar los bolos arquitectónicos y culturales que excluyen alas personas con discapacidad para que puedan integrarse con el resto de la sociedad. Ciertamente hemos discutido mucho la accesibilidad y el diseño universal en este podcast antes, pero Luis aporta una nueva perspectiva sobre los temas de México y nuestra conversación va más allá de los límites técnicos, físicos, arquitectónicos y realmente entra en ese aspecto cultural. Luis realmente ve la accesibilidad de manera integral y cubrimos una variedad de temas, desde el diseño de sitios web hasta la formación de sensibilidad. Espero que todosse alegren nuestra conversación. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast hoy.

Luis (01:15):

Es un placer, Kelly. Gracias por invitarme y tenerme.

Kelly (01:19):

No hay problema. Y le di a la gente un poco de una introducción en el fondo familiard de al principio, pero obviamente tuvimos una larga conversación de introducción hace un par de semanas. Y hay mucho trabajo que cubres así que tenemos algo de terreno que cubrir hoy. Pero tal vez sólo para que nuestro público vuelva a pensar enel diseño accesible y el diseño noiversal, puedes simplemente dar y por supuesto tu perspectiva desde, desde México allí. ¿Puede darnos un poco de una definición para usted de lo que es la accesibilidad, qué es el diseño universal y tal vez dónde se superponen y dónde difieren?

Lues (01:58):

Seguro. Bueno, para mí, lo que significa accesibilidad es cuando no sólo un lugar, sino también las cosas que usamos son completamente cómodos y utilizables por todos. No sólo las personas que viven con una discapacidad. Y con esto me refiero a entrar en cualquier lugar en que no hay pasos. Las puertas son amplios baños, pero también las alturas de la shelveo la altura de las luces y diferentes cosas que utilizamos día a día tienen que ser cómodos para todos. Cuando me refiero a todo el mundo, como dije antes, también me refiero a los niños o tal vez a alguien que no tiene un brazo para que pueda usar sus manos o tal vez también personas que tienen movimiento limitado porque se rompieron una pierna., así que están usando muletas o están usando algún otro dispositivo para pasar. Todas estas personas también se benefician con la accesibilidad. Y cuando hablamos de diseño universal es cuando vamos a design algo desde el principio que tiene que ser pensado para todos. Así que cuando lo haces, ya estás seguro de que todo el mundo va a ser capaz de usarlo de esa manera en el futuro. No tienes que traer a alguien para que el lugar o el producto sea accesible para todos.

Kelly (03:43):

Correcto, Está configurado para el éxito a largo plazo. Estupendo.

Luis (03:46):

Pero cuando lo piensas desde el principio, es mucho, mucho más fácil.

Kelly (03:53):

Correcto. Gran. Y te escuché un poco referirse a ambos,ya sabes, alguien que está viviendo con una discapacidad que podría ser permanente o tal vez algo que es temporal también. Hay un montón de diferentes tipos de maneras que las personas podrían estar interactuando de manera temporal o permanente con su entorno.

Luis (04:13):

Así es. Pero también esto beneficia a las personas que provienen de unpaís diferente. Como por ejemplo, si estás visitando la ciudad de México y toda la señalización en mi oficina está en letras y en letras españolas probablemente no entenderás todo lo que dice. ¿Vas a tener que preguntar a la gente dónde está el baño o dónde está el baño? Pero si eso es señalización en lugar de estar usando palabras, usamos alas de dibujo o iconos – que pueden ser entendidos por todo el mundo.

Kelly (04:51):

Sí, ese es un punto excelente. Y hablamos un poco sobre esto, that tu sitio web, tenías que explicarme mucho ya que gran parte de ella es en español, obviamente, algo así como saltar a tu sitio web en realidad desde que lo mencionaste. Y nosotros, vemos en los EE.UU., Algunos requisitos más ahora están alrededor del diseñodel sitio web para el diseño de sitios web de accesable. Y sé que tienes alguna experiencia o Todo Accesible tiene alguna experiencia con eso. ¿Puede describir un poco cómo podría ser el diseño del sitio web accesible o qué, qué se pretende hacer?

Luis (05:32):

Seguro. Una cosa que debemos tener en cuenta es que cuando estamos haciendo algoaccesible, un lugar, un sitio web o lo que sea, no necesitamos comercializar por todas partes. No, no tienes que tener las rampas azules. No tienes que cambiar el diseño que ya tienes allí. Así que al hacer un sitio web, no es que voy acambiar lasimágenes o voy a cambiar la forma en que funciona su sitio web. Podríamos hacer diferentes contrastes con los colores para hacer que los colores se vean más diferentes entre sí. Como en lugar de usar gris oscuro y gris claro, podríamos usar blanco con darkgray, pero no cambia mucho sólo para que la gente pueda entender la imagen. Y lo que hacemos es en la parte que los usuarios no vemos con toda la programación es con el fin de que sea accesible para que pueda moverse a través de la página web sin utilizar su almohadilla de ratón. Así que puedes hacerlo con tu teclado o con voz. De esa manera, no sólo una persona con una discapacidad visual puede usarlo, sino cualquier persona. Así que tal vez alguien que tiene Parkinson que no puede usar un ratón para viajar por el sitio web, debe ser mucho más fácil para ellos utilizar sólo el teclado. Así que no es sólo algo que estamos haciendo para alguien que no puede ver, pero de nuevo, para todo el mundo y la página, el diseño de la página es exactamente el mismo que el que tiene en este momento. Eso es algo que no cambiamos.

Kelly (07:35):

Gran. Sólo permite que todo el mundo lo use de la manera que es de la manera en que’son capaces de. Y sabes, Peter Stratton que ya sabes, obviamente de Steven Winter, habló un poco sobre el tipo de gente reprimiendo el diseño de sitios web accesibles, ya que, como usted dijo, una especie de sitio web podría ser el punto de acceso a unlugar different o a un edificio. Así es como puedes hacer reservas para un lugar para cenar. Puede ser a través de un sitio web. Y cómo puede y, y por lo tanto, hay regulaciones sobre cómo esos sitios web necesitan ser accesibles. ¿Sucede lo mismo en México?

Luis (08:20):

Bueno, ahora la accesibilidad web es algo requerido por la ley. Pero el problema que veo aquí en la ciudad de México es por un lado que no hay nadie que se encargue de ejecutar per se esa ley, ya sabes, que es comprobar qué sitio web cumple o cuál no. Y por otro lado es el propietario del sitio web. Creen que debido a que lo harás accesible, va a ser caro y vas a malgastar mucho dinero en ello. Y eso es algo que no es cierto. La accesibilidad no cuesta más, especialmente aquí enla ciudad de México porque todo, every dime que inviertes en accesibilidad, se puede deducir cien por ciento de descuento en impuestos. Así que ni siquiera es un, ni siquiera es algo que tienes que considerar como un gasto, pero como una inversión y como dije, al hacer que esa página sea accesible, todo el mundo va a ser capaz de usarla, no sólo algunas personas lo saben.

Kelly (09:35):

Correcto. Tienes un público bigger, un público más amplio para lo que sea que estés tratando de mostrar. Así es. Genial. Mencionaste que es más sobre el, ya sabes, sólo porque algo es la ley no significa que se esté aplicando, que definitivamente veo mucho y hablo mucho, ya sabes, el requisito mínimo no es necesariamente lo que dice la ley. Es, sin embargo, que la ley en realidad se aplica en una especie de día a día.

Luis (10:05):

Así es. Y es por eso que también medimos la usabilidad que tiene la accesibilidad. Como por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la ley te dice que puedes poner una rampa con una pendiente de 10% de pendiente, soy un usuario de silla de ruedas y no hay manera de que vaya a subir esa rampa y si voy a bajar, voy a necesitar un poco de protección de los dientes porque debo dejar mis dientes la mitad de la rampa hacia abajo porque son demasiado empinados. Así que eso es algo que te va a costar dinero. Está claro por la ley, pero no es algo utilizable para todos. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si en lugar de hacer esa rampa con un 10% de grado en Claymation, le damos un 6% o le damos un cuatro va a ser mucho, muy cómodo para que todo el mundo lo use porque ahora no sólo yo voy a ser capaz de usarlo, pero tal vez usted está caminando en la calle, usted va a ir más bien a través de una rampa que a través de escaleras. O si eres madre y vas a ir a tuhijo en uncochecito, eso va a ser mucho, mucho más fácil de usar para ti. Luego con el otro grado de inclinación.

Kelly (11:26):

Sí, hay esta diferencia entre el tipo de requisito de código mínimo y lo que realmente es accesible para los individuos y no son necesariamente la misma cosa. Así que sólo una historia de precaución en algunas maneras de sólo porque usted está diseñando a todos los requisitos del código no significa que usted está necesariamente proporcionando acceso a su espacio.

Luis (11:51):

Así es.

Kelly (11:54):

Y en realidad has trabajado en un estándar para empujar a los diseñadores a pensar en ir más allá. Hay un tipo estándar de LEED con varios niveles de rendimiento. ¿Puedes hablar un pocomás?

Luis (12:04):

Sí. ¿Cuándo ibas a hacer una evaluación? La primerag delgada de laque nos aseguramos es que usted cumple con lo que la ley Estados aquí en la ciudad de México y para eso tenemos algo llamado la disctiva “A” que es sólo la placa que se destaca y dice que este lugar es accesible. Pero cuando vas más allá del estándar mexicano, tenemos otros dos grados. Tenemos uno que es el nivel de oro. Es entonces cuando estás un poco más lejos de lo que la ley Estados, tal vez tendrás áreas de juegos de recreo accesibles. Así que eres un restaurante al que eres accesible. Si tienes un playgro und accesiblepara mi hijo, vas a conseguir otro punto. Así que ahora no estás en el nivel básico, puedes lograr el oro, pero luego si contratas a alguien con una discapacidad para trabajar en un restaurante, obtienes otro punto para que puedas lograr el más alto. Eso way. Lo que buscamos es que no solo seas accesible para recibir a personas con una discapacidad, sino que también estás contratando una. Yo, como dije antes, tenemos diferentes beneficios en México y hay otro para las empresas que contratan a personas con una discapacidad.bility.

Kelly (13:37):

Oh wow. Genial. Y yo hay un montón de becau se paralelo que tuvimos un episodio con el comisionado de la oficina del alcalde para personas con discapacidades en la ciudad de Nueva York y él estaba hablando mucho sobre un programa de integración de la fuerza laboralpara las personas con discapacidades. Así que definitivamente estaba en la cima de su mente en lo que respecta al acceso y, ya sabes, el acceso a espacios, el acceso a sitios web, el acceso a los trabajos. Así que realmente pensando en la accesibilidad de una manera holística.

Luis (14:11):

Sí. Y así es como debemos pensar porque si quiero llevarte a almorzar mientras necesito dinero, ¿cómo voy a ganar dinero si no consigo un trabajo? Así que es maravilloso que haya un restaurantedondepodamos ir a almorzar pero no tengo trabajo. Así que con este tipo de pensamiento, nos aseguramos de que estamos de vuelta en la sociedad, en todas las partes de la sociedad. Ahora puedo ir a trabajar, podemos salir, puedo ir a una sala de cine, puedo viajar, puedo ir a un museo, podemos ir a los mismos lugares.

Kelly (14:53):

Sí, es una grancaca. Y hablando de eso en realidad me recuerda, que me había mencionado en el pasado sobre un creo que estaba hablando de una aplicación donde se podía ver cómo llegar a espacios que tal vez estaban encontrando el baño accesible en un gran parque o algo así. ¿Puedes hablar un poco de eso? Lo siento si estoy mal de memoria.

Luis (15:17):

No, no, eso es correcto. Tenemos un sitio web aquí en México que se llama Lugares Accesibles que básicamente se traduce en lugares accesibles. Y luego solíamos poner aquí lugares donde que tenía algún tipo de estándar accesible, tal vez la entrada, tal vez el baño y accesible para quién? tal vez no es accesible para alguien en silla de ruedas, pero es accesible para alguien que no puede ver. Y comenzamos a integrar todas estas cosas en el sitio web y lanzamos una aplicación a finales del año pasado. Así que ahora se puede descargar la aplicación, se puede registrar allí y nos puede ayudar a putting up lugares. Pero también analizar y sugerir lugares que tienen diferentes tipos de accesible, de esa manera las personas que necesitan accesibilidad pueden saber qué tipo de accesible tiene ese lugar. Así que vamos a ir a un restaurante, podemos buscar allí arriba para el restauranteo está aquí y tiene un bañoaccesible. No hay escaleras y que tienen servicio de aparcacoches o que tienen un gran espacio de estacionamiento. Así que ahora sé que podemos ir allí y no hay problema.

Kelly (16:47):

Eso es increíble. Así que eso es como información de crowdsourced. Es como, No sé si tienen esta aplicación allí también, pero Waze, básicamente can añadir información como un, como una persona que utiliza el software para decir que hay un coche de policía arriba, por delante. Pero esto sería utilizar esto, esta aplicación para decir ya sabes, para decir básicamente esta comunidad de personas que han comprado en ella, este baño es accesible. Creoque, para la gente que usa una silla deruedas en este estadio o este restaurante o algo así. Así que es básicamente se pone, mejora cuantas más personas se conecten a él.

Luis (17:27):

Así es. Y de esa manera más gente sabe de lugares que podemos ir y visitar. Los primeros lugares que van a ver son los que hemos evaluado los que tienen su “A” distrital. Y luego puede haber muchos otros lugares que no hemos evaluado, pero otros con un tipo diferente de discapacidad han recomendado porque han visitado el lugar. Así que lo pusimos y también puedes sugerir o comentar, ya sabes, fui a este lugar, como sucedió una vez. Había un restaurante en un propio muy agradable aquí en la ciudad de México que me gusta ir allí para mis reuniones y para comer. Y tenían una rampa muy bonita en la entrada. Así que hice una reserva allí y fui a una reunión y cuando llegué allí, no había más rampa. Decidieron hacer la terraza más grande. Así que usan ese espacio. Pero ahora no puedo entrar. Así que a través de la aplicación también podemos venir y este lugar ya no tiene accesible porque sacaron la rampa. Así que ahora sabemos que no es accesible por lo que podemos sacarlo de la aplicación, así. O habla con el cliente y diles, ya sabes, que te estás perdiendo una gran población paradeshacerte de la rampa. Si no tienes espacio para nuestra rampa, hay otras alternativas que puedes usar. Así que la gente que no puede caminar puede ir al restaurante como lo hacían antes.

Kelly (19:14):

Sí. Y eso es interesante. No había pensado en que la gente fuera en la dirección opuesta para hacerlo menos accesible. Normalmente pensamos en las personas haciendo las cosas más accesibles con el tiempo. Pero una vez que usted, una vez que el edificio tiene que, ya sabes, esa calificación, ese estándar que usted habló, usted tiene que mantenerlo asegurándose de mantener su espacio accesible.

Luis (19:35):

Así es. Te evaluamos cada año. La “a” Distritiva solo es válida durante un año. Así que si quieres renovarlo, vamos a visitarlo de nuevo. Porque también descubrimos que había lugares que eran accesibles y que tenían este enorme baño para nosotros, pero debido a que didn’t contratar a cualquier persona con una discapacidad, luego que usaría ese baño para almacenaje. Entonces, ¿de qué sirve? No, eso no es un trastero. Eso es un baño. Así que úsalo como está. Así que es por eso que tenemos que continuar año tras año hablando con nuestros clientes y diciendo, de acuerdo, ¿te gustaría renovarlo? Vamos y lo hacemos sólo una visita rápida y eso es todo.

Kelly (20:21):

Correcto. Uno de nuestros consultores de accesibilidad estaba hablando deque el otro día cuando se mira la accesibilidad, no se puede simplemente mirar los planes arquitectónicos. También hay que mirar los diseños de los muebles porque a veces en, especialmente en los espacios del hotel, tendrían todo este espacio donde se puede maniobrar dentrode unsi lbador como se pretendía, pero luego no lo harían, que poner en algún tipo de papel higiénico o algún tipo de cosa después que era un pedazo de mobiliario que luego bloquearía la capacidad de alguien para realmente utilizar el espacio de manera efectiva. Así que es importante pensar en ello holísticamente, no sólo desde el propio diseño arquitectónico.

Luis (21:02):

Bueno, eso es algo muy importante que acabas de mencionar. Todos los muebles también tienen que ser accesibles. Hablando de hoteles, también hemos visto que a veces las camas son demasiado altas para que pueda saltar en la cama porque es demasiado alto y cuando me estoy bajando todo lo bueno es que voy a bajar y puedo manejar saltar de nuevo en mi silla, pero subir en la cama, a veces es difícil o con el armario sólo lo abrimos y el único lugardonde puedes colgar tu ropa es en la parte high. Así que no hay nada debajo que pueda entregar mi ropa u otra cosa mesas, hay algunas mesas que tienen las piernas en el medio que no permiten que un tipo con una silla de ruedas ponga sus piernas debajode la mesa porque la pierna de la mesa golpea tél silla. Así que a veces he tenido que pedir en el restaurante que el camarero me preste la bandeja, puse la bandeja en mis piernas y ahí es donde como porque no puedo entrar y usar la mesa. O utensilios. He encontrado que aquí en algunos restaurantes, no sé si espolítica donde piensan que muybonitos tenedores y cucharas son necesarios, pero también son pesados y para mí que no puedo usar mis manos cuando pongo una de esas cucharas entre mis dedos y pongo sopa en ella. Es muy difícil para mí poder llevarsu sopa a mi bocasin dejarla caer porque es muy pesada y esas son cosas que la gente no tiene idea porque no la necesitan. Correcto. Esa es una de las cosas importantes del uso y los consultores de accesibilidad que saben todas estas cosas. Porque si no lo necesitas, no te das cuenta. Pero hasta que alguien que te lo dice, entonces te das cuenta y no es más caro comprar una mesa, que en lugar de tener una pierna en el medio, tiene piernas en el costado o en lugar de comprar una cuchara, compras otra que no es tan pesada.

Kelly (23:30):

Correcto. Tal vez sea más barato comprar la cuchara de lighter incluso.

Luis (23:32):

quizás. Así es.

Kelly (23:37):

Sí, esos son puntos absolutamente buenos. Y me llevas a otro de ustedes son los delgadosgs que mencionaste que creo que es realmente interesante que creo que está realmente relacionado con todo esto, ¿verdad? Así que hay mucho sesgo en el que diría que juega cuando no estás expuesto a algo o no entiendes algo. Y has hablado un poco conmigo unentrenamiento desensibilidad. ¿Puedes decirle a nuestra audiencia un poco más sobre lo que significa el entrenamiento de sensibilidad? ¿Y cómo se enseña a la gente a trabajar más eficazmente con los demás?

Luis (24:17):

Claro, nos enteramos de que había algunas veces que hablando de un restaurante, el restaurante es completamente deacceso. Pero fui allí con uno de mis amigos y él es ciego y tiene un perro guía. Y cuando entramos, le dicen que tu perro no puede ir. Bueno, diciéndole a una persona ciega que su perro no puede ir a un lugar con él, Es como decirme que tengo que dejar mi silla wheeen la entrada. Es completamente ridículo porque no es un perro. Es un animal que les apoya. ¿Correcto? Así que descubrimos que es muy importante enseñar a la gente lo que realmente es. Por eso hacemos este taller y somos imlegadospor personas que viven con cada tipo de discapacidad. Así que te dicen cómo puedes mantener a una persona ciega. ¿Le agarras del brazo? ¿Te agarra? O si es sordo, bueno, no porque sea sordo significa que ella no te va a entender. Tal vez lea los labios o miaybe puedas señalarlo a cosas diferentes. Así que te mostramos cómo interactuar con alguien que no puede oír y cómo cuando te conteste, vas a ser capaz de entender lo que está diciendo o lo que sucede si una persona viene con una silla de ruedas. He tenido diferentesexperiencias que quieren ayudarme. Así que dejé que me guiaran y me están empujando y de repente ven a alguien y quieren saludar o algo así y soltaron la silla y ahí voy. No, entonces eso es algo que no puedes hacersi no tienes control en tus brazos mientras vas a golpear a alguien o vas a caer, o no sé qué puede pasar ahora.

Luis (26:26):

Así que eso es lo que les mostramos. Cuando estás ayudando a alguien con una discapacidad, tu enfoque está en la persona con una discapacidad. O otra cosa en los restaurantes de aquí, ya sabes, ellos.ely quiere darte hermosos platos. Así que pueden ser, ponen un palillo de dientes en tu carne para mantenerla cerrada, pero cuando te la estás comiendo, no te das cuenta de que hay un palillo de dientes allí que estaba sosteniendo tu carne para que puedas lastimarte. Así que tambiénles decimoslo que es que te pones, no te pongas un plato o cómo le dices a una persona ciega lo que tiene delante usando las agujas del reloj, como tus cafés a las 12 en punto. Tu tenedor es que tus 10, tienes tu jarabe a las dos en punto. Así que pueden imaginar when la mesa se ve y saberdónde está algo y pueden moverse libremente sin pensar que van a dejar algo o romper algo. Así que les mostramos todas estas cosas en estos talleres. Así que ahora la próxima vez que vean a alguien con una discapacidad, no enly asistir al restaurante, pero tal vez en las calles o en un lugar diferente, se sienten seguros caminando y decir, hola, ¿puedo ayudarte o qué puedo hacer por ti?

Kelly (28:00):

Sí, por supuesto. Porque creo que algo de eso es sólo ese miedo a decir lo incorrecto o hacer lo incorrecto o no saber realmente cómo interactuar conla gente que sabes, tal vez no tienes experiencia y te pones nervioso. Así que tú y yo notamos que muchas de tus historias tienen un poco de sentido del humor en ellas. Y creo que es una buena manera de bajarun poco la guardia de PeOple y hacer que escuchen de lo que estás hablando. El corazón de lo que estás hablando.

Luis (28:34):

Eso es correcto. Me he dado cuenta de que la gente no hace eso porque quiere, lo hacen porque realmente no saben cómo ayudarte, pero cuando les muestras, incluso puedes ver una gran sonrisa en su cara que ahora saben cómo ayudar a alguien con una discapacidad. Cuando voy a saltar del auto, puedo hacerlo solo. Asíque el tipo que me ayuda es el que me pone en una silla. Pero a veces para hacerlo más rápido, buscamos ayuda. Y me he dado cuenta de que algunas personas,cuando ven que está sacando la silla de ruedas y estamos empezando a ver cómo es que va a hacer una ayuda que me salve en mi silla. A veces incluso cruzan la calle. Así que ese es el tipo al que llamo, oye, por favor ven. Y me darán una mano. Y vienen. A veces ni siquiera me hablan. Hablan con mi asistente. No, me miran como, Oh, él puede hablar. Bien. Pero una vez que me ayudan y una vez que ven no es así, y no es tan difícil, nos llevamos perfectos con ellos.

Kelly (29:47):

Genial. Incluso en tus interacciones diarias, te lo tomas a ti mismo para asegurarte de ayudar a las personas a ser su mejor yo. Realmente.

Luis (29:57):

Qué excelente manera de decirlo Kelly.

Kelly (30:01):

Bueno, yo, cubrimos muchos temas diferentes aquí y tengo curiosidad, ¿quéquieres que la gente se lleve de esta conversación? ¿Qué es lo más importante para ti que la gente te quita de esta conversación?

Luis (30:16):

La discapacidad no es una enfermedad y la discapacidad no es contagiosa. Así que puedes acercarte a alguien y estar completamente fresco. Como si estuvieras con todos los demás. Y si vas a construir algoo si vas a invertir en algo, asegúrate de hacerlo accesible. No te va a costar más dinero. Todo el mundo va a tomar mucho más bien. Y la cantidad de personas que vas a ser capaz de recibir va a ser mucho, mucho más amplia porque una persona con una discapacidad gasta casi un 80% más que el resto de la población. ¿por qué? Porque nunca salgo sola. Así que si voy a comer en el restaurante, iré con mi asistente, el tipo que me ayuda. Si voy a viajar, si voy a ir a visitarte a los Estados Unidos, ¿pagaré por dos billetes de avión? ¿Dos habitaciones de hotel? Así que es una población que puedes considerar y cuando estás haciendo este tipo de lugar como con el diseño universal, se ve maravilloso y es utilizable por todo el mundo. Osólo para dejarte con la pregunta en lugar de decir ¿por qué involucrarte? Es por eso que NO involucrar a las personas con una discapacidad porque está llena de beneficios de la guerra, cualquier punto que desee verla.

Kelly (31:45):

Esos son grandes puntos. Y nuestra pregunta final que nos gusta hacerle a la gente es cuando te tenemos de vuelta en el podcast en cinco años, ¿de qué crees que hablaremos entonces?

Luis (31:59):

Me encantaría decir que estaríamos hablando de cómo el diseño universal cambió la forma en que la gente vive, no sólo la forma en que la gente piensa cómo ahora todo el mundo y todo está incluido para todos.

Kelly (32:22):

Muy bien. Es un pedido alto para el mundo para los próximos cinco años, pero me gusta. Muchas gracias por venir en el podcast y hablar conmigo hoy.

Luis (32:32):

No, por el contrario, Kelly, muchas gracias por invitarme y deinvitarme. Realmente lo disfruté enormemente. Gracias.

Kelly (32:45):

Thank que tanto para escuchar edificios y más allá de hoy. Para obtener más información sobre el diseño universal y accesible, echa un vistazo a nuestras notas de espectáculo en swinter.com/podcasts S W I N T E r.com/podcasts edificios y más allá es traído a usted por Steven winter associates. Creemos que el mundo no es tan sostenible, saludable, seguro, equitativo o inclusivo como debe ser y continuamente nos esforzamos por desarrollar e implementar soluciones innovadoras para mejorar el entorno construido. Nuestro equipo de producción incluye a Dylan Martello, Alex Mirabile, Heather Breslin y mi coanfitrión Robb Aldrich y yo, Kelly Westby. Muchas gracias por escuchary y nos vemos la próxima vez.

The post Universal Design and Accessibility in Mexico City with Luis Quintana appeared first on Steven Winter Associates, Inc..
  continue reading

67 ตอน

Artwork
iconแบ่งปัน
 
Manage episode 261737488 series 2407405
เนื้อหาจัดทำโดย Steven Winter Associates เนื้อหาพอดแคสต์ทั้งหมด รวมถึงตอน กราฟิก และคำอธิบายพอดแคสต์ได้รับการอัปโหลดและจัดเตรียมโดย Steven Winter Associates หรือพันธมิตรแพลตฟอร์มพอดแคสต์โดยตรง หากคุณเชื่อว่ามีบุคคลอื่นใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ที่นี่ https://th.player.fm/legal

April was Fair Housing Month – a time to recognize the importance of equal access to housing. As we celebrate the milestones we have made, we are committed to furthering equal access for every person – regardless of race, gender, nationality, socio-economic status, disability, etc. On this month’s Buildings + Beyond episode, we interview Luis Quintana to hear more about Universal Design and accessibility in Mexico City. We discuss who Universal Design is meant to help, and how Universal Design principles can allow equal access to buildings and products for everyone.

Episode Guest: Luis Quintana, Founder, Todo Accesible

Image of Luis Quintana

In 2011, Luis Quintana founded Todo Accesible – a company that strives to eliminate the architectural and cultural barriers that exclude people with disabilities from fully integrating with the rest of society. Todo Accessible has worked with clients from a variety of sectors such as entertainment, culture, business, tourism, and more, to help them achieve the “A” distinction – meaning their space is accessible for everyone. This collaboration has resulted in the inclusion of people with disabilities throughout the Mexican Republic. Luis is an Ashoka fellow, as well as a member of Éntrale, an organization that integrates people with disabilities with different companies. Todo Accessible also has a corporate alliance with Cushman & Wakefield, allowing them to make a wide variety of companies and businesses accessible.

Episode Information & Resources

*Scroll down for episode transcript!

Upcoming Events and Conferences

Passive House 2020

A North American Passive House Network Event

PH2020 is going virtual! At this conference, you can learn from a diverse international array of leading Passive House professionals: the scientists, the architects & engineers, the certifiers & component manufacturers, and the building owners and developers. Click here to learn more and to register!

Don’t miss sessions from Dylan Martello, Lauren Hildebrand, and others from SWA at this year’s conference! Visit SWA’s events page for more session details.


We Want to Hear From You!

Send your feedback and questions to podcast@swinter.com


About Buildings and Beyond

Buildings and Beyond is a production of Steven Winter Associates. We provide energy, green building, and accessibility consulting services to improve the built environment. For more information, visit www.swinter.com.

Hosts

Robb Aldrich | Kelly Westby

Production Team

Heather Breslin | Alex Mirabile | Dylan Martello | Jayd Alvarez

Episode Transcript - English

Kelly (00:05):

Welcome to buildings and beyond.

Robb (00:08):

The podcast that explores how we can create a more sustainable built environment.

Kelly (00:12):

By focusing on efficiency, accessibility and health.

Robb (00:17):

I’m Robb Aldrich.

Kelly (00:18):

And I’m Kelly Westby

Kelly (00:23):

On the podcast with me today I have Luis Quintana. He has a master’s in universal accessibility and design for all. In 2011 he founded Todo Accesible, which strives to eliminate the architectural and cultural barriers that exclude people with disabilities so that they can integrate with the rest of society. We’ve certainly discussed accessibility and universal design a lot on this podcast before, but Luis brings a new perspective on the issues from Mexico and our conversation goes beyond the technical, physical, architectural boundaries and really steps into that cultural aspect. Luis really sees accessibility holistically and we cover a range of topics from website design to sensitivity training. I hope you all enjoy our conversation. Thank you so much for joining us on the podcast today.

Luis (01:15):

It’s my pleasure, Kelly. Thank you for inviting me and having me.

Kelly (01:19):

No problem. And I gave folks a little bit of an intro in the background kind of at first, but we obviously had a long introduction conversation a couple of weeks ago. And there’s a lot of work that you cover so we have some ground to cover today. But maybe just to get our audience back into thinking about accessible design and universal design, can you just give and of course your perspective from, from Mexico there. Can you give us a little bit of a definition for you of what accessibility is, what universal design is and kind of maybe where they overlap and where they differ?

Luis (01:58):

Sure. Well, for me, what accessibility means is when not only a place but also things that we use are completely comfortable and usable by everyone. Not only people that live with a disability. And by this I mean going into any place on that there are no steps. The doors are wide bathrooms, but also the heights of the shelves or the height of the lights and different things that we use day by day have to be comfortable for everyone. When I mean everyone, like I said before, I also mean kids or maybe someone that doesn’t have an arm so he can use his hands or maybe also people that have limited movement because they broke a leg.,so they’re using crutches or they’re using some other device to get by. All of these people are also benefited with the accessibility. And when we speak about universal design is when we’re going to design something since the beginning that has to be thought for everyone. So when you make it, you already sure that everyone is going to be able to use it that way in the future. You don’t have to bring someone in to make the place or the product accessible for everyone.

Kelly (03:43):

Right, It’s set up for success longterm. Great.

Luis (03:46):

But when you think about it since the beginning, it’s much, much easier.

Kelly (03:53):

Right. Great. And I heard you a little bit kind of refer to both, you know, someone who’s living with a disability that might be permanent or maybe something that is temporary as well. There’s lots of different types of ways that individuals might be interacting in a temporary way or permanent way with their environment.

Luis (04:13):

That’s right. But also this benefits people that come from a different country. Like for example, if you’re visiting Mexico city and all of the signaling in my office is in letters and in Spanish letters probably you won’t understand everything that it says. Are you going to have to be asking people where’s the bathroom or where is the bath hall? But if that’s signaling instead of being using words, we use draw wings or icons – that can be understood by everyone.

Kelly (04:51):

Yeah, that’s an excellent point. And we talked a little bit about this, that your your website, you had to explain a lot to me since a lot of it is in Spanish obviously jumping kind of into your your website actually since you brought it up. And we, we see in the U.S., Some more requirements now are around website design for accessible website design. And I know you have some experience or, or Todo Accesible has some experience with that. Can you describe a little bit what accessible website design might look like or what, what that’s intended to do?

Luis (05:32):

Sure. One thing that we must keep in mind is that when we’re making something accessible, a place, a website or whatever it is, we don’t need to market all over the place. No, you don’t have to have the blue ramps. You don’t have to change the design that you already have there. So when doing a website, it’s not that I’m going to change the pictures or I’m going to change the way your website works. We might do different contrasts with colors in order to make the colors look more different from one another. Like instead of using dark gray and light gray, we might use white with dark gray, but it doesn’t change that much just so people can understand the image. And what we do is on the part that we users don’t see with all the programming is in order to make it accessible so you can move through the website without using your mouse pad. So you can do it with your key pad or with voice. That way, not only a person with a visual disability can use it, but anyone. So maybe someone that has Parkinson’s that can’t use a mouse to travel around the website, it must be much easier for them to use just the key pad. So it’s not only something that we’re making for someone that cannot see, but again, for everyone and the page, the design of the page is exactly the same as the one you have right now. That is something we don’t change.

Kelly (07:35):

Great. Just allows everyone to use it in the way that is in the way that they’re able to. And you know, Peter Stratton who you know, obviously from Steven Winter, talked a little bit about kind of folks cracking down on accessible website design as, as it relates to, like you said, kind of a website might be the access point to a different location or to a building. It’s how you might make reservations for for a spot for dinner. It might be through a website. And how can and, and so there are regulations around how those websites need to be accessible. Does the same thing happen in Mexico?

Luis (08:20):

Well now Web accessibility is something required by law. But the problem that I see here in Mexico city with that is on one hand there is no one that is in charge of executing per se that law, you know, that is checking which website complies or which one doesn’t. And in the other hand is the owner of the website. They think that because you’re going to make it accessible, it’s going be expensive and you’re gonna waste a lot of money on it. And that is something that is not true. Accessibility doesn’t cost more, especially here in Mexico city because everything, every dime you invest in accessibility, you can deduct it a hundred percent off tax. So it’s not even a, it’s not even something you have to consider as an expense, but as an investment and like I said, by, by making that page accessible, everyone is going to be able to use it, not just some people know.

Kelly (09:35):

Right. You have a bigger audience, a wider audience for whatever you’re trying to show. That’s right. That’s great. You mentioned it’s more about the, you know, just because something is the law doesn’t mean it’s being enforced, which I definitely see a lot and I talk about a lot, you know, the bare minimum requirement isn’t necessarily whatever the law says. It’s, it’s however that law actually gets enforced on kind of a day to day basis.

Luis (10:05):

That’s right. And that’s why also we measure the usability that accessibility has. Like for example, here in Mexico City, the law tells you that you can put up a ramp with a slope of 10% degree incline, I am a wheelchair user and there is no way I’m going to go up that ramp and if I’m going down, I’m going to need some teeth protection because I must leave my teeth half the Ramp down because they’re too steep. So that is something that is going to cost you money. It is cleared by the law, but it’s not something usable for everyone. Right? But what if instead of making that ramp with a 10% degree in Claymation, we give it a 6% or we give it a four it’s going to be much, much comfortable for everyone to use it because now not only me is going to be able to use it, but maybe you are walking on the street, you’re going to much rather go through up a ramp than through stairs. Or if you’re a mother and you’re going out with your kid on a stroller, that is going to be much, much easier for you to use. Then with the other degree of inclination.

Kelly (11:26):

Yeah, there’s this difference between kind of the bare minimum code requirement and what actually is accessible for for individuals and they’re not necessarily the same thing. So kind of just a cautionary tale in some ways of just because you’re designing to all the requirements of the code doesn’t mean you’re necessarily providing access to your space.

Luis (11:51):

That’s right.

Kelly (11:54):

And you have actually Worked on a standard to push designers to think about going above and beyond. There is a standard kind of like LEED with various levels of performance. Can you talk a little bit more about that?

Luis (12:04):

Yeah. When were going to make an assessment? The first thing we make sure of is that you comply with what the law States here in Mexico city and for that we have something called the disctiva “A” that is just the plaque that stands out and says this place is accessible. But when you go beyond the Mexican standard, we have two other degrees. We have one that is the gold level. That is when you are a little bit further than what the law States, maybe you will have accessible playgrounds. So you’re a restaurant that you’re accessible. If you have an accessible playground for my boy, you’re going to get another point. So now you’re not on the basic level, you can achieve the gold one, but then if you hire someone with a disability to work in a restaurant, you get another point so you can achieve the highest one. That way. What we look for is that you are not only accessible to receive people with a disability, but that you’re also hiring one. I, like I said before, we have different benefits in Mexico and there’s another one for the companies that hire people with a disability.

Kelly (13:37):

Oh wow. That’s great. And I there’s a lot of parallel because we had an episode with the commissioner for the mayor’s office for people with disabilities in New York city and he was talking a lot about a workforce integration program for people with disabilities. So definitely was on the top of his mind as far as access and, you know, access to spaces, access to websites, access to jobs. So really thinking about accessibility in a, in a holistic way.

Luis (14:11):

Yeah. And that’s how we must think because if I want to take you out for lunch while I need money, how am I going to earn money if I cant get a job? So it’s wonderful that there is a restaurant where we can go have lunch but I don’t have a job. So with this kind of thinking, we’re making sure that we are back in the society, every part of the society. Now I can go work, we can go out, I can go to a movie theater, I can travel, I can go to a museum, we can go to the same places.

Kelly (14:53):

Yeah, that’s a great point. And speaking of that actually it reminds me of, you had mentioned to me in the past about a I think you were talking about an app where you could see how to get to spaces that were maybe finding the accessible bathroom in a large park or something like that. Can you talk a little bit about that? Sorry if I’m misremembering.

Luis (15:17):

No, no, that’s correct. We have a website here in Mexico that is called Lugares Accesibles that it’s basically translated accessible places. And then we used to put up here places where that had some sort of accessible standard, maybe the entrance, maybe the bathroom and accessible for who? maybe it’s not accessible for someone in a wheelchair, but it is accessible for someone that cant see. And we started integrating all these things into the website and we launched an app at the end of last year. So now you can download the app, you can register there and you can help us putting up places. But also analyzing and suggesting places that have different sorts of accessible, that way people that need accessibility can know what kind of accessible that place has. So we’re going to go to a restaurant, we can look up there for the restaurant or it is here and it has an accessible bathroom. There is no stairs and they have valet parking or they have a big parking space. So now I know we can go there and no problem.

Kelly (16:47):

That’s awesome. So that’s like crowdsourced information. It’s like, I don’t know if they have this app there too, but Waze, basically you can add information as a, as a person using the software to say there’s a police car up, up ahead. But this would be using this, this app to say you know, to tell basically this community of people that have bought into it, this bathroom is accessible. I found that, for people using a wheelchair at this stadium or this restaurant or something like that. So that it’s basically gets, gets better the more people that plug into it.

Luis (17:27):

That’s right. And that way more people know of places that we can go and visit. The first places that you’re going to see are the ones that we’ve assessed the ones that have their Disctinive “A”. And then there might be lots of other places that we haven’t assessed, but other with a different kind of disability have recommended because they’ve visited the place. So we put it up and you can also suggest or comment, you know, I went to this place, like it happened one time. There was a restaurant in a very nice own here in Mexico city that I like going there for my meetings and to eat. And they had a very nice ramp on the entrance. So I made a reservation there and I went to a meeting and when I got there, there was no more ramp. They decided to make the terrace bigger. So they use that space. But now I can’t go in. So through the app we can also come and this place has no longer accessible because they took out the ramp. So now we know that it is not accessible so we can take it out of the app as well. Or talk to the client and tell them, you know, you’re missing a big population by getting rid of the ramp. If you don’t have space for our ramp, there are other alternatives you can use. So people that can’t walk can go in the restaurant like they did before.

Kelly (19:14):

Yeah. And that’s interesting. I hadn’t thought about people going the opposite direction to make it less accessible. We typically think about people making things more accessible over time. But once you, once the building has that, you know, that rating, that standard that you talked about, you have to maintain it by making sure that you keep your space accessible.

Luis (19:35):

That’s right. We evaluate you each year. The Disctinctive “a” is only valid for a year. So if you want to renew it, we go and visit again. Because we also found out that there were places that were accessible and they had this huge bathroom for us, but because they didn’t hire anyone with a disability, then they would use that bathroom for storage. So what’s the use? No, that is not a storage room. That is a bathroom. So use it as it is. So that’s why we have to continue year by year talking to our clients and saying, okay, would you like to renew it? We go and we make it just a quick visit and that’s it.

Kelly (20:21):

Right. One of our accessibility consultants was talking about the other day when you look at accessibility, you can’t just look at the architectural plans. You have to also look at the furniture layouts because sometimes in, in especially hotel spaces, they would have all this space where you can maneuver within a wheelchair as intended, but then they wouldn’t, they would put in some sort of toilet paper or some sort of thing afterwards that was a piece of furniture that would then block the ability of of someone to actually use the space effectively. So it’s important to think about it holistically, not just from the architectural design itself.

Luis (21:02):

Well that is something very important that you just mentioned. All the furniture has to also be accessible. Talking about hotels, we’ve also seen that sometimes the beds are way too high so I can jump in the bed because it’s way too high and when I’m getting off all the good thing is I’m going down and I can manage jumping back in my chair, but going up in the bed, it’s sometimes it’s difficult or with the closet we only open it up and the only place you can hang your clothes is on the high part. So there’s nothing below that I can hand my clothes in or another thing tables, there are some tables that have the legs in the middle that don’t allow a guy with a wheelchair to put his legs underneath the table because the leg of the table hits the chair. So I’ve sometimes had to ask in the restaurant for the waiter to lend me the tray, I put the tray in my legs and that’s where I eat because I can’t get in and use the table. Or utensils. I’ve found that here in some restaurants, I don’t know if it’s politics where they think that very nice forks and spoons are necessary, but they’re also heavy and for me that I can’t use my hands when I put one of the those spoons between my fingers and I put soup on it. It’s very hard for me to be able to bring this soup up to my mouth without dropping it because it’s really heavy and those are things people have no idea because they don’t need it. Right. That’s one of the important things of using and accessibility consultants that know all these things. Because if you don’t need it, you don’t notice it. But until someone that does tells you, then you realize and it’s not more expensive to buy a table, that instead of having a leg in the middle, has legs on the side or instead of buying one spoon, you buy another one that’s not as heavy.

Kelly (23:30):

Right. Maybe it’s cheaper to buy the lighter spoon even.

Luis (23:32):

Maybe. That’s right.

Kelly (23:37):

Yeah, those are absolutely good points. And you kind of bring me to another one of your the things you mentioned that I think is really interesting that I think is really related to all of this, right? So a lot of bias I would say plays in when you’re not exposed to something or you don’t understand something. And you’ve talked a little bit with me about sensitivity training. Can you tell tell our audience a little bit more about what does sensitivity training mean? And how do you go about teaching people how to kind of work more effectively with others?

Luis (24:17):

Sure, we found out that there were some times that talking about a restaurant, the restaurant is completely accessible. But I went there with one of my friends and he’s blind and he has a guide dog. And when we go in, they tell him, your dog cant go. Well by telling a blind person that his dog cant go into a place with him, It’s like telling me I have to leave my wheelchair on the entrance. It’s completely ridiculous because it is not a dog. It is an animal that gives support to them. Right? So we found out that it is very important to teach the people what it really is. So that’s why we do this workshops and are implemented by people that live with each type of disability. So they tell you how you can support a blind person. Do you grab his arm? Does he grab you? Or if he’s deaf, well, not because he’s deaf means she’s not gonna understand you. Maybe he reads lips or maybe you can point him to different things. So we show you how to interact with someone that can’t hear and how when he answers you, you’re going to be able to understand what he’s saying or what happens if a person comes in with a wheelchair. I’ve had some different experiences that they want to help me. So I let them guide me and they’re pushing me and then suddenly they see someone and they want to say hi or something and they let go of the chair and there I go. No, then that’s something you cannot do because if you have no control in your arms while you’re going to hit someone or you’re going to fall, or I don’t know what can happen now.

Luis (26:26):

So that is what we show them. When you’re helping someone with a disability, your focus is on the person with a disability. Or another thing in the restaurants here, you know, they, they want to give you beautiful plates. So they may be, they put a toothpick on your meat to hold it closed, but when you’re eating it, you don’t realize that there’s a toothpick in there that was holding your meat so you can hurt yourself. So we also tell them what it is that you put on, do not put on a plate or how do you tell a blind person what he has in front of him using the clock hands, like your coffees at 12 o’clock. Your fork is that your 10, you have your syrup at two o’clock. So they can imagine what the table looks like and know where anything is and can move freely without thinking they’re going to drop something or break something. So we show them all these things in these workshops. So now the next time they see someone with a disability, not only attending the restaurant but maybe on the streets or on a different place, they feel confident walking up and say, hi, can I help you or what it is I can do for you?

Kelly (28:00):

Yeah, absolutely. Because I think some of it is just that fear of saying the wrong thing or doing the wrong thing or not really knowing how to interact with people that you you know, maybe you have just don’t have experience and you sort of get nervous. So you and I noticed a lot of your stories have a little bit of a little bit of a sense of humor in them. And I think that is a good way of bringing down people’s guard a little bit and getting them kind of listening to what you’re talking about. The heart of what you’re talking about.

Luis (28:34):

That is correct. I’ve noticed that people don’t do that because they want to, they do it because they don’t really know how to help you, but when you show them, you can even see a big smile on their face that now they know how to help someone with a disability. When I’m going to jump out of the car, I can do it by myself. So the guy that helps me is the one that puts me in a chair. But sometimes to make it faster, we look for help. And I’ve noticed that some people, when they see that he’s bringing out the wheelchair and we’re starting to see how it is that he’s going to make a help me get in my chair. Sometimes they even cross the street. So that’s the guy I call, Hey you please come over. And they’ll give me a hand. And they come. Sometimes they don’t even talk to me. They talk to my assistant. No, they look at me like, Oh, he can talk. Okay. But once they help me and once they see it’s not so, and it’s not so difficult, we get along perfect with them.

Kelly (29:47):

That’s great. Even in your daily interactions, you take it upon yourself to make sure to help people be their best self. Really.

Luis (29:57):

What an excellent way to say it Kelly.

Kelly (30:01):

Well I, we covered a lot of different topics here and I’m curious, what do you want people to kind of take away from this conversation? What’s most important to you that people take away from this conversation?

Luis (30:16):

Disability is not a disease and disability is not contagious. So you can walk up to someone and be completely fresh. Like you’re with everyone else. And if you’re going to build something or if you’re gonna invest in something, be sure to make it accessible. It’s not going to cost you more money. It’s going to be much more well taken by everyone. And the amount of people you’re going to be able to receive is going to be much, much wider because a person with a disability spends almost 80% more than the rest of the population. Why? Because I never go out by myself. So if I’m going to go eat in the restaurant, I’m going to go with my assistant, the guy that helps me. If I’m going to travel, if I’m going to go visit you in the States, will I pay for two plane tickets? Two hotel rooms? So it’s a population that you can consider and when you’re making this kind of place as with universal design, it looks wonderful and it’s usable by everyone. So just to leave you with the question instead of saying why involve? Is why NOT involve people with a disability because it’s full of benefits from war, any point you want to see it.

Kelly (31:45):

Those are great points. And our our final question that we like to ask people is when we have you back on the podcast in five years what do you think we’ll be talking about then?

Luis (31:59):

I would love to say that we would be talking of how universal design changed the way people live, not only the way people think how now everyone and everything is included for everyone.

Kelly (32:22):

All right. That’s a tall order for the world for the next five years, but I like it. Thank you so much for coming on the podcast and talking with me today.

Luis (32:32):

No, on the contrary, Kelly, thank you so much for inviting me and having me over. I really enjoyed it hugely. Thank you thank you.

Kelly (32:45):

Thank you so much for listening to buildings and beyond today. To learn more about universal and accessible design, check out our show notes at swinter.com/podcasts S W I N T E r.com/podcasts buildings and beyond is brought to you by Steven winter associates. We believe the world is not as sustainable, healthy, safe, equitable or inclusive as it needs to be and we continually strive to develop and implement innovative solutions to improve the built environment. Our production team includes Dylan Martello, Alex Mirabile, Heather Breslin, and my cohost Robb Aldrich and me, Kelly Westby. Thank you so much for listening and we’ll see you next time.

Episode Transcript - Spanish

Kelly (00:05):

Bienvenido a edificios y más allá.

Robb (00:08):

El podcast que explora cómo podemos crear un entorno construido más sostenible.

Kelly (00:12):

Centrándose en la eficiencia, la accesibilidad y la salud.

Robb (00:17):

Soy Robb Aldrich.

Kelly (00:18):

Y yo soy Kelly Westby

Kelly (00:23):

En el podcast conmigo hoy tengo a Luis Quintana. Tiene un máster en accesibilidad universal y diseño para todos. En 2011 fundó Todo Accesible, que se esfuerza por eliminar los bolos arquitectónicos y culturales que excluyen alas personas con discapacidad para que puedan integrarse con el resto de la sociedad. Ciertamente hemos discutido mucho la accesibilidad y el diseño universal en este podcast antes, pero Luis aporta una nueva perspectiva sobre los temas de México y nuestra conversación va más allá de los límites técnicos, físicos, arquitectónicos y realmente entra en ese aspecto cultural. Luis realmente ve la accesibilidad de manera integral y cubrimos una variedad de temas, desde el diseño de sitios web hasta la formación de sensibilidad. Espero que todosse alegren nuestra conversación. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast hoy.

Luis (01:15):

Es un placer, Kelly. Gracias por invitarme y tenerme.

Kelly (01:19):

No hay problema. Y le di a la gente un poco de una introducción en el fondo familiard de al principio, pero obviamente tuvimos una larga conversación de introducción hace un par de semanas. Y hay mucho trabajo que cubres así que tenemos algo de terreno que cubrir hoy. Pero tal vez sólo para que nuestro público vuelva a pensar enel diseño accesible y el diseño noiversal, puedes simplemente dar y por supuesto tu perspectiva desde, desde México allí. ¿Puede darnos un poco de una definición para usted de lo que es la accesibilidad, qué es el diseño universal y tal vez dónde se superponen y dónde difieren?

Lues (01:58):

Seguro. Bueno, para mí, lo que significa accesibilidad es cuando no sólo un lugar, sino también las cosas que usamos son completamente cómodos y utilizables por todos. No sólo las personas que viven con una discapacidad. Y con esto me refiero a entrar en cualquier lugar en que no hay pasos. Las puertas son amplios baños, pero también las alturas de la shelveo la altura de las luces y diferentes cosas que utilizamos día a día tienen que ser cómodos para todos. Cuando me refiero a todo el mundo, como dije antes, también me refiero a los niños o tal vez a alguien que no tiene un brazo para que pueda usar sus manos o tal vez también personas que tienen movimiento limitado porque se rompieron una pierna., así que están usando muletas o están usando algún otro dispositivo para pasar. Todas estas personas también se benefician con la accesibilidad. Y cuando hablamos de diseño universal es cuando vamos a design algo desde el principio que tiene que ser pensado para todos. Así que cuando lo haces, ya estás seguro de que todo el mundo va a ser capaz de usarlo de esa manera en el futuro. No tienes que traer a alguien para que el lugar o el producto sea accesible para todos.

Kelly (03:43):

Correcto, Está configurado para el éxito a largo plazo. Estupendo.

Luis (03:46):

Pero cuando lo piensas desde el principio, es mucho, mucho más fácil.

Kelly (03:53):

Correcto. Gran. Y te escuché un poco referirse a ambos,ya sabes, alguien que está viviendo con una discapacidad que podría ser permanente o tal vez algo que es temporal también. Hay un montón de diferentes tipos de maneras que las personas podrían estar interactuando de manera temporal o permanente con su entorno.

Luis (04:13):

Así es. Pero también esto beneficia a las personas que provienen de unpaís diferente. Como por ejemplo, si estás visitando la ciudad de México y toda la señalización en mi oficina está en letras y en letras españolas probablemente no entenderás todo lo que dice. ¿Vas a tener que preguntar a la gente dónde está el baño o dónde está el baño? Pero si eso es señalización en lugar de estar usando palabras, usamos alas de dibujo o iconos – que pueden ser entendidos por todo el mundo.

Kelly (04:51):

Sí, ese es un punto excelente. Y hablamos un poco sobre esto, that tu sitio web, tenías que explicarme mucho ya que gran parte de ella es en español, obviamente, algo así como saltar a tu sitio web en realidad desde que lo mencionaste. Y nosotros, vemos en los EE.UU., Algunos requisitos más ahora están alrededor del diseñodel sitio web para el diseño de sitios web de accesable. Y sé que tienes alguna experiencia o Todo Accesible tiene alguna experiencia con eso. ¿Puede describir un poco cómo podría ser el diseño del sitio web accesible o qué, qué se pretende hacer?

Luis (05:32):

Seguro. Una cosa que debemos tener en cuenta es que cuando estamos haciendo algoaccesible, un lugar, un sitio web o lo que sea, no necesitamos comercializar por todas partes. No, no tienes que tener las rampas azules. No tienes que cambiar el diseño que ya tienes allí. Así que al hacer un sitio web, no es que voy acambiar lasimágenes o voy a cambiar la forma en que funciona su sitio web. Podríamos hacer diferentes contrastes con los colores para hacer que los colores se vean más diferentes entre sí. Como en lugar de usar gris oscuro y gris claro, podríamos usar blanco con darkgray, pero no cambia mucho sólo para que la gente pueda entender la imagen. Y lo que hacemos es en la parte que los usuarios no vemos con toda la programación es con el fin de que sea accesible para que pueda moverse a través de la página web sin utilizar su almohadilla de ratón. Así que puedes hacerlo con tu teclado o con voz. De esa manera, no sólo una persona con una discapacidad visual puede usarlo, sino cualquier persona. Así que tal vez alguien que tiene Parkinson que no puede usar un ratón para viajar por el sitio web, debe ser mucho más fácil para ellos utilizar sólo el teclado. Así que no es sólo algo que estamos haciendo para alguien que no puede ver, pero de nuevo, para todo el mundo y la página, el diseño de la página es exactamente el mismo que el que tiene en este momento. Eso es algo que no cambiamos.

Kelly (07:35):

Gran. Sólo permite que todo el mundo lo use de la manera que es de la manera en que’son capaces de. Y sabes, Peter Stratton que ya sabes, obviamente de Steven Winter, habló un poco sobre el tipo de gente reprimiendo el diseño de sitios web accesibles, ya que, como usted dijo, una especie de sitio web podría ser el punto de acceso a unlugar different o a un edificio. Así es como puedes hacer reservas para un lugar para cenar. Puede ser a través de un sitio web. Y cómo puede y, y por lo tanto, hay regulaciones sobre cómo esos sitios web necesitan ser accesibles. ¿Sucede lo mismo en México?

Luis (08:20):

Bueno, ahora la accesibilidad web es algo requerido por la ley. Pero el problema que veo aquí en la ciudad de México es por un lado que no hay nadie que se encargue de ejecutar per se esa ley, ya sabes, que es comprobar qué sitio web cumple o cuál no. Y por otro lado es el propietario del sitio web. Creen que debido a que lo harás accesible, va a ser caro y vas a malgastar mucho dinero en ello. Y eso es algo que no es cierto. La accesibilidad no cuesta más, especialmente aquí enla ciudad de México porque todo, every dime que inviertes en accesibilidad, se puede deducir cien por ciento de descuento en impuestos. Así que ni siquiera es un, ni siquiera es algo que tienes que considerar como un gasto, pero como una inversión y como dije, al hacer que esa página sea accesible, todo el mundo va a ser capaz de usarla, no sólo algunas personas lo saben.

Kelly (09:35):

Correcto. Tienes un público bigger, un público más amplio para lo que sea que estés tratando de mostrar. Así es. Genial. Mencionaste que es más sobre el, ya sabes, sólo porque algo es la ley no significa que se esté aplicando, que definitivamente veo mucho y hablo mucho, ya sabes, el requisito mínimo no es necesariamente lo que dice la ley. Es, sin embargo, que la ley en realidad se aplica en una especie de día a día.

Luis (10:05):

Así es. Y es por eso que también medimos la usabilidad que tiene la accesibilidad. Como por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la ley te dice que puedes poner una rampa con una pendiente de 10% de pendiente, soy un usuario de silla de ruedas y no hay manera de que vaya a subir esa rampa y si voy a bajar, voy a necesitar un poco de protección de los dientes porque debo dejar mis dientes la mitad de la rampa hacia abajo porque son demasiado empinados. Así que eso es algo que te va a costar dinero. Está claro por la ley, pero no es algo utilizable para todos. ¿Correcto? Pero ¿qué pasa si en lugar de hacer esa rampa con un 10% de grado en Claymation, le damos un 6% o le damos un cuatro va a ser mucho, muy cómodo para que todo el mundo lo use porque ahora no sólo yo voy a ser capaz de usarlo, pero tal vez usted está caminando en la calle, usted va a ir más bien a través de una rampa que a través de escaleras. O si eres madre y vas a ir a tuhijo en uncochecito, eso va a ser mucho, mucho más fácil de usar para ti. Luego con el otro grado de inclinación.

Kelly (11:26):

Sí, hay esta diferencia entre el tipo de requisito de código mínimo y lo que realmente es accesible para los individuos y no son necesariamente la misma cosa. Así que sólo una historia de precaución en algunas maneras de sólo porque usted está diseñando a todos los requisitos del código no significa que usted está necesariamente proporcionando acceso a su espacio.

Luis (11:51):

Así es.

Kelly (11:54):

Y en realidad has trabajado en un estándar para empujar a los diseñadores a pensar en ir más allá. Hay un tipo estándar de LEED con varios niveles de rendimiento. ¿Puedes hablar un pocomás?

Luis (12:04):

Sí. ¿Cuándo ibas a hacer una evaluación? La primerag delgada de laque nos aseguramos es que usted cumple con lo que la ley Estados aquí en la ciudad de México y para eso tenemos algo llamado la disctiva “A” que es sólo la placa que se destaca y dice que este lugar es accesible. Pero cuando vas más allá del estándar mexicano, tenemos otros dos grados. Tenemos uno que es el nivel de oro. Es entonces cuando estás un poco más lejos de lo que la ley Estados, tal vez tendrás áreas de juegos de recreo accesibles. Así que eres un restaurante al que eres accesible. Si tienes un playgro und accesiblepara mi hijo, vas a conseguir otro punto. Así que ahora no estás en el nivel básico, puedes lograr el oro, pero luego si contratas a alguien con una discapacidad para trabajar en un restaurante, obtienes otro punto para que puedas lograr el más alto. Eso way. Lo que buscamos es que no solo seas accesible para recibir a personas con una discapacidad, sino que también estás contratando una. Yo, como dije antes, tenemos diferentes beneficios en México y hay otro para las empresas que contratan a personas con una discapacidad.bility.

Kelly (13:37):

Oh wow. Genial. Y yo hay un montón de becau se paralelo que tuvimos un episodio con el comisionado de la oficina del alcalde para personas con discapacidades en la ciudad de Nueva York y él estaba hablando mucho sobre un programa de integración de la fuerza laboralpara las personas con discapacidades. Así que definitivamente estaba en la cima de su mente en lo que respecta al acceso y, ya sabes, el acceso a espacios, el acceso a sitios web, el acceso a los trabajos. Así que realmente pensando en la accesibilidad de una manera holística.

Luis (14:11):

Sí. Y así es como debemos pensar porque si quiero llevarte a almorzar mientras necesito dinero, ¿cómo voy a ganar dinero si no consigo un trabajo? Así que es maravilloso que haya un restaurantedondepodamos ir a almorzar pero no tengo trabajo. Así que con este tipo de pensamiento, nos aseguramos de que estamos de vuelta en la sociedad, en todas las partes de la sociedad. Ahora puedo ir a trabajar, podemos salir, puedo ir a una sala de cine, puedo viajar, puedo ir a un museo, podemos ir a los mismos lugares.

Kelly (14:53):

Sí, es una grancaca. Y hablando de eso en realidad me recuerda, que me había mencionado en el pasado sobre un creo que estaba hablando de una aplicación donde se podía ver cómo llegar a espacios que tal vez estaban encontrando el baño accesible en un gran parque o algo así. ¿Puedes hablar un poco de eso? Lo siento si estoy mal de memoria.

Luis (15:17):

No, no, eso es correcto. Tenemos un sitio web aquí en México que se llama Lugares Accesibles que básicamente se traduce en lugares accesibles. Y luego solíamos poner aquí lugares donde que tenía algún tipo de estándar accesible, tal vez la entrada, tal vez el baño y accesible para quién? tal vez no es accesible para alguien en silla de ruedas, pero es accesible para alguien que no puede ver. Y comenzamos a integrar todas estas cosas en el sitio web y lanzamos una aplicación a finales del año pasado. Así que ahora se puede descargar la aplicación, se puede registrar allí y nos puede ayudar a putting up lugares. Pero también analizar y sugerir lugares que tienen diferentes tipos de accesible, de esa manera las personas que necesitan accesibilidad pueden saber qué tipo de accesible tiene ese lugar. Así que vamos a ir a un restaurante, podemos buscar allí arriba para el restauranteo está aquí y tiene un bañoaccesible. No hay escaleras y que tienen servicio de aparcacoches o que tienen un gran espacio de estacionamiento. Así que ahora sé que podemos ir allí y no hay problema.

Kelly (16:47):

Eso es increíble. Así que eso es como información de crowdsourced. Es como, No sé si tienen esta aplicación allí también, pero Waze, básicamente can añadir información como un, como una persona que utiliza el software para decir que hay un coche de policía arriba, por delante. Pero esto sería utilizar esto, esta aplicación para decir ya sabes, para decir básicamente esta comunidad de personas que han comprado en ella, este baño es accesible. Creoque, para la gente que usa una silla deruedas en este estadio o este restaurante o algo así. Así que es básicamente se pone, mejora cuantas más personas se conecten a él.

Luis (17:27):

Así es. Y de esa manera más gente sabe de lugares que podemos ir y visitar. Los primeros lugares que van a ver son los que hemos evaluado los que tienen su “A” distrital. Y luego puede haber muchos otros lugares que no hemos evaluado, pero otros con un tipo diferente de discapacidad han recomendado porque han visitado el lugar. Así que lo pusimos y también puedes sugerir o comentar, ya sabes, fui a este lugar, como sucedió una vez. Había un restaurante en un propio muy agradable aquí en la ciudad de México que me gusta ir allí para mis reuniones y para comer. Y tenían una rampa muy bonita en la entrada. Así que hice una reserva allí y fui a una reunión y cuando llegué allí, no había más rampa. Decidieron hacer la terraza más grande. Así que usan ese espacio. Pero ahora no puedo entrar. Así que a través de la aplicación también podemos venir y este lugar ya no tiene accesible porque sacaron la rampa. Así que ahora sabemos que no es accesible por lo que podemos sacarlo de la aplicación, así. O habla con el cliente y diles, ya sabes, que te estás perdiendo una gran población paradeshacerte de la rampa. Si no tienes espacio para nuestra rampa, hay otras alternativas que puedes usar. Así que la gente que no puede caminar puede ir al restaurante como lo hacían antes.

Kelly (19:14):

Sí. Y eso es interesante. No había pensado en que la gente fuera en la dirección opuesta para hacerlo menos accesible. Normalmente pensamos en las personas haciendo las cosas más accesibles con el tiempo. Pero una vez que usted, una vez que el edificio tiene que, ya sabes, esa calificación, ese estándar que usted habló, usted tiene que mantenerlo asegurándose de mantener su espacio accesible.

Luis (19:35):

Así es. Te evaluamos cada año. La “a” Distritiva solo es válida durante un año. Así que si quieres renovarlo, vamos a visitarlo de nuevo. Porque también descubrimos que había lugares que eran accesibles y que tenían este enorme baño para nosotros, pero debido a que didn’t contratar a cualquier persona con una discapacidad, luego que usaría ese baño para almacenaje. Entonces, ¿de qué sirve? No, eso no es un trastero. Eso es un baño. Así que úsalo como está. Así que es por eso que tenemos que continuar año tras año hablando con nuestros clientes y diciendo, de acuerdo, ¿te gustaría renovarlo? Vamos y lo hacemos sólo una visita rápida y eso es todo.

Kelly (20:21):

Correcto. Uno de nuestros consultores de accesibilidad estaba hablando deque el otro día cuando se mira la accesibilidad, no se puede simplemente mirar los planes arquitectónicos. También hay que mirar los diseños de los muebles porque a veces en, especialmente en los espacios del hotel, tendrían todo este espacio donde se puede maniobrar dentrode unsi lbador como se pretendía, pero luego no lo harían, que poner en algún tipo de papel higiénico o algún tipo de cosa después que era un pedazo de mobiliario que luego bloquearía la capacidad de alguien para realmente utilizar el espacio de manera efectiva. Así que es importante pensar en ello holísticamente, no sólo desde el propio diseño arquitectónico.

Luis (21:02):

Bueno, eso es algo muy importante que acabas de mencionar. Todos los muebles también tienen que ser accesibles. Hablando de hoteles, también hemos visto que a veces las camas son demasiado altas para que pueda saltar en la cama porque es demasiado alto y cuando me estoy bajando todo lo bueno es que voy a bajar y puedo manejar saltar de nuevo en mi silla, pero subir en la cama, a veces es difícil o con el armario sólo lo abrimos y el único lugardonde puedes colgar tu ropa es en la parte high. Así que no hay nada debajo que pueda entregar mi ropa u otra cosa mesas, hay algunas mesas que tienen las piernas en el medio que no permiten que un tipo con una silla de ruedas ponga sus piernas debajode la mesa porque la pierna de la mesa golpea tél silla. Así que a veces he tenido que pedir en el restaurante que el camarero me preste la bandeja, puse la bandeja en mis piernas y ahí es donde como porque no puedo entrar y usar la mesa. O utensilios. He encontrado que aquí en algunos restaurantes, no sé si espolítica donde piensan que muybonitos tenedores y cucharas son necesarios, pero también son pesados y para mí que no puedo usar mis manos cuando pongo una de esas cucharas entre mis dedos y pongo sopa en ella. Es muy difícil para mí poder llevarsu sopa a mi bocasin dejarla caer porque es muy pesada y esas son cosas que la gente no tiene idea porque no la necesitan. Correcto. Esa es una de las cosas importantes del uso y los consultores de accesibilidad que saben todas estas cosas. Porque si no lo necesitas, no te das cuenta. Pero hasta que alguien que te lo dice, entonces te das cuenta y no es más caro comprar una mesa, que en lugar de tener una pierna en el medio, tiene piernas en el costado o en lugar de comprar una cuchara, compras otra que no es tan pesada.

Kelly (23:30):

Correcto. Tal vez sea más barato comprar la cuchara de lighter incluso.

Luis (23:32):

quizás. Así es.

Kelly (23:37):

Sí, esos son puntos absolutamente buenos. Y me llevas a otro de ustedes son los delgadosgs que mencionaste que creo que es realmente interesante que creo que está realmente relacionado con todo esto, ¿verdad? Así que hay mucho sesgo en el que diría que juega cuando no estás expuesto a algo o no entiendes algo. Y has hablado un poco conmigo unentrenamiento desensibilidad. ¿Puedes decirle a nuestra audiencia un poco más sobre lo que significa el entrenamiento de sensibilidad? ¿Y cómo se enseña a la gente a trabajar más eficazmente con los demás?

Luis (24:17):

Claro, nos enteramos de que había algunas veces que hablando de un restaurante, el restaurante es completamente deacceso. Pero fui allí con uno de mis amigos y él es ciego y tiene un perro guía. Y cuando entramos, le dicen que tu perro no puede ir. Bueno, diciéndole a una persona ciega que su perro no puede ir a un lugar con él, Es como decirme que tengo que dejar mi silla wheeen la entrada. Es completamente ridículo porque no es un perro. Es un animal que les apoya. ¿Correcto? Así que descubrimos que es muy importante enseñar a la gente lo que realmente es. Por eso hacemos este taller y somos imlegadospor personas que viven con cada tipo de discapacidad. Así que te dicen cómo puedes mantener a una persona ciega. ¿Le agarras del brazo? ¿Te agarra? O si es sordo, bueno, no porque sea sordo significa que ella no te va a entender. Tal vez lea los labios o miaybe puedas señalarlo a cosas diferentes. Así que te mostramos cómo interactuar con alguien que no puede oír y cómo cuando te conteste, vas a ser capaz de entender lo que está diciendo o lo que sucede si una persona viene con una silla de ruedas. He tenido diferentesexperiencias que quieren ayudarme. Así que dejé que me guiaran y me están empujando y de repente ven a alguien y quieren saludar o algo así y soltaron la silla y ahí voy. No, entonces eso es algo que no puedes hacersi no tienes control en tus brazos mientras vas a golpear a alguien o vas a caer, o no sé qué puede pasar ahora.

Luis (26:26):

Así que eso es lo que les mostramos. Cuando estás ayudando a alguien con una discapacidad, tu enfoque está en la persona con una discapacidad. O otra cosa en los restaurantes de aquí, ya sabes, ellos.ely quiere darte hermosos platos. Así que pueden ser, ponen un palillo de dientes en tu carne para mantenerla cerrada, pero cuando te la estás comiendo, no te das cuenta de que hay un palillo de dientes allí que estaba sosteniendo tu carne para que puedas lastimarte. Así que tambiénles decimoslo que es que te pones, no te pongas un plato o cómo le dices a una persona ciega lo que tiene delante usando las agujas del reloj, como tus cafés a las 12 en punto. Tu tenedor es que tus 10, tienes tu jarabe a las dos en punto. Así que pueden imaginar when la mesa se ve y saberdónde está algo y pueden moverse libremente sin pensar que van a dejar algo o romper algo. Así que les mostramos todas estas cosas en estos talleres. Así que ahora la próxima vez que vean a alguien con una discapacidad, no enly asistir al restaurante, pero tal vez en las calles o en un lugar diferente, se sienten seguros caminando y decir, hola, ¿puedo ayudarte o qué puedo hacer por ti?

Kelly (28:00):

Sí, por supuesto. Porque creo que algo de eso es sólo ese miedo a decir lo incorrecto o hacer lo incorrecto o no saber realmente cómo interactuar conla gente que sabes, tal vez no tienes experiencia y te pones nervioso. Así que tú y yo notamos que muchas de tus historias tienen un poco de sentido del humor en ellas. Y creo que es una buena manera de bajarun poco la guardia de PeOple y hacer que escuchen de lo que estás hablando. El corazón de lo que estás hablando.

Luis (28:34):

Eso es correcto. Me he dado cuenta de que la gente no hace eso porque quiere, lo hacen porque realmente no saben cómo ayudarte, pero cuando les muestras, incluso puedes ver una gran sonrisa en su cara que ahora saben cómo ayudar a alguien con una discapacidad. Cuando voy a saltar del auto, puedo hacerlo solo. Asíque el tipo que me ayuda es el que me pone en una silla. Pero a veces para hacerlo más rápido, buscamos ayuda. Y me he dado cuenta de que algunas personas,cuando ven que está sacando la silla de ruedas y estamos empezando a ver cómo es que va a hacer una ayuda que me salve en mi silla. A veces incluso cruzan la calle. Así que ese es el tipo al que llamo, oye, por favor ven. Y me darán una mano. Y vienen. A veces ni siquiera me hablan. Hablan con mi asistente. No, me miran como, Oh, él puede hablar. Bien. Pero una vez que me ayudan y una vez que ven no es así, y no es tan difícil, nos llevamos perfectos con ellos.

Kelly (29:47):

Genial. Incluso en tus interacciones diarias, te lo tomas a ti mismo para asegurarte de ayudar a las personas a ser su mejor yo. Realmente.

Luis (29:57):

Qué excelente manera de decirlo Kelly.

Kelly (30:01):

Bueno, yo, cubrimos muchos temas diferentes aquí y tengo curiosidad, ¿quéquieres que la gente se lleve de esta conversación? ¿Qué es lo más importante para ti que la gente te quita de esta conversación?

Luis (30:16):

La discapacidad no es una enfermedad y la discapacidad no es contagiosa. Así que puedes acercarte a alguien y estar completamente fresco. Como si estuvieras con todos los demás. Y si vas a construir algoo si vas a invertir en algo, asegúrate de hacerlo accesible. No te va a costar más dinero. Todo el mundo va a tomar mucho más bien. Y la cantidad de personas que vas a ser capaz de recibir va a ser mucho, mucho más amplia porque una persona con una discapacidad gasta casi un 80% más que el resto de la población. ¿por qué? Porque nunca salgo sola. Así que si voy a comer en el restaurante, iré con mi asistente, el tipo que me ayuda. Si voy a viajar, si voy a ir a visitarte a los Estados Unidos, ¿pagaré por dos billetes de avión? ¿Dos habitaciones de hotel? Así que es una población que puedes considerar y cuando estás haciendo este tipo de lugar como con el diseño universal, se ve maravilloso y es utilizable por todo el mundo. Osólo para dejarte con la pregunta en lugar de decir ¿por qué involucrarte? Es por eso que NO involucrar a las personas con una discapacidad porque está llena de beneficios de la guerra, cualquier punto que desee verla.

Kelly (31:45):

Esos son grandes puntos. Y nuestra pregunta final que nos gusta hacerle a la gente es cuando te tenemos de vuelta en el podcast en cinco años, ¿de qué crees que hablaremos entonces?

Luis (31:59):

Me encantaría decir que estaríamos hablando de cómo el diseño universal cambió la forma en que la gente vive, no sólo la forma en que la gente piensa cómo ahora todo el mundo y todo está incluido para todos.

Kelly (32:22):

Muy bien. Es un pedido alto para el mundo para los próximos cinco años, pero me gusta. Muchas gracias por venir en el podcast y hablar conmigo hoy.

Luis (32:32):

No, por el contrario, Kelly, muchas gracias por invitarme y deinvitarme. Realmente lo disfruté enormemente. Gracias.

Kelly (32:45):

Thank que tanto para escuchar edificios y más allá de hoy. Para obtener más información sobre el diseño universal y accesible, echa un vistazo a nuestras notas de espectáculo en swinter.com/podcasts S W I N T E r.com/podcasts edificios y más allá es traído a usted por Steven winter associates. Creemos que el mundo no es tan sostenible, saludable, seguro, equitativo o inclusivo como debe ser y continuamente nos esforzamos por desarrollar e implementar soluciones innovadoras para mejorar el entorno construido. Nuestro equipo de producción incluye a Dylan Martello, Alex Mirabile, Heather Breslin y mi coanfitrión Robb Aldrich y yo, Kelly Westby. Muchas gracias por escuchary y nos vemos la próxima vez.

The post Universal Design and Accessibility in Mexico City with Luis Quintana appeared first on Steven Winter Associates, Inc..
  continue reading

67 ตอน

ทุกตอน

×
 
Loading …

ขอต้อนรับสู่ Player FM!

Player FM กำลังหาเว็บ

 

คู่มืออ้างอิงด่วน