Rawayan สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแอปเลย!
show episodes
 
Loading …
show series
 
#rawayanbinekas Dina budaya Sunda, ceuk Zéni Nugroho atawa Mang Ungil, kitu disebutna ku awak-awak Rawayan, pasualan visual mah mangrupa péér badag nu kudu disanghareupan kalayan daria. Pangna kitu, ceuk ieu ilustrator jeung desainer ku sabab urang Sunda kiwari mah hésé pisan mun rék ningalikeun jati dirina ngaliwatan karya visual téh. “Bénten sare…
  continue reading
 
#rawayanbinekas Sawatara waktu ka tukang, Dede Syafrudin atawa Mang Madu, kitu nénéhna, medar jejer “Pulitisasi Dongéng ti Bihari ka Kiwari” dina Ngawarung Bandung #6 poé Jumaah, 17 Séptémber 2021. Pamanggihna, pulitisasi dongéng téh remen dipaké alat pikeun ngukuhkeun kakawasaan. Ti jaman baheula nepi ka ayeuna. Raja-raja jaman baheula sok disebut…
  continue reading
 
#rawayanbinekas Keur Déni Ahmad Fajar (DAF), Ahmad Bakri lain ngan ukur pangarang Sunda produktif jeung favorit, tapi ogé salah sahiji pangarang anu kagolongkeun master, utamana dina madhab karya réalis. Sawatara waktu ka tukang, éta pedaran sastrawan téh disawalakeun dina Ngawarung Bandung #5 poé Saptu tanggal 4 Séptémber 2021. Ieu kagiatan bisa l…
  continue reading
 
#rawayanbinekas PANGREUREUHAN keur Rikeu (Sajak Eris Risnandar) samoja mangkak kembangan taneuh béar beunang ngagali tinggurilap katojo srangéngé pecat sawed liang pangreureuhan ngewag ngagupay ka nu mulang teu kudu melang hariwang asal ti taneuh mulang ka taneuh dijurung ku melas-melis adan paselang jeung kongkorongok hayam nu mulang masing tingtr…
  continue reading
 
#rawayanbinekas Urang sadayana sok sering nguping di masarakat, aya anu kagungan anggapan yén kawih téh sabalikna tina tembang atanapi sawangsulna yén tembang mah sabalikna tina kawih. Tah, ieu anggapan didasaran kawih téh sekar irama tandak, dina hartos konstan; ditandaan ku aya ketukan. Samentawis, tembang mah iramana merdéka, henteu aya ketukan.…
  continue reading
 
Alhamdulillah, sawatara waktu ka tukang, Rawayan milu ngawanohkeun budaya Sunda dina wébinar internasional. Ngaran acarana nyaéta “International Virtual Summer Program 2021”, kalayan jejer "ASEAN Business Environment AMIDST Covid Pandemic: Opportunities and Challenges" nu diayakeun ku Fakultas Ékonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (FÉB Unpad),…
  continue reading
 
Alhamdulillah, sawatara waktu ka tukang, Rawayan milu ngawanohkeun budaya Sunda dina wébinar internasional. Ngaran acarana nyaéta “International Virtual Summer Program 2021”, kalayan jejer "ASEAN Business Environment AMIDST Covid Pandemic: Opportunities and Challenges" nu diayakeun ku Fakultas Ékonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (FÉB Unpad),…
  continue reading
 
Kagiatan “Ngawarung Bandung #3” malem Saptu kalarung geus lekasan. Dina éta sawala, geus diguar ngeunaan “Mekarkeun Sastra dina Média Sosial” ku Kang Hadi Aks, sastrawan jeung paraji Saung Sastra Lémbang (S2L). Ngaliwatan sawala daring, tangtuna pangalaman-pangalaman jeung kamandang-kamandang ieu sastrawan moyan téh ngabeungharan sakur nu miluan ie…
  continue reading
 
Sawatara waktu ka tukang, Jumaah 30 Juli 2021, kasang tukang jeung prosés kréatif medalna buku "Antologi Puisi Sunda 18+" anu disusun ku Deri Hudaya geus dipedar dina Sawala Rawayan #2. Ceuk nu nyusunna, Déri, éta buku téh dijieun minangka tarékah pikeun milu ngadokuméntasikeun puisi basa Sunda anu ditulis sawatara (saeutik) panyajak. Pangna didoku…
  continue reading
 
Pedaran Dr. Téddi Muhtadin, M.Hum., sesepuh Rawayan, ngeunaan kritik sastra (Sunda) Ajip Rosidi dina wébinar MEMBACA (KARYA-KARYA) AJIP ROSIDI alpukah Rancagé, Kemis tanggal 29 Juli 2021.
  continue reading
 
Garut pangirutan. Sigana teu nyalahan éta cacandran ditujukeun ka Kabupatén Garut téh, komo lamun ditilik tina poténsi alam jeung pariwisatana, Garut mémang poténsial jadi pangjugjugan jeung pangirutan balaréa, malah tempat/désa biasa ogé bisa disulap jadi désa wisata, saperti Désa Sukalaksana nu aya di wewengkon Kacamatan Samarang, Garut. Saméméhn…
  continue reading
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน