Khem Korea สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
เรียนภาษาเกาหลีจากการฟังๆ พูดๆ ให้ซึบซับไวเข้าใจเร็ว เรียนแบบสนุก ง่าย ใช้ได้จริง, อยากเรียนไวยากรณ์ภาษาเกาหลีตั้งแต่พื้นฐาน เริ่มพร้อมกันได้ที่ YouTube : KHEM KOREA
 
Loading …
show series
 
KK ภาษาเกาหลี EP.35 : รวมวิธีแก้เหงา แบบอัพสกิลเกาหลีไปด้วย! by เขมโดย เขม
 
시간이 걸리다시간이 걸려요시간이 오래 걸려요?오래 걸려요?시간이 얼마나 걸려요?얼마나 걸려요?시간이 많이 걸려요?오래 걸려요30분 걸려요10분이면 돼요시간 얼마 안 걸려요얼마 안 걸려요โดย เขม
 
빌리다~을/를 빌려 주세요 가방을 빌려 주세요볼펜을 빌려 주세요지우개를 빌려 주세요책을 빌려 주세요~을/를 빌려 줘자동차를 빌려 줘컵을 빌려 줘의자를 빌려 줘โดย เขม
 
아파요배가 아파요다리가 아파요머리가 아파요목이 아파요감기에 걸렸어요기침이 심해요열이 나요어지러워요밥을 못 먹어요잠이 안 와요โดย เขม
 
보다 / 봐 ลองทำ…ดู확인해 봐요생각해 봐요먹어 봐요만들어 봐요เคยลอง..แล้ว말해 봤어요설명해 봤어요가 봤어요해 봤어요โดย เขม
 
배고프다 / 배고파요너무 배고파요진짜 배고파요빨리 밥을 먹고 싶어요어젯밤부터 밥을 못 먹었어요출출해요지금 출출해요출출하지 않아요?โดย เขม
 
아니에요. 괜찮아요아닙니다. 감사합니다. 나중에 할게요다시 전화 할게요앞으로 기회가 되면 할게요앞으로 연락할게요사양할게요โดย เขม
 
잘 될 거야잘 지나갈 수 있어꼭 성공할 거야해낼 수 있을 거야좋은 결과가 있을 거야할 수 있다고 믿어โดย เขม
 
불편하다 불편해요저 사람과 있을 때 아주 불편해요~것 같아안될 것 같아요힘들 것 같아요시간이 안될 것 같아요못할 것 같아요불가능할 것 같아요기회가 되면 할게요โดย เขม
 
생일 축하해 생축건강하길 바래생일 축하해,오늘도 행복한 하루 보내태어나 줘서 정말 고마워늘 건강하고 행복하길 기도할게โดย เขม
 
1.감사합니다2.죄송합니다3.괜찮아요?4.괜찮아요5.배고파요6.배 불렀어요7.잘 먹겠습니다8.잘 먹었습니다9.네, 맞아요10.천천히 말씀하세요 / 천천히 말씀해 주세요11.써 주세요12.해도 돼요?13.이해했어요14.잘 모르겠어요15.아니에요โดย เขม
 
KK ภาษาเกาหลี EP.24 : 8 วิธีไปต่อเมื่อเรียนเกาหลีแล้วท้อใจ by เขมโดย เขม
 
보고 싶어만나고 싶어같이 있으면 좋겠어어디 있어? 내가 갈게내 꿈을 꿰빨리 만나고 싶어그리워날 보고 싶지 않아?나도 널 보고 싶어โดย เขม
 
맛있어요 아주 맛있어요라면이 아주 맛있어요짱 맛있어요맛이 좋아요맛이 짱 좋아요달콤해요 빵이 달콤해요초콜릿이 달콤해요고소해요땅콩이 고소해요피스타치오가 고소해요인생맛맛집맛없어요โดย เขม
 
KK ภาษาเกาหลี EP.21 : ฝึกพูดเกาหลีด้วยตัวเอง ก็เก่งได้! by เขมโดย เขม
 
KK ภาษาเกาหลี EP.20 : สื่อสารกับเพื่อนเกาหลีได้ไหม? ถ้าไวยากรณ์ไม่แม่น? by เขมโดย เขม
 
없다 없어지다 떨어졌어요떨어지다다 떨어졌어요약이 다 떨어졌어요그거 다 떨어졌어요돈이 다 떨어졌어요반찬이 다 떨어졌어요치킨이 다 떨어졌어요잉크가 다 떨어졌어요โดย เขม
 
KK ภาษาเกาหลี EP.18 : 3 สาเหตุที่ทำให้เราจำศัพท์เกาหลีไม่ได้ by เขมโดย เขม
 
생각생각하다을/를 생각해요생각이 많아요 / 왜 그렇게 생각이 많아?생각이 짧았어요생각을 못 해요좋은 생각 / 좋은 생각이 있어요잘 생각해요 / 잘 생각했어요생각나요쓸떼없이 딴생각해요โดย เขม
 
잘해요잘 있어요?잘 지냈어요?시험 잘 봐요시험 잘 봤어요?시험 잘 봤어요잘 먹을게요잘 쓸게요잘 읽을게요잘 읽었어요잘 다녀와요잘 모르겠어요잘 못해요โดย เขม
 
반찬 김치맛있게 드세요맛있게 먹어잘 먹어많이 먹어잘 먹겠습니다잘 먹을게잘 먹었습니다잘 먹었어배 불렀어요다 먹었어요?다 먹었어โดย เขม
 
가방을 갖다주세요.돈을 갖다줄래요?빵을 갖다주세요.안경은 거기 있는데 안경을 갖다주세요.배고파? 김밥을 갖다줄까?물을 갖다줄까?뭘 갖다 드릴까요?메뉴를 갖다 드릴까요?옷을 갖다 드릴까요?โดย เขม
 
보다 > 보기 싫어요가다 > 가기 싫어요커피 마실래? / 아니, 마시기 싫어오늘 같이 공부할래? / 아냐, 공부하기 싫어내일 쇼핑 갈래? / 아니, 가기 싫어, 집에 있을래오후에 영화 볼까? / 아니, 영화 보기 싫어내일 출근해? / 아니, 출근하기 싫어โดย เขม
 
마음먹다 : ตั้งใจ 한국어를 공부하기로 마음먹었어요.마음대로 : ตามใจ 하기 싫으면 하지마! 마음대로 해!맘껏 : ตามชอบใจ 요즘 너무 힘들지요? 내일 맘껏 쉬고 와요.마음잡다 : รวมรวมจิตใจ, ตั้งใจ 마음잡지 못해서 독서를 할 수 없어요마음속 : ในใจ 그 사람은 항상 내 마음속에 살아 있어요.โดย เขม
 
저는 못 알아 들었어요.저는 이해 못 합니다. 저는 이해가 안 가요.무슨 말인지 모르겠어요.다시 말씀해 주시겠어요?다시 설명해 주세요.다시 설명해 주시겠어요?천천히 말씀해 주세요.천천히 말씀해 주시겠어요?โดย เขม
 
1 한번 해 봐!2 해볼까? 3 해보지 그래?4 넌 할 수 있어!5 난 널 믿어!6 조금 더 노력하자!7 다시 해 봐!8 괜찮아! 다시 하면 되잖아!9 계속해! 멈추지마!10 최선을 다해!11 포기하지마!12 괜찮아? 조금 힘내자!13 아주 잘했어!14 잘하고 있어!15 잘됐네! 잘했어!โดย เขม
 
정말 / 정말로? / 진짜? / 진짜로? / 사실이야?뭐? / 어떡해? / 왜? / 뭐라고? / 그래? / 어쩌라고?어쩌지 / 당연하지 / 그렇구나 / 알았어โดย เขม
 
괜찮아요.별 말씀을요.아니예요아니요. 당연한 일인데요. 뭐.뭘요 아냐아냐, 아무것도 아닌데.아냐, 그렇게까지는 (할 필요 없어.)그래.알았어. 당연히 해줘야지!당연히 도와 줘야지!โดย เขม
 
คำว่า ความคิด คือ 생각 คำว่า ของฉัน คือ 제เอามาร่วมกันแล้วใส่คำเน้น 제 생각에는 "ในความคิดของฉัน..."제 생각에는 가능할 것 같아요.제 생각에는 괜찮을 것 같아요.제 생각에는 이것이 너무 비싼 것 같아요.제 생각에는 안 될 것 같아요.แบบไม่สุภาพคำว่า ความคิด คือ 생각 คำว่า ของฉัน คือ 내เอามาร่วมกันแล้วใส่คำเน้น 내 생각에는 내 생각에는 이것이 너무 어려운 것 같아.내 생각에는 그 사람이 좋은 사람이야내 생각에는 자리가 없는 것 같아내 생각에는 네가 잘 생긴 남자야내 생각에는 재미없는 것 같아…
 
ปกติใช้ 네 เห็นด้วยมาก 네, 맞아요. / 네, 알았어요. / 그래요. / 맞습니다. / 그럼요! 확실해요. / 틀림이 없어요. / 백프로요. / 당연해요 / 당연하죠 เห็นด้วยกลาง 그러네요. / 맞는 것 같아요. / 괜찮아요. เห็นด้วยน้อย แต่เห็นด้วย 그럴 수도 있네요. / 아마도요 / 가능하네요 / 나쁘지 않아요. ลองเอาไปใช้นะคะโดย เขม
 
คนเกาหลีมาเที่ยวบ่อย ถามดูว่าเค้าจะไปไหน บอกทางง่ายๆ 안녕하세요? 도와 드릴까요? / 뭘 도와드릴까요? 어디 가시겠어요? / 어디 가세요? 비티엣스로 가세요./택시로 가세요./걸어가시면 돼요./지하철로 가시면 돼요. 그 곳은 이쪽이에요 / 그 곳은 저쪽에 가시면 돼요. ....뒤에 있어요. 예) 카페는 호텔 뒤에 있어요. / 지하철역 뒤에 있어요. ...옆에 있어요. 예) 시장은 약국 옆에 있어요./ 학교옆에 있어요. 왼쪽으로 가세요. / 오른쪽으로 가세요. / 10분정도 걸어 가시면 돼요 มีโอกาสเจอคนเกาหลีก็ลองเข้าไปฝึกคุยดูนะคะ…
 
เอากฎการผัน 3 ข้อที่ควรรู้มาฝากวิธีโยงเสียงไปด้านหนัง언어 / 한국어 / 태국어 / 음악밥을 먹어요수박이 어디 있어요?빵은 방에 있어요.วิธีกร่อนเสียงเจอบ่อยมาก먹습니다 > 먹슴니다 있는데요 > 인는데요 합니다 > 함니다เปลี่ยนเสียงไปเลยㄱ ㄷ ㅂ ㅈ + ㅎ = ㅋ ㅌ ㅍ ㅊ착하다 > 차카다착한 사람못해요โดย เขม
 
คำถามภาษาเกาหลีมีคำหลักๆ เหมือนเรา เช่น ทำไม อะไร ยังไง왜 왜 안 와요? / 왜 없어요? / 왜 이렇게 비싸요?무엇 무엇을 해요? / 무엇을 먹어요? / 이것이 무엇이에요?언제 언제 와요? / 언제 가요? / 언제 자요? / 언제 퇴근해요?누구 누구를 만났어요? / 누구한테 줬어요?누가 누가 만들었어요? / 누가 방에 있어요?얼마 가격이 얼마예요? / 이것이 얼마예요?어떻게 어떻게 해요? / 어떻게 써요? / 어떻게 열어요?어떡해 몇 몇 개예요? / 몇 시예요?어디 어디 가요? / 어디 있어요?…
 
이름이 뭐예요? 성함이 어떻게 되세요?이름 / 성함먹다 / 드시다자다 / 주무시다가요? / 가세요?앉아요 / 앉으세요들어가요 / 들어가세요> 높임말먹어요? / 먹어?갈까요? / 갈까?힘들어요? / 힘들어?우리 말 놓을까? 말을 놓을까요?โดย เขม
 
เนื้อหานะคะ저는 이름입니다. 저는 (이름)이에요 / 저는 (이름)예요.이름이 뭐예요? / 성함이 어떻게 되세요?저는 한국어를 공부하고 있어요. / 저는 한국을 좋아해요.저는 한국에 가고 싶어요. 한국에 가 봤어요. / 한국에 가 본 적이 있어요.00씨 태국에 자주 왔어요?00씨 태국음식을 좋아해요?00에 가 본 적이 있어요? 솜땀을 드셔 보셨어요? / 팟타이를 드셔 보셨어요?솜땀을 먹어 봤어요? / 팟타이를 먹어 봤어요?โดย เขม
 
เนื้อหาภาษาเกาหลีจากใน Podcast นะคะ안녕하세요? 안녕하십니까? 좋은 아침입니다. 좋은 아침이에요.좋은 하루 되세요. 좋은 하루 보내세요. 고생하세요. 수고하세요.맛있게 먹어요. 맛있게 드세요.맛있는 점심 드세요.수고했어요. 수고하셨어요. 고생하셨어요. 잘 자. 잘 자요. 안녕히 주무세요. 안녕히 주무셨어요?잘 잤어요?โดย เขม
 
ลองฟัง ฝึกพูดตาม และลองนำไปใช้นะคะ1. 끊겠습니다.2. 들어가세요.3. 다음에도 연락 드릴게요.4. 날씨 추운데 건강하십시오.5. 다음에 뵙겠습니다. 6. 야 끊어, 응 끊어.7. 먼저 끊어.8. 응~ 알았어~9. 쉬라, 자라โดย เขม
 
เนื้อหาประโยคที่นำมาเสนอนะคะ1. 오늘 어때?2. 오늘 힘들어?3. 오늘 재미있어?4. 오늘 어디 갔다왔어?5. 오늘 뭐해?6. 오늘 바빠?7. 오늘도 잘했어!8. 오늘도 힘내!9. 오늘도 열심히 해!10. 오늘도 부탁해!โดย เขม
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login