AAP สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแอปเลย!
show episodes
 
Artwork

1
Aapni Vato Aapno Anand

Dada Bhagwan

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
રોજીંદા જીવનની સમસ્યાઓ અને આધ્યાત્મિક પ્રશ્નોના જવાબો જાણવા માટે આપણી વાતો આપણો આનંદ પ્રોગ્રામ સાંભળો અને વધુ માહિતી માટે અમારી વેબસાઇટની મુલાકાત લો: https://www.dadabhagwan.in/
  continue reading
 
Artwork

1
In de aap gelogeerd!

Johan van Amersfoort en Jeffrey Kusters (Seizoen 1: Duncan Epping en Frank Denneman)

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Een podcast door, voor en met de IT community. Hierin praten we met interessante gasten over zaken als Cloud, VMware technologie, Kubernetes, Machine Learning, persoonlijke ontwikkeling en uiteraard bespreken we met onze gasten hoe zij ooit in de aap gelogeerd zijn!
  continue reading
 
Artwork

1
AAP - De Amsterdamsche Ajax Podcast

De AAP - De Amsterdamsche Ajax Podcast

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
Een Ajax podcast met echte Amsterdammers die de wedstrijd analyseren op een kritische manier, maar wel met de nodige humor, regelmatig interessante gasten vanuit de Ajax supporterswereld of vanuit de voetbalwereld zelf, met een leuk spel element "De Aap uit de mouw" en het rustsignaal.
  continue reading
 
Artwork

1
AAPA Rotation Crash Course

Hippo Education

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
The AAPA Rotation Crash Course is a popular podcast designed to help you be a star student on the first day of each rotation. Get the free show notes, with bonus tables and study aids, at www.hippoeducation.com/rcc. Hippo Education’s PA faculty have not only been in your shoes, but have decades of experience precepting students. For each rotation, we reveal the common mistakes you must avoid and pro tips you must know to not only impress your preceptors, but more importantly to take exceptio ...
  continue reading
 
Artwork

1
AAPG UPN SC

AAPG UPN SC

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Hello fellas. Welcome to AAPG UPN SC podcast. Trivia is one of our trademark and iconic program that always gives you the hottest issue and basic knowledge about oil and gas, from its exploration untill production. . And now, something new is coming. AAPG UPN-SC, proudly present our newest innovation of trivia, this trivia will deliver by new and fresh concept.
  continue reading
 
Artwork

1
AAP Today

Polly MacDonald

Unsubscribe
Unsubscribe
รายวัน+
 
This is our first installment at AAP Today. Affirmative Action For Dummies talks about the basics of the Federal Affirmative Action Program (AAP), including the enforcing government agency, program requirements, and how to get started on your first written AAP. EEO Is The Law poster was in effect at the time of this recording. It has been replaced by Know Your Rights Poster since October 2022.
  continue reading
 
Artwork

1
Aap Kya Jaano Art

BookMyShow Jukebox

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Jugnu, a self proclaimed critic takes up the responsibility of re-introducing the audience to film masterpieces that he feels did not get their due. Jugnu does an indepth but bizarre analysis of the scene construction, production design, music, cinematography, writing of some lost film gems such as RGV ki Aag, Drona, Kites amongst others. Aap Kya Jaano Art really opens up your mind and make you re-look at film as an art!
  continue reading
 
In May 2021, Mayor Eric Garcetti announced AAPI LA, an initiative to help amplify and address the challenges and needs of AAPI communities to ensure that AAPI Angelenos, who have historically been left out of important conversations - whether due to cultural and language barriers or biases - have a seat at the table. A podcast, Asian American Stories, launched as the initiative’s effort to provide a platform to give voice to the Asian American Pacific Islander communities by sharing their st ...
  continue reading
 
Artwork
 
पैसा वैसा एक शो है जिस पर आपको निजी फाइनेंस सवालों का हल मिलेगा, मुटुअलफंडस से लोन और स .ी प. तक. हर एपिसोड मैं , होस्ट अनुपम गुप्ता (चार्टर्ड अक्कौंतं , कंसलटेंट ) एक श्रोता का हल देंगे !
  continue reading
 
Syracuse University celebrates Asian American and Pacific Islander Heritage Month in April (when students are still on campus). In 2022, several members of the AAPI Heritage Month Planning Committee collaborated with The SENSES Project in a podcast series that highlighted various aspects of the AAPI college experience.
  continue reading
 
Artwork

1
Cross Section (AAP Neonatal-Perinatal)

Podcast from the AAP Section on Neonatal-Perinatal Medicine

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Cross Section is the unofficial podcast for members of the Section on Neonatal Perinatal Medicine of the American Academy of Pediatrics. The Neonatal Section represents more than 4,000 neonatologists and clinicians who are committed to caring for the nation’s smallest and most vulnerable patients. In Cross Section, we hear first-hand from some of those individuals about their work. The views expressed in this podcast are those of the individuals featured and do not necessarily reflect the po ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
In deze laatste aflevering van het seizoen, praten de mannen met Jeroen Kouwenhoven, junior infrastructure engineer bij ITQ. Jeroen heeft een bijzondere kijk op moderne technologie (wat uitgebreid ter sprake komt tijdens het vragenvuurtje en zijn introductie) en deelt een mooi In de Aap Gelogeerd verhaal in zijn nog prille IT carrière. Ook delen de…
  continue reading
 
De Spooklinde is een enorme boom in Bavegem waar tientallen legendes over verteld worden. Basiel kent ze allemaal. Zo zou de bekende bandiet Jan de Lichte zich ooit verstopt hebben in de stam van deze boom. Kan dat wel? Of heeft Jan de Lichte helemaal niet bestaan? Basiel en Inja duiken de geschiedenis in, op zoek naar de wortels van de vele verhal…
  continue reading
 
De dierentinder is weer aangeslingerd en met succes! De reuzenbooteenden hadden even wat meer tijd nodig om elkaar te leren kennen, maar dat lijkt nu een gelukkige relatie te zijn geworden. Daarnaast nemen we helaas afscheid van de bonte vari broertjes, maar keert de diersoort wel weer terug in het park! Ook hebben we het over de samenwerking tusse…
  continue reading
 
In het kantoor van de mama van Aurélie staat een eigenaardige zwarte deur. Er wordt gezegd dat daar een geheime gang achter zou liggen. Naar waar zou die gang leiden? En wat heeft Margaretha van Oostenrijk met Mechelen te maken? Dit verhaal wordt alsmaar vreemder! Aurélie en Inja doen er alles aan om een kijkje te kunnen nemen in de dichtgetimmerde…
  continue reading
 
Aan de school van Stellina stroomt een rivier: de Zenne. Haar juf vertelde dat deze rivier vroeger elke dag een andere kleur had. Een regenboogrivier in Halle? Dat klinkt eerder als een sprookje! Wanneer Stellina en Inja dit bijzonder verhaal onderzoeken, komt de waarheid eindelijk boven water.โดย Ketnet
  continue reading
 
Driss wandelt regelmatig door het Bospark in Anderlecht, een park waarover geheimzinnig wordt gefluisterd... Zo kreeg deze plek de akelige bijnaam ‘skelettenpark’. Van waar komt die griezelige naam? Liggen er echt skeletten? Van dieren? Of zelfs van mensen? Driss en Inja graven naar de waarheid en komen onderweg de zotste verhalen tegen.…
  continue reading
 
Joshua leerde op school een koninklijke legende: koning Leopold I zou zich ooit verkleed hebben om in het geheim te kunnen meerijden met de allereerste Belgische trein, die van Brussel naar Mechelen reed. Dat klinkt als een supercool verhaal, maar wat is hiervan waar? Er zit maar één ding op: we moeten het vragen aan de koning zelf! Zitten Joshua e…
  continue reading
 
De opa van Renée vertelde haar een ongelofelijk verhaal: er zou een duivelsput bestaan waar ooit mensen en dieren in verdwenen. Bestaat deze bodemloze, vervloekte put wel echt? En is het zo griezelig als het klinkt? Renée en Inja zoeken dit verhaal tot op de bodem uit. Als er een bodem is, natuurlijk...…
  continue reading
 
Tuur woont in de buurt van een écht middeleeuws kasteel. Er wordt gezegd dat hier een schat verstopt zit in de muren, en dat nog niemand deze kist met gouden munten heeft gevonden. Tuur en Inja trekken op schattenjacht in het Kasteel van Laarne en doen een schitterende, onverwachte ontdekking.โดย Ketnet
  continue reading
 
Heel lang geleden stond de mama van Jitte in haar eigen tuin oog in oog met twee bavianen. Of da’s toch wat ze altijd aan Jitte vertelde. Maar kan dat wel? Wat deden die apen in Genk? En wat is Zwartberg? Jitte en Inja zoeken dit broodje baviaan uit en ontdekken de link tussen deze beestig zotte verhalen.…
  continue reading
 
𝘖𝘮𝘢𝘵𝘢𝘴𝘦𝘴𝘩𝘪𝘮𝘢𝘴𝘩𝘪𝘵𝘢, lieve luisteraars! Bedankt voor het wachten, maar ein-de-lijk zijn we er weer met een fonkelnieuwe aflevering van Aap Noot Mishima, dé Nederlandstalige podcast over Japanse literatuur en cultuur, zorgvuldig geplaatst in de juiste historische context. 📚 Dit keer bespreken we de geëngageerde roman Station Tokio Ueno van Yū Miri (19…
  continue reading
 
Een bomvolle aflevering met alles over de nieuwe leeuwenman, het geslacht van de jonge bevers, hoe onderzoek je een kogelgordeldier en hoe helpt dierenarts Job bij de bescherming van de knoflookpad? Daarnaast zijn er ook nog heel wat jonge vogels uit het nest gekropen en is het speuren geblazen in de bosjes van de Birdy Bush maar een nieuwe diersoo…
  continue reading
 
In deze Ajax komkommertijd is de AAP je podcast rots in de branding! We hebben namelijk een extra lange Na-Aap opgenomen die in 2 delen online komt. Met een leuke groep supporters draaien we letterlijk door aan tafel. Uiteraard komen de vaste items, Dennie's apenpakkie en Nostalgie met die ouwe voorbij. Lichtpuntjes over afgelopen seizoen zijn moei…
  continue reading
 
In alweer de voorlaatste aflevering van het seizoen, is Raymond de Jong (Field CTO bij Isovalent) te gast. De mannen bespreken onder andere de impact van de open source wereld, zijn passie voor tennis, en wat eBPF is. Raymond heeft een prachtig In de Aap Gelogeerd verhaal en deel uiteraard zijn tegeltjes wijsheid. Mocht je de podcast leuk vinden, v…
  continue reading
 
In deze Ajax komkommertijd is de AAP je podcast rots in de branding! We hebben namelijk een extra lange Na-Aap opgenomen die in 2 delen online komt. Met een leuke groep supporters draaien we letterlijk door aan tafel. Uiteraard komen de vaste items, Dennie's apenpakkie en Nostalgie met die ouwe voorbij. Lichtpuntjes over afgelopen seizoen zijn moei…
  continue reading
 
Michael R. Yochelson, MD, MBA, FAAPMR, Inclusion & Engagement Committee member is joined by one of AAPM&R’s Innovators & Influencers Honorees, Ravi E. Kasi, MD, FAAPMR, to discuss their career path and passion for medical student mentorship.โดย AAPM&R
  continue reading
 
Een speciale aflevering dit keer! Met dierenverzorger Zoë kletsen we over de mantelbavianen. Hoe zit het met de groepsstructuur? Waarom is er geen boom te bekennen in het verblijf? En hoe verzorg je zo'n grote groep met apen? Dit alles en nog veel meer in de nieuwste aflevering van 'Van Aap tot Zebra'.…
  continue reading
 
William Mosi Jones, MD, FAAPMR, Inclusion & Engagement Committee member and Diversity & Inclusion Chair is joined by two of AAPM&R’s Innovators & Influencers Honorees, Stacey C. Isidro, MD and Tracey C. Isidro, MD, FAAPMR to discuss their career path and contributions to cancer rehabilitation medicine.…
  continue reading
 
De laatste reguliere AAP van dit seizoen is er eentje met 70 jaar seizoenkaart te gast aan tafel. Ramon de plaaggeest en Pascal vertellen hoe ze dit seizoen hebben beleefd, maar halen ook mooie herinneringen uit het verleden op. Het rustsignaal gaat over speler van het jaar Brian Brobbey en de eer is aan Pascal om een nieuwe aan te wijzen.…
  continue reading
 
Ricky Ju, DO, PHiT Liaison to the Inclusion & Engagement Committee, is joined by one of AAPM&R’s Innovators & Influencers Honorees, Shannon R. Strader, DO, MS to discuss how she chose PM&R, matching into Cell Therapy Fellowship and her non-profit Bella Soul.โดย AAPM&R
  continue reading
 
Giraffenjong Nya mocht voor het eerst de savanne op, de kleine bevers zitten nog veilig in hun burch en binnenkort kunnen we Javaanse Kantjil gaan bewonderen in het park. Daarnaast draagt het park ook bij aan het behoud van het hoogveen in de buurt. Hoe dat precies zit? Je hoort het in deze aflevering.…
  continue reading
 
Wordt Farioli een schot in de roos? Hoe was de sfeer in de ArenA tijdens de laatste thuiswedstrijd? Het rustsignaal gaat eindelijk over Jantje en Dennie's Apenpakkie draait om het grijs met roze shirt van 13/14. Je hoort het allemaal in aflevering 35 van de Amsterdamsche Ajax Podcast.โดย De AAP - De Amsterdamsche Ajax Podcast
  continue reading
 
Monica Verduzco-Gutierrez, MD, FAAPMR, Inclusion & Engagement Committee member, is joined by one of AAPM&R’s Innovators & Influencers Honorees, Mark T. Fisher, MD, FAAPMR to discuss pediatric rehabilitation, adaptive sports practice and his role in placing the bid for Paraclimbing to be added to the 2028 Paralympic Games.…
  continue reading
 
In deze nieuwe aflevering van In de Aap Gelogeerd praten de mannen met Robin Heringa. Robin is Principal FastTrack Engineer bij Microsoft met een focus op Azure. Uiteraard verteld Robin uitgebreid wat dit betekent, hoe zijn eerste ontmoeting met Steve Balmer was, en verteld hij uiteraard zijn In de Aap Gelogeerd verhaal. Het is weer een toppertje v…
  continue reading
 
In deze 34e AAP nemen we de huidige selectie grondig door en heeft Frans een concept "Nostalgie met die ouwe" voor volgend seizoen. Het rustsignaal gaat over Frank de Boer en voor de volgende wordt er een nieuw polletje in het leven geroepen op de socials. De woordgrappen lopen dit keer echt uit de hand...…
  continue reading
 
Oranje boven! We blikken terug op Koningsdag in Emmen en het bezoek van de koning en zijn familie aan het park. Ook zijn er zkleine bevertjes geboren in het park. De twee kleintjes genieten nu nog van de rust en zijn nog niet te zien voor bezoekers, maar Hanneke verteld hoe het met ze gaat. Ook is er een giraffe geboren met een wel heel bijzonder k…
  continue reading
 
Carla P. Watson, MD, FAAPMR, Inclusion & Engagement Committee Chair, is joined by one of AAPM&R’s Innovators & Influencers Honorees, Jessica Tse Cheng, MD, FAAPMR to discuss her career path and contributions to cancer rehabilitation medicine.โดย AAPM&R
  continue reading
 
Uiteraard niemand van AZ, maar Albin Zwiers van AZ Velgen en Banden. Gaf nooit om voetbal, maar toch besmet geraakt door zijn kinderen en sinds 15 jaar supporter van onze mooie club en die ook 2 mooie prijzen beschikbaar heeft gesteld. Natuurlijk gaat het even de futloze wedstrijd tegen Excelsior. De uitspraken van de Legends en voor zover het kon …
  continue reading
 
In deze nieuwe aflevering, die in het Engels is, praten Johan en Jeffrey met Sarah Polan, Field CTO by HashiCorp. Sarah is Amerikaans, maar woont al geruime tijd in Nederland. Ze verteld hoe een opera zangeres in de IT is beland (en waarom dat een logisch is) en heeft ze een goed In de Aap Gelogeerd verhaal over de impact is van Shadow IT. Als amba…
  continue reading
 
Koningsdag staat nu echt voor de deur en dat wordt in het park onder andere gevierd met een Koninklijke 10-daagse. Het programma voor Koningsdag zelf blijft tot het laatste moment geheim, maar Hanneke licht stiekem vast een tipje van de sluier op. Daarnaast kletsen we over jonge dieren, een olifant met een probleem en hebben we weer een bijzondere …
  continue reading
 
Dennis is de grote afwezige, dus Steven neemt de honneurs waar, samen met Frans in de eerste helft en Dennie in de 2e helft. Wat betekend dat er dus zowel een Nostalgie met die Ouwe, als een Apepakkie van Dennie is, met 2 prijsvragen waar wij weer 2 prijzen voor gaan verloten. Te gast zijn Michel en Ticho van Multi-IJs en de ijsbezorglijn.nl, met T…
  continue reading
 
In aflevering 13 van seizoen 3 praten Johan en Jeffrey met Steyn Huizinga van Xebia. Steyn is CTO en neemt ons mee in de wereld van AWS, zijn carriere, en deelt met ons een mooi in de Aap Gelogeerd moment. Wil je meer van Steyn weten? Ben je benieuwd naar zijn vragenvuurtje? Luister de aflevering dan vandaag! Mocht je de podcast leuk vinden, vergee…
  continue reading
 
We kruipen richting het einde van het seizoen. Een seizoen wat we allemaal liever vandaag als morgen zien eindigen. Toch hebben we vanavond een leuke podcast gemaakt met 2 jongens die al jaren op Zuid staan, Wilco en Ramon. Ramon heeft gekozen voor Steven Pienaar als rustsignaal en Wouter onze brulaap, doet op het einde ook nog even een duit in het…
  continue reading
 
Na maanden wachten is het dan eindelijk zover, er is een klein gordeldier geboren! Hij is alleen nog niet gespot, dus houdt het verblijf goed in de gaten. Ook de zeehonden en savannedieren komen deze aflevering uitgebreid aan bod. En welke bijzondere dieren zijn nieuw in het park?โดย ZO!34
  continue reading
 
De 100e aflevering van de AAP is een feit. Met bijdrages van Ralph (Mokum Loyals), Sonny Silooy, Cavinsky, Ole Tobiasen, Desmond Gemert en Pascal Heije. Al onze vaste leden, inclusief de auteur van het rustsignaal zijn present in deze 100 (eigenlijk 101) minuten durende podcast. Alle vaste items komen natuurlijk voorbij en er wordt heel veel gelach…
  continue reading
 
De zeehonden hebben hun intrek genomen in het park en daar hoorde natuurlijk een feestelijke opening van hun nieuwe leefgebied bij! Dock16 werd geopend en wij waren hier natuurlijk bij! We spraken onder andere met directeur Julius Minnaar over het nieuwe gebied in het park en vroegen hem ook of hij al zenuwachtig is voor de komst van de koning naar…
  continue reading
 
Het is bijna zover, in Nortica Hafen worden de puntjes op de i gezet en we kunnen bekend maken wanneer het gebied geopend wordt voor bezoekers! Daarnaast is het eerste pinguinkuiken gespot van een vader met een wel heel bijzondere naam en leren we meer over de staart van een eekhoorn!โดย ZO!34
  continue reading
 
In deze 99e aflevering doet Dennis Beyerinck live het rustsignaal over Stanley Menzo, geven we 50 euro shop tegoed weg bij oh20footballshirts en blikken we (kort) terug op de wedstrijden tegen Aston Villa en Sparta. Dennie heeft een uitgebreid apenpakkie over het knal gele/groene uitshirt van 2015 - 2016...…
  continue reading
 
𝘖𝘫𝘢𝘮𝘢𝘴𝘩𝘪𝘮𝘢𝘴𝘶, lieve luisteraars! We gaan jullie weer storen met een gloednieuwe aflevering van Aap Noot Mishima, dé Nederlandstalige podcast over Japanse literatuur en cultuur, zorgvuldig geplaatst in de juiste historische context. 📚 Vandaag hebben we het over korte roman (of is het een novelle?) Park Life van prijzenbeest Shūichi Yoshida (1968). V…
  continue reading
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน