Wellbeing สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแอปเลย!
show episodes
 
Artwork
 
Hogy vagy? – tesszük fel és kapjuk meg a kérdést nap mint nap. Kösz, jól – halljuk és válaszolunk rá legtöbbször. De mit jelent jól lenni? A HVG kéthetente jelentkező podcastjában Bánhalmi Kata és vendégei, adásról adásra megvizsgálva a fizikai és lelki egészség egy-egy területét. A műsorban tudományos és szakmai magyarázatot adunk a mindennapi wellbeing kihívásaira, és gyakorlati példákon keresztül segítünk, hogy lépésről lépésre tudatosabban érezhesd magad a bőrödben, mind fizikailag, mind ...
  continue reading
 
Artwork

1
On Wellbeing

On Wellbeing

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
We are talking with different people to better understand ourselves and others. Sharing tools and tips on how to live our lives with more purpose and peace.
  continue reading
 
Artwork

1
Wellbeing and Your Wallet

Affinity Federal Credit Union

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Affinity Federal Credit Union presents Wellbeing and Your Wallet podcast! Learn tips and tricks on how to navigate everyday money challenges and chart the course to financial wellbeing from our expert hosts Grant Gallagher and Shawn Lubitz.
  continue reading
 
Artwork

1
Reason & Wellbeing

Greg Potter

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
Welcome to the brand-new podcast about how to use reason and science to live a long, healthy, good life. Subscribe to join host, Greg Potter, as he unveils the latest science of wellbeing and the secrets of some of the most brilliant people alive, including scientists, coaches, entrepreneurs, and many others.
  continue reading
 
Artwork

1
Carer Wellbeing Academy Podcast

Carer Wellbeing Academy

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์+
 
Wellbeing means feeling good in different ways, like being healthy and happy. It’s about how we feel physically, mentally, and emotionally, as well as our connections with others and finding meaning in life. In this series, we look at different aspects of wellbeing, and how it relates to family and friend carers
  continue reading
 
Artwork

1
Wellbeing Scriptures 4 Today

M. B. A

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์+
 
Wellbeing Scriptures 4 Today is a selection of Gods spoken word on wealth, health and other wellbeing. The idea is as expressed in various verses of the Bible like Proverbs 4: 20-22; Deuteronomy 11:18-21 and Joshua 1:8. to read and listen to these life giving words God has spoken regarding our health, wealth and all round success so that we will have good success in life. In essence, our focus will be on these scriptures, Monday to Friday, that will make us healthy, wealthy and wise.
  continue reading
 
Artwork
 
The Disrupting Wellbeing podcast is an edgy journey into the world of workplace wellbeing. This podcast challenges individuals and cultures to go beyond bubble-bath-wellbeing and into the sphere of hard conversations and action that provokes real and lasting change. These dynamic conversations are centered around getting to root issues and providing the tools and skills necessary for the audience to evolve into the new world of work and think outside of the wellbeing box and into a world of ...
  continue reading
 
Artwork

1
Wellbeing-Driven Productivity

Martine Ellis

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Do you feel like you're sacrificing your wellbeing for work? Too many professionals experience the constant push for productivity at the cost of their health. If you're struggling with balance, feeling stressed and burnt out, and noticing that your personal life is paying the price for professional success, it's time for a change. The Wellbeing-Driven Productivity podcast shares strategies, systems, and solutions to help you prioritise your wellbeing and get things done.
  continue reading
 
Artwork

1
Wellbeing Business School: The Podcast

Zoe Carroll, Wellbeing Business Strategist

Unsubscribe
Unsubscribe
รายวัน+
 
The podcast that delivers business ideas, mindset hacks and support for wellbeing business owners who have other demands on their time or who find the traditional business model ways of doing things don’t suit them. This is for wellbeing business owners who have busy lives and are trying to do it all!
  continue reading
 
Artwork

1
Wellbeing Central

Dr Archana Mishra

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
It is becoming challenging to maintain wellbeing while dealing with the modern day complexities. As more and more of us find it difficult to create and maintain harmony in all spheres of life, it is becoming even more important to pay attention to our wellbeing. But first, we need to understand what wellbeing is, and how we can navigate this complex concept. I asked these question to answer my PhD thesis and found it both personally and professional transformational. That is why I am sharing ...
  continue reading
 
Artwork

1
Seriously Funny Wellbeing

Media8

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
Join Australia's leading comic speechmaker, Homer Papantonio, and renowned cardiologist, Dr. Ross Walker, for a podcast that blends humor and health in a way you’ve never heard before. "The Seriously Funny Wellbeing Podcast" delivers top-notch insights on wellness and well-being with a satirical twist. Get ready to laugh, learn, and live better—it's not for the faint-hearted!
  continue reading
 
Artwork

1
Wildness and Wellbeing

Adventure Yeti

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
Wildness and Wellbeing is a podcast dedicated to finding a sense of calm through nature. Getting outdoors, being in the moment and living a happier, healthier lifestyle. 🏞️🥾🙌
  continue reading
 
Listen to the HSE Talking Health and Wellbeing Podcast with interviews and insights on the work underway by HSE Health and Wellbeing and their partners to deliver on the Healthy Ireland ambition of supporting, protecting and empowering individuals, families and their communities to achieve their full health potential.
  continue reading
 
Artwork

1
The ADHD Women's Wellbeing Podcast

Kate Moryoussef

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์+
 
Are you struggling with the challenges of life as a woman with ADHD? Perhaps you need support with your mental and physical wellbeing, so you can feel calmer, happier and more balanced. Perhaps you’re newly diagnosed – or just ADHD curious – and don’t know where to turn for support. Or perhaps you’re wondering how neurodivergence impacts your hormones or relationships. If so, The ADHD Women’s Wellbeing Podcast is for you. This award-winning podcast is hosted by Kate Moryoussef – ADHD lifesty ...
  continue reading
 
Join me, as we infuse fun, peace and uplifting, high vibe energy into our everyday moments by making feeling good our highest priority. The Feel Good Factor podcast is about consciously finding things that spark joy through different facets of life. Contemplative talks and meditations that cover a wide range of topics: mindfulness, conscious entrepreneurship, happiness, manifestation, slow living, wellbeing, harmonious productivity, abundance mindset, boundaries, and more. Join my Newsletter ...
  continue reading
 
Artwork

1
Holistic Alpha: Sexual Wellbeing for Men

Steven Mathis

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์+
 
As Holistic Alpha men, we are on a mission to unleash our true power and best self! We know the foundation of this growth is sexual wellbeing. Sexual wellbeing lifts us up from the inside out. It makes us better men. It allows us to show up more effectively in every area of life. It brings more peace, presence, and joy into our lives. It allows us to connect with our dreams and visions, and bring them into being. It empowers us to uncover the real, best, most powerful version of ourselves. S ...
  continue reading
 
Artwork

1
The Evolve Workplace Wellbeing Podcast

Evolve Workplace Wellbeing Team

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
This podcast is part of a toolkit of free, evidence-informed workplace wellbeing resources provided by the Workplace Wellbeing Research Team based at the University of East Anglia, UK. You can find the resources on www.evolveworkplacewellbeing.org The contents of the toolkit draw upon cutting edge multi-disciplinary research on workplace wellbeing, including insider insights and case studies. We want to give you the insight you need to take evidence-informed action, helping your business evo ...
  continue reading
 
Artwork

1
Metabolic Wellbeing without the BS

Martin Gillespie

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
A platform to share insights, tips, strategies and ideas on metabolic wellbeing. An opportunity to hear the power of storytelling on why health matters. A platform to discuss a range of topics challenging the status quo on healthcare to include prevention models, to discuss various types of medical modalities, to engage with others and to help assist in the pathways to create a more thriving person and communities. Should these podcasts resonate with you and you wish to find out more please ...
  continue reading
 
Artwork

1
Wellbeing Interrupted

Teisha Rose

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
Welcome to "Wellbeing Interrupted," by Teisha Rose, founder of Hurdle2Hope. If an illness or health challenge has impacted your life, this podcast is for you! We discuss all things mindset; challenging how you think about and experience your illness and every aspect of your life. Living with multiple sclerosis and now stage four breast cancer, Teisha brings invaluable personal insights. This podcast uniquely combines these experiences with her professional social work expertise, offering a r ...
  continue reading
 
Artwork
 
Welcome to Coffee and a Gas, a wellbeing podcast brought to you by the Association of Anaesthetists Trainee Committee. This podcast will cover topics from fatigue and sleep to mentoring, digital detox, and mental health. The podcast hosts will be interviewing a variety of experts who will share strategies to help improve your wellbeing.
  continue reading
 
Artwork

1
The Wellbeing Rebellion

Ngozi Weller & Obehi Alofoje

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
Welcome to The Wellbeing Rebellion, an award-winning podcast! We are Ngozi Weller, a corporate wellbeing and productivity consultant, and Obehi Alofoje, a psychologist and behavioural change specialist. We are the founders of Aurora, a corporate culture consultancy that specialises in creating psychologically safe workplaces that enable employees to thrive, and for us, wellbeing is personal. The problem with employee wellbeing support, in most workplaces, is that it puts the responsibility o ...
  continue reading
 
Artwork

1
The Liz Earle Wellbeing Show

Liz Earle

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
Welcome to The Liz Earle Wellbeing Show, the podcast helping all women have a better second half. I’m Liz Earle and, with so many of us living longer than ever before, I’m on a mission to help women thrive in later life by investing in our health and wellbeing today. This means picking up good habits in our 20s and 30s, navigating the changes that come in our 40s and 50s and fortifying our bodies with everything we need to stay fit, flexible, sharp and energised in our 60s, 70s and beyond. H ...
  continue reading
 
Artwork

1
Music for Education & Wellbeing

Anita Holford

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Listen in each month or two to get ideas, inspiration and practical advice from people involved in music education, community music, music therapy and more. Learn how you can break down barriers to music, through communications, advocacy and inclusive practice. These conversations are hosted by Anita Holford at Music Education Works and Writing Services. www.writing-services.co.uk | www.musiceducationworks.org.uk
  continue reading
 
The pet health and wellbeing podcast by Bella & Duke. Adventure into the world of pet ownership with us as we sniff out expert knowledge from behaviorists, nutritionists and veterinary professionals as we explore everything from pet food, training, pet health and everything you need to consider to do right by your pet. We'll also welcome Bella & Duke customers to tell us about their lives with their pets and what they do to give their pets the healthy, happy and long lives that they deserve.
  continue reading
 
Artwork

1
Discover WellBeing

Allison Adams

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Welcome to "Discover Well-Being," where your host, Allison Adams, shares the art and science of thriving in your life and career. As a well-being expert with over twenty years of experience in health, wellness, conscious living, and leadership, Allison is the devoted guide you want on your transformational journey. Join Allison as she uncovers pathways to unlock your highest potential, inner vitality, and well-being on demand. She and her guests will explore holistic health, spiritual growth ...
  continue reading
 
Artwork

1
The Wellbeing Lounge

Audrey Tang, Meg Arroll, Sharon Lawton

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
A monthly podcast where our expert panel Dr Audrey Tang, Dr Meg Arroll and Coach Sharon Lawton are joined by a special guest expert to chat all things mental health and wellbeing. The panel offer their own practical tips and tools, as well as welcome wellbeing advocates from all fields to help you with your mental and emotional goals. With additional insights from Tim Dwelly reflecting on his healthy habits; and Fitness Instructor Robb Henderson on physical health - it's your hour of real ta ...
  continue reading
 
Artwork

1
Wellbeing Wednesdays

Well WVU

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Wellbeing Wednesdays is a weekly podcast exploring what wellbeing means at West Virginia University. Listen to get to know more about the folks doing work on the ground at the university in addition to some light-hearted fun as we take a look at wellbeing in popular culture.
  continue reading
 
Mental wellbeing is an escalating global challenge having serious impact on the quality of life, productivity in workplace etc. Our approach to wellbeing fundamentally depends on our perspective of ourselves. Are we just human beings, not much different from animals or something more? Over thousands of years the Vedic spiritual seekers dived deep within themselves to explore the inner space and they repeatedly verified that we all, without exception, are in essence really spiritual beings ha ...
  continue reading
 
Welcome to the Live Well Podcast. Dive deep into the heart of regional, remote, and rural communities where we bring to life the tales of personalised care and the magic of staying home while growing older. Meet our local heroes - the caring team members from your very own community 🌐 Each episode aims to empower listeners to stay healthy, active, and connected, no matter where they call home. For additional resources and in-depth understanding of our services, visit www.integratedliving.org ...
  continue reading
 
Artwork

1
Inspiring Wellbeing

Maximilian

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
A limited podcast series featuring inspiring chats about wellbeing, happiness and consciousness during the period of COVID-19. Dive into topics ranging from gut health, meditation, sex and relationships to crystals, herbs and the power of intention. Hosted by Maximilian. For more information, simply visit www.consciousni.st today.
  continue reading
 
Artwork

1
Wellbeing Economy Cymru

Wellbeing Economy Cymru

Unsubscribe
Unsubscribe
รายวัน+
 
A podcast series by the Wellbeing Economy movement across Wales to discuss the topics raised in our monthly discussion forum. Please check out our next event; https://wellbeingeconomy.wales
  continue reading
 
Artwork

1
WellBeings with Dominic Bowden

WellBeings

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
What's the best you could feel? Kiwi Dominic Bowden's on a mission to find out. Through conversations with a line-up of his heroes, world-renowned scientists, best-selling authors and wellness celebrities, he explores new ways of improving with simple shifts, tools and rituals that are 100% backed by science. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Welcome to the podcast about how to use reason and science to live a long, healthy, decent life. Subscribe to join the host, Greg Potter, as he unveils the latest science and the secrets of some of the most brilliant people, including scientists, coaches, entrepreneurs, and many others. You can also find the Reason & Wellbeing on YouTube here. Peop…
  continue reading
 
Have you recently been diagnosed with ADHD and would like your partner to understand more about the condition and support you on this new path? If so, today's guest, Ryan Ridgway, a motivational speaker, trainer and member of Hummingbird, talks about his partner's recent ADHD diagnosis and how it affects their relationship and family life. This is …
  continue reading
 
Swamiji provides profound insights into the rising trend of atheism in New Zealand. Discover the intriguing reasons behind why more people are identifying as atheists and how Vedanta’s perspective on God contrasts with traditional views. Our senses often deceive us into believing that happiness lies in external pleasures. This episode uncovers the …
  continue reading
 
Join transformational women’s fitness coach Trish Tenn as she shares her journey from competitive weightlifting to becoming a role model for women's health and well-being. Learn about her passion for coaching women to achieve self-love and fitness, understanding the importance of aging gracefully, and transforming the traditional approach to women'…
  continue reading
 
In a world often overshadowed by the hustle and bustle of daily life, it’s easy to overlook the small acts of kindness that surround us. These moments, though seemingly insignificant, have the power to profoundly impact our wellbeing and the wellbeing of others. Finding kindness in the small moments of life can transform our perspective, helping us…
  continue reading
 
Does talking about sex make you uncomfortable? Psychodynamic and psychosexual therapist Charlene Douglas joins Liz on this podcast to reveal why we’re so afraid about seeking help for our sex lives. Charlene, who you may recognise as the therapist from Married At First Sight UK, shares why we should really interrogate our relationship with sex and …
  continue reading
 
While a full-time job is sure to provide financial stability and security, true satisfaction comes from aligning your career with your core values, passions, and purpose. So, in this week’s episode of Doing Well: The Wellbeing Science Insights Podcast, host Lu Ngo sits down with psychologist and career coach Ananda Zhafira, M.Psi., Psikolog to lear…
  continue reading
 
In this week's episode of "The Seriously Funny Wellbeing Show," Dr. Ross Walker joins us to discuss a variety of health topics. He begins by explaining the best times for sun exposure to maximize vitamin D intake while maintaining skin health. Dr. Walker offers practical advice tailored to different skin types and health histories. Next, we explore…
  continue reading
 
This week, we dive into the transformative potential of a four-day workweek with Charlotte Lockhart, co-founder of 4 Day Week Global. Charlotte shares her journey, insights from global trials, and how a reduced work schedule can boost productivity and well-being. We discuss impacts on gender balance, mental health, and overall happiness in the work…
  continue reading
 
Have you ever struggled to find time for yourself, only to feel guilty when you finally do? In this episode of Wellbeing Interrupted, we explore why 'Me Time' is not a luxury but a vital aspect of health management. Inspired by the recent news of Shannen Doherty's passing and reflecting on my own journey with Stage 4 breast cancer, I discuss the im…
  continue reading
 
Send us a Text Message. Andrea Edmondson Andrea Edmondson has been an educator and consultant for 30 years working in London, New York, Brussels, Washington DC, Houston and now back in the U.K. The experience of teaching in inner London and six international moves with four children taught her about the powerful impact of stress on wellbeing. Her p…
  continue reading
 
Work life balance is a lie, it doesn’t exist. We are all going from one aspect of our lives to the other, trying to keep everything afloat, but what of we reframed it as work life harmony? This outlook on leadership and wellbeing is championed by my guest in this episode, Andre Young. He is the founder of You Evolving Now, author and leadership tra…
  continue reading
 
Send us a Text Message. Ayurveda is an ancient healthcare system originating in India. It is best known as a proactive system where you practice it so that you never fall sick. It is based on the premise that our health depends on : Ahaar - Food : Vihar - our environment : Vichaar - our thoughts. Listen to this episode to learn more. P.S: You're li…
  continue reading
 
I’m Zoe Carroll and I’ve been running successful wellbeing businesses for over 25 years. I learnt the hard way, so you don’t have to. In this episode, I’ll be sharing 3 ways that you can boost your business success overnight and start making more money in your wellbeing business today. You don’t want to miss my insight into these easy, ethical and …
  continue reading
 
On this episode... the single key to better sex and better productivity across every aspect of life. Thank you for listening! Please rate the show Note: The show is best experienced on SPOTIFY. ----Let's connect: Text me: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠801-742-1439⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Website: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠…
  continue reading
 
Affinity Federal Credit Union presents the Wellbeing And Your Wallet podcast! In this episode, expert hosts Shawn Lubitz and Grant Gallagher are joined by Anthony Russomano, a Certified Health Coach and owner of Russomano Training. Anthony joins the show to discuss the importance of physical wellbeing. Grant, Shawn, and Anthony kick-off the episode…
  continue reading
 
Dr Lisa Gatenby registered nutritionist offers a real-world view on the chaos and confusion which surrounds what and how we eat. This podcast is full of scientifically backed advice and support to take the stress and guilt out of our relationship with food. Lisa discusses the way in which we over complicate food with an excessive amount of food inf…
  continue reading
 
In this podcast episode hosted by Noreen Turley, Anne Lawlor, Chairperson of the HSE's Patient Forum and founder of the 22q Charity Ireland, and Joe Ryan, HSE National Director of Public Involvement, Culture, and Risk Management, discuss the critical theme of patient partnership in the HSE. They highlight the importance of genuine patient involveme…
  continue reading
 
In this episode, I talk with James Dickinson, head of Hull Music Service, which is part of the local authority and also lead for the new music education hub covering Hull, East Riding, north and northeast Lincolnshire. We discuss how the music service is partnering with the local authority to use data to explore the impact of music on attainment. W…
  continue reading
 
In this edition of the Evolve Workplace Wellbeing Podcast, Dr Helen Fitzhugh of the University of East Anglia speaks with Lisa Chamberlain, a doctoral candidate at the University of Liverpool working in the field of Human Resource Management research. Lisa's previous experience as a Sergeant in the US army and an HR manager in a small Liverpool bus…
  continue reading
 
Episode 110 – The Financial Wellbeing Pulse with Chris Budd Taking a slightly difference approach in this episode, we sit down with Chris Budd to delve into the exciting launch of The Financial Wellbeing Pulse, a groundbreaking tool designed to help individuals measure their relationship with money. Chris shares insights into how the tool was devel…
  continue reading
 
This podcast episode shares my 28-day free alcohol experience and the next steps. Links mentioned in this episode include Dryy (community). --- Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/martineellis/message
  continue reading
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน