Thamma BanSabaijai.org, Fb.me/Thamma.BanSabaijai.org สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแอปเลย!
show episodes
 
Artwork

1
ธรรมะบ้านสบายใจ โดย ท่านจิตโต

Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org

Unsubscribe
Unsubscribe
รายวัน
 
จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามแนวปฏิปทาและข้อวัตรปฏิบัติของหลวงปู่ปาน โสนันโท วัดบางนมโค และพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ให้กว้างขวางในหมู่ชนผู้แสวงหาโมกขธรรม
  continue reading
 
Loading …
show series
 
๑๒ พ.ค. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘) 580415_07_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%ADCH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๑๒ พ.ค. ๖๗ - เทศน์ทำไว้จึงได้ตามนั้น (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘) 580418_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99CH.mp3…
  continue reading
 
๑๒ พ.ค. ๖๗ - อามิสบูชา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘) 580418_04_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๑๑ พ.ค. ๖๗ - เทศน์รู้เหตุ เห็นเหตุ จึงละได้ เกิดเป็นผล (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘) 580419_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8_%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8_%E0%B8%88%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%A5…
  continue reading
 
๑๑ พ.ค. ๖๗ - ข้อดีของการรักษาศีล(เสียงธรรม ๑๑ พ.ค. ๖๗) (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘) 580418_06_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5CH.mp3…
  continue reading
 
๔ พ.ค. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘) 580415_07_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%ADCH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๔ พ.ค. ๖๗ - รู้ในทาน ศีล ภาวนา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘) 580303_08_%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5_%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๔ พ.ค. ๖๗ - อย่าไว้ใจในชีวิต (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 580301_04_%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๒๘ เม.ย. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘) 580415_07_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%ADCH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๒๘ เม.ย. ๖๗ - คิดมาก อยากดี หนีไปนิพพาน (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 580228_05_%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81_%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99CH.mp3…
  continue reading
 
๒๘ เม.ย. ๖๗ - สุข ทุกข์ อยู่ที่ใจ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘) 580415_03_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82_%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๒๗ เม.ย. ๖๗ - ที่พักของใจ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘) 580303_04_%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๒๗ เม.ย. ๖๗ - คุยกันเรื่องทาน (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘) 580415_04_%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๒๑ เม.ย. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘) 580415_07_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%ADCH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๒๑ เม.ย. ๖๗ -เสียงธรรมอารมณ์พระนิพพาน (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘) 580415_06_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๒๑ เม.ย. ๖๗ - เทศน์ผลบุญของทาน (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘) 580415_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๒๐ เม.ย. ๖๗ -สนทนาการฝึกสติ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘) 580414_07_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๒๐ เม.ย. ๖๗ - เทศน์ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘) 580414_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8CCH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๑๖ เม.ย. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) 600213_07_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%ADCH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๑๖ เม.ย. ๖๗ - เทศน์เธออย่าประมาท (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐) 600103_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%97CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๑๖ เม.ย. ๖๗ - สอนให้เรามีจิตสาธารณะ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐) 600128_07_%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B0CH.mp3…
  continue reading
 
๑๕ เม.ย. ๖๗ - เทศน์บุญเป็นที่พึ่ง (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 591001_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๑๕ เม.ย. ๖๗ - ขอบเขตการรักษาศีล (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐) 600120_01_%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๑๔ เม.ย. ๖๗ - เทศน์ให้อย่างไรใจเป็นสุข (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙) 590924_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82CH.mp3…
  continue reading
 
๑๔ เม.ย. ๖๗ - มีเมตตา ทำศีลของเราให้บริสุทธิ์ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๙) 591009_05_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B2_%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0…
  continue reading
 
๑๓ เม.ย. ๖๗ - สนทนาก่อนบวงสรวง, ยันต์เกราะเพชร, ราศี (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘) 580413_01_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87_%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%…
  continue reading
 
๑๒ เม.ย. ๖๗ - เทศน์หลงกับรู้คู่กันไป(เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗) /570720_01_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9BCH.mp3…
  continue reading
 
๑๒ เม.ย. ๖๗ -ความพอดีจะเกิดเมื่อบุญเราพร้อม (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙) 590807_06_%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B…
  continue reading
 
๘ เม.ย. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 580214_08_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%ADCH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๘ เม.ย. ๖๗ - สนทนา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 580222_05_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๘ เม.ย. ๖๗ - กรรมฐานเรื่องศีลและสังโยชน์ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 580228_06_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0…
  continue reading
 
๗ เม.ย. ๖๗ - กรรมฐาน (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 580222_03_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๗ เม.ย. ๖๗ - บุญกุศลช่วยเราได้ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 580222_08_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๖ เม.ย. ๖๗ - เทศน์วันมาฆบูชา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘) 580303_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%86%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๖ เม.ย. ๖๗ - สนทนากิจที่ต้องทำ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 580228_04_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B3CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๓๑ มี.ค. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 580214_08_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%ADCH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๓๑ มี.ค. ๖๗ - เทศน์ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 580228_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8CCH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๓๑ มี.ค. ๖๗ - เทศน์ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 580221_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8CCH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๓๐ มี.ค. ๖๗ - กรรมฐาน (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 580221_06_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๓๐ มี.ค. ๖๗ - ปฏิปทาที่หลวงพ่อสอนให้เรามี (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 580221_07_%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2_%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E…
  continue reading
 
๒๓ มี.ค. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 580228_10_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%ADCH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๒๓ มี.ค. ๖๗ - หล่อพระวันมาฆบูชา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 580228_09_%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%86%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๒๓ มี.ค. ๖๗ - เทศน์บุญกุศลที่สั่งสม (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 580222_02_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1CH.mp3…
  continue reading
 
๑๗ มี.ค. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 580214_08_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%ADCH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๑๗ มี.ค. ๖๗ - สนทนา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 580214_07_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๑๗ มี.ค. ๖๗ - สนทนาธรรม (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 580208_08_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๑๖ มี.ค. ๖๗ - สนทนาก่อนกรรมฐาน (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 580208_06_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๑๖ มี.ค. ๖๗ - เทศน์ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 580214_03_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8CCH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๑๐ มี.ค. ๖๗ - พรของหลวงพ่อ : วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 580207_09_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%ADCH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
๑๐ มี.ค. ๖๗ - สนทนา (เปิดเสียงบันทึก – เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘) 580208_04_%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%B2CH.mp3โดย Thamma-BanSabaijai.org, fb.me/Thamma.BanSabaijai.org
  continue reading
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน