Théologie สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
D
De theologie podcast

1
De theologie podcast

KokBoekencentrum

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
De theologie podcast dompelt je iedere drie weken een half uur onder in een theologische onderwerp of debat. Aan de podcast werken toonaangevende Nederlandse theologen van dit moment mee. De focus van De theologie podcast ligt op actuele theologische publicaties in de breedste zin van het woord. De theologie podcast wordt gepresenteerd door Elsbeth Gruteke, radiopresentator, historicus, theoloog en predikant. Als presentator werkt zij voor de Evangelische Omroep. Mark de Jager, de Jonge Theo ...
 
T
Theologie vom Fass

1
Theologie vom Fass

Regnum Christi

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Theologie vom Fass steht für spannende Vorträge, gemütliche Atmosphäre, anregende Diskussionen. Unser Motto: Wenn die Leute nicht zur Kirche kommen, muss die Kirche zu den Leuten gehen! Im Podcast kannst du die meisten der interessanten Vorträge samt anschießender Fragerunde nachhören – wobei: Nachhören ist immer bloß die zweitbeste Option! ;-)
 
L
Les Cousins Théologiens

1
Les Cousins Théologiens

Les Cousins Théologiens

Unsubscribe
Unsubscribe
รายวัน+
 
Un podcast de la Rébellution, animé par deux jeunes qui, en plus d'être cousins, ont une passion commune pour Christ et pour l'Évangile. Maxime et Benjamin aiment discuter de toutes sortes de choses (et pas que de théologie !). Par ce podcast, ils plaçent simplement un micro devant leurs conversations dans le but d'en faire profiter d'autres.
 
Loading …
show series
 
Wat kunnen we van Benedictijner monnik en Theoloog des Vaderlands Thomas Quartier leren over kerk en christen zijn tijdens corona? Elsbeth Gruteke gaat met hem in gesprek. Uiteraard schuift Andries Knevel aan met een boekentip: Bidden als Paulus van D.A. Carson.โดย KokBoekencentrum
 
Waar ben je veilig? Waar vind je rust als je je voortdurend moet meten met anderen? Hoe ontsnappen we aan de spiraal van consumeren en produceren? Elsbeth en Mark spreken met Niek Tramper die op zoek ging naar leefregels voor het innerlijke leven, naar rust voor de ziel.โดย KokBoekencentrum
 
Theo Boer onderzoekt de protestantse, ethische kijk op euthanasie in Nederland. In de zeventiger jaren van de vorige eeuw waren kerken en christenen in Nederland de eerste die euthanasie bespreekbaar maakten. Vijftig jaar later is euthanasie medisch, ethisch en juridisch een bijna alledaags verschijnsel geworden. Elsbeth Gruteke en Mark de Jager sp…
 
Theater voor engelen is het nieuwe theologisch-filosofische boek van Tomáš Halík over de zoektocht naar en de ontmoeting met God. God zoekt de mens vaak op in de stilte en in het verborgene, zonder dat iemand het zelf merkt. Elsbeth Gruteke en Mark de Jager gaan in gesprek met Erik Borgman over de inhoud en de betekenis van het nieuwe boek van Halí…
 
In haar boek Volk en elite peilt Mechteld Jansen de actuele afgrenzingen tussen volk en elite, die gemakkelijk tot polarisatie kunnen leiden. Het biedt een theologische tegenstem aan populisten die de kloof tussen volk en elite verdiepen en de woede voeden. Elsbeth Gruteke en Mark de Jager gaan in gesprek met haar en gaan op zoek naar een vorm van …
 
Kernthema's van de Deense filosoof Søren Kierkegaard zijn: vertwijfeling, angst, de zoektocht naar vreugde en de aanvaarding van het leven als een geschenk dat je mag genieten. Elsbeth Gruteke en Mark de Jager gaan in gesprek met Kierkegaard-kenner Geert Jan Blanken over de actuele betekenis van de Deense filosoof en theoloog. Aanleiding voor dit g…
 
Recent verschenen twee boeken over Cornelis Graafland (1928-2004). Van Arjan Boersma verscheen de biografie over deze tegendraads gereformeerde theoloog. Wim Dekker werkte mee aan een bundeling van teksten van Graafland over de Heilige Geest. Elsbeth Gruteke gaat met Wim Dekker na in hoeverre het gedachtengoed van Graafland ook voor de huidige gene…
 
In 'Handboek pastoraat bij psychische problemen' geven deskundigen informatie over de meest voorkomende psychische stoornissen in relatie tot pastoraat. Elsbeth Gruteke gaat in gesprek met Hanneke Schaap en praat met haar over de do’s en don’ts in pastorale contacten waarbij psychische problematiek een rol speelt.…
 
In "Maria: Icoon van genade" laat Arnold Huijgen zien dat Maria in een rij van sterke Bijbelse vrouwen staat die laten zien dat de kerk niet zonder de vrouwelijke stem kan. Elsbeth Gruteke gaat met hem in gesprek over de betekenis van Maria voor protestanten en belichten haar rol vanuit verschillende invalshoeken. Boekhandelaar Gert-Jan van Rietsch…
 
In ‘Onderzoek alle dingen, Bijbelstudies over wetenschap en geloof’ gaat Gijsbert van den Brink in op bijbelgedeelten die rond het thema schepping of evolutie relevant zijn. Wanneer je ervan uit gaat dat de evolutietheorie min of meer klopt, lukt het dan nog om een overtuigende uitleg te geven van deze bijbelgedeelten die een andere kant op lijken …
 
In "Vertrouw op je gevoel. Keuzes leren maken met Ignatius van Loyola" verkent de Vlaamse jezuïet en internetpastor Nikolaas Sintobin hoe je verstandig om kan gaan met je gevoel. Hij is te gast in deze tweede aflevering van De theologie podcast. Paul Visser verzorgt de column en Andries Knevel bespreekt de nieuwste theologische boeken.…
 
In "Morgen wordt alles beter. De mogelijkheden en ethiek van gentechnologie" gaat Maarten Verkerk, samen met Henk Jochemsen, in op de kansen en risico's aangaande gentechnologie. In de eerste aflevering van De theologie podcast spreken we Maarten Verkerk. Naast auteur is hij lid van de Eerste Kamer namens de ChristenUnie. Henk Stoorvogel verzorgt d…
 
Un nouveau podcast amateur débarque ! En plus d'être cousins, Maxime et Benjamin sont chrétiens et aiment discuter de toutes sortes de choses (et pas que de théologie !). Par ce podcast, nous plaçons simplement un micro devant nos conversations - en espérant que cela puisse en faire profiter d'autres :-)Retrouvez tous les épisodes sur : www.christe…
 
On Friday 13 January 2017, Father John Behr accepted the Metropolitan Kallistos Ware Chair in Orthodox Theology at Vrije Universiteit Amsterdam (VU) during a session of the College of Deans. The vice-dean of the Faculty of Theology, Prof. Eddy van der Borght, presided over the academic ceremony and first delivered the laudatio. Then Fr John accepte…
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login