Rock สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
ห้องเรียนฟ้ากว้าง รายการที่เปิดมุมมองการศึกษาทั้งในแง่ของระบบการศึกษา,การศึกษาทางเลือก นำเสนอพื้นที่การเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อนำเสนอแนวทางการศึกษาที่สามารถทำได้และเรียนรู้ได้จริง
 
Loading …
show series
 
วง "Litte 5 Rock" คือการรวมตัวของเด็กบ้านเรียน ที่รักในเสียงดนตรี ใช้ความสามารถของตนเองสร้างสรรค์เสียงเพลง ส่งต่อความสดใสและความสุขให้กับผู้ฟังทุกวัย นอกจากนี้ยังใช้เพื่อหาทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร กับโครงการ ปันน้ำใจพี่ให้น้อง #14 ณ โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา อ.งาว จ.ลำปาง…
 
น้องทัวร์ ปารีนา มีความรัก ค้นพบตัวเองว่า "ดนตรี" จึงขออนุญาตคุณแม่ ลาออกจากโรงเรียนเพื่อเรียนต่อที่ศูนย์การเรียนแสงแห่งความหวัง เพื่อมุ่งสู่การเรียนรู้ด้านดนตรีอย่างเต็มที่ ปัจจุบันเธอมีความสามารถเล่น Viola ต่อยอดสู่การสร้างอาชีพของตนเองได้โดย Thai PBS Podcast
 
ครูสอนภาษาไทย ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี อ.กันตัง จ.ตรัง ในทำนองเพลงที่กำลังได้รับความนิยม มาประกอบเนื้อหาการเรียนการสอนให้นักเรียนเข้าใจง่าย และสร้างการมีส่วนร่วมในห้องเรียนโดย Thai PBS Podcast
 
เมื่อความสนใจในกิจกรรมเดียวกัน ผลักดันให้เด็กนักเรียนในระบบการศึกษากระแสหลักและเด็กโฮมสคูลเกิดการเรียนรู้ร่วมกันผ่านการอบรมโครงการพัฒนาทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร โดยกลุ่มเครือข่ายบ้านเรียน เกิดเป็นมิตรภาพระหว่างการเรียนรู้โดย Thai PBS Podcast
 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลซับสมอทอด ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพรชบูรณ์ ฝึกเด็กอนุบาลเอาตัวรอด หากติดอยู่ในรถ โดยการบีบแตรขอความช่วยเหลือ โดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ ทำหน้าที่ฝึกอบรมให้กับเด็ก ๆโดย Thai PBS Podcast
 
เมื่อศิลปะคือหนทางของการเรียนรู้อย่างเต็มสุข แม่แหม่ม คุณพิรดา จุรารักษ์พงศ์ จึงเลือกทำโฮมสคูลให้กับน้องปาร์ค นายญาณพล ดิษยบุตร ที่มีแนวทางการทำงานศิลปะของตนเองชัดเจนและใช้ต่อยอดสู่การเลี้ยงชีพต่อไปในอนาคตได้อีกด้วยโดย Thai PBS Podcast
 
การเรียนรู้วิถีเกษตรรุ่นใหม่ เพิ่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน ที่บ้านหนองหิน อำเภอเมืองมหาสารคาม และการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนมอญ ที่ให้เด็ก ๆ ได้เข้าใจวิถีชีวิตชาติพันธุ์ของตนเอง ของศูนย์การเรียนรู้มอญแสงเทียน จ.สมุทรสาครโดย Thai PBS Podcast
 
ต้นแบบโรงเรียนสู้ฝุ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เตรียมทดลองใช้ระบบและสรุปบทเรียน นำไปสู่การขยายผลการทำงานกับ 30 โรงเรียน ในจังหวัดเชียงราย แพร่ และแม่ฮ่องสอน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการสู้ฝุ่น เพื่อรับมือกับปัญหามลพิษทางอากาศในอนาคตโดย Thai PBS Podcast
 
จัสมิน แฟร์เฮิร์ส ต้องย้ายจากต่างประเทศมาเรียนที่เมืองไทย ดังนั้นการจัดการศึกษาที่สอดรับกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก จึงต้องปรับและหาแนวทางที่เหมาะสม จึงเลือกเรียนที่ศูนย์การเรียน St John Bosco โดยครอบครัวสามารถจัดสรรเวลาเรียนเพื่อเลือกทำกิจกรรมที่สนใจและเรียนหลักสูตรออนไลน์ต่างประเทศได้อย่างหลากหลายอีกด้วย…
 
ณัฐพนธ์ อินทรประเสริฐ (ครูเคน) จากโรงเรียนนารีวิทยา จ.ราชบุรี แต่งชุดคอสเพยล์เป็นไดโนเสาร์สอนในวิชาพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างความสนใจให้กับนักเรียน เข้าถึงได้ง่ายและเรียนรู้วิชาการง่ายขึ้นโดย Thai PBS Podcast
 
"บ้านเรียนวิถีพุทธ" นำเอาหลักธรรมะและองค์ความรู้เรื่องแพทย์วิถีธรรม มาเป็นแนวทางการศึกษา โดย เครือแก้ว คุณะวัฒนา (แม่แก้ว) มีความรู้และชำนาญเรื่องนี้ จึงปลูกฝังจิตสำนักและถ่ายทอดความรู้เรื่องต่าง ๆ เช่น การนำสมุนไพรมาแปรรูป เพื่อสร้างเป็นอาชีพ หารายได้ให้กับตนเองในอนาคตโดย Thai PBS Podcast
 
กรณีการใช้ความรุนแรงในโรงเรียนสารสาสน์ราชพฤกษ์ ผู้ปกครองได้พานักเรียนที่ถูกทำร้าย เข้ารับการตรวจประเมินสภาพจิตใจ เมื่อผ่านกระบวนการเยียวยาพบว่า นักเรียนมีอาการดีขึ้น แต่ผู้ปกครองยืนยันว่าจะยังคงดำเนินดคีครูและพี่เลี้ยงให้ถึงที่สุดโดย Thai PBS Podcast
 
จุดเริ่มต้นการจัดการศึกษาแบบ Home School ของ " บ้านเรียนสวนลมเจย " เกิดจากพื้นฐานด้านอาชีพของพ่อแม่ ที่เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว จึงนำเอาหลักการทำเกษตรอินทรีย์ มาเป็นกระบวนการเรียนรู้ให้กับลูก โดยให้เรียนรู้ทั้งหลักวิชาการ การสร้างอาชีพ รวมไปถึงการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยโดย Thai PBS Podcast
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนว่า ต้องการให้อำนาจผู้ปกครอง สามารถตั้งกรรมการเพื่อไล่ผู้บริหารออกได้ และทำบันทึกข้อตกลงเพื่อคุ้มครองเด็ก เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจากความรุนแรงโดย Thai PBS Podcast
 
นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น ปักหมุด จุดประเด็นผ่านแอพพิเคชัน C-site หนึ่งในเครื่องมือลงพื้นที่เรียนรู้และรายงานการเรียนรู้นอกห้องเรียน จากชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมติดแฮชแท็ก "ห้องเรียนบันดาลใจ"โดย Thai PBS Podcast
 
"กลุ่มบ้านเรียน Co-op นกฮูกร่าเริง" แชร์ประสบการณ์การรวมกลุ่มจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก Home School จ.นนทบุรี ทั้งเขต 1 และเขต 2 พร้อมแนะนำวิธีการจัดกิจกรรม Co-op ให้กลุ่มบ้านเรียนนำไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเองอีกด้วยโดย Thai PBS Podcast
 
ติดตามการเรียนรู้วิถีชุมชนผ่านกิจกรรม "เบิ่งบ้าน สานเมือง" ของเยาวชน ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม และโรงเรียนบ้านแม่จ้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ ให้เด็กเรียนรู้ชุมชนผ่านการผลิตสื่อเพื่อเล่าเรื่องราวของชุมชนตนเองโดย Thai PBS Podcast
 
"กลุ่มบ้านเรียน Co-op นกฮูกร่าเริง" การรวมกลุ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก Home School โดยผู้ปกครองร่วมเป็นผู้สอนและออกแบบการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็ก จัดให้มีการเรียนรู้ในเชิงวิชาการ ทัศนศึกษาตามสถานที่ต่าง ๆ และลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้น เป็นการเรียนรู้ที่สร้างความร่วมมือกันระหว่างบ้านเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้เด็ก ๆ มีสังคมที่กว้…
 
โรงเรียนห้วยปลาไหล จ.พิษณุโลก ตั้งใจทำมื้อกลางวันของนักเรียนให้เป็นอาหารอินทรีย์ 100% กลุ่มเครือข่าย "ครู คลัง ช่าง หมอ" จึงช่วยกันระดมทุนเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตวัตถุดิบเกษตรอินทรี ขณะที่โรงเรียนบ้านแม่จ้อง จ.เชียงใหม่ ทำแปลงเกษตรเพื่อสร้างอาหารปลอดภัยและเป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องพืชผัก สมุนไพรให้กับนักเรียน…
 
การใช้ความรุนแรงในโรงเรียน ทำให้น้องปุญญ์และปัญรู้สึกไม่ปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ นั้นจึงเป็นเหตุผลให้ แม่นัต (อนัตตา คงธนะ) จัดการศึกษาแบบ Home School ให้กับลูก ๆ ใช้จุดเน้นที่ว่า "ลูกทะเลาะเพื่อเรียนรู้และเข้าใจ ก้าวสู่การเรียนรู้การเป็นครอบครัว เน้นความสามัคคีในครอบครัว ร่วมเรียนรู้และเข้าใจกัน"โดย Thai PBS Podcast
 
เสียงสะท้อนถึงความกังวลจากกลุ่มบ้านเรียน เมื่อ สพฐ. ปรับแก้ไขคู่มือการจัดการเรียนการสอนโดยครอบครัว 3 ประเด็นหลัก คือ เป็นการละเมิดสิทธิเด็กหรือไม่, การประเมินผลที่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการศึกษาในระบบ ซึ่งไม่ตรงกับศักยภาพบ้านเรียน และ การปรับลดเวลาจดทะเบียน เหลือ 2 ครั้งต่อปีการศึกษาโดย Thai PBS Podcast
 
"เด็ก 7 ขวบ ทำไมเรียนหนักจังเลย แบกกระเป๋าใบใหญ่ ซึ่งรู้สึกขัดกับหลักจิตวิทยาเด็ก หรือหลักการพัฒนาเด็กที่ดูสวนทางกันมาก ๆ ทั้งเรื่องการสอบ ที่รู้สึกว่าคำตอบมีเพียง 1 คำตอบเท่านั้น ถ้าลูกตอบข้อนี้ผิด ทุกอย่างคือจบไปเลย" นี่คือเหตุผลหลัก ๆ ที่ แม่หยุย หทัยชนก บำรุง เลือกจัดการศึกษาในรูปแบบ Home School ให้กับลูก โดยคาดหวังให้เขาค้นพบศักภาพตัวเองบนเส้น…
 
ห้องเรียนรู้ฝุ่น กิจกรรมการเรียนรู้การเตรียมความพร้องรับมือกับฝุ่นควัน PM 2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ 10 กิจกรรม ผ่านประสบการณ์ของผู้มีประสบการณ์ที่ป้องกันปัญหาการเกิดฝุ่นมาให้ความรู้เด็ก ๆโดย Thai PBS Podcast
 
เมื่อลูกมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารล่าช้า ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม Autistic Spectrum Disorder ทำให้การเรียนในโรงเรียนมีปัญหา เนื่องจากไม่สามารถสื่อสารหรือพูดคุยได้เหมือนเด็กทั่วไปได้ แม่นาง ภาวิดา พลบัวไข จัดการศึกษาในรูปแบบ Home School กับน้องน้ำชา (ณัฏฐ์ชนากานต์ พลบัวไข) เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด และออกแบบการศึกษาให้เหมาะสมกับลูก โดยเน้นการเรียนรู้เพื่…
 
นักเรียนมัธยมศึกษาที่เรียกตนเองว่า "นักเรียนเลว" รวมตัวกันชุมนุมหน้ากระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสะท้องปัญหาในระบบการศึกษา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับฟังปัญหาของกลุ่มนักเรียนโดย Thai PBS Podcast
 
เมื่อการเรียนในระบบโรงเรียนไม่เหมาะสมน้องหมิง ด.ช.มนัสวิน มานุพีรพันธ์ แม่หนึ่ง สุมิตตา จึงเลือกจัดการศึกษาแบบ Home School ให้กับลูก เพื่อใช้เวลาฟูมฟักจิตใจ รักษาภาวะสมาธิสั้นและปัญหาความเครียดอย่างรุนแรง นำสู่การเรียนรู้ตนเอง พัฒนาศักยภาพสู่การดูแลตนเองและเติบโตได้อย่างมีความสุขโดย Thai PBS Podcast
 
สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย เครือข่ายบ้านเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง รวบรวมรายชื่อคัดค้านคำสั่งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือจัดการศึกษา เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้เรียน กำหนดให้ผู้เรียนในศูนย์ต้องเป็นผู้ขาดโอกาสในการเข้าเรียนในระบบปกติ ซึ่งไม่เป็นธรรมกับเด็กที่ต้องการเรียนรู้ที่หลากหลายโดย Thai PBS Podcast
 
สถาบันครอบครัวเป็นพื้นที่สำคัญในการปลูกฝังและปูพื้นฐานสิ่งที่ดีของการดำเนินชีวิตในอนาคต การจัดการศึกษาในรูปแบบ Home School จึงเหมาะสมสำหรับการจัดสรรเวลาเพื่อการเรียนรู้ด้วยกันทั้งครอบครัว บ้านเรียน Saimai Ischool ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลูกค้นพบตัวเอง ทำสิ่งที่ตนชอบ เลือกแนวทางที่ใช่ สู่หลักการดำเนินชีวิตที่พึ่งพาตนเองได้…
 
"iSEE 2.0" คือ ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่เก็บข้อมูลเด็กนักเรียน ซึ่งจะทำให้เห็นสถานการณ์การศึกษาในประเทศไทยบนฐานข้อมูลขนาดใหญ่ แสดงข้อมูลเด็กยากจน อยู่ที่ไหน มีปัญหาอะไร และควรช่วยเหลือเขาอย่างไรไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษาโดย Thai PBS Podcast
 
สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้และเติบโต พ่อแม่ถือเป็นแม่พิมพ์ในการสร้างลูกเพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ แม่เก๋ (ปิยวรรณ ขอจุลกลาง) เลือกจัดการศึกษาแบบ Home School ให้กับลูกแก้วและมังกร เพื่อให้ลูกได้ใช้เวลาในการเรียนรู้ร่วมกับครอบครัวได้อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นผู้สร้างสังคมที่ดีต่อไปในอนาคตโดย Thai PBS Podcast
 
การเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา ต่อประเด็นสิทธิเสรีภาพในสถาบันการศึกษาที่เรียกร้องในมีการปรับแก้ไขระเบียบต่าง ๆ เช่น เรื่องทรงผม เครื่องแบบนักเรียน และการสร้างความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศ หวังยุติการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศโดย Thai PBS Podcast
 
การจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสม ทำให้น้องหนูนิน (ภานิน วาณิชยานนท์) และน้องคิน (อคิน วาณิชยานนท์) ได้เรียนรู้ตามความสนใจของตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่โดย Thai PBS Podcast
 
โดย Thai PBS Podcast
 
การเติบโตอย่างมีความสุขพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่พ่อแม่ให้ความสำคัญ เมื่อการศึกษาแบบโฮมสคูลทำให้ครอบครัวสามารถดูแลน้องกระเตง พิมพิดา ลีละประยูรได้อย่างใกล้ชิด เน้นการลงมือทำและนำสู่วิถีการเล่นกีฬาที่ไม่ใช่เพียงแค่ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง แต่มีเป้าหมายชัดเจนสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติอีกด้วยโดย Thai PBS Podcast
 
เมื่อเวลา 24 ชั่วโมงไม่ลงตัวกับการเรียนรู้ในระบบโรงเรียน แม่อุ๊ บุญนภา บุญเยีย จึงเลือกการศึกษาแบบ Home school ให้กับน้องเอริค ด.ช.ชานุวัฒน์ ตั้งมนัสวงศ์ เพื่อให้ลูกสามารถเติบโตอย่างมีความสุข มีเวลาในครอบครัวอย่างเต็มที่ไปพร้อม ๆ กับการลองลงมือทำในทุกสิ่งที่ต้องการโดย Thai PBS Podcast
 
รูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปจากผลกระทบของ COVID-19 ทำให้ห้องเรียนต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างระบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดประโยชน์สุงสุด นักวิชาการด้านการปฏิรูปการศึกษา สะท้อนว่า ในอนาคตนักเรียนอาจจะต้องค้นหาข้อมูลเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเองโดย Thai PBS Podcast
 
แม่ริสา คุณอริสา สุวรรณการ เห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้เพื่อการปรับตัว จึงมี "บ้านเรียนริมโมง" เรียนรู้ในวิถีโฮมสคูล นำไปสู่การเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา กระทั่งตอนนี้ น้องเอมีลี่ ด.ญ.เอ็มมิลี่ คิม แบร์แกร ต้องย้ายไปอยู่กับคุณแม่คุณพ่อที่ต่างประเทศก็สามารถปรับตัวได้ไม่ยาก และยังสามารถต่อยอดวิถีการเรียนรู้สู่การดำรงชีวิตได้อีกด้วย…
 
เปิดเทอมแล้ว นักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงสถานศึกษาปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด ในขณะครูผู้สอนเกิดความกังวลถึงการปรับรูปแบบการเรียนที่ลดเวลาลง แต่ยังคงเนื้อหาที่อัดแน่ กลัวกระทบการวัดประเมินผลการศึกษาโดย Thai PBS Podcast
 
เมื่อจุดเด่นและทักษะพิเศษของลูกไม่ได้ถูกส่งเสริมจากการศึกษาในระบบ แม่หมอมิน พฤกษา เพชรล่อเหลียน จึงเลือกแนวทางการทำบ้านเรียนให้กับน้องคิตตี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมข้อดีที่มีอยู่ในตัวแล้วให้เจิดจรัสตามความคิดที่ว่า "บ้านเรียนเด็กดีมีความสุข"โดย Thai PBS Podcast
 
รถพุ่มพวงชวนเรียนรู้และกิจกรรมอาสาสอน ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อส่งเสิรมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนในช่วงปิดเทอมยาว ที่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ในช่วงปิดเทอม ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้สิทธิมนุษย์ชนรวมถึงการเรียนรู้อื่น ๆ อาสาสอนก็เขาไปมีบทบาทในการช่วนสอนในช่วงที่เด็กต้องเรียนออนไลน์ ลดภาระครอบครัวได้โดย Thai PBS Podcast
 
หลักสูตรการศึกษาที่ไม่ตอบโจทย์ต่อครอบครัวและลูกชาย จึงทำให้เด็กเก่งกลายเป็นหนึ่งในปัญหาของการศึกษาในระบบ คุณภูวลักษณ์ รัตนไตรรักษา (แม่ภู) จึงต้องค้นหาวิธีการและเลือกทำโฮมสคูลให้กับน้องเรเดียน ด.ช.ภูริชะศิลป์ รัตนไตรรักษา และลูกอีกสองคน เพราะเห็นถึงผลดีที่เกิดขึ้น จากแนวทางที่ก้าวเดินไปด้วยกันได้ เกิดเป็นแนวทางการเรียนรู้ของตนเอง…
 
ก่อนเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นี้ หลายโรงเรียนมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น วางมาตรการป้องการโรค COVID-19 ภายในโรงเรียน และบทบาทของครูที่ทำหน้าที่ในช่วงเปิดเทอมยาวนี้ สอนนักเรียนถึงบ้านโดย Thai PBS Podcast
 
เมื่อการเติบโตอย่างมีความสุขคือเป้าหมายแห่งใจของคุณพ่อคุณแม่ การสังเกตความชอบและความถนัดของลูกชายทำให้คุณซันมา เหร่าหมัด (แม่ซัน) ได้จัดแนวทางการเรียนรู้ให้กับของลูกชาย โดยเชื่อมั่นว่าครอบครัวจะสามารถดูแลได้อย่างมีคุณภาพไม่แพ้ใครโดย Thai PBS Podcast
 
เกิดเปิดเทอมในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ หลายโรงเรียนเตรียความพร้อมให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเต็มที่ ทั้งปรับรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทางของ สพฐ. เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโดย Thai PBS Podcast
 
เมื่อแนวทางการเรียนในระบบโรงเรียน ไม่เหมาะกับลูกที่มีภาวะ LD คุณปริยากร แสงภู่วงศ์ (แม่แยม) จึงเลือกจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลให้ลูกๆ โดยใช้กิจกรรมและความสนใจของลูกเป็นตัวนำสู่กระบวนการจัดการศึกษา เส้นทางเดินที่ต้องเรียนรู้ทั้งแม่และลูกเป็นอย่างไร ไปติดตามกันค่ะโดย Thai PBS Podcast
 
ด้วยข้อจำกัดหลายอย่างทำให้หลายโรงเรียนไม่สามารถเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือออนไลน์ได้ ชุมชนจึงได้เข้ามามีบทบาทในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ของพวกเขา โดยเน้นเรื่องการเสริมทักษะชีวิต วิถีการเกษตร จากประสบการณ์จริง ในช่วงที่รอเปิดเทอมโดย Thai PBS Podcast
 
"บ้านเรียนกระชับมิตร" การเรียนรู้สังคมโดยซึมซับในวิถีครอบครัว เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา สัตว์เลี้ยงก็สามารถนำเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างแนบเนียน รัสรินทร์ จรรยาภรณ์พงษ์ (แม่นุ่น) จึงนำสิ่งที่ลูกของตนสนใจ เชื่อมโยงกิจกรรมเพื่อค้นหาตนเอง พร้อมเกร็ดดี ๆ สำหรับการเรียนออนไลน์อย่างเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน…
 
"อาสาช่วยสอน" โครงการช่วยชุมชนในช่วงวิกฤต COVID-19 ที่ให้อาสาสมัครลงพื้นที่เป็นผู้ช่วยสอน ดูแลเด็ก ๆ ขณะเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมหรือออนไลน์ เพื่อลดภาระผู้ปกครอง และยังทำให้พวกเขาได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเด็ก ๆ อีกด้วยโดย Thai PBS Podcast
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login