Retreat สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
MRP ย่อมาจาก Mind Retreat Program แปลว่า โปรแกรมการพาจิตมาอยู่กับปัจจุบันขณะ หรือ การพาจิตกลับบ้าน พอดคาสต์นี้มีแบบการฝึกเจริญสติประจำวัน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำหรับผู้สนใจที่อยากมีสติมากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
Loading …
show series
 
ถ้าใครรู้สึก มึนๆหน่วงๆ หรือมีความร้อนเกิดขึ้นในกระโหลกศีรษะ แปลว่ามาถูกทาง ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
การจับคู่ในระหว่างแต่ละ B แล้วทำสลับไปมา ทำให้เราเกิดความชำนาญ และเป็นการทบทวนตนเอง ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
การกลับมาที่ O8 ในยามที่เราฝึกแต่ละคู่ เพื่อจะได้ตั้งหลักแล้วไปต่อ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
การที่เราจะเรียนรู้คู่ที่ 2 B3 และ B4 นั้น ให้เราวาง B1 และ B2 ออกก่อน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ไม่ว่าเรานั้นจะเผลอไปอยู่กับ PP หรือ เราตั้งใจไปอยู่กับจุดปัจจุบันที่เหลือ เมื่อเราออกจาก PP หรือ กลับจากการไปเยี่ยมจุดปัจจุบันอื่น เราก็กลับมาที่ O8 ทุกครั้งเป็นการตั้งหลัก ให้เกิดพลังจิตที่เป็นของผู้มีสติ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/…
 
พลังจิตจักรวาล คือจิตใดๆก็ตามที่ไม่ใช่เรา ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ให้นุ่มนวลแต่ชิดแน่นขึ้น ชิดแน่นแต่ไม่ได้กดลึก ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ที่ประตูต้องแม่นยำ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เราไม่ได้สอนหรือเรียนรู้สิ่งที่ไม่มีอยู่จริง เราไม่ได้นึกคิดคาดเดาว่าเรารู้ แต่เราได้สัมผัสรู้จริงๆ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ถ้าแม่นยำใน O8 ในวันนี้ จุดอื่นก็ไม่ยาก เพราะเราทำได้ เราอยู่กับปัจจุบันได้สักหนึ่งจุดดีๆ ปัจจุบันที่เหลือไม่ใช่เรื่องยาก ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/u…
 
เราต้องมีตัวชี้วัดจิตปัจจุบันของเราว่า เราคือจิตปัจจุบัน ตอนนี้เราอยู่ที่ O8 เราพยายามฝึกทักษะของเราไว้ที่ O8 ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เติมทักษะเรื่อง O8 ให้ได้ทำได้ดียิ่งขึ้น ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
คู่ของความจริง ที่ต้องเรียนเป็นคู่ แต่เป็นคนละส่วนกัน แต่เป็นคู่กัน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ที่เขากระซิบเราให้เราไปเป็นเจ้าของนั้น เขากระซิบเราให้ไปเราไปยึดติดอดีตและอนาคต ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เพื่อที่จะมารู้จักเราจริงๆนั้น เราต้องเรียนรู้ผ่านสมมติที่เรายึดติดว่าเป็นเรามากมาย ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
การยึดติดความจริงเป็นเรื่องของมารที่จะทำหน้าที่นั้น ปล่อยวางพ้นจากการยึดติดเป็นหน้าที่ของเรากับสติที่ต้องร่วมมือกัน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145…
 
มารนั้นสามารถปล่อยคลื่นที่เป็น โลภ โกรธ หลง แฝงเข้าไปในผู้ที่ขาดสติได้ ทุกดวงจิต ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
สภาวะที่ปรากฏนั้น ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
การที่เราไม่โกรธ ไม่ได้หมายถึงว่าถึงเรานั้น ไม่ได้มีอารมณ์โกรธแล้ว ไม่ใช่แบบนั้น ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
จะมีพลังมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับทักษะของการไปเรียนรู้จุดปัจจุบันให้ครบถ้วน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เดิมทีเราให้ความร่วมมือกับเสียงกระซิบแห่งมารคือ ตัณหา ซึ่งทำให้เราเกิดอารมณ์ที่โน้มไปทาง โลภ โกรธ และหลงผิด ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ประเมินผลความสามารถในการรู้เท่าทันอารมณ์ที่เป็นของมาร ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
การที่กายมนุษย์เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดเฉพาะความหลอมรวมกันเป็นธาตุ ดิน น้ำ ไฟ ลมเท่านั้น ต้องมีระบบกายที่เชื่อมโยงกันอยู่ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user14…
 
บ้างก็อยู่บนอากาศ บ้างก็อยู่บนบก บ้างก็อยู่ในน้ำ บ้างก็อยู่ใต้ดิน ไม่ว่าจะเป็นกายหยาบ หรือ กายทิพย์ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
พอเราพูดถึงโลกใบนี้ เราก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงสิ่งที่มีชีวิต และ สิ่งที่ไม่มีชีวิต ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ปกติเราเป็นแบบนี้ เรารู้สึกแบบนี้ เราแสดงออกแบบนี้ นี่คือปกติของเรา ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
การถูกกระตุ้น เป็นการถูกกระตุ้นที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงที่เบียดเบียนโลกภายในและโลกภายนอก และสิ่งที่เกี่ยวข้องกันระหว่างโลกภายในและโลกภายนอก ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : …
 
เมื่อพูดถึงเวทนาในที่นี้ ย่อมหมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรา คือจิตที่มาคลองกาย จะเป็นเรื่องของจิตทั้งหมด ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เราจะเห็นเรื่องของเราผ่านพลังจิตทั้งหมด ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เราได้อาศัยลมหายมาอยู่ชิดกับเรา เพื่อประคองเราให้ได้เป็นผู้ดูอย่างมีคุณภาพ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ศึกษาเพื่อให้รู้จักตนเองบนความจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้า ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เมื่อแปลคำว่า สติปัฏฐาน ก็หมายถึงธรรมชาติอันเป็นที่ตั้งของสติ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
แค่เรารอพลังจิตของเราผู้เป็นผู้ดูนี้ ได้เห็นคลื่นพลังงานที่มารส่งมาท้าทายเรา ขาดสะบั้นลงไป ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
สิ่งที่เราฝึกในโปรแกรม MRP ตามลำดับชั้น เพื่อให้เรานั้นได้มีความเตรียมพร้อมจากการฝึกฝนนี้ แล้วไปถอดรหัสความรู้ของพระพุทธเจ้า ทำให้ความรู้นั้นสมบูรณ์ เป็นการยืนยัน ว่าเรานั้นรู้ตามพระองค์ ไม่ใช่คิดเอาเอง และไม่ใช่เข้าข้างตนเองว่าเรารู้ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram …
 
การเรียนรู้ในทางสายเอกคือสติปัฏฐาน ต้องการผู้ลงมือทำ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เหตุคือความเป็นผู้มีสิต ผลคือความเป็นผู้รู้แจ้ง ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
คำว่า ใช้รหัสแห่งสติทั้ง 3 ให้เกิดสมดุลขึ้นมา หมายถึง มีความเข้าใจในประโยชน์ของ B O และ PP โดยอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์จากการฝึกฝนของเรา ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : htt…
 
การเป็นผู้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีสติ ในการเรียนรู้ที่มีตัวชี้วัดเป็นเหตุเป็นผล และมีการประเมินผลด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.co…
 
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดอารมณ์ แล้วเราไปเป็นอารมณ์ คุณสมบัติในการเป็นผู้มีสติก็จะค่อยๆเสื่อมลง ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เหมือนนักรบผู้องอาจ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
คำว่า ตื่นรู้ นี้ เป็นความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
คุณสมบัติของผู้มีสติ ที่เป็นหลักพื้นฐานที่ทุกคนต้องมี ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ถ้าเราเห็นการไหวของอารมณ์นี้ มีความอ่อนไหวง่าย มารกระชิบนิดเดียว แล้วเติมโตอย่างรุนแรง ตรงนั้นแหละเรากำลังพบปมนั้นแล้ว ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user…
 
คำว่าผูกปมนี้ หมายถึง การสะสมอารมณ์ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ไม่มีใครมาแกะปมได้ นอกจากตัวเราเท่านั้น ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ในขณะที่เรามีความตื่นรู้เป็นธรรมชาติมากขึ้น ในขณะที่ทำกงล้อแห่งการตื่นรู้ และในการดำรงชีวิตประจำวัน ในการที่จะตื่นรู้อยู่กับทุกๆกิจกรรม เป็นความคุ้นเคยใหม่ ตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดที่พลิกผันชีวิตเรา ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.…
 
ให้แยกแยะ PP ออกจาก เราผู้ดูให้ได้ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เทคนิคของผู้ที่ปารถนาอยู่ผู้เดียวจริงๆ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ทำอย่างไรเราจึงจะอยู่ผู้เดียวจริงๆ โดยที่ไม่มีเสียงใดๆรบกวน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login