Quarantine สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
รายการที่บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจและประสบการณ์การใช้ชีวิตในประเทศออสเตรเลีย
 
Loading …
show series
 
ในโอกาสที่ออสเตรเลียจะเปิดประเทศรับนักศึกษาต่างชาติอีกครั้ง ข้อมูลที่เราควรทราบ คือ มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในออสเตรเลียจะเปิดรับนักศึกษาสองช่วง เรียกว่า มี two intakes คือ เราจะไปเรียนในช่วงต้นปี ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งถือเป็นภาคเรียนที่หนึ่ง หรือจะไปเรียนช่วงกลางปี ประมาณเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม ซึ่งถือเป็นภาคเรียนที่สองก็ได้ สำหรับเมืองที่อยู่ทางใต…
 
แม้ว่าออสเตรเลียจะมีภาพลักษณ์เป็นผู้ช่วยของสหรัฐอเมริกาในการดำเนินนโยบายต่างประเทศมาโดยตลอด ภาพลักษณ์นี้ยิ่งถูกตอกย้ำมากขึ้นเมื่อออสเตรเลียประกาศข้อตกลง AUKUS ร่วมกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกาเพื่อต่อต้านอิทธิพลของจีน แต่เมื่อศึกษาประวัติศาสตร์การทูตและการต่างประเทศออสเตรเลียในยุคร่วมสมัยจะพบว่า มีหลายช่วงเวลาที่ออสเตรเลียดำเนินนโยบายต่างประเทศที่สวนทาง…
 
ออสเตรเลียเปลี่ยนเนื้อร้องเพลงชาติ Advance Australia Fair 1 คำ จาก For we are young and free เป็น For we are one and free ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และยอมรับการดำรงอยู่ของชนพื้นเมืองออสเตรเลียหรือที่เรียกว่า Aborigines ตลอดระยะเวลากว่า 6 หมื่นปีที่ผ่านมา ออสเตรเลียอาจเป็นประเทศเกิดใหม่ แต่ผู้คนในดินแด…
 
นำเสนอประเด็นของผู้สนับสนุนและผู้คัดค้านข้อตกลง AUKUS ในประเทศออสเตรเลีย ผู้สนับสนุนเสนอว่า ออสเตรเลียจำเป็นต้องสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เพื่อป้องปรามจีน ไม่ให้ก้าวร้าว รุนแรงไปมากกว่านี้ และบีบบังคับให้จีนหันมาใช้วิถีทางการทูตในการแก้ไขความขัดแย้งมากขึ้น ส่วนผู้คัดค้านแสดงความห่วงใยว่า การประกาศเลือกข้างสหรัฐฯ จะลดทอนทางเลือกทางยุทธศาสตร์ของ…
 
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย ประกาศข้อตลง AUKUS เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โดยสหรัฐอเมริกาและอังกฤษจะสนับสนุนให้ออสเตรเลียสร้างเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ หรือที่เรียกกันว่า จำนวน 8 ลำที่คาดว่าจะใช้งานได้ในปี ค.ศ. 2040 (พ.ศ. 2583) เรามาดูกันว่า เรือดำน้ำมีประโยชน์ทางยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศออสเตรเลียอย่างไรและคำอธิบายที่ใช…
 
รัฐธรรมนูญออสเตรเลียถือเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมได้ยาก เพราะนอกจากต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาออสเตรเลียแล้ว ยังต้องผ่านการออกเสียงประชามติของประชาชนด้วยหลักเกณฑ์เสียงข้างมากสองระดับ (Double Majority) โดยไม่มีข้อยกเว้น คือ ต้องผ่านความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากของประชาชนทั้งประเทศ และเสียงข้างมากใน 4 จาก 6 รัฐอีกด้วย ไม่ว่าจะแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อง…
 
เพราะเหตุใดมลรัฐวิคตอเรีย (Victoria) รัฐที่มีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศออสเตรเลีย จึงเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่สองอย่างรุนแรง จนเป็นเหตุให้มีสัดส่วนผู้ป่วยสะสมกว่าร้อยละ 68 และมีสัดส่วนผู้เสียชีวิตกว่าร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตทั้งหมดของประเทศออสเตรเลีย การกักตัวผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้าสู่ออสเตรเลียมี…
 
เมื่อรัฐบาลออสเตรเลียพยายามผลักดันกฎหมายบังคับให้บริษัทแพลตฟอร์มดิจิทัลขนาดใหญ่ เช่น Google และ Facebook ต้องเจรจากับสำนักข่าวในประเทศออสเตรเลียเพื่อซื้อเนื้อหาข่าวมาเผยแพร่ Facebook จึงตอบโต้ด้วยการนำ Page อย่างเป็นทางการของสำนักข่าวในออสเตรเลียลงทั้งหมด เพื่อกดดันให้รัฐบาลออสเตรเลียถอนร่างกฎหมายฉบับนี้ออกจากรัฐสภา แต่กลับพ่วงนำ Page ของหน่วยงานขอ…
 
เกิดอะไรขึ้นกับการปล่อยผู้โดยสารจากเรือสำราญ Ruby Princess กว่า 2,700 คนกลับบ้านโดยไม่รอผลตรวจเชื้อโควิด-19 ของผู้โดยสารบางคน เพราะเหตุใดผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงสาธารณสุขของรัฐ New South Wales จึงประเมินว่า เรือสำราญ Ruby Princess มีความเสี่ยงต่ำ (Low Risk) ทั้ง ๆ ที่มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจและมีการคล้าย ๆ ไข้หวัดใหญ่ ประเด็นที…
 
สุขสันต์วันชาติออสเตรเลีย (Happy Australia Day) วันที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2021 (พ.ศ. 2564) ออสเตรเลียเปลี่ยเนื้อเพลงชาติ 1 คำเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในประเทศ เมื่อพูดถึงจุดพลิกผัน (Turning point) ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในออสเตรเลีย เหตุการณ์ที่เราต้องพูดถึง คือ การปล่อยให้ผู้โดยสารจากเรือสำราญ Ruby Princess กว่า 2,700 คนกลับบ้าน โดยไม่รอผลตรวจเชื…
 
Podcast รายการเรื่องเล่าจากแดนจิงโจ้ ตอนที่ 5 เทคโนโลยีดิจิทัลกับการควบคุมโรคโควิด-19 ของออสเตรเลีย ในยามที่ประเทศไทยกำลังพยายามนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการติดตามและควบคุมโรคโควิด-19 เราสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากประสบการณ์ของออสเตรเลียทั้งด้านการออกแบบเทคโนโลยี การกำหนดกฎเกณฑ์กติกาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน และการสื่อสารที่ชัดเจนต่อสา…
 
สรุปสถานการณ์เบื้องต้นของโรคโควิด-19 ในประเทศออสเตรเลีย โดยข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ออสเตรเลียมีผู้ติดเชิ้อสะสม 28,337 ราย เสียชีวิต 909 ราย โดยรัฐวิคตอเรีย (Victoria) ที่มีนครเมลเบิร์นเป็นเมืองหลวง มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 20,364 ราย และมีผู้เสียชีวิตสูงสุด 820 ราย ส่วนเขตปกครองนครหลวงของออสเตรเลีย (Australian Capital Territory: ACT) ที่เป็…
 
มีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่ต้องเผชิญกับสภาวะย้อนแย้งหรือกลืนไม่เข้าคายไม่ออก (Dilemma) เกี่ยวกับอัตลักษณ์ตัวตน (Identity) ของประเทศมาโดยตลอด ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้นที่ต้องเผชิญกับสภาวะย้อนแย้งดังกล่าวตลอดมานับแต่ก่อตั้งประเทศเมื่อปี ค.ศ. 1901 หรือ พ.ศ. 2444 โดยเมื่อพิจารณาที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (Geography) ออสเตรเลียอยู่ใกล้เอเชียโดยเฉพา…
 
โคอลา (Koala) สัตว์ที่น่ารักและเป็นเสน่ห์ของออสเตรเลีย ไม่ใช่หมี แต่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีถุงหน้าท้อง มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างไร และรัฐบาลมีแนวทางในการอนุรักษ์คุ้มครอง รวมทั้งช่วยเหลือสัตว์ชนิดนี้จากเหตุการณ์ไฟป่าได้อย่างไร
 
Podcast ตอนแรกของรายการ เรื่องเล่าจากแดนจิงโจ้ (Australia: The Land Down Under) แนะนำรายการ
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login