Product Design สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแอปเลย!
show episodes
 
Artwork

1
Prodity: Product by Design

Kyle Evans

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
Fascinating conversations with founders, leaders, and experts about product management, artificial intelligence (AI), user experience design, technology, and how we can create the best product experiences for users and our businesses.
  continue reading
 
Artwork
 
Le Product Design discuté chaque semaine... au programme : design system, data-driven design, growth design, accessibilité et plus encore. Découvrez des méthodes, des concepts, des outils et des retours d'expériences concrets dans une ambiance "comme à la maison". Ravi de vous accueillir dans Parlons Design ! parlonsdesign.substack.com
  continue reading
 
Artwork

1
Product Design Bits

Datadog

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Product Design Bits is brought to you by the Product Design Team at Datadog where we share insights on how, why and for whom we build products alongside an invited guest. This series is recorded in front of a live audience from our Datadog offices.
  continue reading
 
Brighten your day – learn about user experience, design, products, gaming and technology. With entertaining and funny chat that goes off on unexpected tangents about life, everyday pain points and hilarious solutions. 80% random, 20% user experience (UX) and user interfaces (UI)* Your hosts Mark, Nick and Paul discuss a different subject around design, UX, UI, business and technology, with the occasional special guest thrown in for good measure. Ironically as Henry Ford almost definitely did ...
  continue reading
 
Artwork

1
Product Design Stories

Norbert Boros, Roland Fenyvesi

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
A Product Design Storiesban annak próbálunk utánajárni, hogyan lehet kiváló digitális termékeket csinálni, milyen gondolkodás szükséges ehhez, illetve miként lehet fejlődni a UX, UI, product design, service design szakmákban. Tesszük ezt javarészt interjúk útján. A show két házigazdája Boros Norbert és Fenyvesi Roland.
  continue reading
 
Artwork

1
Design to Product

Jiga, Inc.

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Getting hardware teams from designs to manufactured products. In this interview series, we host hardware manufacturing professionals, hardware founders, and engineers to talk about the journeys of people who build products, product design principles, DFM guidelines, new materials and processes, working with manufacturers, common mistakes, and much more!
  continue reading
 
Artwork

1
The Product Design Podcast

Seth Coelen, CEO at UX Cabin

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Join us for some great conversations with the best and brightest in the product design space. We'll dig into how they got to where they are today, what mistakes they made along the way, and what advice they have for you as you navigate the world of product design.
  continue reading
 
Artwork

1
Ideate. A User Experience UX Design Podcast - product design

TSG - user experience design - human centered design thinking - ux - ui - product design -

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
How can French cooking methods improve the safety of your car? Why can’t you just settle on what movie to watch on Netflix? Why do you have to sign a credit card receipt for a pack of gum? This is Ideate. A podcast about the user experience of items we use every day. Hosted by The Smyth Group design team: Hiromi, Nikita, Aaron, Paul and Rob.
  continue reading
 
The official UX Institute Podcast is hosted by UX Institute CEO and Founder Mark Swaine, (www.uxinstitute.com). The UXI podcast will be sharing insights and thought leadership on key areas of User Experience, Customer Experience, Building Product and the Users. Learn how to jump into UX, advance your career and develop UX / Product leadership skills.
  continue reading
 
Artwork

1
Experiencing Data w/ Brian T. O’Neill - Data Products, Product Management, & UX Design

Brian T. O’Neill from Designing for Analytics

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
Are you responsible for creating business impact with data products, SAAS analytics solutions, dashboards or generative AI/ML applications? Do you believe one of the biggest challenges with monetizing data products is navigating the humans in the loop—from stakeholders to users? Do you believe that a product-driven approach coupled with solid UX design is critical to ensuring that analytics and ML solutions even get used? My name is Brian T. O’Neill, and on Experiencing Data, I offer you a d ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Concevoir de bons services est un enjeu clé pour le monde de demain. On explore les 15 principes recommandés de Lou Downe pour un designer de meilleures services. 📕 Achetez "Good Services" par Lou Downe : https://amzn.to/43mDMNP 🔎 Découvrez UserTesting.com : https://www.usertesting.com/?utm_source=parlons_design 📰 Outils Parlons Design pour vous - …
  continue reading
 
What should you consider when using map components in your product? Our guest today is Loren Baxter, lead designer for Felt Maps. You’ll learn how to start thinking in terms of maps, how to approach UX interactions and animations, what types of information can be included, and more. Podcast feed: subscribe to https://feeds.simplecast.com/4MvgQ73R i…
  continue reading
 
This week on Experiencing Data, I chat with a new kindred spirit! Recently, I connected with Thabata Romanowski—better known as "T from Data Rocks NZ"—to discuss her experience applying UX design principles to modern analytical data products and dashboards. T walks us through her experience working as a data analyst in the mining sector, sharing th…
  continue reading
 
Video has become ubiquitous in our communication. From virtual meetings and virtual doctor visits, to social media, virtual events, and live commerce, we expect video everywhere. But the technology that makes this happen isn’t easy, and needs and expectations are changing rapidly. So what does the future hold for our virtual communications? How hav…
  continue reading
 
Ce nouveau rôle du Design reste méconnu. Ayant passé 1 an au sein de l’équipe Design Ops de PayFit, je vous partage ma vision et mon retour d’expérience sur le métier… 📰 Outils Parlons Design pour vous - Gems : Profitez d’opportunités en Freelance, CDI, stage ou alternance (https://coda.io/@romain-penchenat/parlons-design-gems) - Partageons Design …
  continue reading
 
De la north star metrics vers des metrics activables, le KPIs tree est un outil simple et lisible pour guider son évolution produit sereinement… 📰 Outils Parlons Design pour vous - Gems : Profitez d’opportunités en Freelance, CDI, stage ou alternance (https://coda.io/@romain-penchenat/parlons-design-gems) - Partageons Design : Profitez de contenus …
  continue reading
 
Today we have another episode of Better Done Than Perfect. Listen in as we talk to Dan Balcauski, founder and chief pricing officer at Product Tranquility. You'll learn what department should own the pricing function, how often you should revisit pricing, why you shouldn’t A/B test your pricing, and more. Please head over to the episode page for th…
  continue reading
 
Les métiers du design numérique évoluent à une allure folle… Après l'UX, l'UI, la user research, le product design, quels seront les rôles de demain ? On analyse les rôles de Product Builder, design engineer et plus encore dans cet épisode… 📰 Outils Parlons Design pour vous - Gems : Profitez d’opportunités en Freelance, CDI, stage ou alternance (ht…
  continue reading
 
Have you ever wondered how product managers turn chaos into a symphony? Our latest episode, featuring the perspicacious Simon Berry who shines a light on the crucial role these maestros play in harmonizing user needs with project realities. From the stormy beginnings of a product's life to its standing ovation in the market, we chat about everythin…
  continue reading
 
Doit-on préférer l'instinct à la date ? Doit-on consolider tout opinion par de la donnée ? Le créateur de l'iPhone nous a partagé ses conseils que l'on décortique ensemble… 📘 Le livre Build de Tony Fadell : https://amzn.to/48cdkHD 📰 Outils Parlons Design pour vous - Gems : Profitez d’opportunités en Freelance, CDI, stage ou alternance (https://coda…
  continue reading
 
Ready to learn tricks of the trade from professional user researchers? Our guest today is Steve Portigal, user research consultant and author of Interviewing Users. You’ll learn how to prepare for a user interview, what your interview guide should contain, behavior cues to look out for, and more. Podcast feed: subscribe to https://feeds.simplecast.…
  continue reading
 
In this episode, host Kyle Evans interviews Vikram Chalana, the founder behind Pictory, an innovative AI video creation tool for content marketers. With a deep background in technology and entrepreneurship, Chalana shares his journey from building a startup in his garage to leading a groundbreaking AI venture. Together, we delve into the evolution …
  continue reading
 
Au sein d’un design system, les composants “tag” et “badge” sont des indispensables. Découvrez quelques bonnes pratiques et conseils pour créer les votre… 📰 Ressources- Gems : Profitez d’opportunités en Freelance, CDI, stage ou alternance (https://coda.io/@romain-penchenat/parlons-design-gems)- Partageons Design : découvrez des contenus design séle…
  continue reading
 
In this episode of Experiencing Data, I speak with Ellen Chisa, Partner at BoldStart Ventures, about what she’s seeing in the venture capital space around AI-driven products and companies—particularly with all the new GenAI capabilities that have emerged in the last year. Ellen and I first met when we were both engaged in travel tech startups in Bo…
  continue reading
 
La data-visualization est une compétence précieuse et un domaine passionnant. Voici un petit guide pour vous lancer en tant que designer... 🔎 Découvrez UserTesting.com : https://www.usertesting.com/?utm_source=parlons_design 📰 Partageons Design, découvre des contenus design sélectionnés à la main via la #newsletter ou le flux #RSS : https://partage…
  continue reading
 
Today we have another episode of Better Done Than Perfect. Listen in as we talk to Tim Schumacher, co-founder and CEO of saas.group. You'll learn how they developed their acquisition model, the importance of setting up central teams for operative tasks, why founders need to think about successors, and more. Please head over to the episode page for …
  continue reading
 
Les formats longs sont une source de réflexion géniales, je vous partage mes livres préférés à découvrir en 2024... 📚 Livres cités : - Build : https://amzn.to/3vPAc2o - Good services : https://amzn.to/48GMFUl - Discovery Discipline : https://amzn.to/3S7lSJP - Léonard De Vinci : https://amzn.to/47JwnJi 📰 Partageons Design, découvre des contenus desi…
  continue reading
 
This week, I'm chatting with Karen Meppen, a founding member of the Data Product Leadership Community and a Data Product Architect and Client Services Director at Hakkoda. Today, we're tackling the difficult topic of developing data products in situations where a product-oriented culture and data infrastructures may still be emerging or “at odds” w…
  continue reading
 
On this episode, we talk about IC or Manager and how to create your own design path with Raphaël Pinto, Product Design Manager at Datadog and our invited guest Marion Doumeingts, Senior Product Designer at Alan. This episode was recorded in front of a live audience at the Datadog Paris office with your host and content curator Teodora Blindu, Produ…
  continue reading
 
Rejoignez Gems, un outil pour la communauté Parlons Design afin de vous proposer des opportunités de rôles design pour des missions freelances, des CDIs ou stages... ➡️ Inscription gratuite : https://coda.io/@romain-penchenat/parlons-design-gems 📰 Outils Parlons Design pour vous - Gems : Profitez d’opportunités en Freelance, CDI, stage ou alternanc…
  continue reading
 
In this episode, Kyle interviews Suman Kanuganti, co-founder and CEO of Personal.ai. Suman discusses his journey from an engineer with a robotics background to launching innovative ventures like Aira, assisting visually impaired individuals, and Personal AI, aimed at extending cognitive abilities through AI. The conversation explores the technology…
  continue reading
 
What are the three principles of taking and managing notes? Our guest today is Jorge Arango, an information architect, author, and educator. You’ll learn about the evolution of knowledge management tools, how digital note-taking systems have extended our capabilities, why you should choose the right tools for different types of notes, and more. Pod…
  continue reading
 
Recruter des utilisateurs à interviewer est une tache complexe… voici 3 méthodes originales qui pourraient grandement vous aider ! 🔎 Découvrez UserTesting.com : https://www.usertesting.com/?utm_source=parlons_design 📰 Partageons Design, découvre des contenus design sélectionnés à la main via la #newsletter ou le flux #RSS : https://partageons.romai…
  continue reading
 
This week I’m chatting with Caroline Zimmerman, Director of Data Products and Strategy at Profusion. Caroline shares her journey through the school of hard knocks that led to her discovery that incorporating more extensive UX research into the data product design process improves outcomes. We explore the complicated nature of discovering and buildi…
  continue reading
 
L'intelligence artificielle peut nous aider à créer de meilleurs produits. Après des recherches approfondies, je vous partage mes conclusions à date ainsi que quelques débunkages bonus ! 📰 Partageons Design, découvre des contenus design sélectionnés à la main via la #newsletter ou le flux #RSS : https://partageons.romainpenchenat.com/#follow 🦜 Déco…
  continue reading
 
Today we have another episode of Better Done Than Perfect. Listen in as we talk to Michael Wilding, a marketing automation architect. You'll learn how QA is done in larger organizations, why creating a base template is important, how to do QA on your workflows, and how to test your emails using different methods. Please head over to the episode pag…
  continue reading
 
In this episode, Ryan Glasgow, the founder and CEO of Sprig, shares his insights on product management and the impact of AI. He and Kyle discuss his background in product management and his experience scaling companies like Weebly and Vurb from startup to successful exit. Ryan also explains the importance of product market fit and how to determine …
  continue reading
 
Développer sa vision personnel en tant que designer est une mission continue et compliquée. Voici quelques recommandations qui je l'espère, vous seront utiles. 📰 Partageons Design, découvre des contenus design sélectionnés à la main via la #newsletter ou le flux #RSS : https://partageons.romainpenchenat.com/#follow 🦜 Découvre mon partenaire The Cac…
  continue reading
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน