show episodes
 
MRP ย่อมาจาก Mind Retreat Program แปลว่า โปรแกรมการพาจิตมาอยู่กับปัจจุบันขณะ หรือ การพาจิตกลับบ้าน พอดคาสต์นี้มีแบบการฝึกเจริญสติประจำวัน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำหรับผู้สนใจที่อยากมีสติมากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
ธรรมะโดยฆราวาส เพื่อการมีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นแลเป็นกลาง ตามแนวทางปฏิบัติของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา
 
โค้ชความคิด

1
โค้ชความคิด

โค้ชความคิด

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
ยินดีต้อนรับสู่ Podcast #โค้ชความคิด กับผม โค้ชกาย ฐิติกร พูลภัทรชีวิน ที่ซึ่งคุณจะได้ฝึกฝนวิธีคิด และอัพเดทเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของคุณ
 
Loading …
show series
 
ให้นุ่มนวลแต่ชิดแน่นขึ้น ชิดแน่นแต่ไม่ได้กดลึก ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ที่ประตูต้องแม่นยำ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เราไม่ได้สอนหรือเรียนรู้สิ่งที่ไม่มีอยู่จริง เราไม่ได้นึกคิดคาดเดาว่าเรารู้ แต่เราได้สัมผัสรู้จริงๆ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ถ้าแม่นยำใน O8 ในวันนี้ จุดอื่นก็ไม่ยาก เพราะเราทำได้ เราอยู่กับปัจจุบันได้สักหนึ่งจุดดีๆ ปัจจุบันที่เหลือไม่ใช่เรื่องยาก ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/u…
 
เราต้องมีตัวชี้วัดจิตปัจจุบันของเราว่า เราคือจิตปัจจุบัน ตอนนี้เราอยู่ที่ O8 เราพยายามฝึกทักษะของเราไว้ที่ O8 ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เติมทักษะเรื่อง O8 ให้ได้ทำได้ดียิ่งขึ้น ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
คู่ของความจริง ที่ต้องเรียนเป็นคู่ แต่เป็นคนละส่วนกัน แต่เป็นคู่กัน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ที่เขากระซิบเราให้เราไปเป็นเจ้าของนั้น เขากระซิบเราให้ไปเราไปยึดติดอดีตและอนาคต ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เพื่อที่จะมารู้จักเราจริงๆนั้น เราต้องเรียนรู้ผ่านสมมติที่เรายึดติดว่าเป็นเรามากมาย ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
การยึดติดความจริงเป็นเรื่องของมารที่จะทำหน้าที่นั้น ปล่อยวางพ้นจากการยึดติดเป็นหน้าที่ของเรากับสติที่ต้องร่วมมือกัน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145…
 
มารนั้นสามารถปล่อยคลื่นที่เป็น โลภ โกรธ หลง แฝงเข้าไปในผู้ที่ขาดสติได้ ทุกดวงจิต ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
สภาวะที่ปรากฏนั้น ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
การที่เราไม่โกรธ ไม่ได้หมายถึงว่าถึงเรานั้น ไม่ได้มีอารมณ์โกรธแล้ว ไม่ใช่แบบนั้น ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
จะมีพลังมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับทักษะของการไปเรียนรู้จุดปัจจุบันให้ครบถ้วน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เดิมทีเราให้ความร่วมมือกับเสียงกระซิบแห่งมารคือ ตัณหา ซึ่งทำให้เราเกิดอารมณ์ที่โน้มไปทาง โลภ โกรธ และหลงผิด ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ประเมินผลความสามารถในการรู้เท่าทันอารมณ์ที่เป็นของมาร ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
การที่กายมนุษย์เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดเฉพาะความหลอมรวมกันเป็นธาตุ ดิน น้ำ ไฟ ลมเท่านั้น ต้องมีระบบกายที่เชื่อมโยงกันอยู่ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user14…
 
บ้างก็อยู่บนอากาศ บ้างก็อยู่บนบก บ้างก็อยู่ในน้ำ บ้างก็อยู่ใต้ดิน ไม่ว่าจะเป็นกายหยาบ หรือ กายทิพย์ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
พอเราพูดถึงโลกใบนี้ เราก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงสิ่งที่มีชีวิต และ สิ่งที่ไม่มีชีวิต ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ปกติเราเป็นแบบนี้ เรารู้สึกแบบนี้ เราแสดงออกแบบนี้ นี่คือปกติของเรา ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
การถูกกระตุ้น เป็นการถูกกระตุ้นที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงที่เบียดเบียนโลกภายในและโลกภายนอก และสิ่งที่เกี่ยวข้องกันระหว่างโลกภายในและโลกภายนอก ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : …
 
เมื่อพูดถึงเวทนาในที่นี้ ย่อมหมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรา คือจิตที่มาคลองกาย จะเป็นเรื่องของจิตทั้งหมด ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เราจะเห็นเรื่องของเราผ่านพลังจิตทั้งหมด ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เราได้อาศัยลมหายมาอยู่ชิดกับเรา เพื่อประคองเราให้ได้เป็นผู้ดูอย่างมีคุณภาพ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ศึกษาเพื่อให้รู้จักตนเองบนความจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้า ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เมื่อแปลคำว่า สติปัฏฐาน ก็หมายถึงธรรมชาติอันเป็นที่ตั้งของสติ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
แค่เรารอพลังจิตของเราผู้เป็นผู้ดูนี้ ได้เห็นคลื่นพลังงานที่มารส่งมาท้าทายเรา ขาดสะบั้นลงไป ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
สิ่งที่เราฝึกในโปรแกรม MRP ตามลำดับชั้น เพื่อให้เรานั้นได้มีความเตรียมพร้อมจากการฝึกฝนนี้ แล้วไปถอดรหัสความรู้ของพระพุทธเจ้า ทำให้ความรู้นั้นสมบูรณ์ เป็นการยืนยัน ว่าเรานั้นรู้ตามพระองค์ ไม่ใช่คิดเอาเอง และไม่ใช่เข้าข้างตนเองว่าเรารู้ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram …
 
การเรียนรู้ในทางสายเอกคือสติปัฏฐาน ต้องการผู้ลงมือทำ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เหตุคือความเป็นผู้มีสิต ผลคือความเป็นผู้รู้แจ้ง ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
คำว่า ใช้รหัสแห่งสติทั้ง 3 ให้เกิดสมดุลขึ้นมา หมายถึง มีความเข้าใจในประโยชน์ของ B O และ PP โดยอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์จากการฝึกฝนของเรา ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : htt…
 
การเป็นผู้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีสติ ในการเรียนรู้ที่มีตัวชี้วัดเป็นเหตุเป็นผล และมีการประเมินผลด้วยตนเองอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.co…
 
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดอารมณ์ แล้วเราไปเป็นอารมณ์ คุณสมบัติในการเป็นผู้มีสติก็จะค่อยๆเสื่อมลง ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เหมือนนักรบผู้องอาจ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
คำว่า ตื่นรู้ นี้ เป็นความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
คุณสมบัติของผู้มีสติ ที่เป็นหลักพื้นฐานที่ทุกคนต้องมี ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ถ้าเราเห็นการไหวของอารมณ์นี้ มีความอ่อนไหวง่าย มารกระชิบนิดเดียว แล้วเติมโตอย่างรุนแรง ตรงนั้นแหละเรากำลังพบปมนั้นแล้ว ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user…
 
"การทำกรรมฐานไม่ได้ง่าย ไม่ได้ใช้เวลาน้อย จริงๆ ต้องทำไปเรื่อยๆ ค่อยๆ สังเกตไป คนยุคนี้เป็นคนใจร้อน รออะไรไม่ได้ อยากอะไรก็อยากให้มันเสร็จเร็วๆ ซึ่งมันใช้ไม่ได้กับการทำกรรมฐาน การทำกรรมฐานเป็นของละเอียดปราณีต ต้องค่อยๆ สังเกต ค่อยๆ ดู ค่อยๆ คลำทางไป เดินไปอย่างมั่นคง ไปอย่างช้าๆ ทีละนิด อย่าไปรีบ" --พระอาจารย์สมชาย (อ๊า) กิตฺติญาโณ คอร์สจีนออนไลน์ …
 
คำว่าผูกปมนี้ หมายถึง การสะสมอารมณ์ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ไม่มีใครมาแกะปมได้ นอกจากตัวเราเท่านั้น ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
"วิปัสสนา เราใช้หลักที่ว่า เห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริง อย่างเช่น ถ้าเราพุทโธๆ ใจมันหนีไปคิด เรารู้ทัน ว่าใจมันหนีไปคิด เราไม่ได้ห้ามใจหนีไปคิด แต่การที่เรารู้ทัน ว่าจิตนี้หนีไปคิด พอรู้ทัน เราก็มีสติขึ้นมา พอหลงไปคิดอีก เรารู้ทันอีก การฝึกบ่อยๆ มันจะทำให้เรามีสติได้ไวขึ้น" --คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร คอร์สจีนออนไลน์ ครั้งที่3 27 กุมภาพันธ์ 2565…
 
ในขณะที่เรามีความตื่นรู้เป็นธรรมชาติมากขึ้น ในขณะที่ทำกงล้อแห่งการตื่นรู้ และในการดำรงชีวิตประจำวัน ในการที่จะตื่นรู้อยู่กับทุกๆกิจกรรม เป็นความคุ้นเคยใหม่ ตรงนี้แหละที่จะเป็นจุดที่พลิกผันชีวิตเรา ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.…
 
ให้แยกแยะ PP ออกจาก เราผู้ดูให้ได้ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
"ทำยังไงเราถึงจะเจริญในธรรม? เราต้องไปฝึก ยีน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด ให้มีสติไว้ ฝึกไว้เรื่อยๆนะ ต่อไป มันจะเป็น มหาสติ มหาปัญญา คือสติอัตโนมัติ ปัญญาอัตโนมัติ ตัวนี้แหละจะพาเราพ้นทุกข์ได้" --พระอาจารย์สมชาย (อ๊า) กิตฺติญาโณ คอร์สจีนออนไลน์ ครั้งที่3 26 กุมภาพันธ์ 2565
 
เทคนิคของผู้ที่ปารถนาอยู่ผู้เดียวจริงๆ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ทำอย่างไรเราจึงจะอยู่ผู้เดียวจริงๆ โดยที่ไม่มีเสียงใดๆรบกวน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
"กรรมฐานที่เหมาะกับตัวเอง ไม่ว่าทำกรรมฐานอะไร จะต้องมีผิดก่อนอยู่แล้วทุกคน ถ้าผิดแล้วเราหนี เราก็จะไม่สามารถหากรรมฐานที่เหมาะกับเราสักที มันไม่มีใครหรอก ที่ทำกรรมฐานแล้วถูกเลย ก็ผิดบ้าง ถูกบ้าง แต่เราก็รู้ที่ผิดไปเรื่อยๆ ก็จะผิดน้อยลงๆ ไปเอง" --คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร คอร์สจีนออนไลน์ ครั้งที่3 25 กุมภาพันธ์ 2565…
 
ในความเป็นจริงนั้นเราก็คุ้นเคยกับการอยู่ผู้เดียวตามลำพังในบางช่วงบางตอนของชีวิตประจำวัน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
ปัจจุบันเรายังไม่รู้สึกตัว แล้วอนาคตเราจะรู้สึกตัวได้อย่างไร ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login