Midlife สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
The Midlife Male is a weekly newsletter and podcast designed to help men maximize middle age to achieve a better quality of life. Created & Hosted by Greg Scheinman, The Midlife Male is one of the top-rated ‘midlife’ podcasts and has featured CEOs, athletes, authors, chefs, coaches, entrepreneurs, celebrities and high performers. At The Midlife Male, Greg leans on his past experiences to guide compelling discussions and lead engaging conversations in what he calls ‘the 6 Fs’: Family, Fitness ...
 
T
TeaTime Midlife Edition

1
TeaTime Midlife Edition

Regina Young - Host

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
Teatime Midlife Edition is for women in midlife that want a community of friends. Sharing advice, self-awareness, ideas for fun challenges while bridging the gap in what can be the most transformative time in our life. Teatime Midlife Edition will have some of the best flavors of conversations one teacup at a time. So, sit back and relax, It'sTeatime Midlife Edition.
 
T
The Midlife

1
The Midlife

Kimberly Samson

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
Ready to turn your Midlife Crisis into your Midlife Transformation? Kimberly Samson discusses all things Midlife to help you design your next best chapter and THRIVE. Midlife Crisis is real. Drawing on her corporate career in finance and banking, her years as a stay at home mom and finally as an entrepreneur over 40 something, Kimberly gives you tools and strategies to ditch the crisis and live large in the second half. During special segments title Re•Invented, Kimberly interviews inspiring ...
 
M
Midlife Craving

1
Midlife Craving

Adrienne Hollister

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
My name is Adrienne Hollister and I'm redefining midlife. At 40 I find myself divorced and a single Mama. I did all the things in my 20's and 30's and it's like, "Now what?!". From relationships to divorce, raising kids to societal pressures, being a boss and breaking through glass ceilings, dealing with dating, addictions and always craving more (especially sex)! I'm not holding back. Let's talk about it. Life, sex, goals and oh hell no's. This is Midlife Craving!
 
M
Magical Midlife

1
Magical Midlife

Lindsay de Swart

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
This podcast is for women who are stepping into a whole new and exciting chapter! Midlife years! Midlife years are about much more than empty nests and menopause! Lindsay de Swart shares guest interview insights on health, relationships, money, family and happiness, mixed with healing and shamanic life coaching wisdom. Be inspired by other women just like you, to help you get your spark back after years of focussing on your family and career! Lindsay debunks the myth that midlife is a crisis ...
 
P
Postcards From Midlife

1
Postcards From Midlife

Lorraine Candy & Trish Halpin

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
Are you living in a hormonal hothouse battling it out with your teens while the dog, cat and husband look on? You're not alone. Lorraine Candy and Trish Halpin have been editing glossy magazines for more than two decades, helping support women through all aspects of their busy lives. Between them the duo have six children, two dogs, one cat and two husbands. And this time, they’re the ones asking for help. Join Lorraine and Trish as they consult the experts on parenting teenagers during the ...
 
M
Midlife Confidence

1
Midlife Confidence

Vauna Davis

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
No need for a midlife crisis – it’s time for your midlife quest! Now is the perfect time to reenvision your identity and purpose. Join life coach Vauna Davis to discover how to get past those thoughts and feelings getting in the way of the life you want. A beautiful life comes from a beautiful mind. Get your mind, body, and spirit working together to make that dream a reality. Vauna has lots of experience to share about loving life in the middle as a wife, mom of 4 grown children, entreprene ...
 
T
The Midlife Feast

1
The Midlife Feast

Jenn Salib Huber RD ND

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
Welcome to The Midlife Feast, the podcast for women who are hungry for more in this season of life. I’m your host, Jenn Salib Huber, dietitian, naturopathic doctor and intuitive eating coach. Each episode “brings to the table” a different perspective, conversation, or experience about life after 40, designed to help you find the "missing ingredient" you need to thrive, not just survive.
 
Women in the Middle® is a podcast for midlife women who are ready to hear some good news about being over 50! Suzy Rosenstein, MA and Master Certified Life Coach shares the good, bad, ugly, and sometimes downright hysterical about growing older and making the changes you want to make so you don't have regrets in your second chapter. Suzy and her guests share an upbeat perspective along with coaching & guidance about health, wealth, happiness, mindset, career, empty nest, aging, and life tran ...
 
M
Mixing Up Midlife

1
Mixing Up Midlife

Terri & Melissa

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
Mixing Up Midlife is a weekly show for mid-lifers and empty nesters who want to shake up their middle years one challenge at a time. Each week Terri and Melissa will be trying out things they’ve always dreamt of doing or have been curious about trying but hadn’t had the freedom (or courage) to do through the guidance of an expert guest, a self help book or an online app. They dive into TikTok, Pop Culture, Homesteading, Hiking, Camping & More. Part reality show, part audio diary and part coc ...
 
M
Magnificent Midlife

1
Magnificent Midlife

Rachel Lankester

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
Midlife isn’t the end of meaningful life, just the end of the first half rehearsal. Listen, laugh and be inspired as Rachel Lankester, author, mentor and founder of Magnificent Midlife, interviews women in midlife and beyond living authentic, empowered lives, not disappearing into obscurity. From round the world yachtswomen to 60 year old pole dancers, from palliative care doctors to sustainable food evangelists, this podcast explores the myriad things older women get up to and the issues we ...
 
A
A Midlife Less Ordinary

1
A Midlife Less Ordinary

Wayne & Trev

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
"A Midlife Less Ordinary" is the not so series guide to being cool older dudes by two middle-aged British guys "Wayne & Trev" Who have decided to take midlife on by encouraging others to make the most of their lives. This genuine and humorous podcast is accessible to all and features a variety of topics presented in an easy to digest format.Season 1 featured the guys going on a nostalgic trip and approached a few masculine topics such as beard clubs, growing beards, grooming and exercising. ...
 
M
Mastering Midlife Podcast

1
Mastering Midlife Podcast

Mark J Silverman

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์+
 
Mastering Midlife podcast is for you if you’re in your 40s and 50s and asking yourself "what happened?" For those of us driven to succeed, but concerned about burnout in your work, career, and relationships. It’s the show that teaches you how to thrive when the world asks the most of you. This podcast will give you tried and tested better alternatives. Top-selling author and executive coach Mark J. Silverman shares his direct and meaningful conversations with world-leading experts in busines ...
 
R
Real Talk: Midlife By Design

1
Real Talk: Midlife By Design

Ericka, Curator of Zest

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
Are you ready to get Zesty? Fantastic, because you’ve found the right place! Here at The Zestful Movement, we’re inspired to help you create your Midlife by Design. Whether you’re seeking to redefine your life’s purpose while re-prioritizing yourself. Or, looking to improve the relationships that matter most to you, while learning to celebrate your life’s impact! We’re listening and we’re eager, as well as dedicated to having these sometimes, difficult conversations, while exploring possible ...
 
T
The Midlife Remix

1
The Midlife Remix

C René Washington

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
The Midlife Remix, hosted by c.René Washington, is dedicated to every woman who’s ready to declare, It’s My Time! This show is for every woman who’s ready to drop living obligated to everyone else’s priorities…particularly women who are in their late 40s and up. We’ll have fabulous guests, transformative conversations, and a good time! If you aren't a part of our private community, correct that now! Subscribe at https://www.themidliferemix.life/podcast for resources, why it’s private, and op ...
 
T
The Midlife Reinvention: A Power Purpose Play Podcast

1
The Midlife Reinvention: A Power Purpose Play Podcast

Kavita Ahuja, Founder of https://powerpurposeplay.ca/

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
We are here to inspire and motivate women in midlife to take action now to rediscover themselves. It's never too late - say it out loud: "It's My Time Now!" Kavita Ahuja, founder of https://powerpurposeplay.ca/ will share her story of reinvention, and interview incredible women across the globe who have done the same. Listeners will learn how to overcome obstacles, find their true calling, and make their next chapter in life their best chapter ever. Reinvention doesn't mean giving up everyth ...
 
Mastering Money in Midlife is the podcast for female entrepreneurs who want to overcome financial anxiety and build wealth without burning out or sacrificing their families. Mastering Money in Midlife is hosted by Debbie Sassen, a certified life and money coach with over 20 years of financial planning, investing, and wealth creation experience with Goldman Sachs, the Bank of Israel, and as an entrepreneur building a multi 6-figure business. Each week Debbie shares the exact strategies and re ...
 
Welcome to The Mindful Midlife Crisis, a podcast for people navigating the complexities and possibilities of life’s second half. Join your hosts, Billy and Brian, a couple of average dudes who will serve as your armchair life coaches as we share our life experiences--both the good and the bad--in an effort to help us all better understand how we can enjoy and make the most of the life we have left to live in a more meaningful way. Take a deep breath, embrace the present, and journey with us ...
 
Whether the sh*t’s just started or you’re in knee deep, we get you – we’re there, too! But true to our generation, we’ll make this thing our b*tch and take on the sh*t show of midlife in our own way. Our Facebook community and corresponding podcast is where it all starts, with real conversation, about real sh*t. Join us and together we’ll find the humor, solutions and support to live our best 2.0.
 
Gen Xer’s and Boomers rejoice. Your dating Buzzkill woes are over. With Paul Nelson’s 50 dates at 50 podcast, fun dates are but a click away. Here you’ll get the skinny on how to enjoy dating relationships where courting never ends. Learn to weed out online pretenders from genuine dating potential, while enjoying memorable dating experiences. Combine old-school chivalry with modern dating tools, and turn your dating busts into dating bests. Paul teaches the importance of having the proper mi ...
 
M
Midlife Schmidlife

1
Midlife Schmidlife

Liz Applegate

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Midlife Schmidlife is a podcast hosted by Liz Applegate, a transformative life coach, entrepreneur and multi-passionate empty-nester. Join Liz each week as she interviews people over the age of 40 who are redefining midlife and going after their dreams or discovering new passions. Midlife Schmidlife is meant to inspire you to turn your “maybe somedays” into today.
 
Welcome to Midlife Transitions Radio, where you'll discover how to reclaim your authentic self in midlife and beyond. Using humor and insight, Naomi will guide you through the most pertinent challenges, based on her experience working with hundreds of people as a psychotherapist and speaker. For more information, visit www.midlife-transitions.com
 
M
Midlife Re:Aligned

1
Midlife Re:Aligned

Tim & MIchelle Hill

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
Life's messy middle has as many emotional, physical, and mental transitions as adolescence, but without the support and guidance available to teens. Tim & Michelle Hill of Connect Over Coffee want to change that. They believe that it's totally possible to live midlife (and beyond) with meaning, purpose, and vitality. In midlife re:aligned they host conversations that will give you inspiration, knowledge, and tools to live your life with no regrets.
 
M
Mamas In Midlife

1
Mamas In Midlife

Lisa Lewis

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Lisa is a Licensed Master Social Worker who currently works as a mental health therapist. She started the Mamas in Midlife Podcast to offer midlife moms hope and encouragement as they navigate this stage of life. As a mental health professional she also offers tools women can immediately use and implement, ultimately bringing greater peace and hope in their lives. Come join her on the Mama in Midlife Journey.
 
Are you 40 something or older who is sick and tired of making excuses about your health? Are you ready to get off the diet rat race and get onto a plan that creates food freedom and lifestyle transformation? Then this is the podcast for you! You know something needs to change. You feel pre-menopausal, hormonal, closer to the dreaded empty next stage, or are carrying around an extra 20-30 lbs. that you cannot seem to shake. Life is overwhelming between your job and your life and you feel too ...
 
Welcome to my Midlife Meltdown! Once a typical wife and mom at age 33 my life had an atomic bomb dropped on it. Overnight I lost my husband to COVID, became a solo parent to two toddlers (one being medically complex) and having our family go viral. Here we will talk about everything from family, relationships, pop culture, parenting and grief. Buckle up for the ride of your life.
 
M
Melissa's Midlife

1
Melissa's Midlife

Melissa Marijnen

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
Fok, de veertig nadert, wat nu? De afgelopen 10 jaar was ik vooral bezig met gaan, gaan, gaan. Maar nu die grote 40 aan zit te komen, begin ik te twijfelen aan mijn gekozen paden. Wil ik wel ondernemer zijn? Wil ik wel trainer in leiderschap zijn? Daarom interview ik mensen tegen wie ik enorm op kijk, en probeer ik te ontfrutselen hoe zij de grote keuzes in hun leven hebben gemaakt, en of hun loopbanen niet iets voor mij is... Luister wanneer je nieuwsgierig bent naar alternatieve carrière- ...
 
Midlife purpose coaching to help women in the 2nd half of life, rediscover their identity, vision, and develop a growth mindset. For those who are ready to envision change and take care of themselves! Embrace your unadulterated true self by managing your time productively by putting yourself first again. Have you inadvertently put yourself last all these years, by taking care of the kids, your spouse, job and home, only to wake up and find yourself lost in the shuffle? Fran totally understan ...
 
Midlife can be sh*t . . . am I right?!? But midlife is also a wonderful time of discovery, fulfillment, reinvention and more! Join Valerie Albarda, a woman on a mission to show other midlife+ women that this chapter in our lives can be filled with more than the dreaded crisis. With Midlife-A-Go-Go, you’ll get the good, the bad AND the ugly, because that’s how life is! Whether flying solo or chatting with special guests, Valerie will have candid discussions on menopause, relationships, fitnes ...
 
T
THE MIDLIFE WIFE

1
THE MIDLIFE WIFE

Katie Hallberg

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Katie Hallberg is a midlife wife and mama plus wellness warrior. Fulled by fizz and sometimes coffee. Still in her yoga pants or workout clothes with 3 day old hair. She's a fitness trainer who loves a workout or bike ride. Cyclist. Nutrition coach. Loves Jesus and her transgender son. Encourages personal growth. Cheerleader for your journey of health. Disrupt Mediocrity. Life purpose. Coach others to live insanely significant lives that light them up. Helps you step into personal success. G ...
 
Men and women in midlife are drawn to Mary Rogers’ honest take on the experiences of the empty nest, aging parents, spending an inheritance, dating and sex, travel, downsizing things, trashing bad habits and figuring out who you want to be now that you really are all almost grow up. The podcast is always smart, usually funny, and occasionally painfully real in speaking to the cusp of GenX and Baby Boomers.
 
M
Midlife Ceo Podcast

1
Midlife Ceo Podcast

Jeannie Spiro

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน+
 
Welcome to The Midlife CEO Podcast where Business Coach + Strategist Jeannie Spiro teaches you how to take your coaching business to 6-figures and beyond at midlife. After starting her business at the height of her sales career and with the empty nest looming overhead; Jeannie found herself in the midst of a midlife reinvention choosing to put her energy into growing a coaching business that would allow for more money and freedom in the next stage of life. Learning all things marketing and m ...
 
Loading …
show series
 
“Stretch the rubber band”: Stanford Center for Longevity’s researcher Ken Smith and co-author Karen Breslau, on conclusions from SCL’s new study that seeks to radically redefine how to live better, when we’re living longer. The New Map of Life from the Stanford Center on Longevity Midlife Mixtape Podcast Ep 52 with Author Mary Laura Philpott – preo…
 
Too many freaks, not enough circuses! I'm sharing my latest dating disasters! From debating who friend-zoned who first, to how my intuition cock-blocked my date. I talk about my idea for prescreening dates and Ladies and Gentleman, Boys and Girls...it is my great pleasure to announce I finally did it! I milked a man! I drilled a hole in my beer pon…
 
Learn 1 practical thing you can do to help your children build an identity that serves them well and builds your relationship at the same time! This is good for children of any age from 0-99 – we never grow out of this need. So listen in to learn more about how you can spend a little time that will reap exponential rewards for a lifetime. This is p…
 
Kleo Curry is a certified financial planner and chartered retirement planning counselor. She currently serves as a financial advisor and wealth strategy associate for one of the world’s largest wealth management firms, UBS. In addition to helping her clients meet their financial goals through volatile market conditions, Kleo is committed to serving…
 
After two years of a pandemic, this Thanksgiving seems more important than ever to take a moment to give thanks. In today's episode, we practice gratitude for what matters most. Listen and share with those that can use a dose of gratitude this holiday.โดย Jennifer Mathis
 
It's time for another story session, and Erin's story about reclaiming her life after turning 40 is sure to inspire you. She shares about the moment she realized that she wanted more out of life than diet culture could offer, how her relationship with food has become joyful and peaceful now that she's an intuitive eater, and how offering self-compa…
 
Jason Tuschen is a husband, father, surfer, and retired Navy SEAL Command Master Chief. After 27 years of serving his country, taking part in special ops missions, and working in senior leadership roles for Naval Special Warfare Group 1, Jason made the transition to civilian life, where he applies his exceptional team-building and leadership skills…
 
Trish and Lorraine meet Georgia Pritchett, the Emmy-winning, British writer who has worked on some of their favourite TV shows including Succession, Veep and The Shrink Next Door. She talks about her brilliant new memoir, working with comedy heroes, living with crippling anxiety and slaying sexism one joke at a time. Plus: a round up of Season 4 hi…
 
On today’s episode Terri & Melissa talk with good friend and friend of the podcast, Health Coach Carolyn Cohen, about reducing stress during the holidays, the benefits of walking and being grateful. We talk about Hanukkah, Christmas and creating holidays that are more about experiences and memories than they are about material giving. We invite Car…
 
Stress, it's a word that you've become familiar with, yet it doesn't mean you've learned to manage it well within your own life. The negative effects of stress are often talked about, while the societal tools of numbing and detachment are often considered normal coping skills. What if you flipped the script and embraced stress as a means to better …
 
Rosie Mankes is a life coach and author of Find Your Joy and Run With It, a heartwarming memoir about overcoming her second battle with cancer, the transitioning of her mother into an assisted living facility, and the unexpected loss of her brother, all within one year. Rosie’s recovery from these major challenges inspired her to become a life coac…
 
In today’s episode, we take a look at your “old year resolutions” and how to turn them into end-of-the-year goals that work. Learn more: https://suzyrosentein.com/ep-228-old-year-resolutions-end-of-the-year-goals-that-work/โดย Suzy Rosenstein
 
In der Mitte des Lebens noch mal umsatteln? Einen Campingplatz pachten, sich selbständig machen, den Posten wechseln und richtig Karriere machen? Geht da noch was beruflich, fragen sich Katja und Marietta. Und wenn ja, was? Um eine Erkenntnis schon mal vorweg zu nehmen: “Vieles ist möglich, aber nicht alles ist auch wahrscheinlich.” In dieser Midli…
 
Menopause is all about change, right? I continue to evolve as my journey unfolds and I decided to change the name of my private Facebook group. In this episode, I share why and my vision for this community moving forward. The short version is, I want to see Black women WIN! I want Black women to be able to build profitable businesses while managing…
 
Today we have a fun gift guide to help you kick off your Christmas shopping! We've got lots of ideas for everyone on your list and hope this helps make the month between Thanksgiving and Christmas a little easier this year! Links in this episode Steaks Jeni's ice cream subscription Harry and David boxes Flower of the month Meal prep kits Toy subscr…
 
In today's episode you'll hear Kwavi share how her fear of failure is way less scary to her than the fear of regret! You'll be inspired by the action that she's taking and how you can take it too to live a life that is beyond expectations and limitations put on you by family and society! Kwavi is the author of the book: 50 Questions to Answer When …
 
Ah, the holidays. Over the river and through the woods into exhaustion and anxiety we go! Whether you’re a November Firster - that tree is up 10 minutes after the last trick-or-treater leaves your doorstep - Or a Turkey Denier - wait, Thanksgiving is THIS week??? The holidays can be, um… complicated. For our special Holiday pre-game episode, we’ve …
 
Dating with Purpose is one of the main themes here at 50 Dates at 50. Today, Paul defines what that term specifically means. Ever date someone who insists on keeping in contact with their ex? Paul explains what this reveals about your partner and what it says about you if you tolerate this type of behavior. To give 50 Daters a foundational understa…
 
Never thought I'd be recording this but after much prayer, I am letting God lead me towards a different path. Connect with Fran here: https://www.facebook.com/francine.c.rivera/ https://tinyurl.com/UntappedGroup francinerivera123@gmail.comโดย Francine Rivera
 
Checkride coming up? We talked about our checkride experiences, and gave our best tips on how to prepare, and actually... get this... ENJOY your checkride experience! Demystifying the Private Pilot Checkride - this was a fun one.
 
It was a great pleasure to interview Lisa Kelly, and learn about her struggles and how she became sober, and the courage it took not only to transform herself, but to help inspire others to do the same. We can all learn from Lisa's experience on the importance of harnessing our true infinite potential. Lisa is a 'Mentor In The Art of Living Your Dr…
 
Kristy and Amanda talk about what mental healthcare looks like as adults. They share their experiences and opinions, with some sarcasm sprinkled in. *Amanda and Kristy are not mental health professionals. Their opinions are based on their experiences and not meant to be taken as medical advice. They can not diagnose or treat any mental illness.…
 
My guests today are Holly and Megan, founders of Dry Together. Dry Together hosts community events and conversation for midlife moms, where coping and connection don’t revolve around alcohol. We had a very honest chat about the role of alcohol in women’s lives as both anesthesia and social construct.…
 
Vicky Midwood is a health, nutrition, and lifestyle coach who specializes in helping people with disordered eating or drinking. I know this is an issue for many women, especially as a coping mechanism in midlife, so I’m delighted to share Vicky’s wisdom and experience on tackling this. We talk about: The difference between disordered eating and add…
 
Welcome to the Mastering Money in Midlife podcast, I’m Debbie Sassen, Certified Life, and Money Coach. I’m on a mission to help midlife women in business overcome financial anxiety, make more money and build wealth, without burning out or sacrificing their families. If you are ready to stop letting your relationship with money be the thing that sab…
 
Today's Tea is Sorrel Resources for this Episode: Guest Speaker Links - Liz Craven Elder Care Locator (Area Agencies on Aging) https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx Alzheimer’s Association https://www.alz.org/ AARP https://www.aarp.org/ AARP Public Policy Information https://www.aarp.org/ppi/ https://polkeldercare.com/ Caregiver Bill of Right…
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login