Medisin สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแอปเลย!
show episodes
 
Artwork

1
Gal medisin

Senter for psykofarmakologi

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Gal Medisin er en podcast om psykiatri og legemiddelbehandling, som tar for seg mange forskjellige spørsmål. Hvordan kan vi behandle psykiske lidelser? Hvordan påvirker rusmidler, legemidler og andre stoffer vår fysiske og psykiske helse? Episodene kommer 1-2 ganger i måneden. Produsert av overlege og førsteamanuensis Erik Sveberg Dietrichs ved Senter for psykofarmakologi. Musikk: Spirit Blossom, RomanBelov. Ønsker du å vite mer? Sjekk: psykofarmakologi.no.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Sommeren er her og har allerede markert seg ettertrykkelig i store deler av Europa. I flere uker har nettaviser, radio og TV-kanaler meldt om hetebølge fra Hellas til Sverige og værforhold som minner om klimaet inne i en varmluftsovn. Kan det varme været gjøre deg psykotisk?
  continue reading
 
Ville du spist et kjøttstykke som du visste inneholdt dødelig gift? Forhåpentligvis er svaret på dette spørsmålet nei. Likevel har dyr drept med giftstoffet curare lenge vært en sentral del av kostholdet, dypt inne i de søramerikanske regnskogene. Hvordan overlever man et slikt kjøttmåltid? Denne episoden er basert på en artikkel som kommer i Morge…
  continue reading
 
Mange pasienter med angst eller depresjon får legemidler mot sinlidelse. Når legen skal velge medikament så er det effekten av legemiddelet som er det viktigste. Håpet er at pasienten skal bli så bra som mulig. Likevel er det flere ting legen og pasienten må forholde seg til. Kan legemiddelet gi alvorlige bivirkninger? I en helt fersk studie, publi…
  continue reading
 
August 2023 har blitt preget av ekstremværet Hans, som rammet store deler av Sør-Norge, med jordskred flom og oversvømmelser. Som konsekvens av klimaendringene må vi belage oss på at det vi kaller ekstremvær i dag, blir mer normalt. Konsekvensene er fler enn ødelagte hus, jernabner og veier. Flomvannet tar også med seg giftige stoffer, som kan foru…
  continue reading
 
Verdens helseorganisasjon er bekymret for hvor mye arsenikk vi får i oss. FN-organet ser på kronisk arsenikkforgiftning som en av vår tids største helseutfordringer. Men hvor utsatt er vi i Norge? Og hva har dette med Agatha Christie's Hercule Poirot å gjøre?
  continue reading
 
I 1990 bestemte den internasjonale olympiske komité seg for å sette EPO på listen over forbudte dopingmidler. Nylig hadde forskere klart å produsere humant EPO ved hjelp av eggstokkceller hentet fra kinesiske hamstere, slik at man kunne behandle mennesker med blodmangel. Det ble fort klart at den nye EPO-medisinen ikke bare kunne hjelpe pasienter t…
  continue reading
 
Den 14. mai 1796 ble åtte år gamle James Phipps plukket ut til et svært risikabelt eksperiment, som skulle føre til en medisinsk revolusjon. Legen Edward Jenner ønsket å forhindre en sykdom som tok livet av mange millioner mennesker, men for å få til dette måtte han smøre puss fra en infisert byll inn i to sår på guttens hud.…
  continue reading
 
I noen deler av verden forårsaker utvinning, transport og foredling av råolje enorme miljøskader, med store konsekvenser for liv og helse. Et eksempel er Nigeria. Forurensningen rammer tett befolkede områder i Afrikas mest folkerike land. Storbyen Port Harcourt ligger midt i Nigerdeltaet, hvor oljen hentes opp til overflaten. Mer enn en million men…
  continue reading
 
Høsten 1982 kjøpte Linda Morgan en eske med paracetamol. Boksen med de smertestillende tablettene så helt normal ut, men da hun tok av korken så merket hun en fremmed lukt. De smertestillende tablettene luktet mandler. Morgan visste det ikke, men samtidig som hun åpnet esken, var noe skremmende i ferd med å skje i Chicago. Den amerikanske storbyen …
  continue reading
 
Lege og forsker Maria Fagerbakke Strømme disputerte i fjor for sin doktorgrad om medikamentbruk og schizofreni. Funnene hennes fikk stor oppmerksomhet og havnet på forsiden av Bergens Tidende. Hun så at pasienter som sluttet å ta sin antipsykotiske medisin hadde dobbelt så stor risiko for å dø, sammenlignet med de som ikke sluttet. Det var enda far…
  continue reading
 
For noen få år siden skulle en liten jente gjennomgå et mindre kirurgisk inngrep. Hun var i tidlig skolealder og helt frisk, man anså det derfor som helt trygt å gi narkose. Dette var noe legene og sykepleierne på operasjonssalen gjorde hver dag, men akkurat denne dagen skulle bli annerledes, ikke fordi medisinen hadde en uventet og dramatisk effek…
  continue reading
 
Mot slutten av andre verdenskrig ble den amerikanske patologen Harry Zimmerman sendt til Guam for å gjøre obduksjoner og studere lokale sykdommer på stillehavsøya. Allerede i løpet av de første månedene oppdaget han noe merkelig. Han så raskt at det var om lag 50 til 100 ganger så mange tilfeller av den fryktede sykdommen ALS per innbygger på Guam,…
  continue reading
 
Dessverre er det ikke alle medisiner som tolereres like godt av kroppen. Noen medisiner brukes i behandling av pasienter til tross for at de har alvorlige bivirkninger, som atpåtil er vanlige. Av og til må vi nemlig akseptere bivirkninger, fordi effekten av medisinen er så viktig. Men gjør vi nok for å redusere risikoen for alvorlige bivirkninger, …
  continue reading
 
Det er et økende fokus på hvordan klimaendringene påvirker vår fysiske og mentale helse. Ekstremvær kan øke risiko for angst, depresjon og selvmord i befolkningen. Samtidig gir klimaendringene endret livsgrunnlag for mange mennesker, som nå må tilpasse seg at naturen er i endring. Noen blir veldig hardt rammet. Hele land er i ferd med å forsvinne. …
  continue reading
 
Feber en respons fra kroppen for å forhindre sykdomsutvikling. Høy kroppstemperatur hemmer formeringsevnen til mikroorganismer og er derfor viktig i sykdomsbekjempelsen, av blant annet malaria. I 1927 mottok Julius Wagner-Jauregg nobelprisen i medisin. Østerrikeren var en omstridt vitenskapsmann, som fikk prisen for å behandle syfilispasienter med …
  continue reading
 
Når en pasient kommer til akuttmottaket på et sykehus med diffuse symptomer, må det gjøres en grundig undersøkelse for å avsløre hva som er galt. En forklaring kan være forgiftning med legemidler, rusmidler eller andre stoffer. Denne episoden av Gal medisin handler om en sykdomshistorie, der nevrologene ved Ullevål sykehus måtte gjøre et grundig de…
  continue reading
 
Røyk kan påvirke mengden vi har av noen medisiner i blodet. Innen psykiatrisk behandling er dette svært viktig fordi klozapin, det beste middelet vi har mot psykoselidelser som schizofreni, blir påvirket av sigaretter. Men hvor mange sigaretter må du røyke for at legemiddelbehandlingen blir påvirket og hva skjer hvis du plutselig slutter å røyke? M…
  continue reading
 
Det har vært en betydelig nedgang i antall gravide som røyker. Røyking i svangerskapet gir økt risiko for tidlig fødsel og lav fødselsvekt og kan gi senere helseproblemer som astma hos barnet. Økt risiko for dødfødsel og krybbedød er de mest alvorlige, men sjeldne konsekvensene av svangerskapsrøyking. Færre røyker, men samtidig snuser stadig flere …
  continue reading
 
PMMA, som er en forkortelse for parametoksymetamfetamin, er et svært giftig amfetaminstoff. Stoffet har sannsynligvis blitt solgt som amfetamin eller ecstasy og brukerne er dermed ikke klar over at de inntar et langt farligere stoff. PMMA ble først solgt som ecstasy i Nord-Amerika i 1973 og fikk gatenavnet "death", etter mange dødsfall. Mellom juli…
  continue reading
 
Mange studenter ved norske universiteter jobber med avanserte forskningsprosjekter. Anders Lund Selli er forskerlinjestudent ved medisinstudiet i Tromsø, på UiT Norges arktiske universitet. Han forsker på hvordan legemidler påvirker kroppen til nedkjølte pasienter og han er særlig interessert i hvordan medisinene påvirker hjertet vårt. I denne epis…
  continue reading
 
Mange snakker om fenomenet «Runner’s high», en tilstand hvor langdistanseløpere opplever en plutselig euforisk stemning, hvor angst og smerte forsvinner, samtidig som man også kan bli døsig. Samtidig viser store vitenskapelige undersøkelser at utholdenhetstrening har effekt mot depresjon. Men det er også en bakside av medaljen, i noen sjeldne tilfe…
  continue reading
 
Siden nedkjøling - hypotermi - nedsetter kroppens oksygenbehov, brukes planlagt hypotermi i dag for å beskytte hjernen ved operasjoner hvor hjertet må stanses. Et eksempel er operasjon på hovedpulsåren. Dermed kan man kjøle kroppen til pasienten for å redusere risko for hjerneskade. Tidligere trodde man at hypotermibehandling kunne hjelpe mot langt…
  continue reading
 
Mange medisiner kan gi seksuell dysfunksjon. Blant annet er det mer enn 180 000 nordmenn som bruker et legemiddel mot angst eller depresjon av typen selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI). Disse medikamentene er kjent for å kunne gi problemer i sexlivet og mange pasienter kvier seg nok for å snakke med legen sin om det. Derfor lider de unødvend…
  continue reading
 
Schizofreni regnes som den alvorligste av psykoselidelsene. Sykdommen fører til store lidelser for både pasienten og pårørende, men også samfunnet som helhet. Schizofreni er nemlig en av de mest kostnadskrevende lidelsene som finnes. I en liten serie episoder om schizofreni skal vi innlede med denne introduksjonen, som handler om hva schizofreni er…
  continue reading
 
I følge myten stammet kakao fra en aztekisk prinsesse som foretrakk å bli drept av fienden fremfor å avsløre rikdommen i hennes kongedømme. Fra blodet hennes sprang kakaoplanten ut, med mystiske og afrodisiske egenskaper. Mayaene, inkaindianere og aztekere skal ha brukt sjokolade som afrodisiakum og som medisin for en lang rekke tilstander. Hadde d…
  continue reading
 
Malignt nevroleptikasyndrom» er en hyppig brukt betegnelse på en uvanlig, men svært alvorlig tilstand med dødeligheten på mellom fem til ti prosent. Som regel rammer den pasienter som behandles for psykoselidelser med antipsykotiske legemideler. Fordi nevroleptika er en utdatert betegnelse på antipsykotika, blir syndromet også kalt «malignt antipsy…
  continue reading
 
Da hun var 27 år skrev Elizabeth Wurtzel "Prozac Nation", en selvbiografi om hennes liv som ung og deprimert. I boka skildret hun både sine nærmeste og seg selv, sine selvmordsforsøk og om hvordan depresjonen utviklet seg. Wurtzels bok fra 1994 var ikke den første om Prozac. Allerede i 1993 kom "Listening to prozac" av Peter Kramer, som diskuterte …
  continue reading
 
I denne episoden tar vi for oss hvordan medikamenter mot psykiske lidelser påvirker hjertet. Hjertet er nemlig utsatt for mange medikamentbivirkninger og det gjelder ikke minst ved bruk av psykofarmaka. Derfor går vi gjennom hvordan hjertet virker og hvordan medisiner kan påvirke hjertefunksjon, også når det ikke er intensjonen med behandlingen.…
  continue reading
 
I denne episoden får du et innblikk i hvordan psykiske lidelser har blitt behandlet opp gjennom historien, fra forhistoriske kranier med hull i hodet, til lobotomi og insulinsjokkbehandling. Veien leder frem til utviklingen av moderne psykofarmaka - altså medikamenter med effekt mot psykiske lidelser, som depresjon, mani og psykoser. Episoden er pr…
  continue reading
 
Det er veldig vanlig, sannsynligvis mye vanligere enn du tror, å bruke medisiner mot depresjon, angst, adhd, eller andre psykiske lidelser, som psykose eller bipolar sykdom. Men hvordan kan disse sykdommene behandles og virker behandlingen likt for alle? Finnes det bivirkninger som vi må ta hensyn til og kan man bli syk av medisinene? Disse spørsmå…
  continue reading
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน