Master สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
MRP ย่อมาจาก Mind Retreat Program แปลว่า โปรแกรมการพาจิตมาอยู่กับปัจจุบันขณะ หรือ การพาจิตกลับบ้าน พอดคาสต์นี้มีแบบการฝึกเจริญสติประจำวัน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สำหรับผู้สนใจที่อยากมีสติมากขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยพระปราโมทย์ ปาโมชฺโช วัดสวนสันติธรรม A collection of the Lord Buddha's teachings conveyed by the venerable Luangpor Pramote Pamojjo, a master teacher of mindfulness for the modern world and Vipassana meditation.
 
Loading …
show series
 
ไม่ว่าเรานั้นจะเผลอไปอยู่กับ PP หรือ เราตั้งใจไปอยู่กับจุดปัจจุบันที่เหลือ เมื่อเราออกจาก PP หรือ กลับจากการไปเยี่ยมจุดปัจจุบันอื่น เราก็กลับมาที่ O8 ทุกครั้งเป็นการตั้งหลัก ให้เกิดพลังจิตที่เป็นของผู้มีสติ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/…
 
พลังจิตจักรวาล คือจิตใดๆก็ตามที่ไม่ใช่เรา ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
ให้นุ่มนวลแต่ชิดแน่นขึ้น ชิดแน่นแต่ไม่ได้กดลึก ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เราพัฒนาองค์มรรคทั้งหลาย เพื่อวันหนึ่งเราจะได้รู้ทันสภาวะทั้งหลายตามความเป็นจริง เราจะเห็นเลยว่ารูปธรรมทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป มีเหตุก็เกิด หมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ นามธรรมทั้งหลายเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป มีเหตุก็เกิด หมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เหมือนกัน เฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเรื่อยๆ ในที่สุดจิตจะค่อยๆ พัฒนาเข้าไปสู่ความเป็นกลาง พอเราตามรู้ตามเห็นเน…
 
ที่ประตูต้องแม่นยำ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
เราฝึกตัวเองทุกวันๆ ศีลต้องรักษา สมาธิคือการทำในรูปแบบ ต้องทำ ต้องมีเครื่องอยู่ของจิต แล้วก็คอยรู้เท่าทัน จิตใจของเราเป็นอย่างไร คอยรู้เท่าทัน สติมันจะเกิด สมาธิมันก็เกิด ปัญญามันก็เกิด สุดท้ายวิมุตติมันก็เกิด อยากดูว่ากฎแห่งกรรมมีไหม ดูที่จิตเรานี่ล่ะ เวลาเราโมโหมากๆ โกรธเต็มเหนี่ยวเลย ตอนที่หายโกรธแล้ว มาดูสิ จิตรับวิบาก จิตไม่มีความสุขหรอก หรือเ…
 
เราไม่ได้สอนหรือเรียนรู้สิ่งที่ไม่มีอยู่จริง เราไม่ได้นึกคิดคาดเดาว่าเรารู้ แต่เราได้สัมผัสรู้จริงๆ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
พยายามฝึกทุกวัน ถือศีล 5 ไว้ แล้วก็ทำกรรมฐานไว้ แล้วจิตเคลื่อนไปจากกรรมฐานของเรา เรารู้ทัน จิตไปเพ่งกรรมฐาน เรารู้ทัน จิตหนีไปทำอะไร รู้ทันไว้ แล้วจิตมันจะตั้งมั่น พอจิตตั้งมั่น ไปเห็นสติระลึกรู้สภาวะ ทีแรกก็จะไม่เป็นกลาง เจอสภาวะที่ดี ที่มีความสุขที่ดี เป็นกุศล จิตพอใจ เจอสภาวะที่ทุกข์ หรือที่เป็นอกุศลจิตไม่พอใจ มีสติรู้ซ้ำลงไปอีก จิตยินดีจิตยินร้…
 
ถ้าแม่นยำใน O8 ในวันนี้ จุดอื่นก็ไม่ยาก เพราะเราทำได้ เราอยู่กับปัจจุบันได้สักหนึ่งจุดดีๆ ปัจจุบันที่เหลือไม่ใช่เรื่องยาก ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/u…
 
เราต้องมีตัวชี้วัดจิตปัจจุบันของเราว่า เราคือจิตปัจจุบัน ตอนนี้เราอยู่ที่ O8 เราพยายามฝึกทักษะของเราไว้ที่ O8 ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เติมทักษะเรื่อง O8 ให้ได้ทำได้ดียิ่งขึ้น ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
 
คู่ของความจริง ที่ต้องเรียนเป็นคู่ แต่เป็นคนละส่วนกัน แต่เป็นคู่กัน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
 
ที่เขากระซิบเราให้เราไปเป็นเจ้าของนั้น เขากระซิบเราให้ไปเราไปยึดติดอดีตและอนาคต ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
 
เพื่อที่จะมารู้จักเราจริงๆนั้น เราต้องเรียนรู้ผ่านสมมติที่เรายึดติดว่าเป็นเรามากมาย ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
 
การยึดติดความจริงเป็นเรื่องของมารที่จะทำหน้าที่นั้น ปล่อยวางพ้นจากการยึดติดเป็นหน้าที่ของเรากับสติที่ต้องร่วมมือกัน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145…
 
 
มารนั้นสามารถปล่อยคลื่นที่เป็น โลภ โกรธ หลง แฝงเข้าไปในผู้ที่ขาดสติได้ ทุกดวงจิต ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
สภาวะที่ปรากฏนั้น ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
 
การที่เราไม่โกรธ ไม่ได้หมายถึงว่าถึงเรานั้น ไม่ได้มีอารมณ์โกรธแล้ว ไม่ใช่แบบนั้น ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เรียนธรรมะ เราเรียนลงที่กายที่ใจ ไม่ได้ไปเรียนที่อื่นหรอก ธรรมะไม่ได้อยู่กับคนอื่นด้วย ไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์ ไม่ได้อยู่ในวัด อยากเรียนธรรมะก็เรียนลงที่กายที่ใจ ค่อยๆ แยกออกมาแล้วก็ดูละเอียดลงไป ทุกสิ่งทุกส่วนที่เราแยกออกไป ไม่ใช่คน ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา เฝ้าดูลงไป แยกๆๆ สิ่งที่เรียกว่าเรานี้ สุดท้ายจะพบว่าเราไม่มี มันมีแต่ขันธ์ มีแต่ร…
 
จะมีพลังมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับทักษะของการไปเรียนรู้จุดปัจจุบันให้ครบถ้วน ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
เดิมทีเราให้ความร่วมมือกับเสียงกระซิบแห่งมารคือ ตัณหา ซึ่งทำให้เราเกิดอารมณ์ที่โน้มไปทาง โลภ โกรธ และหลงผิด ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092…
 
 
ประเมินผลความสามารถในการรู้เท่าทันอารมณ์ที่เป็นของมาร ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user145992092
 
 
เราชาวพุทธ ขั้นต่ำสุดต้องรักษาศีลให้ได้ เอะอะจะเจริญปัญญาอะไรอย่างนี้ แต่ศีลไม่มีสมาธิมันก็ไม่มี สมาธิไม่มีปัญญามันก็ไม่มี ศีล สมาธิ ปัญญาเป็นเรื่องใหญ่ ต้องเรียน การเรียนไม่ใช่เรียนด้วยการอ่าน การฟังอย่างเดียว ต้องลงมือปฏิบัติจริงๆ ปฏิบัติอะไรบ้าง ปฏิบัติศีล ต้องตั้งใจรักษา แล้วก็ต้องปฏิบัติสมาธิ สมาธิมี 2 อย่าง สมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียว …
 
การที่กายมนุษย์เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดเฉพาะความหลอมรวมกันเป็นธาตุ ดิน น้ำ ไฟ ลมเท่านั้น ต้องมีระบบกายที่เชื่อมโยงกันอยู่ ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่ Website : https://themaster.io Facebook : https://www.facebook.com/themaster.io Instagram : https://www.instagram.com/themaster.io/ Twitter : https://twitter.com/TheMaster_MRP Video : https://vimeo.com/user14…
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login