Kunskap สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแอปเลย!
show episodes
 
S
SNS Kunskap
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
SNS Kunskap

SNS

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle – är en oberoende ideell förening som genom forskning, möten och utbildning bidrar till att ledande beslutsfattare i näringsliv, politik och offentlig förvaltning kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.
  continue reading
 
K
Kafferast i kunskapsfabriken
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
Kafferast i kunskapsfabriken

NSPH - Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
I Kafferast i kunskapsfabriken möter du personer som har egen erfarenhet eller anhörigerfarenhet av psykisk ohälsa, personer som använder sin erfarenhet till att förändra vården, omsorgen eller samhället samt beslutsfattare, forskare och experter inom områden som brukarinflytande, återhämtning, antistigma, diskriminering och personcentrerad vård och omsorg. Kafferast i kunskapsfabriken görs av paraplyorganisationen NSPH – Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (www.nsph.se). Vi lyfter fram br ...
  continue reading
 
K
Kunskapsluckan
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
Kunskapsluckan

med Molly och Jonathan

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
I Kunskapsluckan med Molly och Jonathan kommer du i varje avsnitt att lära dig något nytt som du förhoppningsvis kommer att finna spännande, roligt, intressant, viktigt... eller fullständigt onödigt.
  continue reading
 
K
Kunskapsverket historia
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
Kunskapsverket historia

UR – Utbildningsradion

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
En poddserie med nedslag i centrala och spännande händelser främst under 1800- och 1900-talen. I varje avsnitt möter vi en person, känd eller okänd, genom vars ögon vi får ta del av historien. Dessutom innehåller programmen en insprängd faktadel samt en intervju med historieläraren Elisabeth Ennerberg. Förutom originalserien finns följande versioner: Kunskapsverket historia - kortversion, summerar originalversionen. Kunskapsverket historia - fakta, innehåller endast faktadelen. Kunskapsverke ...
  continue reading
 
K
Kunskapens träd
Series avatar that links to series pageSeries avatar that links to series page

1
Kunskapens träd

Per Johansson & Eric Schüldt

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Genom att knyta samman teorier i vetenskapens och teknikens ytterkanter med mänsklighetens urgamla myter tecknar vi en annorlunda bild av vår tids snabba utveckling. Fortfarande undrar vi allra mest: Vad är en människa? Vad kan en människa bli?
  continue reading
 
Om det finns en sak som är roligare än att läsa böcker så är det att diskutera böcker! Vi som är svensklärare på KS Nacka har därför startat en bokcirkel där vi läser ungdomslitteratur och sedan delar med oss av våra tankar kring läsningen. Några gånger per termin sitter vi ner och spelar in en podcast kring någon aktuell bok. Vi blandar genrer. Vi blandar svårighetsgrad. Vi prisar och sågar. Genom att lyssna på vår podcast vill vi helt enkelt att du ska få en massa tips på vad du kan läsa p ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
I ett alltmer jämställt Sverige förväntas både kvinnor och män kombinera arbetsliv och föräldraskap. Men många pappor tar ändå inte ut någon föräldraledighet och generellt sett ökar barnlösheten bland män. Medverkande Lina Aldén, docent i nationalekonomi, Linnéuniversitetet Joa Bergold, gruppchef för Samhällspolitiska enheten, LO Anne Boschini, pro…
  continue reading
 
Dagens gäst är Frida Södermark, som har skrivit böckerna Orka!, Våga! och Klara! – att vara aktiv förälder. Frida Södermark är en av världens bästa ultralöpare och är för det mesta ute på äventyr i världen. I dagens avsnitt pratar vi om att befinna sig utanför sin comfortzon. Om varför det är bra att utsätta sig för sådant som är obekvämt. --- Eget…
  continue reading
 
Automation – en möjliggörare, ett tillväxtverktyg för bolag en förlängd arm som vi människor arbetar i synk med för att snabbare nå våra mål. Ny teknik är superkul!!! Cecilia Clinch från Roboyo Oavsett vilken teknik du väljer gäller fortfarande ett antal grundbultar: Strategin. Vad är det vi vill göra? Vilken är visionen? Vad vill vi uppnå med auto…
  continue reading
 
Det finns många saker som påverkar vår säkerhet i trafiken. Teknik, lagar och regler, trafikmiljö och underhåll av vägar. Men vårt beteende är minst lika viktigt för att skapa en säker trafik. I detta avsnitt pratar vi trafikantbeteende. Alltså hur vi rör oss i trafiken, hur vi interagerar med varandra och med fordon och hur vi tar till oss av tekn…
  continue reading
 
I år firar Khai Chau 30 år utan inläggningar i psykiatrin. Senast han blev inlagd var han ung och mitt uppe i sina universitetsstudier. Det blev ingen examen och ingen karriär på arbetsmarknaden. Trots att Khai lyckats undvika svårare återinsjuknanden har han haft svårt att få ett vanligt jobb och alltid haft väldigt lite pengar. Utan pengar är det…
  continue reading
 
Sedan energikrisen 2022 har ambitionen om en gemensam europeisk elmarknad ofta ifrågasatts, inte minst i Sverige. Medverkande Mårten Bergman, ansvarig transmission och elmarknad, Svenska kraftnät Pär Holmberg, docent i nationalekonomi, teknologie doktor i elkraftteknik, och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN Jussi Jyrinsalo, Seni…
  continue reading
 
Avskiljning och lagring av koldioxid genom BECCS och CCS kan bli avgörande för att nå klimatmålen. Men hittills har det funnits svaga drivkrafter att införa sådan teknik. I en ny SNS-rapport förklarar tre forskare varför. Medverkande Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige Malin Dahlroth, vd och koncernchef på Sysav Anders Egelrud…
  continue reading
 
Hur stor är skillnaden mellan rika och fattiga? Har världen blivit mer ojämlik? Är Sverige världens jämlikaste land eller har klyftorna ökat mer här än någon annanstans? Medverkande PM Nilsson, tillträdande VD på tankesmedjan Timbro. PM Nilsson var tidigare chef för ledarredaktionen på Expressen och politisk redaktör på Dagens industri. Han var äve…
  continue reading
 
Allt fler förespråkar att ge brottsbekämpande myndigheter kraftigare verktyg för att kunna samla in information och utreda brott. Verktygen kan leda till effektivare brottsbekämpning, men samtidigt få konsekvenser för den personliga integriteten. Medverkande Iain Cameron, professor i folkrätt vid Uppsala universitet och tidigare expert i statens of…
  continue reading
 
Samtal om mångfald och inkludering med Karl Wennberg, finalist till SNS-priset 2023. Mångfald och inkludering lyfts ofta fram som en prioriterad fråga av företag, både av rättvise- och lönsamhetsskäl. Karl Wennberg presenterar ny forskning om betydelsen av kulturell mångfald på ledningsnivå i det svenska näringslivet. Han delar också med sig av sin…
  continue reading
 
Kitty Lassinanti och Anna-Lena Almqvist fick i uppdrag att studera hur väl socialtjänsten klarar att stödja "unga med komplexa behov". De samlade forskning från hela världen om vad som verkar vara viktigt för att lyckas, de intervjuade personal, föräldrar och unga - och på vägen insåg de att det kanske inte är de ungas behov som är mest komplext. D…
  continue reading
 
Hur ser riksdagens största partier på framtidens skattepolitik? Och vilka intryck tar de av lärdomarna inom skatteforskningen? Medverkande Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Niklas Karlsson (S), ordförande i riksdagens skatteutskott Eric Westroth (SD), riksdagsledamot och ledamot i skatteutskottet Niklas W…
  continue reading
 
Dagens gäst är Andreas Odhage, som har skrivit böckerna Bli ditt bästa jag och Jakten på papperstigern. Hans mission i livet är att rädda världen från onödig byråkrati och papperstigrar. Idag ska vi prata om att det är dags att sluta släcka bränder. Alltså stress-bränder. Enligt Andreas handlar allt om planering, planering, planering. Och uppföljni…
  continue reading
 
CPC, CPO, CPA, ROAS, LTV. En djungel för onlineannonser. Stor och komplex, många som tävlar om samma kunder, men samtidigt många möjligheter. Gustav Westman VDn för BrightBid beskriver onlineannonsmarknaden. Inom sök dominerar fortfarande Google, följt av Meta och Microsoft. De åtta största aktörerna omsatte förra året 424 miljarder dollar. Detta a…
  continue reading
 
Svenska institutioner har visat sig vara sårbara för infiltration, korruption och välfärdsbedrägerier. Hur ser problemen ut på kommunal nivå? Vilka branscher är särskilt utsatta? Och hur kan samhället stärka sin motståndskraft? Medverkande Per-Erik Ebbeståhl, trygghetsdirektör i Malmö stad Boel Godner (S), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje C…
  continue reading
 
Det finns flera villkor som måste uppfyllas innan man får vårda någon med tvång inom psykiatrins slutenvård. Ett villkor är att att patienten ska ha"ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses på annat sätt än … genom kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård". Men hur rättsäkert blir det om det inte finns några bevis för att…
  continue reading
 
Mycket stora resurser har tillförts högre utbildning och forskning på senare år. Men har tillskotten resulterat i högre kvalitet? Hur väl rustade är lärosätena idag att möta kommande utmaningar? Medverkande Mats Benner, professor i forskningspolitik, Lunds universitet Anna Ekström, tidigare utbildningsminister (S) och nu bland annat ledamot i utbil…
  continue reading
 
Dagens gäster i podden är Sverker Wadstein och Lasse Stjernkvist, författarna till boken Å ena sidan – en bok med det knasiga syftet att få till en mer balanserad politisk debatt. Lasse är journalisten som blev partisekreterare för Socialdemokraterna. Idag är han bland annat krönikör hos ett antal tidningar och utredare på Regeringskansliet. Sverke…
  continue reading
 
IT-rekrytering med fokus på utvecklare / programmerare. Färdighetstester, kodtester och AI’s roll, med gästen Henrik Enström från Future Skill. Här är några huvudpunkter som diskuteras: Rekryteringsprocessen i IT-sektorn: Vikten av en gedigen rekryteringsprocess för att hitta kvalificerad personal inom IT-sektorn. Hur tester används för att verifie…
  continue reading
 
Anhörigas obetalda omsorgsarbete utgör en viktig del av omsorgen om äldre. Ofta behöver det balanseras med det egna förvärvsarbetet. Hur påverkas inkomster, hälsa och arbetsdeltagande hos medelålders män och kvinnor? Medverkande Monica Lindstedt, grundare och styrelseordförande, Hemfrid Maria Pahlberg, verksamhetsutvecklare för anhöriga, Skellefteå…
  continue reading
 
Session 2: The Future of Remote Work Katarina Berg, HR-chef, Spotify Nicholas Bloom, professor i nationalekonomi vid Stanford University Hanna Fager, Chief People Officer, Volvo Cars
  continue reading
 
Session 1: Management Practices and Organizational Outcomes. Nicholas Bloom, professor of economics, Stanford University Thomas Ekman, CEO Axel Johnsson Joacim Tåg, Program Director of the Firm Competitiveness program at the Research Institute of Industrial Economics (IFN)
  continue reading
 
SIP (Samordnad Individuell Plan) ställer krav på sjukvården och socialtjänsten att samordna sina insatser till patienter och brukare. SIP infördes 2010 och fortfarande är man ganska oense både om vad SIP är, vem den är till för och hur den ska göras. Liv Nordström har gjort flera utvärderingar av SIP- och andra samverkanssatsningar i olika regioner…
  continue reading
 
Johanna Rickne är en framstående och internationellt erkänd forskare inom ämnen som integration, ekonomisk och politisk jämställdhet samt väljarbeteenden. Hon har bidragit till att frågor om jämställdhet fått en mer framträdande plats i det offentliga rummet och bland makthavare. Under föreläsningen berättar hon om sin forskning och viljan att förb…
  continue reading
 
Dagens gäst i podden är Robin Almqvist, som har skrivit boken Kommunikationsstark – från motionär till elit. I grunden är han civilekonom, men hans jobbtitel är kommunikations-pt. Det innebär att han tränar personer och företag i att skapa kommunikation och marknadsföring som funkar långsiktigt. I det här avsnittet pratar vi om en värld full av mar…
  continue reading
 
Ökar samhällsvård i ung ålder risken för kriminellt beteende senare i livet? Vilken typ av placering är bäst för barn som inte kan bo kvar hos sina föräldrar? Medverkande Carin Götblad, polismästare vid Nationella operativa avdelningen, Polismyndigheten Matthew Lindquist, professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning (SOFI) vid St…
  continue reading
 
Regeringen låter utreda förutsättningarna för en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring. Den 9 oktober diskuteras utredningens delbetänkande hos SNS tillsammans med bland andra utredaren Francisca Ramsberg och Lars Calmfors. Medverkande Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi vid IIES och forskare på IFN Mattias Dahl, vice vd, …
  continue reading
 
Välkommen till ett möte med juridikprofessor Björn Lundqvist, aktuell med boken ”Regulating Access and Transfer of Data”. Medverkande Björn Lundqvist är professor i europarätt med inriktning mot konkurrensrätt vid Stockholms universitet. Han forskar om regleringen av den digitala ekonomin och ingick i SNS Konjunkturråd 2021 som skrev rapporten Digi…
  continue reading
 
Det krävs mycket för att bli frisk från en ätstörning. Man behöver förstås lära sig ett nytt sätt att hantera ätandet, kanske också hitta en trygghet inför att livet inte fullt ut går att kontrollera - och man man behöver sannolikt också mod och förtröstan att våga låta livet bli annorlunda utan att veta exakt hur det kommer att bli. Möt Maja Engst…
  continue reading
 
Hur kan företag och offentlig förvaltning samarbeta för att stärka totalförsvaret och skapa en effektiv försörjningsberedskap? Medverkande Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar Marcus Wallenberg, styrelseordförande, SEB Mikael Granholm, generaldirektör, Försvarsmakten Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, MSB Susanna Gideonsson, …
  continue reading
 
Dagens gäst är David Stavegård, som har skrivit böckerna Excel helt enkelt och Diagram helt enkelt. Han är Excelmannen med hela Linkedin-Sverige, och har blivit Microsoft-världens motsvarighet till hedersdoktor. Idag ska vi prata om hur du räddar ett kraschat excelark. Eller som David beskrev det för en stund sedan: Hur du får ordning på Excel-file…
  continue reading
 
Vilka är de ekonomiska konsekvenserna av konflikter? Hur mycket skulle Israels ekonomi gynnas av att konflikten med Palestina avslutas? Vilka blir de största utmaningarna i återuppbyggnaden av Ukrainas ekonomi efter kriget? Medverkande Johan Berggren är statssekreterare hos ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och tidigare rådgivare till …
  continue reading
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน