Jokes สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแอปเลย!
show episodes
 
Artwork

1
หลบมุมอ่าน

Thai PBS Podcast

Unsubscribe
Unsubscribe
รายสัปดาห์
 
"เพราะหนังสือไม่ได้มีไว้ให้หลบมุมอ่านคนเดียว" พื้นที่สำหรับคนชอบอ่านและชอบแชร์ ที่จะทำให้คุณไม่ต้องไปหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียว ชวนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปด้วยกันกับ นงค์ลักษณ์ บัทเลอร์
  continue reading
 
Loading …
show series
 
ศิริธาดา กองภา บรรณาธิการและผู้ทำสำนักพิมพ์หนังสือสำหรับเด็ก จะมาร่วมพูดคุยกับ #หลบมุมอ่าน เกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกต้นฉบับภาษาอังกฤษเพื่อนำมาแปลและจัดพิมพ์ รวมถึงต้นฉบับภาษาไทยที่จะมีการพิจารณาในอนาคต การเผยแพร่ความตระหนักรู้เรื่องความหลากหลายในสังคม อาทิ ความหลากหลายทางเพศ สีผิว เผ่าพันธุ์ ผ่านหนังสือสำหรับเด็ก ทิศทาง/การเติบโตของสื่อประเภทหนังส…
  continue reading
 
หนังสือมังงะเรื่อง “Melayu Route : เปิดเส้นทางใหม่ด้วยหัวใจมลายู” และเรื่อง “Melayu Line : เส้นทางสายลายมลายู” ผลงานสร้างสรรค์เรื่องและวาด โดย กิตติคุณ กิตติอมรกุล เป็นหนังสือที่ใช้สำหรับการสื่อสารทางวัฒนธรรมไปยังผู้ที่ได้อ่าน รวมทั้งแรงบันดาลใจ ความรู้ และความสุข ที่นำเสนอผ่านพื้นที่วัฒนธรรมมลายูอันทรงคุณค่า หลบมุมอ่าน ชวน กิตติคุณ กิตติอมรกุล มาร…
  continue reading
 
เจนจิรา เสรีโยธิน ผู้แปล Hullabaloo in the Guava Orchard (ลิงวุ่นวายกับชายในสวนฝรั่ง) เขียนโดย Kiran Desai นักเขียนหญิงชาวอินเดีย นักเขียนนำเสนอความสนุกสนาน หรรษาของนวนิยายเล่มนี้ผ่านครอบครัวของสัมพัทธ์ตัวละครหลักของเรื่องและตัวละครอื่น ๆ สวนฝรั่ง ฝูงลิง และบริบทแวดล้อม ทำให้เราซึมซับเรื่องราวทางสังคมและวัฒนธรรมของอินเดียผ่านการเล่าเรื่องและเรื่องเ…
  continue reading
 
กิติยา วิทยาประพัฒน์ นักเขียน คนทำหนังสือทำมือ อาจารย์พิเศษ และวิทยากร ผู้ซึ่งสนใจประเด็นและแนวคิดสตรีนิยม มาร่วมพูดคุยกับ #หลบมุมอ่าน เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของหนังสือทำมือ ว่ามีบทบาทและมีความเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวด้านการเมือง-สังคมของแนวคิดสตรีนิยมในอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มิติใดบ้าง นอกจากนี้ หนังสือทำมือยังมีส่วนในการสร้างชุมชน กลุ่มน…
  continue reading
 
หนังสือเล่มโปรดของ ณัตชา กิตติปัณณ์ อาทิ “ปรัชญาชีวิต” ของ คาลิล ยิบราน, “เจ้าชายน้อย” ของ อองตวน เดอ แซ็งเต็กซูเปรี, “สูญสิ้นความเป็นคน” ของ ดะไซ โอซามุ, “1000 ปี แห่งความรื่นรมย์และขมขื่น” ของ อ้าย เว่ยเว่ย ฯลฯ ต่างมีอิทธิพลต่อความคิดในแต่ละช่วงวัย ประสบการณ์ และการเติบโต เธอพูดถึงการอ่านของตัวเอง ว่าไม่ต่างจากลมหายใจ และเคยถูกช่วยชีวิตเพราะหนังส…
  continue reading
 
หนังสือ #ทุนนิยมอาหาร กับขบวนการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอาหารและภาคเกษตร นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับระบบอาหารและความสัมพันธ์กับผู้คนในฐานะผู้บริโภค ว่าอาหารในชีวิตประจำวันสัมพันธ์กับระบบนิเวศ สภาวะอากาศ ประวัติศาสตร์ ชนชั้น สีผิว รายได้ ฯลฯ รวมถึงขบวนการเคลื่อนไหว อาทิ ขบวนการเกษตรกรรมทางเลือก ขบวนการสโลว์ฟู้ด ขบวนการความยุติธรรมทางอาหาร อธิปไตยทางอาหารท่า…
  continue reading
 
อาจารย์ทิพภา ปลีหะจินดา จะมาร่วมพูดคุยกับ #หลบมุมอ่าน เกี่ยวกับบทบาท/ความสำคัญของบรรณารักษ์และห้องสมุดจากยุคเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ความเป็นมาของ “ห้องสมุดยับ เอี่ยน ฉ่อย” ประจำเมืองเก่าสงขลา พื้นที่ทางสังคมของชุมชน แหล่งศึกษาค้นคว้า เชื่อมผู้คนเชื่อมโลกผ่านหนังสือ การอ่าน เรื่องเล่า และกิจกรรมโดย Thai PBS Podcast
  continue reading
 
ปรัชวิชญ์ บุญยะวันตัง นักเขียน กวี นักอ่าน ผู้ก่อตั้งร้านหนังสือ #นกนางแอ่น (Swiftlet Books hop & Coffee) ในจังหวัดพัทลุง ร่วมพูดคุยกับ #หลบมุมอ่าน เกี่ยวกับความทรงจำวัยเด็กที่มีต่อร้านหนังสือ การอ่าน ห้องสมุดของโรงเรียน การเติบโตไปกับการอ่านในแต่ละช่วงเวลา ชีวิตการเป็นนักเขียน/กวีกับผลงานสามเล่ม ได้แก่ หนังสือบทกวี “การเดินอากาศบางประการ”, แคนโต้ส…
  continue reading
 
การตระหนักและรับรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ด้านหนึ่งสามารถสื่อสารผ่านหนังสือและงานวรรณกรรม เพื่อให้ผู้อ่านได้ซึมซับเรื่องราวระหว่างบรรทัด #หลบมุมอ่าน ชวน อาจารย์งามศุกร์ รัตนเสถียร อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มาเล่าถึงหนังสือเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ได้แก่ #แมวแห่งบูเก๊ะกรือซอ ของ กนกพงศ์ สงสมพันธุ์, #เด็กเก็บว่าว …
  continue reading
 
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 เป็นสองเหตุการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์ของไทย ได้ถูกบันทึกไว้หลากหลายรูปแบบ เช่น หนังสือ บันทึก วรรณกรรม ดนตรีและบทเพลง งานวิชาการ งานวิจัย และหนึ่งในนั้นมีหนังสือหลายเล่มและผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบของสินธุ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย ศิลปิน นักคิด นักเขียน และผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพา ประจำปี 2562 ได้บันทึกประวัติศาสตร์ใ…
  continue reading
 
#สยามโมเดิร์นเกิร์ล หนังสือนำเสนอให้เห็นถึงพื้นที่และบทบาทของผู้หญิงในสังคม ผ่านอาชีพนางผดุงครรภ์และนางพยาบาล ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพแรก ๆ ที่ผู้หญิงเข้าไปเกี่ยวข้อง และยังเป็นเครื่องมือในการแสดงออกถึงความทันสมัย #หลบมุมอ่าน ชวน ผศ.ดร.ภาวิณี บุนนาค ผู้เขียน สยามโมเดิร์นเกิร์ล มาร่วมพูดคุยถึงความเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาของอาชีพนางผดุงครรภ์และนางพยาบาล …
  continue reading
 
หนังสือ #แบบเรียนไทย นอกจากจะเป็นสื่อทางการเรียนการสอนในแต่ละยุคสมัยแล้ว ยังเป็นสื่อที่สะท้อนบริบทสังคม การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ในมิติต่าง ๆ #หลบมุมอ่าน ชวน ธนภัทร สายพรหม ผู้สนใจเรื่องเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดี มาร่วมพูดคุยถึงพลวัตและวิวัฒนาการแบบเรียนไทย ตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ไล่เลียงสู่ยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง, ยุคสงครามเย็น จนถึงยุคปั…
  continue reading
 
หนังสือรวมบทกวีไร้ฉันทลักษณ์ #ไกลกว่ารั้วบ้านของเรา ซึ่งเข้ารอบสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ปี 2559 ผลงานของ โรสนี นูรฟารีดา ได้มีการนำมาตีความและสร้างสรรค์ข้ามศาสตร์ ปรากฏในสื่อรูปแบบอื่น อาทิ คลิปวีดีโอ ละครเวที ภาพยนตร์สารคดี ซึ่งทำให้สถานะของ #ไกลกว่ารั้วบ้านของเรา เป็นสะพานเชื่อมทางวัฒนธรรมในหลากหลายแขนง #หลบมุมอ่าน ชวน โรสนี นูรฟารีดา มาร่วมพูดคุยถึง …
  continue reading
 
การประกวดนางงามในยุคแรกเริ่มของสังคมไทยสัมพันธ์กับการเมือง แนวคิด นโยบายของรัฐ และยังสะท้อนถึงการเปิดพื้นที่ บทบาทให้กับผู้หญิงที่แต่เดิมต้องอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน ได้เริ่มออกมาในพื้นที่สาธารณะ รวมถึงการเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัย #หลบมุมอ่าน ชวน ณัฐธิดา ทองเกษม นักประวัติศาสตร์นางงาม ผู้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “การเมืองและผลประโยชน์ในการประกวดนาง…
  continue reading
 
เพลงกล่อมเด็กเป็นวรรณกรรมมุขปาฐะ ผู้ใหญ่เอาไว้ร้องเพื่อให้เด็กฟัง และกล่อมให้เด็กนอนหลับ โดยเนื้อหาของเพลงกล่อมเด็กสะท้อนภาพของสังคมในท้องถิ่น ภูมิปัญญา ภูมิประวัติศาสตร์ การปกครอง ค่านิยมในการครองเรือน ขนบธรรมเนียมประเพณี และหากวิเคราะห์เนื้อหาผ่านมุมมองเพศสถานะ จะพบว่าเพลงกล่อมเด็กพูดถึงประเด็นความสัมพันธ์ทางอำนาจ เพศสถานะ และควบคุมเพศวิถีของผู้ห…
  continue reading
 
หนังสือ “ญิฮาด ในรัฐอิสลาม” เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ผู้เขียน รศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ นำเอาองค์ความรู้จากการทำงานวิจัยมาผสมผสานในเนื้อหา ใช้การเล่าเรื่องผ่านตัวละครเอกของเรื่องชื่อ “ญิฮาด” ใช้ฉาก/สถานที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พื้นที่จังหวัดปัตตานี ประกอบการเล่าเรื่องในเชิงพื้นที่ ผสมผสานกับจินตนาการและข้อเท็จจริง #หลบมุมอ่าน ชวน รศ.ดร.…
  continue reading
 
นิยายภาพ หรือ Graphic Novel เป็นหนังสือที่มีพลังในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ลุ่มลึกผ่านองค์ประกอบ ของเนื้อหาที่เป็นข้อความ ภาพ และลายเส้น #หลบมุมอ่าน จึงนำหนังสือนิยายภาพจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ “Palestine” ของ Joe Sacco, “Jerusalem: Chronicles from the Holy City” ของ Guy Delisle และ “Jerusalem: A Family Portrait" ของ Boaz Yakin หนังสือสามเล่ม ทำ…
  continue reading
 
#การ์ตูนเล่มละบาท มักมีเรื่องราวที่ให้แง่คิดคติสอนใจคล้ายนิทานอีสป มีเรื่องราวเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ และเรื่องผีสาง ซึ่งสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมของไทย ในอดีตการ์ตูนเล่มละบาทมีความเฟื่องฟู มีจำนวนพิมพ์นับแสนเล่มและจำหน่ายหมดในเวลาอันรวดเร็ว การตอบรับจากผู้อ่านทำให้อาชีพนักวาดภาพและนักเขียนเรื่องเติบโตตามไปด้วย แม้ปัจจุบันความนิยมจะลดน้อยลง แต่ก…
  continue reading
 
ประวัติศาสตร์สังคมการเมืองของติมอร์เลสเต ปรากฏให้เห็นในด้านของการตกเป็นอาณานิคม ซึ่งมีอิทธิพลต่องานเขียน วรรณกรรม กวีนิพนธ์ ของนักเขียนชาวติมอร์มาโดยตลอด ในช่วงที่มีการเรียกร้องต่อสู้เพื่อเอกราชมีการเกิดขึ้นของกลุ่ม #เฟรติลิน (Fretilin) ซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวด้านการเมืองและงานเขียนเป็นหนึ่งในเครื่องมือต่อสู้เรียกร้องอิสรภาพในด้านการเมือง การปกครอง…
  continue reading
 
อินโดนีเซียดินแดนแห่งหมู่เกาะ รุ่มรวยด้วยความหลากหลายของชาติพันธุ์ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม รวมถึงวรรณกรรม งานเขียนและการเกิดขึ้นของนักเขียนเติบโตเบ่งบานเปลี่ยนผ่านตามบริบทการเมืองของประเทศ ตั้งแต่ยุคอาณานิคม ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุคผู้นำอย่างซูการ์โนและซูฮาร์โต ยุคระเบียบใหม่ จนถึงปัจจุบัน #หลบมุมอ่าน เชิญ แครส อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ นักประวัติศาสตร์ …
  continue reading
 
รมณ กมลนาวิน เป็นนักเขียนที่มีความสนใจและถนัดเขียนวรรณกรรมสะท้อนสังคม ผลงานที่ผ่านมาประกอบด้วยเรื่องสั้นจำนวนหลายเรื่อง และรวมเรื่องสั้น “สเปโร โซนาตา” เป็น 1 ใน 7 เล่มสุดท้ายรางวัลซีไรต์ ปี 2566 นอกจากนี้ นักเขียนยังมีงานเขียนประเภทนวนิยาย ได้แก่ “หากข้ามคืนนี้ หัวใจไม่แหลกยับเยินเสียก่อน” และ “True Love of Jane” #หลบมุมอ่าน เชิญ รมณ กมลนาวิน มาพู…
  continue reading
 
ผีและศาสนาผีเป็นความเชื่อที่อยู่คู่มนุษย์มาตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน แม้โลกดิจิทัลจะรุดหน้าไปเพียงใด ผีก็ยังเติบโตควบคู่ไปกับดิจิทัลอย่างเป็นปี่เป็นขลุ่ย #หลบมุมอ่าน จึงเชิญ ผศ. ดร.สถิตย์ ภาคมฤค สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มาร่วมพูดคุยถึงโครงสร้างและพลวัตของผีใน #แอ่งสกลนคร และภูมิภาคอีสานกับความเชื่อสากล รวมถึง…
  continue reading
 
ประสบการณ์และภาวะผู้พลัดถิ่นของหญิงชาวฟิลิปปินส์ในต่างแดน ประวัติศาสตร์ส่วนบุคคลที่ล้อไปกับประวัติศาสตร์ของประเทศฟิลิปปินส์ยุคหลังอาณานิคม พื้นที่ของนักเขียนหญิงชาวฟิลิปปินส์ อัตลักษณ์และการโต้กลับเจ้าอาณานิคม ฯลฯ นำเสนอผ่านตัวละครผู้หญิงในนวนิยายทั้งสามเรื่องโดยนักเขียนหญิงพลัดถิ่นจากแดนตากาล็อก ได้แก่ Fish-Hair Woman ของ เมอลินดา โบบิส, The Mango…
  continue reading
 
หนังสือหลายเล่มเป็นสื่อทางการทูตเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้วัฒนธรรม มรดกทางภูมิปัญญา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์สังคม การสร้างชาติ จิตวิญญาณของผู้คน #หลบมุมอ่าน จึงเชิญ ดร.อับดุรเราะฮหมาน มูเก็ม นักวิจัยจากศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมพูดคุยถึงงานเขียนเล่มล่าสุด “ทูร์เคีย: ผู้คน มนต์เมือง และเรื่องเล่า” ประสบการณ์เดินทาง…
  continue reading
 
#หลบมุมอ่าน เชิญ ดร.ลักษณ์นัยน์ ทรงเสี่ยงไชย นักวิจัยจากสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมโครงการ Project LABOUR โดยการสนับสนุนของสหภาพยุโรป จะมาร่วมพูดคุยถึงสิทธิ ความเท่าเทียม การเข้าถึงการอ่านของกลุ่มผู้พิการ บทบาทของหอสมุดแห่งชาติลัตเวียและสมาคมคนตาบอดของที่นั่น การทำวารสารและหนังสือสำหรับผู้ดวงตาพิการ การทำสื่อเสียง คู่มือนำเท…
  continue reading
 
#สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย นับเป็นองค์กรที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงนักเขียน นักอ่าน หน่วยงานเครือข่าย ผู้สนใจทั่วไป ฯลฯ ทั้งระดับภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ #หลบมุมอ่าน จึงเชิญคุณนรีภพ จิระโพธิรัตน์ นายกสมาคมนักเขียนฯ มาร่วมพูดคุยในรายการเกี่ยวกับความเป็นมาของสมาคมฯ ในวาระกึ่งศตวรรษ, โครงการผนึกสัมพันธ์ สานใจต่อใจ, แผนงานในวาระ, โครงการวรรณกรรมแลก…
  continue reading
 
ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังตามวัดนับเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี และผู้คน เรื่องราวที่จารไว้ในภาพได้มีการเก็บรวบรวมและเขียนเป็นหนังสือหลายเล่มจากการทุ่มเททำงานอย่างยาวนาน การเดินทางไปตามวัดทั่วประเทศไทยมากกว่า 400 แห่งของอาจารย์อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย เปิดหน้าต่างให้ผู้อ่านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้เที่ยวไปทึ่งไปกับภาพวาดจิตรกรรมฝาผนัง…
  continue reading
 
หลายคนอาจจะรู้จัก “เลน จิตติมา ผลเสวก” ในฐานะนักเขียนสารคดี, บทความ, บทสารคดีสำหรับโทรทัศน์ และศิลปินแสดงสด หากมองย้อนกลับไปในวัยเยาว์ จะพบว่าเส้นทางการเขียนของเธอเริ่มต้นจากบทกวี เธอเคยกล่าวไว้ขณะมีชีวิตอยู่ว่า “ไม่ว่าศิลปิน นักเขียน หรือคนทำงานสร้างสรรค์ใดก็ตาม ต่างมีพันธสัญญาต่อจิตวิญญาณในการสร้างงานเพื่อบันทึกยุคสมัยของเรา” #หลบมุมอ่าน จึงเชิญ …
  continue reading
 
#เก็บตกจากเหมืองแร่ หนังสือรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการเขียนและการทำงานในเหมืองแร่ของคุณอาจินต์ ปัญจพรรค์ มาตลอดชีวิตการเขียนงานชุดเรื่องสั้นเหมืองแร่ และ #ในเหมืองแร่มีนิยาย รวบรวมผลงานเขียนนวนิยายทั้ง 5 เรื่อง ประกอบด้วย ได้แก่ ในเหมืองแร่มีนิยาย, แผ่นดินแร่, เลือดในดิน, ใต้แผ่นดิน และเหมืองทองแดง หนังสือทั้งสองอยู่ในโครงการจัดพิมพ์ผลงานชุด #อาจินต์…
  continue reading
 
#ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นงานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาซึ่งสอดคล้องกับอินเดียที่เป็นแหล่งกำเนิดของพระพุทธศาสนา #หลบมุมอ่าน จึงชวน ผศ.ดร.ปิยณัฐ สร้อยคำ กลุ่มศึกษาอินเดียแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาร่วมพูดคุยถึงอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียซึ่งปรากฏร่องรอยจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่จังหวัดอุบลฯ อาทิ ในด้านศาสนา ศิลาจารึก ภาษา หนังสือพ…
  continue reading
 
สิริมา อภิจาริน นักเขียนที่นักอ่านชาวไทยรู้จักมานานหลายทศวรรษ จะมาร่วมพูดคุยกับ #หลบมุมอ่าน เกี่ยวกับประสบการณ์การอ่านและการเขียน พร้อมผลงานสองเล่มล่าสุด “(อีก) หนึ่งฝัน...ในวันฤดูหนาว” รวมเรื่องสั้นที่กลั่นกรองจากสำนึกอันงดงามของชีวิต แล้วเรียงร้อยออกมาเป็นตัวอักษรด้วยภาษาอันละมุนอบอุ่น ส่วนหนังสืออีกเล่ม “คุณย่า บ.ก. กับนักเขียนตัวเล็ก ๆ” ที่เล่า…
  continue reading
 
การทูตทางวัฒนธรรมของจีนเป็นตัวกลางหนึ่งในการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และชาวเปอรานากันตามแนวคาบสมุทรมลายูก็เป็นกลุ่มที่รัฐบาลจีนให้ความสนใจ #หลบมุมอ่าน ชวนอาจารย์กชภพ กรเพชรรัตน์ มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการทูตทางวัฒนธรรมของจีนผ่านชาวจีนโพ้นทะเล #เปอรานากัน และการเข้ามาของชาวจีนในยุคปัจจุบัน…
  continue reading
 
#เทศกาลหนังสือ หรือ #งานหนังสือ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย เช่น ความหลากหลายของกิจกรรมในงาน บรรยากาศของความสนุกเป็นกันเอง งานหนังสือมีเนื้อหาหนังสือแบบเฉพาะกลุ่มกับขนาดงานตั้งแต่เล็ก กลาง และใหญ่ รวมถึงการกระจายตัวของงานหนังสือในแต่ละภูมิภาค #หลบมุมอ่าน จึงชวน ศิริธาดา กองภา หนึ่งในนักจัดเทศกาลหนังสือที่จะมาสะท้อนประสบการ…
  continue reading
 
#หลบมุมอ่าน จะพาผู้ฟังไปทำความรู้จักกับ องุ่น มาลิก หรือ “ครูองุ่น” ชื่อที่แทบไม่ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ไทย โดยมี ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ มาร่วมพูดคุยถึงผลงานเขียนประเภทสาระนิยายเล่มล่าสุด #เหมือนดาวส่องแสงอยู่ทั่วฟากฟ้า . เรื่องราวความฝันและความหวังของ #ครูองุ่น ที่มีชีวิตท่ามกลางกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์สังค…
  continue reading
 
รายการหลบมุมอ่าน ชวนคุณผู้ฟังมาตั้งวงเล่ากับ “สามก๊ก” วรรณกรรมจีนทรงคุณค่าตลอดกาลโดย อาจารย์เป๋ง ปรีชา มีชัย จะมาร่วมพูดคุยถึงความรักเหนียวแน่นต่อวรรณกรรมเล่มนี้ว่า มีส่วนในการเติบโตทางความคิด การใช้ชีวิตของแต่ละช่วงวัยแตกต่างกันออกไปอย่างไร การเข้าใจถึงแก่นของสามก๊กทำให้อยากนำหลักคิด ชีวิต ตัวละคร มาถ่ายทอดเพื่อประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน ผลงาน…
  continue reading
 
รายการหลบมุมอ่าน ชวน คุณแครส อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ นักประวัติศาสตร์ นักเขียน กวี มาร่วมพูดคุยถึงช่วงชีวิตกว่าจะเป็นนักประพันธ์ของคุณสุวัฒน์ วรดิลก หรือ “รพีพร” นักเขียน นักคิด ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ พ.ศ. 2534 และรางวัลพิเศษ “เกียรติคุณ 100 ปี ศรีบูรพา” สาขานักคิด-นักเขียน พ.ศ. 2548 ชีวิตและงานของคุณสุวัฒน์เกี่ยวพันกับนักคิดและนักเขียนแห่งยุคสม…
  continue reading
 
“สองขา” เป็นนามปากกาของ “คุณหมอน” นักเขียนหนังสือหรือวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ผู้มีความใฝ่ฝันเล็ก ๆ ในวัยเด็กว่า “อยากเป็นเจ้าของหนังสือสักเล่ม” ปัจจุบันมีงานเขียนได้รับการตีพิมพ์ 180 เล่ม มากกว่า 70 เล่มคือหนังสือชุดป๋องแป๋ง และหนังสือเรื่องอื่น ๆ เช่น ดอกไม้บนภูเขา, ต้นไม้ต้นหนึ่ง, ชาวค่าย, หนูรักหนังสือ, แม่จ๋าดูคนนั้นสิ และเหมือนหั่นหัวหอม ร…
  continue reading
 
หนังสือนี่แหละฟาสซิสม์ หรือ How Fascism Works โดย เจสัน สแตนลีย์ ศาสตราจารย์ด้านปรัชญาจากมหาวิทยาลัยเยล วิเคราะห์ลัทธิ แนวคิด การทำงาน และกลไกของฟาสซิสม์ยุคใหม่ รายการหลบมุมอ่าน จะพาผู้ฟังไปทำความเข้าใจและเท่าทันกับฟาสซิสม์ จึงชวน ดร.ธนเชษฐ วิสัยจร ผู้แปลหนังสือเล่มนี้มาพูดถึง 10 กลวิธี หรือ 10 เสาหลักของฟาสซิสม์ในยุคปัจจุบันที่อาจไม่เหมือนลัทธิฟาส…
  continue reading
 
รายการหลบมุมอ่าน ชวน คุณบุนซอน ไชวุดทิ ผู้ประกอบการร้านหนังสือและเจ้าของสำนักพิมพ์ในนครหลวงเวียงจันทร์ มาร่วมพูดคุยในรายการเกี่ยวกับหนังสือ ภาษา การอ่าน การแปล และร้านหนังสือในลาว รวมถึงบทบาทของหนังสือภาษาลาวและภาษาไทยในการเชื่อมมิตรภาพทางการอ่านระหว่างสองประเทศโดย Thai PBS Podcast
  continue reading
 
การเมืองเกาหลีก่อนสมัยใหม่ : ประวัติศาสตร์การเมืองเกาหลี ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ผลงานของ อาจารย์สุพลธัช เตชะบูรณะ ซึ่งมาร่วมพูดคุยกับรายการหลบมุมอ่าน ในประเด็น "ประวัติศาสตร์การเมืองและอิทธิพลของลัทธิขงจื่อในคาบสมุทรเกาหลี" การผลิต “ซากึก” ละครย้อนยุคหรือละครอิงประวัติศาสตร์ในอุตสาหกรรมบันเทิงของเกาหลีและทุนทางวัฒนธรรมซึ่งเป็น Soft…
  continue reading
 
หลบมุมอ่าน จะพาผู้ฟังข้ามพรมแดนทางวัฒนธรรมไปกับหนังสือสาวผู้ไทในนอร์เวย์ จากอุดรธานีสู่ดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน ชีวิตเข้มข้นปนขันขื่นของคนบ้าน ๆ เรื่องเล่าสารทุกข์สุกดิบในชีวิตประจำวันระหว่าง อ้ายสฤษดิ์ ผาอาจ และ น้องฮัก จารุณี ศรีหริ่ง มาทิเซ่น ทั้งคู่เป็นภาพตัวแทนของชาวอีสานพลัดถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์ การเป็นพลเมืองโลก การเรียนรู้กับการซึมซับทางวัฒ…
  continue reading
 
ธนิษฐา แดนศิลป์ บรรณาธิการต้นฉบับแปล หนังสือสิบนิ้วเล็กๆ กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับขุมทรัพย์ของอินเดียด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การศึกษา และสถาบันหนังสือแห่งชาติอินเดียซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ของอินเดียไปยังคนในประเทศและต่างประเทศ ธนิษฐา กล่าวว่า “ในข้อจำกัดต่าง ๆ ไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้” ซึ่งห…
  continue reading
 
#พระเครื่อง มีพลวัตและเชื่อมโยงกับสังคมไทยในด้านประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง ศาสนา ความเชื่อ/ความศรัทธา คุณค่าทางด้านจิตใจ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ พุทธพาณิชย์ รวมถึงบริบทของยุคสมัย ซึ่ง ผศ.ดร.ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์ นักวิชาการและผู้เขียนหนังสือ “ประวัติศาสตร์พระเครื่อง: คติความเชื่อและพุทธพาณิชย์”จะมาร่วมพูดคุยในประเด็น พระเครื่องกับสังคมไทย ตั้งแต่ช่ว…
  continue reading
 
หลบมุมอ่าน จะพาผู้ฟังเดินทางสู่จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย ตั้งแต่ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด เพื่อสัมผัสพหุวัฒนธรรมและความหลากหลายของสำหรับอาหารตะวันออก ทั้งของคาวและขนมหวานซึ่งมีที่มาจากการผสมผสานของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพื้นถิ่น จีน ญวน และชอง โดย ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล จะเป็นผู้มาปรุงเรื่องราว ชวนชิม และยกบางสำรับมาเล่าให้ฟัง เพื่อนำเส…
  continue reading
 
สิบนิ้วเล็ก ๆ กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก ของ อรวินท์ คุปตา ชาวอินเดียผู้สร้างสรรค์ของเล่นเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มาตลอดชีวิต เพื่อแนะนำนักเรียนและครูทั่วประเทศให้รู้จักของเล่นทำเอง หนังสือเล่มนี้แปลเป็นภาษาไทย โดย เด็กชายภูมิ ตันศิริมาศ ผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับ #หลบมุมอ่าน พร้อมกับคุณแม่ สุชาดา ตันศิริมาศ ถึง ความสำคัญของการส่งเสริมการอ่านในครอ…
  continue reading
 
เชอรี่ เชอริศา อินทร์พิมพ์ ผู้วิจัยและผู้เขียนวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “แม่กะเทย: ประสบการณ์และการรับรู้เกี่ยวกับความเป็นแม่ในสังคมภายใต้ปิตาธิปไตยทุนนิยม” ร่วมพูดคุยกับ หลบมุมอ่าน เพื่อสะท้อนถึงบทบาทการโอบรับความเป็นแม่ของผู้หญิงข้ามเพศจากกลุ่มตัวอย่าง และ การปรับตัวกับบริบททางสังคมด้านต่าง ๆ อาทิ เพศสถานะ ชนชั้น อารมณ์ความรู้สึก การต่อรอง และความเหลื่อ…
  continue reading
 
สักวันเราจะเล่าทุกอย่างสู่กันฟัง นวนิยายที่นำเสนอเรื่องราวความรัก การเติบโตของวัยรุ่นชาวเยอรมัน บทบาทของผู้หญิงและเพศสถานะอื่น การปะทะกันระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วงรวมประเทศของเยอรมนี ว่ามีผลกระทบต่อคนทั้งประเทศ การเมืองระหว่างประเทศ และบริบทด้านสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ การเรียนรู้ อย่างไรบ้าง . ขณะเดียวกันน…
  continue reading
 
จรรยา อำนาจพันธุ์พงศ์ (จรรยา สุวรรณ์ หรือ จันทร์ รำไร) นักเขียน กวี ผู้มีผลงานประเภทเรื่องสั้น บทกวี และความเรียง เผยแพร่ออกมาจำนวนหลายเล่มและหลายชิ้นกับหลากหลายสำนักพิมพ์ . จุดเปลี่ยนอะไรบ้างที่ทำให้เขาสนใจการอ่าน ภาษา และการเขียน, หนังสือ “ขุนทองเจ้าจะกลับมาเมื่อฟ้าสาง” มีอิทธิพลและเข้าไปทำกับจิตสำนึกของเขาในด้านใดบ้าง, ความทรงจำแห่งหุบเขาฝนโปรยไ…
  continue reading
 
ชาคริต แก้วทันคำ นักเขียน กวี นักวิจารณ์วรรณกรรม และ “ม้าน้ำบนชิงช้าสวรรค์” ผลงานรวมเรื่องสั้นจำนวน 11 เรื่อง แบ่งออกเป็น 3 ภาค ได้แก่ ภาคแรก อายุเยาวเรศฝัน, ภาคสอง ถูกทำให้ไม่ได้ยิน และ ภาคสาม ประเทศสัจนิยมมหัศจรรย์ ผลงานทั้งหมดเขียนในช่วงปี 2563-2565 นักเขียนบันทึกบริบทสังคมผ่านวรรณกรรมโดยใช้สถานการณ์ ข่าวสาร เหตุการณ์ในสังคมไทย ในระดับปัจเจก ระด…
  continue reading
 
ความเชื่อมโยงระหว่างไทยกับอินเดีย จากประสบการณ์การเรียนด้านอินเดียศึกษา ภาษา วัฒนธรรม การใช้ชีวิตในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย ของ ‘ตี๋’ ธนภัทร์ ลัภศิริกุล เรื่องราวของชาวไทยจากเจ้าพระยาสู่พรหมบุตร ที่มาพร้อมกับเรื่องเล่าประสบการณ์ใช้ชีวิตที่รัฐอัสสัม ทั้งในด้านการศึกษา ชีวิตความเป็นอยู่ เรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์และผู้คน อุตส…
  continue reading
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน