Felsefe สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแอปเลย!
show episodes
 
Artwork

1
Felsefe Gevezelikleri

Açık Radyo 95.0

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
2020'nin mayıs ayında aramızdan ayrılan filozof Oruç Aruoba’nın Ferhat Taylan ile birlikte gerçekleştirdiği ve artık bir radyo klasiğe mertebesinde bulunan Felsefe Gevezelikleri’ni bu yayın dönemi arşivden çıkarıp yeniden sizlere sunuyoruz.
  continue reading
 
Artwork

1
Filozofun Yolu: Felsefe Dersleri

Bilal v İlker

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Felsefe öğrenmek isteyen fakat nereden ve nasıl başlayacağını bilmeyenlere rehber olmak amacıyla bu yayını hazırladık. Üniversite lisans programına paralel bir şekilde ilerleyecek bu programlarımızı seveceğinizi düşünüyoruz. Yayınlarımızı sıra numarasına göre dinlemenizi tavsiye ediyor ve bilhassa ilk programlardaki acemilikleri hoş görmenizi umuyoruz.
  continue reading
 
Prof. Dr. Teoman Duralı, bu programda felsefe-bilim geleneğinin doğuşunu, serüvenini ve bu geleneğin nasıl bugünlere geldiğini konuklarıyla birlikte tartışıyor. Batı ve Doğu düşünce dünyalarının hangi merhalelerden geçerek bugüne geldiğini hepimizin anlayacağı bir dille anlatıyor.
  continue reading
 
Artwork

1
Felsefe Açıklarından

Açık Radyo 95.0

Unsubscribe
Unsubscribe
รายเดือน
 
Her kesimden hemen herkesin kafasını meşgul eden ve üzerinde düşünmek durumunda kaldığı güncel konular üstüne, filozofların açtığı perspektiften, disiplinlerarası bir bakış ve tonlamayla konuşmalar. (Hazırlayan ve sunanlar: Yılmaz Murat Bilican ve Ahmet Rifat Öğdül)
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Seyircisiz sanat olur mu? Seyretmek, edilgenlik midir? Değilse, seyircinin sanattaki etkinliği nedir? Bu podcastte bu ve benzeri bir dizi temel problemi ele alırken güncel sanat felsefesi alanındaki çeşitli katkıları da analiz ederek bir seyretme teorisinin bileşenlerini formüle etmeye çalışacağız. Bu açıdan temel amacımız, seyircinin, sanatçı ve e…
  continue reading
 
Bu podcastte, biçimi maddenin bir kudreti, maddenin ister cisimsel ister cisimsiz olsun şeyleri üreten örgütlenme kudretleri olarak yeniden formülleştirmenin imkânını tartışıyoruz. Bunun için de kadim idealizmle yüzleşiyor, sanattan biyolojiye uzanan bir yelpazede felsefi materyalizmi sınıyoruz. Bu podcaste kaynaklık eden sohbet, 27 Aralık 2022 tar…
  continue reading
 
İTÜ Mimarlık Bölümü'nde, "Yurttaş Olmayanların Meclisi" ve "Tadilat/Yeniden Eşleme Vesilesiyle Kolektifliğin Ardıl İmgelerini Yeniden Düşlemek" temalı proje derslerinin ev sahipliğinde, bütünleri, parçaları ve ilişkileri düşünmek üzere felsefi spekülasyonun ve materyalizmin derin akıntılarında dolanıyoruz.…
  continue reading
 
Bu podcast dizisinin sonuncusunda, felsefenin okuma, analiz ve yazma prosedürlerini, düşüncenin dışarıyla etkileşimini ve felsefe-sanat ile felsefe-bilim arasındaki etkileşimleri ele alıyoruz. Bize Deleuze'ün Francis Bacon'la birlikte düşündüğü Duyumsamanın Mantığı bir vaka olarak tartışmamıza eşlik ediyor. Bu podcast dizisi, aynı başlıkla İmalat-h…
  continue reading
 
Konuğumuz Prof. Dr. Solmaz Zelyüt ile Boethius’un Felsefenin Tesellisi adlı eserinden hareketle felsefenin hayatın getirdikleri konusunda bir teselli sunup sunmayacağı üzerine konuşuyoruz.โดย Açık Radyo 95.0
  continue reading
 
Tayfun Pirselimoğlu’nun son filmi Kerr üzerine tekrarlayan günler, anlar, anlamlar, siyasi ve sosyal abluka, korku ve teslimiyet kavramlarıyla ve Gilles Deleuze referanslarıyla konuşuyoruz.โดย Açık Radyo 95.0
  continue reading
 
Konuğumuz Prof. Dr. Çetin Balanuye ile “Naturans” kitapları üzerinden kaybolan gerçekliğin yeniden inşası üzerine iki hafta boyunca konuşacağımız programların ilki.โดย Açık Radyo 95.0
  continue reading
 
Konuğumuz felsefeci ve P4C eğitmeni Dr. Onur Bakır ile Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen Sophia Network toplantısı ve Çocuklar İçin Felsefe alanında yapılan çalışmalar hakkında konuşuyoruz.โดย Açık Radyo 95.0
  continue reading
 
Bu podcast dizisinin üçüncüsünde, birer vaka olarak Descartes, Hume ve Kant gibi modern filozofları ele alarak felsefeye has yaratımlar olan kavramları, sorunsallaştırma ve içkinlik düzlemi gibi mefhumlarla ilişkisi dahilinde ele alıyoruz. Bu podcast dizisi, aynı başlıkla İmalat-hane'de verilen dört seminerlik bir dizinin kaydından imal edilmiştir:…
  continue reading
 
Ortaçağ’da kurulan ilk üniversitelerden, modern dünyanın özgür ve özerk üniversitelerine giden yolculuğu, Boğaziçi Üniversitesi Direnişini merkeze alarak konuşuyoruz. Konuğumuz, Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erol Köroğluโดย Açık Radyo 95.0
  continue reading
 
Geniş çevrelerde İslam dünyasında "felsefeyi bitiren filozof" olarak anılan Gazali ve ona Aristotelesçi tezlerle bir karşı duruş sergileyen İbn Rüşd üzerine konuşuyoruz.โดย Açık Radyo 95.0
  continue reading
 
Bu programda, konuğumuz Prof. Dr. Bekir Zakir Çoban ile James Webb uzay teleskobunun gönderdiği uzay fotoğraflarından yola çıkarak, 11. yüzyılda gerçekleşen Biruni-İbn Sina mektuplaşmalarına uzanıyoruz.โดย Açık Radyo 95.0
  continue reading
 
Bu podcast dizisinin ikincisinde, Çin ve İslam "felsefeleri" içinden geçerek Taoculuk, Konfüçyüsçülük, Lao Tzuculuk, kelam ve fıkıh ile tasavvuf gibi düşünce hareketleri ile felsefe arasındaki mesafeyi ve yakınlıkları keşfetmeye çalışıyoruz. Bu podcast dizisi, aynı başlıkla İmalat-hane'de verilen dört seminerlik bir dizinin kaydından imal edilmişti…
  continue reading
 
Doğa Filozoflarıyla başlayan süreçte Yunan felsefesi ve sonraki dönemlerde gelişen dinsel eğilimli öğretilerin temel varlık anlayışları üzerinde konuşuyoruz.โดย Açık Radyo 95.0
  continue reading
 
Bu podcast dizisinin ilkinde, felsefenin ne olduğunu, sağduyu ve ortak duyuyla, mantık ve akıl yürütmeyle ve nihayet kavramlarla ilişkilerini ele alıyoruz. Bu podcast dizisi, aynı başlıkla İmalat-hane'de verilen dört seminerlik bir dizinin kaydından imal edilmiştir: https://dar.vin/felsefeyegiris
  continue reading
 
Konuğumuz, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nazile Kalaycı ile klasik tragedyaların güncel etik ve politik sorunlara uzanan yapısı hakkında konuşuyoruz.โดย Açık Radyo 95.0
  continue reading
 
Herakleitos ve Protagoras’ın görüşleri eşliğinde, demokrasilerde yurttaşların siyasete katılma, siyaset yapma ve karar alma süreçlerindeki rolleri üzerine konuşuyoruz.โดย Açık Radyo 95.0
  continue reading
 
Bu hafta, dünyayla birlikte içine düştüğümüz hallerin bizi neden sıkça stoacı görüşlere taşıdığı üzerine konuşacağız. Stoacılık nedir? Kadere karşı bir teslimiyet mi yoksa iyi ve mutlu bir yaşam için kılavuz mu?โดย Açık Radyo 95.0
  continue reading
 
Bu hafta bir bahçenin önünde konuşuyoruz. Bu bahçe, Epikuros’un yüzyıllarca etkisini sürdüren okulu aynı zamanda. Burası bir dünyevi zevkler bahçesi mi? Bahçeden yükselen sesler bize de bir şeyler söylüyor mu?โดย Açık Radyo 95.0
  continue reading
 
Bu hafta, Thomas Vinterberg’in "Körkütük" filminden yola çıkarak, Aristoteles’in ahlak felsefesi üzerinde konuşuyoruz. Ölçülü olmak nedir, gerekli midir? İnsan neden ölçüyü kaçırma eğilimindedir?โดย Açık Radyo 95.0
  continue reading
 
Bu programda Platon’un “tanrıların da insanın da aklını başından alan azgın ve bu uğurda her şeyi göze alan bir Tiran” olarak tanımladığı aşk hakkında, Platon ve Plotinos’un görüşleri çerçevesinde konuşuyoruz.โดย Açık Radyo 95.0
  continue reading
 
Bin Yayla podcast serisinin sonuncusunda, seminer katılımcılarıyla birlikte Deleuze ve Guattari'nin politikasını, sorularımızı, izlenimlerimizi ve Bin Yayla'dan bugün neyi alabileceğimizi tartışıyoruz. Seminer kaynakları: ⁠https://dar.vin/yaylalar
  continue reading
 
Bin Yayla podcast serisinin yirmi birincisinde, Bin Yayla'nın Kapma Aygıtı yaylasını kat etmeye devam ediyor ve devlet tiplerini, sermayeyi ve kapitalist toplumsallığın temel karakteristiklerini ele alıyoruz. Seminer kaynakları: ⁠https://dar.vin/yaylalar
  continue reading
 
Bin Yayla podcast serisinin yirmincisinde, Bin Yayla'nın Kapma Aygıtı yaylasını kat etmeye başlıyor ve devletin tarihini, çeşitli devletli ve devletsiz toplumsal formasyonların ilişkilerini ele alıyoruz. Seminer kaynakları: ⁠https://dar.vin/yaylalar
  continue reading
 
Bin Yayla podcast serisinin on dokuzuncusunda, Bin Yayla'nın Göçebibilim İncelemesi: Savaş Makinesi yaylasını tamamlıyor ve metalurji ile tesirler bakımından savaş makinesinin özgünlüğünü, ayrıca onun neden yenilgiye yazgılı olduğunu ele alıyoruz. Seminer kaynakları: ⁠https://dar.vin/yaylalar
  continue reading
 
Bin Yayla podcast serisinin on sekizincisinde, Bin Yayla'nın Göçebibilim İncelemesi: Savaş Makinesi yaylasını kat etmeye devam ediyor ve noolojide göçebe savaş makinesi ile onun savaş, muharebe, tesirler (affect), mekân ve hareket/hızla ilişkilerini ele alıyoruz. Seminer kaynakları: ⁠https://dar.vin/yaylalar…
  continue reading
 
Bin Yayla podcast serisinin on yedincisinde, Bin Yayla'nın Göçebibilim İncelemesi: Savaş Makinesi yaylasını kat etmeye başlıyor ve mitolojide, etnolojide ve bilimde göçebe savaş makinesinin nasıl çalıştığını ele alıyoruz. Seminer kaynakları: https://dar.vin/yaylalar
  continue reading
 
Bin Yayla podcast serisinin on altıcısında, Bin Yayla'nın Nakarat yaylasını kat ediyor ve oluşlara, değişime, yeniye, yaratıma açık bir şekilde var olmanın imkânlarını ele alıyoruz. Seminer kaynakları: https://dar.vin/yaylalar
  continue reading
 
Bin Yayla podcast serisinin on beşincisinde, Bin Yayla'nın onuncu yaylası olan Yeğin Oluş, Hayvan Oluş, Algılanamaz Oluş yaylasında yürüyümüşü sonlandırıyor ve gösterenin, öznelliğin, organizmanın ötesine uzanan ayırt edilemez-oluş, gayri şahsi-oluş ve algılanamaz oluşu tartışıyoruz. Seminer kaynakları: https://dar.vin/yaylalar…
  continue reading
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน