Fake News สาธารณะ
[search 0]
เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแอปเลย!

show episodes
 
ทันสื่อ รายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคม อันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อ นำมาเรียนรู้ร่วมกัน
 
หลากหลายเรื่องราวจิปาถะ ตั้งแต่เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ ปรัชญา ไปจนถึงการเมือง และพบกับเรื่องราวอันหลากหลายของคนไทยที่น่าสนใจ
 
Loading …
show series
 
. การเกิดสถานการณ์โควิด-19 ระบาดรอบสอง และการที่คนในสื่อสังคมมีอคติต่อแรงงานข้ามชาติ . ประเด็นทันสื่อ คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับแรงงานข้ามชาติ ทั้งการทำงานและชีวิตความเป็นอยู่โดย Thai PBS Podcast
 
. การรายงานข่าวการชุมนุมทางการเมืองของสื่อที่ถูกสังคมมองว่าชี้นำและส่งเสริมความขัดแย้งของประชาชน . ประเด็นทันสื่อคือการอยู่เหนือความขัดแย้ง การรายงานข่าวด้วยความสมดุล และการเสนอแนะบนพื้นฐานของการเป็นสื่อมืออาชีพโดย Thai PBS Podcast
 
. การสร้างภาพว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตรายและทันสมัยบนสื่อออนไลน์ของผู้ผลิต เพื่อทำให้เกิดค่านิยมแก่เยาวชนไทย . ข้อมูลสารประกอบของบุหรี่ไฟฟ้าและพิษภัยเมื่อสารเสพติดเข้าสู่ร่างกายโดย Thai PBS Podcast
 
. แกนนำผู้ชุมนุมกล่าวหาว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คือทรัพย์สินของแผ่นดิน ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนพระองค์ที่จะนำไปใช้ในในกิจการอันเป็นเรื่องส่วนพระองค์ . ข้อมูลที่มาของ ‘เงินถุงแดง’ และ ‘กรมพระคลังข้างที่’ ก่อนจะเป็นสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ในปัจจุบันโดย Thai PBS Podcast
 
. ข้อมูลการใช้ข้อเท็จจริงมาสร้างวาทกรรม การขยายผลด้วยหลักตรรก ช่องทางการสื่อสารที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย การเปลี่ยนจากรับรู้ของผู้รับสาร เป็นความเชื่อ การเชื่อมโยงความเดือดร้อนของผู้รับสารกับผู้ที่ทำให้เกิดปัญหา อันนำไปสู่ความเกลียดชัง . ประเด็นทันสื่อ คือการชี้ให้เห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันกับแนวคิดในการสร้างความเชื่อที่นำไปสู่ความชัง…
 
พบกับเรื่องราวในแวดวงของโลกวรรณกรรม วันนี้รายการ Infinity Podcast จะพาทุกท่านไปรู้จักกับโครงการ "อ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน" คนตัวเล็ก ๆ ก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ และแน่นอนว่า เราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้จากการอ่านเช่นกัน ไปติดตามฟังกันค่ะ
 
. สรุปข้อเรียกร้องของกลุ่มประชาชนปลดแอก หรือคณะราษฎรปัจจุบัน ซึ่งหนึ่งในสามข้อเรียกร้องคือปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ . ข้อมูล ความหมาย ความสำคัญ และพัฒนาการทางพฤติกรรมของสังคมที่กว่าจะเป็นสถาบันด้านต่าง ๆ รวมทั้งสถาบันกษัตริย์ในปัจจุบันโดย Thai PBS Podcast
 
. วัตถุประสงค์ รูปแบบ และผู้เข้าร่วมในการชุมนุมเมื่อ 14 ตุลาคม 2563 . ข้อมูลเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 . ประเด็นทันสื่อ คือการแสดงให้เห็นความต่าง ที่มีการหยิบยกมาอ้างว่าเหมือนกันโดย Thai PBS Podcast
 
. สถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มคนในชื่อต่าง ๆ อาทิ เยาวชนปลดแอก ประชาชนปลดแอก และคณะราษฎร 2563 เป็นต้น กับวิธีการที่ใช้ในการเรียกร้อง . ข้อมูลการเคลื่อนไหวของ Red Guard หรือ ‘ยุวชนแดง’ หรือ ‘หงเว่ยปิง’ ในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมของจีนปี 2509 – 2519 ที่ใช้ความรุนแรง และผลที่ได้รับในตอนท้าย กับความเสียหายทางวัฒนธรรมของจีน…
 
. ข้อมูลการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ เมื่อ 19 กันยายน 2563 . ข้อมูลข้อเรียกร้องที่ไม่ได้เกี่ยวกันกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ . ความเห็นของคนในสื่อสังคมต่อการเรียกร้องของแกนนำผู้ชุมนุม . ประเด็นทันสื่อในเรื่องข้อเท็จจริงที่รอบด้านและข้อมูลเชิงลึกที่จะเป็นสารสนเทศที่จะช่วยในการตัดสินใจ…
 
. ข้อมูลแนวทางการอนุญาตให้นักศึกษาจัดชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประกาศไม่อนุญาตให้จัดชุมนุมที่ศูนย์ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 19 กันยายน 2563 . ข้อมูลความเห็นของอดีตผู้บริหารและอดีตนักศึกษาต่อการที่ทางมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้จัดชุมนุม ทั้งที่สนับสนุนและคัดค้านโดย Thai PBS Podcast
 
. กรณีนักการเมืองสตรีต้องการให้ตรวจสอบทรัพย์สินของนายกรัฐมนตรี แล้วใช้ถ้อยคำข่มขู่คนในครอบครัวนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ใช่บุคคลสาธารณะ . ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ bullying กับถ้อยคำที่นักการเมืองใช้ . ประเด็นทันสื่อต่อผู้เข้ามาแสดงความเห็นเชิงบุลลี่ ส่งต่อ หรือติด hashtag ที่ไม่ได้มีเจตนาอาฆาตมาดร้าย ทำไปเพราะขาดความเข้าใจ แล้วต้องถูกฟ้องร้องพร้อมกับนักการเ…
 
. ข้อมูลจำนวนสื่อโทรทัศน์ดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นทันทีสี่เท่าตัว แต่แหล่งรายได้ที่เป็นเงินโฆษณายังเท่าเดิม . การแข่งขันเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจสื่อมวลชนด้วยข่าวมอมเมา กับข้อโต้แย้งสังคมเป็นอย่างไร สื่อก็เป็นเช่นนั้น . ข่าวหวยกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่สื่อไม่อาจปฏิเสธได้โดย Thai PBS Podcast
 
. การชุมนุมนักเรียนชั้นมัธยมที่เกิดขึ้นที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการและภายในโรงเรียนหลายแห่ง . ความขัดแย้งระหว่างนักเรียนกับโรงเรียนและผู้ปกครอง . บริบททางสังคมและเทคโนโลยีที่แตกต่างมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในภาพรวมของคนแต่ละยุค นำไปสู่ช่องว่างระหว่างวัย . ผลเสียจากการต่อต้านของผู้ใหญ่ที่เป็นการผลักไสให้เด็กโดดเดี่ยว กับการรับฟังอย่างเข้าใจที่เป็นการเริ่มต้น…
 
. ข้อเรียกร้องที่ขัดแย้งกันเอง อันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ . ประเด็นที่เป็นอุปสรรคจากมาตราต่าง ๆ ในรัฐธรรมนูญโดย Thai PBS Podcast
 
. การชุมนุมของกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนปลดแอก (ประชาชนปลดแอก) เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน และแก้ไขรัฐธรรมนูญ . ข้อเรียกร้องใหม่ที่กลายเป็นการก้าวล่วงสถาบัน . การตอบโต้จากหลายฝ่ายให้หยุดการก้าวล่วงฯ โดยเฉพาะการนำไปอภิปรายในวุฒิสภา . ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ขาดหายไป ไม่มีการกล่าวถึงความเป็นมาของสถาบันต่าง ๆ…
 
. ข้อมูลของประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา บราซิล อินเดีย . ข้อมูลของประเทศที่เกิดโควิดรอบสอง ได้แก่ ฮ่องกง เวียดนาม ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น . เหตุที่ประเทศเหล่านี้ไม่สามารถควบคุมโควิด 19 ให้หยุดการระบาดหรือระบาดน้อยลงโดย Thai PBS Podcast
 
. บุคลิกลักษณะของบุคคล 5 ช่วงอายุ ที่มีส่วนให้ความรู้สึกนึกคิดแตกต่างกัน . การเมืองกับวาทกรรมที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ . อิทธิพลทางการสื่อสารสกับการเปิดรับข้อมูลโดย Thai PBS Podcast
 
หลังจากไวรัส COVID-19 แพร่กระจายมากขึ้น หลายบริษัทก็เริ่มมีมาตรการต่างๆ ออกมา “ห่างกันสักพัก” รับมือหายนะทางการทำงานและทางบัญชี ไม่ว่าจะเป็นให้ลูกจ้าง Work from home, Leave without pay หรือลดเงินเดือน จนหลายคนอาจสงสัยว่า ตามกฎหมายนายจ้างสามารถทำได้หรือไม่ แล้วมีอะไรบ้างที่เราควรรู้ทนายโจเลยขอพามาดูกฎหมายแรงงาน ที่จะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวลูกจ้างและต…
 
Loading …

คู่มืออ้างอิงด่วน

Google login Twitter login Classic login